Kommunernas skulder rekordökar

Nya Sverige byggs på banklån En ny undersökning visar att kommunernas ekonomi generellt sett misskötts sedan förra valet. I många kommuner har politikerna ökat folkets skulder till bankerna med över 50 procent.

Kommunernas låneskulder har ökat kraftigt under de senaste åren, visar siffror från nyhetsbyrån Siren. Idag lånar kommunerna inte bara till framtida investeringar, utan även till att driva de kärnverksamheter som tidigare finansierades enbart med skatter och skatteliknande avgifter.

Bland andra är kommunerna i Västernorrland hårt drabbade av skulder till bankernas ofta internationella ägare. I Sollefteå kommun, som är hårt drabbat av Socialdemokraternas nedläggningspolitik i samspel med samma partis migrationspolitik, har skulderna ökat hela 82 procent sedan 2014 då kommuninvånarna senast valde sina politiska ledare.

Innan valet 2014 hade Sollefteå kommun satt varje invånare i skuld till bankerna med 32 831 kronor. Detta inkluderar även barnen. Sedan dess har skulden för varje invånare ökat med 27 014 kronor till hela 59 845 kronor.

I den konkurrerande staden Sundsvall är läget för invånarna ännu värre. Där är alla skyldiga bankerna 89 303 kronor, på grund av politikernas vanstyre. Det är en ökning med 18 240 kronor sedan Sundsvallsborna senast röstade fram sina ledare.

För en barnfamilj med tre barn innebär det nästan en halv miljon i skulder, förutom de eventuella privata skulder hushållet brottas med. Sundvall styrs ekonomiskt av den nya koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Två kommuner som sticker ut positivt är Härnösands kommun och Ånge. I Härnösand är skulden per invånare bara 19 310 kronor, trots av skulden ökat med över 50 procent sedan förra valet.

I Ånge kommun har skulden minskat med 7 310 kronor per person, till 23 617 kronor per person. Men i de flesta andra kommuner ser den ekonomiska framtiden väldigt dyster ut.

Läs mer om samma ämne