MittMedia rensar ut förtroendevalda

Med hot och mutor och årliga utrensningar ska nyliberala MittMedia få en lydig och billig journalistkår. Framförallt är det fackligt förtroendevalda och skyddsombuden som MittMedia siktar in sig på att knäcka.

Ett krismöte har hållits på MittMedia efter att fackligt förtroendevalda som hotats med avsked har skvallrat om det skedda för tidningen Journalisten.

-Vi uppfattar detta som direkta hot mot oss som förtroendevalda och som ett försök att skrämma oss till tystnad, skriver journalistklubben.

Men enligt MittMedias ledning har inga hot skett.

-Vi är förvånade och chockade över att få höra detta från arbetsgivaren, säger Johanna Hejdenberg som är vice ordförande i fackklubben.

Journalistklubben på Mittmedia lämnade tidigare i år in en misstroendeförklaring till företagsledningen. Anledningen var att 13 anställda blivit mobbade av sina chefer på MittMedia.

I samtliga fall mutades sedan de anställda till tysthet. Genom så kallade "frivilliga överenskommelser" med "tystnadsklausuler" kunde MittMedia sparka de mobbade journalisterna och samtidigt förbjuda dem att avslöja varför de sparkades.

Hälften av de sparkade journalisterna var förtroendevalda eller skyddsombud, och företrädde alltså fler än sig själva. Nu tror många att anledningen till att de sparkades var att de försökt organisera misstroendeomröstningar mot cheferna. Enligt MittMedia är det att likställa med mobbning av cheferna, och ska leda till avsked.

Läs mer om samma ämne