Internationella abortdagen

Fattiga uppmuntras abortera sina barn Internationella abortdagen firas varje år den 28:e September, i Sverige enbart av politiskt korrekta regimanhängare. Att de FN-stödda massaborterna grundar sig i rasbiologiska strategier känner ytterst få till.

Idag firar Sveriges politiskt korrekta "Internationella abortdagen", som infaller årligen den 28:e September. Internationella abortdagen uppfanns 2011 av WGNRR - Women's Global Network for Reproductive Rights, en sydländsk feministgrupp knuten till FN. Men få på gränsen till ingen vet om den idéhistoriska bakgrunden till dagens politiska korrekta åsikter.

Idehistoriskt har aborträtten tillkommit mycket på grund av FN-organet UNESCO:s förste generalsekreterare Julian Huxley. Huxley var globalist och tidvis psyksjuk, och hans största intresse var biologi och rashygien (eugenics). Huxley var ordförande för brittiska Eugenics Society (Rashygieniska samfundet) 1959-1962, och grundade WWF 1961.

Huxley är annars mest känd för att ha uppfunnit begreppet "etnisk grupp", i politiskt syfte att avveckla begreppet "ras". Samt för att ha myntat begreppet "transhumanism", som av Fukuyama (End of history) kallats "världens farligaste idé".

Det var FN-chefen Huxleys brinnande intresse för rashygien som fick honom att använda UNESCO och FN till att kraftigt öka antalet aborter i världen. Teorin var att fattiga människor var fattiga på grund av att de var mindre intelligenta, och att mänskligheten skulle bli mer lycklig och framgångsrik om de fattigare 90 procenten kunde övertalas till att abortera sina barn.

Som argument i media använde man sig på den tiden och fram till 80-talet av att aborterna bidrog till att stoppa den i längden ohållbara överbefolkningen i världen, samt att de var nödvändiga för kvinnors hälsa.

Som sina motståndare i abortfrågan pekade Huxley ut Katolska kyrkan, och Stalins Sovjetunionen. Sovjetunionen hade visserligen lagliga aborter, men under flera ledare uppmuntrades barnafödande som en ren militär nödvändighet.

Eftersom Sverige som regel gör sitt bästa för att lyda överstatliga organisationer som EU och FN, har Sverige det överlägset största antalet aborter i Västeuropa. Sverige fick fri abort i mitten av 70-talet samtidigt som Mångkulturen lagstiftades. Varje år genomförs omkring 38 000 aborter i Sverige, och tanken är att de aborterade barnen ska ersättas med driftiga invandrare. Sammanlagt rör det sig om 1-2 miljoner människor sedan 70-talet.

Läs mer om samma ämne