1 av 3 stödjer regeringen

Rekordlågt förtroende Bara 1 av 3 medborgare stödjer nu den svenska regeringen, medan omkring 60 procent av folket är öppna motståndare. Lika dåligt är förtroendet för den svenska Riksdagen. Ni vill regeringen lösa de dåliga i siffrorna genom att förbjuda konkurrerande partier att informera om sin politik i skolorna. Barnen ska bara få ta del av information från partier vars politik godkänts av Socialdemokraterna.

En ny opinionsundersökning från Inizio som gjorts på uppdrag av Aftonbladet visar att regeringen numera bara har förtroende bland drygt en tredjedel av folket. 6 av 10 svarar att regeringen gör ett dåligt jobb. Undersökningen omfattar 1927 intervjuer under perioden 5-10 Augusti.

Trots att så få har förtroende för regeringen finns inte heller något större förtroende för att de borgerliga partierna skulle vara bättre.

En förklaring till det kan vara Alliansens misslyckande med att stödje Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot regeringen, vilket fick högerpartierna att framstå som svaga och hycklande. Framförallt har förtroendet för Annie Lööf rasat bland svenska män. Minst förtroende har folket fortfarande för Miljöpartiets Gustav Fridolin, som 88 procent öppet misstror.

Skräcksiffrorna stämmer väl överens med siffrorna från Förtroendebarometern 2017, som visar att förtrondet för Riksdagen, de politiska partierna, EU, facket, bankerna, storföretagen och regimens medier alla har rasat de senaste åren. Idag är det exempelvis bara 1 av 3 medborgare som har förtroende för den svenska Riksdagen, och bara 1 av 7 som har förtroende för politiska partier.

Detta kan jämföras med att 7 av 10 medborgare har förtroende för Systembolaget. Förtroendebarometerns siffror fick statliga regimmedian SVT att kräva att undersökningen, som genomförts årligen sedan 1997, skulle läggas ned.

Som ett svar på den nya undersökningen annonserar Socialdemokraterna nu via "kunskapsminister" Anna Ekström (S) att regeringen "intensivt" jobbar med en ny lag som ska utestänga konkurrerande partier ifrån skolvalet och skolornas informationsdagar om politiska partier.

Läs mer om samma ämne