SVT publicerar Fake News om krig i Jämtland

Påstår att Ryssland hotat ta Jämtland Ryssland fokuserar just nu på hur man ska erövra Jämtland och Västernorrland. Detta påstår SVT i en av sina artiklar på nätet och hänvisar till uttalanden på en rysk militär konferens. Men Fjällsjö Nyheters granskning visar att detta inte stämmer.

Det var för en månad sedan som Ryska försvarsministeriet publicerade en videoinspelning av en försvarspolitisk föreläsning om NATO:s upptrappade krigsförberedelser mot Ryssland.

Kortfattat beskrevs på konferensen NATO:s militära uppbyggnad och från vilka länder ett militärt anfall mot Ryssland skulle kunna komma. Konferensen beskrev också Rysslands taktik som påstods vara att söka samarbete med NATO-länderna.

Ett exempel är att Ryssland vill samarbeta med NATO mot våldsbejakande islamister. Men istället för samarbete vill NATO, enligt den ryska föreläsningen, använda sig av massmedia för att sprida hat och falska bilder av Ryssland.

Även den stora flyktingvåg som orsakats av NATO-ländernas krigföring mot länder som Afghanistan, Irak, Somalia, Libyen och Syrien togs upp under föreläsningen. En ytterligare sak som togs upp var hur digitala hacker-attacker i Cyber-rymden kan komma att användas som förevändning för att starta krig, och hur svårt det är att verkligen säkert veta vems säkerhetstjänst det är som ligger bakom sådana attacker.

Ingenting av detta togs dock upp i SVT:s Fake News artikel om föreläsningen. Istället påstås att "Jämtland och Västernorrland var i fokus". Vilket inte är sant. SVT målar dessutom upp en bild om att Jämtland och Västernorrland kan bli en krigsskådeplats mellan trupper från USA och Ryssland.

"Västernorrland och Jämtand i fokus" för rysk invasion

Om SVT:s motiv med krigshotet är att försöka skrämma Sverige bort från NATO, eller in i NATO framgår inte i artikeln. Däremot är det klart att man endast låter en part uttala sig, och det är NATO-lobbyisten och MittMedia-chefen Patrik Oksanen, vars övernitiska budskap hos många får en motsatt verkan.

Bakgrunden till SVT:s Fake News artikel är att USA kommer att bygga en jättelik militärbas i Trondheim i Norge. Eftersom Sverige har skrivit på "värdlandsavtalet" kommer USA sannolikt i händelse av krig mot Ryssland att skicka trupper från Trondheim till bland annat Sundsvall och flygplatsen Midlanda. Detta för att understödja NATO:s krigföring i Estland och Lettland, som på grund av Östersjö-barriären initialt är svåra för USA att försvara.

Detta använder sedan SVT för att måla upp bilden av att Jämtland och Västernorrland "är i fokus" och riskerar att anfallas av Ryssland från Sundsvall. SVT påstår till och med att "det går lika bra" för Ryssland att invadera Trondheim från Sundsvall, som det går för USA att skicka trupper den motsatta vägen, trots att Ryssland inte har en militärbas i Sundsvall och måste ta sig igenom hela Finland för att kunna upprätta försörjningslinjer för en sådan operation.

En sådan anfallsplan kan jämföras med om Tyskland under Andra världskriget hade försökt att erövra Trondheim genom att först inta Sundsvall, och sedan jobba sig igenom Västernorrland och Jämtland, och sedan över bergskedjan Skanderna.

Detta försökte sig givetvis aldrig Tyskland på. Tyskland erövrade Trondheim genom anfall från havet samt landvägen söderifrån. Ryssland å sin sida gränsar till Norge från norr, och kan lättare än Tyskland genomföra ett liknande anfall mot Trondheim.

Föreläsningen som SVT gjort en Fake News artikel om.

Läs mer om samma ämne