En oanständig S&M allians kan ta över Sverige

Liberalerna skapar kaos genom sin beröringsskräck med både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Om Sverige ska undvika en svag minoritetsregering kan en oanständig allians mellan S&M vara enda lösningen.

Eftersom Sveriges politiska etablissemang vägar att samarbeta med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet befinner sig nu Riksdagen i ett mycket svårt läge när det gäller att utse en fungerande regering. Anledningen är att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ökat sitt stöd så mycket hos befolkningen.

Det parti som främst sätter käppar i hjulet för en fungerande majoritetsregering är Liberalerna, som öppet vägrar att ingå i både en högerregering som stödjer sig på Sverigedemokraterna och i en vänsterregering som stödjer sig på Vänsterpartiet.

Liberalernas ideologiska beröringsskräck leder till att Socialdemokraterna inte kan bilda en majoritetsregering även om man tar in Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, och Moderaterna kan inte heller bilda en majoritetsregering även om man tar in Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, och Miljöpartiet.

Delvis beror Liberalernas envishet på att partiledaren Jan Björklund lovat sina koreanska barn att stå fast vid den ideologiska fundamentalism som alltid präglat partiet. Delvis beror den på Liberalernas reformjudiska kopplingar och nära band till Israel.

Israel har nyligen lovat svenskarna att krossa "antisemitiska" Socialdemokraterna, på grund av dess stöd till vad Israel klassar som terroristgrupper. Liberalerna har alltid varit Israels parti i Sveriges riksdag, en roll som idag bara Sverigedemokraterna kan tävla om.

Detta är en kombination som inte bådar gott för Socialdemokraterna, som genom sin maktfullkomliga arrogans nu kanske retat alltför många maktgrupper i Sverige och utomlands.

Oanständig S&M-allians enda alternativet till instabil minoritetsregering?

På grund av etablissemangets, och i synnerhet Liberalernas, beröringsskräck med politiska partier med andra åsikter än de själva, är det idag nästan omöjligt att bilda en fungerande regering i Sverige.

Även om det alltid är möjligt att bilda en minoritetsregering, som stödjer sig på olika partier i olika frågor, är det politiska läget i Sverige så explosivt att en sådan regering i praktiken måste stödja sig på både Socialdemokraterna och Moderaterna. Annars är risken överhängande att regeringen faller innan nästa riksdagsval.

Den enda lösningen som skulle skapa en stark majoritetsregering i Sverige verkar därför vara om Socialdemokraterna och Moderaterna skulle bilda regering tillsammans med ytterligare ett parti, exempelvis Liberalerna.

Detta kanske även delvis är planen med Liberalernas blockering av den svenska partipolitiken.

Läs mer om samma ämne