Fattigpensionärerna rekordökar

Socialdemokratisk politik har höjt lönen för många av landets fattigpensionärer med 200 kronor de senaste 20 åren, och samtidigt höjt politikernas löner med över 30 000 kronor. Nu rekordökar antalet fattigpensionärer och orsaken är den politik som regeringen för, där man tar från pensionärerna för att ge till andra grupper i samhället.

I dag lever enligt Pensionsmyndigheten nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns, och kallas därför för fattigpensionärer. Ökningen är dramatisk och har accellererat efter införandet av "Den enda vägens politik" på 90-talet.

I exempelvis Jämtlands län ökar antalet fattigpensionärer i alla kommuner förutom i Bergs kommun, som sedan tidigare är värst drabbat. I Bergs kommun är läget redan så dåligt att den typiske "medelpensionären" är en fattigpensionär.

Och enligt Pensionärernas Riksorganisation, PRO, så kommer antalet fattiga pensionärerna i framtiden bara att bli fler och fler. Orsaken är den Socialdemokratiska regeringens politik, som PRO själva röstat för.

En av orsakerna som brukar anges är att "bromsen i pensionssystemet" slog till efter finanskrisen, och att pensionerna därför i praktiken sänktes under 2010. Men problemet är djupare än så, för många pensionärer har pensionen de senaste 20 åren bara ökat med ett par hundralappar, samtidigt som politikernas löner i riksdagen under samma tid höjts med över 30 000 kronor.

Att ordna upp allt är väldigt lätt, det kostar bara 4,5 miljarder kronor att lyfta alla pensionärer över fattigdomsgränsen. Som jämförelse skänkte den Socialdemokratiska regeringen förra året 54 miljarder kronor extra till Migrationsverket, utöver den ordinarie budgeten.

Men det finns inte en enda politiker i regeringen som vill avskaffa fattigdomen för pensionärerna. Tvärtom ändrar man hela tiden reglerna så att fler fattigpensionärer skapas.

Läs mer om samma ämne