SD kritiserar Sossarnas konstverk för maskar

"Fullständigt vansinnigt" att den Socialdemokratiska regeringen satsar på konst för maskar och insekter medan välfärden avvecklas. Detta menar Björn Söder, som i en fråga i Riksdagen ställer Kulturministern Amanda Lind mot väggen angående hennes lögner om att det vänsterextrema konstprojektet inte är styrt av regeringen.

Regeringens konstprojekt för maskar och insekter i Nordmaling ifrågasätts nu i Riksdagen, av SD-ledamoten Björn Söder. Projektet har fått kritik eftersom skattepengarna istället hade kunnat användas till kommunens hotade välfärd.

"Kommer ministern att i kommande regleringsbrev tillförsäkra att skattemedel används på ändamålsenligt sätt, och vilka övriga åtgärder kommer ministern att vidta gentemot myndigheten Konstnärsnämnden?" skriver Söder i en fråga som Amanda Lind väntas besvara i riksdagen.

Slöseriet med skattepengar har fått stort stöd av opinionsbildare till vänster, som exempelvis tidningen Arbetet, medan opinionsbildare till höger som Timbro kallar satsningen "politiserade nonsensprojekt".

Kultur och "demokrati"-minister Amanda Lind (MP) har tidigare försökt att lura väljarna om konstprojektet genom att hävda att "Det är viktigt att det inte är vi politiker som styr över kulturens innehåll". Detta trots att konsten för maskar i Nordmaling uppenbarligen är vänsterextremt och aldrig hade tillåtits existera om inte just vänsterextrema politiker som Amanda Lind suttit i regeringen.

Bland annat hävdar det vänsterextrema konstprojektet att alla Nordmalingsbor är "migranter", medan maskarna är de "bofasta", en extrem politisk idé som dessutom är helt ologisk. Sådan konst hade givetvis aldrig finansierats av skattepengar om Sverige haft en regering till höger om Socialdemokraterna. Därför är det uppenbart att Amanda Lind ljuger.

Björn Söder menar å sin sida att "fullständigt vansinniga projekt" inte ska finansieras med skattemedel, och att statsråden är meningslösa att ha om de inte kan ta ansvar för vad skattepengarna används till.

"Fri konst och kultur i all ära, men när det går skattemedel till fullständigt vansinniga projekt bör ansvarigt statsråd ställas till svars. Om inte ett statsråd kan, eller vill, vidta lämpliga åtgärder bör frågan om huruvida statsrådens funktion över huvud taget är nödvändig diskuteras”, skriver Björn Söder till Kulturministern.

Söder menar vidare att regeringen kan påverka Konstnärsnämndens verksamhet genom det regleringsbrev som utfärdas till myndigheten varje år. Där står det hur mycket pengar myndigheten får och indirekt vems politik konsten ska gynna.

Läs mer om samma ämne