SVT publicerar Fake News artikel om ekonomin

Försöker lura läsarna Arbetslösheten var nyss 372 000 men nu är plötsligt 244 000 fler i arbete. Låter det bra? Men SVT glömde berätta att samtidigt har vi blivit 800 000 fler i landet. Läs hur SVT bland annat skrämmer sina läsare till att tro att en riktig högkonjuktur vore en samhällskatastrof.

SVT har publicerat ännu en Fake News artikel. Denna gång handlar artikeln om ekonomin. I artikeln tar statliga SVT till en arsenal av statistiska tricks och rena falskspel i syfte att ge sken av att massinvandringspolitiken är bra ekonomiskt. Men det är uppenbart för ekonomiskt insatta att artikeln ger en medvetet vinklad och förfalskad bild av samhällsekonomin.

Massinvandringspolitiken är naturligtvis jättebra ekonomiskt för en del grupper i samhället, exempelvis fastighetsägare (inte minst asylhotellsägare). Samtidigt är politiken dålig för andra, som exempelvis arbetare inom låglöneyrken som försöker att få upp sina lönenivåer. Nedan går Fjällsjö Nyheter igenom några av de fula tricks som SVT tar till för att kunna lura sina läsare ett tag till.

Vi börjar med SVT:s artikelrubrik: "244.000 fler i arbete - alla utrikesfödda". Det låter ju helt fantastiskt med 244 000 fler i arbete, speciellt med tanke på att arbetslösheten var 372 000 senast i Januari... Och 381 000 i Januari förra året. Hur fick så många arbete så snabbt?

Jo, för det första är det 244 000 fler i arbete de senaste 9 åren... Samtidigt har folkmängden i Sverige på grund av massinvandringen ökat med 800 000 personer de senaste 9 åren, så att sysselsättningen under den tiden ökat med blygsamma 244 000 har inte direkt något nyhetsvärde.

Det får nyhetsvärde först när SVT gör en Fake News artikel om det där man i rubriken mörkar att ökningen skett under hela 9 år och i hela artikeln mörkar att det under dessa 9 år samtidigt skett en enorm aldrig tidigare skådad befolkningsökning i Sverige.

Tilläggas kan att SVT i sin artikel blandar begreppen "i arbete" och "sysselsatta" och använder dem som synonymer, trots att de betyder olika saker. Dessutom kan sysselsättningen och arbetslösheten öka samtidigt, om ett land tar emot många vuxna invandrare. Under tiden som vi har fått 244 000 fler i arbete har vi därför samtidigt fått omkring 62 000 fler människor arbetslösa.

SVT luras genom att välja en udda 9-års period

Vi fortsätter granskningen med att fråga varför SVT väljer just en period av 9 år? Varför inte exempelvis 5 år, 10 år, eller 25 år? Jo därför att Finanskrisen var för just 9 år sedan... Så därför är skillnaden mot idag betydligt större om man som SVT gör väljer 9 år istället för 10 år. Lurig SVT, men ni blev påkomna!

De flesta kommer dock inte på detta. De flesta har inte arbetslöshetsstatiken i huvudet. De flesta läser bara rubrikerna och litar på SVT och blir grundlurade. Och SVT vet att de lurar de flesta, och därför fortsätter de med sina Fake News artiklar.

Minskad arbetslöshet och högre löner för fattiga = katastrof för Sverige?

Vidare skriver SVT i sina underrubriker "Utan utrikesfödda hade Sverige fått problem" och "Utrikesfödda nödvändiga för arbetsmarknaden". Detta är sant med justeringen: "Utan utrikesfödda hade bolånemarknaden fått problem" och "Utrikesfödda nödvändiga för Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF)".

Problem för vissa alltså, men inte för alla. Tänk så här: Vem är egentligen "Sverige"? Enligt SVT är det bankerna. Och vem är egentligen "arbetsmarknaden"? Enligt SVT är det arbetsgivarna. Lägre arbetslöshet och högre löner uppfattas inte som ett samhällsproblem för arbetare.

Sedan blir artikeln komplicerad. SVT börjar vinkla allt bra till att bli dåligt, och omvänt så att allt dåligt ska uppfattas som bra. Sammanfattat: Utan massinvandringen skulle arbetslösheten minska från nuvarande rekordnivåer, och Riksbanken skulle äntligen lyckas med att få bort de rekordlåga minusräntorna och klara inflationsmålet. Men SVT lyckas vinkla detta till att massinvandringen är nödvändig. Att arbetslösheten skulle minska vinklas till att "arbetskraften krymper" och att Riksbanken kan avsluta nödlösningen med minusräntor kallas "överhettning".

Vad innebär egentligen att "arbetskraften krymper"? Jo att fler får jobb och att arbetare får bättre betalt av arbetsgivarna. Hemskt enligt SVT! Arbetslösheten var innan massinvandringen omkring 1-2 procent. Dagens rekordnivåer kommer från Carl Bildts regeringstid 1991-1994 då massinvandringen rekordökades. Göran Persson sänkte arbetslösheten något, och Fredrik Reinfeldt ökade den igen. Alla förändringar i arbetslösheten står i direkt proportion till hur lojal respektive regering är till Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). Det är knappast en slump. Intresset ljuger aldrig.

Vad innebär den "överhettning" SVT talar om att massinvandringspolitiken skyddar oss ifrån? Jo att om massinvandringen stoppas kommer arbetslösheten att minska och då höjs lönerna vilket gör att Riksbanken kan höja räntan till en normal nivå. Vi får helt enkelt en riktig högkonjuktur igen! Och nästan alla högkonjukturer avslutas med överhettning. Den brukar komma på köpet och är svår att komma ifrån. Men SVT väljer att mörka den högkonjuktur som helt säkert kommer innan varje överhettning.

Massinvandringen viktig för att öka bostadsbubblan

Vad som egentligen händer idag i Sverige är att en allt större del av ekonomin byggs på lånade pengar. Många människor tjänar exempelvis mer pengar på att deras bostäder ökar i värde än de gör på att jobba. Och bostadspriserna är nu så höga att i stort sett alla måste låna pengar för att köpa bostäder.

I takt med att industrierna flyttar utomlands har banklånen blivit ett viktigt sätt att få in pengar i ekonomin. De lånade pengarna används i förlängningen till att handla i affärerna och hålla hela ekonomin igång. Det är på grund av lånade pengar vi kan ha en sorts högkonjuktur, fastän att arbetslösheten, räntorna och inflationen säger oss att vi egentligen har lågkonjuktur.

Både bankerna och bostadspriserna är beroende av att folkmängden hela tiden ökar. Annars kan hela ekonomin krascha. Det är därför som massinvandringen är viktig för ekonomin. Men det som massinvandringen gör är att den blåser upp bostadsbubblan, så att den när den spricker kommer att bli betydligt allvarligare.

Läs mer om samma ämne