Regeringen visste om flyktingkrisen i förväg

Flyktingkrisen var planerad av både regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven. Det är kontentan av den före detta integratrionsministern Tobias Billströms vittnesmål i veckan.

Både Reinfeldt och Löfven har nekat till att de kände till den stundande flyktingkrisen. Trots att de båda stött islamisternas terrorkrig och folkmord på kristna i Syrien förnekade båda statsministrarna kunskap om att miljoner flyktingar på en given signal kunde släppas loss från Turkiet in i EU.

Så skedde 2015 när Turkiets islamistiska regim tyckte sig ha utpressat tillräckligt med pengar ur EU på att hålla flyktingarna utanför Europa.

Men enligt den före detta moderata integrationsministern Tobias Billström visste både regeringen Reinfeldt och den nuvarande statsministern Stefan Löfven om att en enorm flyktingkris väntade det svenska folket.

Ändå valde man medvetet att inte göra något.

-Redan 2012-2013 visste vi som var ansvariga för migrationsfrågorna på Justitiedepartementet att allt fler människor samlades i Turkiet som ett resultat av konflikterna i Syrien och Irak. Förr eller senare skulle det ske en väldigt stark inströmning av människor till EU, säger Tobias Billström.

Men när Billström försökte att göra sitt jobb som integrationsminister, och vidta åtgärder för att hantera den stundande massinvandringsvågen genom att begränsa bland annat anhöriginvandringen, fick han en utskällning av statsminister Reinfeldt.

Sverige och dess välfärdssystem skulle krossas. Nya Moderaterna ville under Reinfeldts ledning använda den enorma flyktingvågen till att överbelasta välfärdssystemet, och sedan skapa tillräckligt med mångfald inom Sverige så att folket började se nyliberala lösningar som den enda vägen fram.

Statsminister Löfven ljög för konstitutionsutskottet

Enligt Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi kan statsminister Löfven ha mörkat regeringens vetskap om att Migrationsverket grovt underskattade antalet asylsökare. Bland annat ska statsministern ha ljugit för konstitutionsutskottet i en utfrågning om saken i April 2016.

Bedömningen gör Arpi efter att ha läst den nya rapporten "Att ta emot människor på flykt", som inlämnades till inrikesminister Anders Ygeman förra veckan.

Samtidigt larmar nu Riksrevisionen om konsekvenserna av regeringens massinvandringspolitik. 75 miljarder kronor fattas i budgeten. Med anledningen av att Sveriges regeringar under hela 10 års tid regelmässigt har underskattat sina utgifter skriver Riksrevisionen nu att det finns något i metodiken som skapar felen och att regeringen borde utreda vad detta är.

Trots det enorma underskottet i statens finanser har regeringen återigen öppnat gränserna i syfte att åter öka på massinvandringen. Detta fördöms av Tobias Billström, som istället vill se en åtstramning av migrationspolitiken, i syfte att kunna behålla välfärdsstaten.

-Sverige är mitt inne i en lågfrekvent kris. Vi har fortfarande en flyktingkris som kretsar kring flera delar av migrationspolitiken. Sverige har en allt för hög inströmning av asylsökande som förvärrar en redan ansträngd flyktingsituation, säger Tobias Billström.

Läs mer om samma ämne