Regiondirektören sparkas från fallskärmsjobb

Erik Lövgren ändrar sig Istället för "fullt förtroende" menar nu Lövgren att Inger Bergström "åsamkat en för stor skada" för att i någon form få fortsätta arbeta för Landstinget Västernorrland. Därför varslas nu Inger Bergström om uppsägning.

Det Socialdemokratiska Regionrådet/Landstingsrådet Erik Lövgren sade efter att den senaste skandalen avslöjats att han ändå hade "fullt förtroende" för Regiondirektören Inger Bergström och vädjade till henne att hon skulle fortsätta sitt viktiga nedläggningsarbete som regiondirektör/landstingsdirektör. Men nu har Lövgren ändrat sig och tar själv på sig ansvaret att sparka Regiondirektören.

-Den skada hon åsamkat är för stor, säger nu Erik Lövgren (S).

Vad som föranlett Lövgren att ändra sig är Landstingets utredning av Landstinget, vilken kom fram till att inga brott begåtts, samt lade all skuld på Inger Bergström, som redan avgått.

Utredningen kunde inte ens komma fram till varför det brottsanklagade avtalet skrevs, som gick ut på att en sparkad chef skulle få miljoner skattekronor utan att behöva jobba samtidigt som vården lades ned och personalen sparkades i brist på pengar.

I efterhand verkar det troligt att "utredningen" var ett beställningsverk för att skydda den klunga av kontroversiella chefer inom Landstinget som ännu sitter kvar, och som ser som sitt jobb att lägga ned vården samtidigt som man berikar varandra med skattebetalarnas pengar.

Konkret innebär uppsägningen av Inger Bergström att hon nu mister möjligheten till reträttjobb som chef på mellannivå inom Landstinget Västernorrland. Tidigare har Landstingschefer som sparkats från sin post, utan att ha blivit uppsagda, blivit betalda samma lön som innan för att göra mer eller mindre påhittade arbetsuppgifter.

Att Inger Bergsström blivit uppsagd av Landstinget Västernorrland innebär att hennes karriär där nu är slut, så vida hon inte anställs som någon sorts konsult - vilket är ett annat trick som cheferna inom Landstinget använt sig av för att berika varandra efter att någon har sparkats.

Annars är det som återstår att Socialdemokraterna på riksnivå ger Bergström ett nytt toppjobb inom en annan sektor, exempelvis som Landshövding, eller chef över Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. En metod den korrumperade makteliten i Sverige använt sig av vid flera tillfällen tidigare.

Medborgarna i Västernorrland arbetar än i dag med att betala skatt till den sparkade "HR-direktören" (personalchefen) Lena Thelin, som numera bor i Stockholm och arbetar som "HR-direktör" åt Strängnäs kommun. Detta trots att Thelin slutade arbeta som "HR-direktör" i Västernorrland 2013.

Läs mer om samma ämne