Akutkirurgin kan läggas ned i Övik

"Med samma taktik som i Sollefteå" Akutkirurgin i Örnsköldsvik går på knäna på grund av personalbrist, och precis som när Sollefteås akutkirurgi lades ned anklagas nu länsklinikcheferna i Sundsvall för att vara en del av problemet.

Just nu ser det ut som att akutkirurgin i Örnsköldsvik kan komma att läggas ned på samma sätt som den lades ned i Sollefteå. Trots vallöfte från Socialdemokraterna att hålla akuten öppen tvingades den omkull av Landstingsledningen i Sundsvall som vägrade att annonsera efter tjänster för att klara verksamheten.

-Inga tjänster har annonserats ut på landstingets hemsida. En enda tjänst har annonserats ut och det var i Läkartidningen, säger Lena Sundin som är vice ordförande i föreningen Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus.

Genom en söndra och härska-teknik spelade Landstingsledningen ut Örnsköldsvik mot Sollefteå. Först stödde Örnsköldsvik Sundsvallsledningens sparkrav med löfte om att Örnsköldsvik inte skulle drabbas. Nu går yxan mot Örnsköldsvik.

En metod som även kallas "Salami-taktiken", myntat av Ungerns antisemitiska judiska kommunistdiktator Matyas Rakosi. Taktiken var så framgångsrik att den påhittige Rakosi lykades förbjuda alla andra partier och sätta hälften av medlemmarna av sitt eget parti i fängelse.

Precis som i fallet med akutkirurgin i Sollefteå lovar dock de Socialdemokratiska politikerna att man ska "utveckla" vården och "göra den bättre". Samtidigt som tjänstemännen redan har utarbetat planerna på nedläggningen. Enligt SVT har länsklinikchefen Leif Israelsson utrett kirurgin i länet och kommit till slutsatsen att den borde koncentreras till Sundsvall.

Och på Sollefteås och Örnsköldsviks sjukhus anser man att problemet är just införandet av länskliniker. Länsklinikerna har lett till att de chefer som fjärrstyr verksamheten från Sundsvall beskylls för att inte vara tillräckligt engagerade i de mindre sjukhusens existens.

-I och med organisationsförändringar som ha skett de senaste åren, har ledningen flyttats allt längre bort från sjukhuset och det finns inte längre någon i ledningen som värnar om den kirurgiska verksamheten, eller ens sjukhuset i stort, säger Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening.

Läs mer om samma ämne