Psykisk sjukdom ökar kraftigt i Sverige

Ökar minst i Norrland Sverige gör svenskarna blir allt mer psyksjuka. Ökningen av psykisk sjukdom i Sverige är dramatisk och nu är omkring hälften av alla sjukskrivna psykiskt sjuka. Enligt forskarna beror psyksjukan på samhället, att globalisterna får allt större makt och att medborgarna tappat sin identitet. Samtidigt uppmuntrar regeringen aktivt beteenden som tidigare klassades som psyksjuka.

Svenskarna blir allt sjukare psykiskt. Detta visar sig bland annat i en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser. Numera är omkring hälften av alla sjukskrivna i Sverige psykiskt sjuka.

Enligt nya siffror från Försäkringskassan har sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser ökat med hela 111 procent bara mellan åren 2011 och 2016. Samtidigt ökar alla sjukskrivningar i Sverige, men det är sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom som rekordökar.

Framförallt är det ångest och depression som drabbar allt fler. Sjukdomar som beror på det svenska samhället. Forskarna skyller på globaliseringen, som när det gäller psykisk sjukdom kanske framförallt märks genom den Kulturmarxistiska normkritiken av alla normer som inte är Kulturmarxistiska:

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Att samhället gör medborgarna psyksjuka skapar stora kostnader. I takt med att samhället blir allt mer nyliberalt minskar också viljan bland medborgarna att hjälpa varandra med att dela bördan.

-Vi ser vilka enorma kostnader det här för med sig på alla plan, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s).

Socialdemokraternas lösning på den psykiska sjukdom som sprider sig som en löpeld genom Sverige är bland annat att ändra riktlinjerna till läkarna. Så att de inte får sjukskriva medborgare lika lätt.

Regeringen uppmuntrar beteende som tidigare klassades som psyksjukt

Samtidigt uppmuntrar regeringen socialt beteende som tidigare var klassat som psyksjukt. Exempelvis uppmuntras barn att fundera över sitt kön, om det verkligen är rätt - eller om det bästa kanske ändå är att operera bort det och ersätta det med ett nytt kön av ett annat slag som staten tillhandahållit. Förr sa man åt sådana barn att skärpa sig, nu säger man åt dem att de har rätt och att de är visa förebilder för andra barn.

På 90-talet ansökte omkring 15 barn om året om att operera bort sitt kön. Men efter skattefinansierade kampanjer från myndigheterna ökade antalet med 300 procent på 2000-talet. Nu är ökningen uppe i tusentals procent, förra året ansökte hundratals barn i Sverige om att regeringen skulle byta ut deras kön. Framförallt är det vänsterns och liberalernas barn det handlar om. Många läkare hävdar att könsbytena beror på "samhällsströmningar".

Tankarna om att förändra samhällets inställning på sådana här sätt kommer idehistoriskt från British Eugenics Society, ett rasbiologiskt institut i England som efter Andra Världskriget använt sig av "mjuka metoder" för att sterilisera och abortera medborgare de anser är på olika sätt bristfälliga.

Istället för att säga att fattiga borde abortera sina barn och att sexuella minoriteter ska steriliseras, väver man in samma budskap i politisk korrekt retorik: Aborterna ska nu ske för att ge kvinnor frihet och steriliseringarna kom på köpet med de skattefinansierade könsbytena.

En av dagens största aktörer inom så kallad "soft eugenics" är Bill & Melinda Gates Foundation, världens största privatägda stiftelse ägt av världens rikaste man.

Norrlänningar minst psyksjuka i Sverige

Även om hela Sverige blir allt mer psyksjukt utmärker sig Norrland som den minst psyksjuka delen, och Norrbotten i synnerhet. Att Norrbotten är minst psyksjukt kan bero på att globaliseringen och globalisternas ideologi påverkat Norrbotten minst.

Bland de som drabbas hårdast när samhället gör folket psykiskt sjukt är barnen. I exempelvis Jämtland skulle det behövas minst dubbelt så många specialistutbildade läkare för att ta hand om alla psykiskt sjuka barn. Detta eftersom antalet psykiskt sjuka barn i Jämtland fördubblats de senaste tio åren.

1 barn av 10 får numera vård av ungdomspsykiatrin (BUP). Bland vuxna är 1 av 20 klassad som psykiskt sjuk och 1 av 5 är psykiskt illamående. Samtidigt har över hälften av alla samiska kvinnor gått med självmordstankar. Lösningen i deras fall är enligt experterna att stärka den samiska identiteten, alltså mer nationalism och etnocentrism. Några lösningar för andra folkgrupper i Sverige har inte regeringens experter.

Läs mer om samma ämne