1 Maj-demonstration mot SVT

"De som jobbar där får betalt för att ljuga åt staten" Skatten till SVT uppgår till 8,4 miljarder kronor. För det hade vi kunnat få 15 947 poliser, 14 513 sjuksköterskor och 17 072 brandmän. Nu får vi istället statlig indoktrinering av journalister som är "betalda att ljuga åt staten".

Igår hölls en demonstration mot Socialdemokratiska SVT utanför SVT och SR på Gärdet i Stockholm. Parollerna var "Krossa socialismen" och "Lägg ner Public service". Med det amerikanska uttrycket "public service" menas Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och (UR).

Demonstrationen anordnades av den judiske komikern Aron Flam, och talarna var dels oberoende, och dels ifrån partierna Medborgerlig Samling och Klassiskt Liberala Partiet. Demonstrationens budskapet var att SVT/SR beskattar folket för att driva statens och Socialdemokraternas politik.

-Det är genom Public service de [Socialdemokraterna] upprätthåller ett informationsmonopol. Public service är så stort att så kallade oberoende medier inte kan konkurrera med dem, vilket tvingar dem att söka bidrag av staten, vilket de givetvis får eftersom de då blir beroende av statens pengar snarare än sina egna kunder.

-Jämställdhet mellan könen har de gjort till ett krig mellan könen genom att företräda en ideologi som förutsätter att det inte finns några kön SAMTIDIGT som det ena könet är gott och det andra är ondska på två ben, klimatpolitik där de omöjliggör en normal dialog genom att brännmärka alla som inte vill införa eko-fascism som kättare, historia där de hjälpt sossarna att lägga den till rätta för att dölja att de medverkade och var aktiva medlöpare till historiens största folkmord, säger Aron Flam.

Aron Flam är komiker, manusförfattare, skribent, debattör och skådespelare och har tidigare arbetat för SVT. Flam menar att han numera måste "betala för min egen konkurrens" och att vi alla tvingas "betala för vår egen indoktrinering".

-Sedan 2019 är Public service finansierat genom skattesedeln. De har tagit av sig masken och erkänt vad de är. De är statstelevision, regeringens megafon. De är maktens lakejer.

-De som jobbar där får betalt för att ljuga åt staten.

Aron Flam och Jens Ganman diskuterar SVT och SR i webbtv-programet Dekonstruktiv kritik.

Läs mer om samma ämne