S-splittring även i Sundsvall

Väljarna väntas lämna S på grund av att den Socialdemokratiska landstingsledningen försvarat cheferna bakom de polisanmälda händelser som många ser på som korruption. Att vården måste läggas ned som ett resultat av att pengarna läggs på annat är något som skapar en kraftig uppförsbacke för S i nästa års valrörelse. Detta har nu lett till splittring även inom S-ledningen i Sundsvall.

Nu har även Socialdemokraterna i Sundsvall stämt in i kritiken mot S-ledaren i Landstinget, Erik Lövgren. Sedan tidigare har Socialdemokraterna i både Sollefteå och Kramfors vidtagit åtgårder mot Lövgrens fortsatta styre.

Det är tunge Sundsvallspolitikern Roger Johansson (S) som beslutat sig för att hoppa av sitt uppdrag i Regionstyrelsen (före detta Landstingsstyrelsen). I ett brev till partidistriktet riktar han hård kritik mot Lövgren och den skandalomsusade Landstingsledningen.

-Regionrådets [Erik Lövgrens] uppenbara oförmåga och ovilja att ta tag i detta på ett kraftfullt och ordentligt sätt gör att jag inte längre kan bidra i regionsstyrelsens arbete. Genom att inte agera lämnade vi fältet åter fritt för [V-ledaren] Lars-Gunnar Hultin, skriver Roger Johansson.

Enligt Sundsvallspolitikern borde Socialdemokraterna ha agerat från dag ett, genom att kraftigt ta avstånd från de numera polisanmälda handlingarna. Istället försvarade Socialdemokraterna personerna bakom det polisanmälda löneavtalet som gav en sparkad chef miljoner och en betald flumututbildning, uttryckligen utan att hon skulle behöva arbeta.

Roger Johanssons protestbrev mot Erik Lövgrens styre

"Jag kommer idag att avsäga mig min ersättarplats i regionstyrelsen. Jag klev in på det uppdraget i höstas med hopp om att kunna bidra med att vi skulle fokusera på och utveckla den politiska kommunikationen kring det positiva som trots allt sker inom vården. Med rätt fokus är jag övertygad om att vi kan göra ordentliga framsteg inför valet nästa år. Jag hade också ambitionen att engagera fritidspolitikerna mer i det arbetet.

De senaste dagarnas avslöjanden om nya skandalösa avtal i tjänstemannaledningen kastar oss tillbaka på ruta ett.

Regionrådets uppenbara oförmåga och ovilja att ta tag i detta på ett kraftfullt och ordentligt sätt gör att jag känner att jag inte längre kan bidra i regionstyrelsens arbete. Genom att inte agera genast lämnade vi fältet åter fritt för Lars-Gunnar Hultin och går nu mot en votering i regionstyrelsen huruvida granskningen skall göras av utomstående aktörer eller ej.

Jag har också illa av att ingen ledande S-företrädare sagt att Inger Bergström svek ett förtroende på ett sätt som inte kan repareras. Vilken signal ger denna ständiga bedyrande av hennes kompetens till väljarna? När blev kompetens och moral sammankopplade?

Roger Johansson"

Läs mer om samma ämne