Bonniermedia hotar demokratin

"Rundar demokratin" Reportrar utan gränser kritiserar nu hur Bonnier pressar politiker och IT-företag att censurera kritik mot företaget på Internet. Genom att "demokratin rundas" kan Bonnier censurera sina kritiker utan riksdagens inblandning.

Bonniermedia, som äger hundratals tidningar och TV-kanaler i Sverige, kritiseras nu hårt efter att man lyckats censurera kritiska röster på Internet genom odemokratiska metoder. Lagom till valet 2018 har Bonniermedia pressat regeringen att utpressa Google till att vidta de censurerande åtgärderna.

Orsaken till Bonniers censurlusta är helt lagliga webbplatser på Internet som kritiserar företagets enorma makt och monopolställning i Sverige. Webbplatsernas material har nu genom Bonniers försorg raderats från Google och YouTube.

Detta anses problematiskt eftersom det handlar om information som är laglig i Sverige, och som skyddas av den svenska demokratin.

-Att outsourca censuren till amerikanska företag är att runda demokratin, skriver Reportrar utan gränsers ordförande Jonathan Lundqvist.

Outsourcing av censur är en allt vanligare företeelse i Västvärlden. I stället för att staterna demokratiskt stiftar lagar som kriminaliserar samhällskritik, tystas samhällskritiken genom censur av det fåtal amerikanska IT-bolag som i praktiken utöver ett monopol över sociala medier.

Censurförespråkande regimanhängare kan därefter triumferande hävda att ingen censur existerar, eftersom privata företag som exempelvis Facebook ska ha rätt att själva bestämma över sina egna företag och vilka kunder man vill ha. Ett bedrägligt resonemang som skulle göra det lagligt för företag att sparka alla fackföreningsanslutna, eller vägra att exempelvis betjäna homosexuella kunder.

Reportrar utan gränsers ordförande tar även upp skillnaden mellan "hat och hot", som idag används som synonymer av odemokratiska krafter som enligt bland andra kända Moderater försöker skapa en fascistisk polisstat.

Att däremot "hata" någon - och ge uttryck för det - är inte olagligt. Trots de uppenbara kollisioner med yttrandefriheten som det skulle innebära att införa en sådan ordning kan det vara en legitim åsikt att vilja ändra på det. Men då måste man gå den långa vägen genom utredningar och lagförslag så att medborgarna kan säga sitt. Att outsourca censuren till amerikanska företag är att runda demokratin, konstaterar Lundqvist.

Socialdemokraternas så kallade Justitieminister Morgan Johansson gick i söndags kväll ut i SVT och lovade hotfullt att för Bonniers skull sätta "mycket större press" på Google så att de censurerar information som Bonnier inte vill att folket ska kunna läsa.

Läs mer om samma ämne