Lögnen kommer ikapp dem

Politiskt inkorrekt Almedalen Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson har i Almedalen försökt att bredda åsiktskorridoren genom att låta politiskt inkorrekta liberaler som Hanif Bali och Tino Sanandaji diskutera samhällsutvecklingen i Sverige. Åsikter och analyser som innan förra valet pekades ut som "rasistiska" håller idag på att bli mainstream.

Per Gudmundson, som sedan 2007 är ledarskribent på Svenska Dagbladet, tar i en intervju med ekonomen Tino Sanandaji upp de två rapporter från Brottsförebyggande rådet, en från 1995 och en från 2006, som gjordes innan regeringen bannlyste all forskning om invandrarbrottslighet.

I rapporten från 1995 står det att invandrare och deras barn står för sammanlagt 53 procent av alla våldtäkter. Trots att de på den tiden utgjorde endast 17 procent av befolkningen.

Tino SAnandaji tar å sin sida upp de sexuella övergreppen mot invandrarkvinnor, som han menar är mer omfattande än övergreppen mot svenskor och glöms bort i debatten. I Egypten anger exempelvis 99 procent av kvinnorna att de är drabbade av sexuella övergrepp.

Därför är det inte konstigt att sexövergreppen ökar i Sverige som ett resultat av regeringens migrationspolitik. Den läckta polisrapporten om sexövergreppen i Kungsträdgården visade också att 100 procent av övergreppen begicks av migranter.

Tino angriper sedan regimens feministiska och anti-manliga förklaring om att "den gemensamma nämnaren är att det är män" som begår sexövergreppen. Detta är att medvetet "dumma ned" folket, anser han.

På grund av användandet av sådana felaktiga resonemang förstod Svenska folket situationen bättre för 20 år sedan säger Tino. Sedan dess har det skapats ett tabu att förstå vad som händer med samhället. Eftersom det finns en social kostnad att förstå samhällsutvecklingen gör sig folk dumma och säger att "det har alltid förekommit...".

-Men "Lögnen kommer ikapp dem..." menar Tino.

Ett exempel på detta är nedskärningarna inom vården, som sker medan de extra miljarderna regeringen uppenbarligen har satsas på annat.

"Det kommer att bli en smäll"

"Alla är faktaresistenta" i migrationsfrågan, säger Hanif Bali till Per Gudmundson i Almedalen. Ändå kommer politikerna till sist att komma överens, tror han.

Politikerna är ohederliga och håller sig inte till fakta när media är med, men ensamma och ifred i konferensrummen blir det lättare att tillsammans besluta om en realistisk politik.

Att Moderaterna svängt om flyktingpolitiken står helt klart efter intervjun. Det skedde enligt Bali samma dag som Fredrik Reinfeldt tvingades bort från makten.

Även han menar att lögnen kommer att komma i kapp folket. Utrikesföddas matematik, läs- och problemlösningskunskaper ligger i nivå med de sämsta 10 procenten inrikesfödda, enligt Bali.

-Det finns olika modeller för att mildra smällen, men det kommer att bli en smäll. De sociala konsekvenserna av den migrationsvåg som varit nu, de kommer vi att se om tio, femton år. Det vi ser i våra förorter nu, det är migrationssynder från tio, femton år sedan, säger Moderaten Hanif Bali.

Lösningen kommer i slutändan att bli en nedmontering av välfärdsstaten. Det är därför som det är de borgerliga regeringarna som alltid ökat migrationen mest, ett faktum som även Per Gudmundson tar upp i intervjun.

Läs mer om samma ämne