Liberalerna öppet samhällsomstörtande

"Incest, nekrofili, tidelag, barnporr hänsynslös massinvandring och månggifte är Liberalt" och kommer att införas i Sverige om du röstar på Liberalerna (före detta Folkpartiet). Det lovar nu Liberalernas ungdomsförbund (LUF). Dessutom vill man legalisera att i hemlighet ge folk AIDS.

-Är man emot nekrofili (sex med lik) så är man inte Liberal, klargör Liberalernas ungdomsförbund (LUF) på twitter.

Förutom nekrofili är det enligt LUF Liberalt med incest, tecknad barnporr, tidelag, "hänsynslös massinvandring", månggifte och att i hemlighet sprida HIV-smitta till folk utan att berätta det.

Liberalerna skriver dessutom att man vill ha den öppet "sionistiska" (judisk nationalism) Birgitta Ohlsson som partiledare för Liberalerna. Birgitta Ohlsson har gjort sig känd för att i en debattartikel förespråka en global världsregering.

-En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis, skriver Birgitta Ohlsson i Expressen på Sveriges Nationaldag 2001.

Liberala ungdomsförbundets tolkning av Liberalismen är alltså öppet samhällsomstörtande (varför vill man annars ha "hänsynslös massinvandring"?), så till den grad att den verkar vara hämtad ur Sions Vises Protokoll.

Enligt protokollen är Liberalismen ett nödvändigt ont, ett trick, för att försvaga fiendens samhällsbygge (i Sverige Välfärdsstaten) så att man själv kan ta makten och införa en global polisstat.

-Då vi ympade in Liberalismens gift i statsorganismen, förändrades hela dess politiska byggnad, staterna insjuknade i en dödlig sjukdom - "blodförgiftning". Det återstår nu endast att invänta slutet på deras plågor.

-Den nya makten intar endast den gamlas plats, sedan den försvagats av Liberalismen.

-Den starkes rätt. Vår rätt ligger i styrkan. Ordet "rätt" är ett abstrakt begrepp, en på intet sätt bevisad tanke. Detta ord betyder endast: ge mig det jag önskar, så att jag därigenom får bevis på att jag är starkare än du!

-Var börjar rätten? Var slutar den? I ett rike med en dålig organisation av makten, värdelösa lagar och en svag regent, försvagad genom en mängd rättigheter, som uppstått tack vare Liberalismen, hämtar jag en ny rättighet:

-Att med den starkes rätt störta mig över och slå ned alla existerande förordningar och föreskrifter, lägga vantarna på lagarna, omskapa alla institutioner och göra mig till herre över dem som överlämnat åt oss sin styrkas rätt, eftersom de avstått den frivilligt, Liberalt.

Sions Vises Protokoll talade dock aldrig om att ge folk AIDS.

Läs mer om samma ämne