Kris i Sveriges skolor

Mer än 1/3 klarar inte skolan Skolresultaten blir bara sämre och sämre och har nu nått katastrofala nivåer. Enligt en rapport från Lärarnas Riksförbund slås mellan 25-50 procent av eleverna ut ur kommunala skolor i Norrland. Och siffrorna kommer troligen att bara bli sämre med tiden.

Var tredje elev "slås ut ur" den svenska skolan. Det visar en ny undersökning som är unik på så vis att resultatet för svenska elever aldrig varit sämre. I fjol var det mindre än 65 000 elever som lyckades ta studenten, medan 35 000 elever "slogs ut". Det hävdar Lärarnas Riksförbund utifrån siffror som kommer från Skolverket.

I Norrland varierar resultaten stort mellan kommunerna. Mellan 25 procent och 50 procent av skoleleverna i Norrland "slås ut ur" sina utbildningar innan gymnasieexamen.

I bland andra Kramfors och Ånge är det nära hälften av eleverna som inte når fram till studentexamen. I Sundsvall är det 4 av 10, medan Örnsköldsvik utmärker sig genom att "bara" 1/4 lämnar skolan utan examen.

-Det är fullständigt oacceptabelt att var tredje elev slås ut i den svenska skolan. Så här kan vi inte ha det. Alla måste ges likvärdiga förutsättningar att klara sin skolgång, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett pressmeddelande.

Men forskning visar att om alla elever verkligen skulle ges likvärdiga förutsättningar skulle ännu fler slås ut. Att så många elever ändå klarar av skolan beror på att skolan satsar olika mycket resurser på olika elever, och mest resurser får de elever som har svårast att klara skolan.

Det som måste till är alltså att kommunerna satsar ytterligare pengar på de elever som har svårast att klara sina utbildningar.

Det sannolika är dock att skolresultaten kommer att fortsätta att försämras i Sverige. Skolresultaten i Sveriges skolor har nämligen blivit stadigt sämre i takt med den ökande mångkulturen och det allmänna vanstyret av Sverige.

Enligt en FN-rapport från 2010 ser utvecklingen i Sverige dyster ut. Mellan åren 2010 och 2030 beräknas Sverige falla från 14 plats till 45 plats, på FN:s Human Development Index. Enligt FN kommer då länder som Kuba, Mexico och Libyen att ligga före Sverige.

Läs mer om samma ämne