Skola förbjuder läxor och prov

"Ska minska stressen" Skolresultaten är så katastrofala och skolbarnen mår så dåligt att skolor nu börjar förbjuda eleverna att göra läxor och prov.

Stureskolan i Boden inför nu ett förbud mot läxor och prov. Motiveringen är att barnen i det Nya Sverige mår alldeles för dåligt för att kunna utsättas för den stress läxorna och proven skapar. Dessutom är argumentet att "världen ser helt annorlunda ut nu mot för bara ett tiotal år sedan".

-Vi får ständigt nya rapporter om att våra barn mår dåligt, säger rektorn Petronella Sirkka.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om Stureskolan i Boden, med anledning av att elever sålde droger och knarkade på skolan. Rektorn Sirkka berättade då att idag säljs knark på alla skolor i Sverige.

Skolans förbud mot läxor och prov gäller alla högstadieelever och ämnen under en testperiod under April månad. Om försöket blir lyckat kommer sedan läxorna och proven att förbjudas permanent under 2019, förutom de nationella proven som staten tvingar eleverna att genomföra.

Vissa har oroat sig över hur lärarna ska kunna betygsätta eleverna utan de objektiva resultat läxförhören och proven ger. Men det bekymrar inte skolan, som menar att en så kallad "formativ" betygsbedömning är det bästa. Med formativa bedömningar kommer elevernas betyg att i högre grad än idag komma att bli godtyckliga, och styrda av lärarnas personliga åsikter om eleverna, vilket enligt många av dagens lärare är något positivt.

Många menar att det som nu sker är att kraven på skoleleverna sänks eftersom elevernas prestationer i skolan de senaste åren blivit katastrofalt rekorddåliga, samtidigt som metoderna för att mäta elevernas dåliga prestationer avvecklas i syfte att mörka samhällets förfall.

Läs mer om samma ämne