SVT kallar Norrland för ”Döda zoner”

"Skräpytor" och "Döda zoner" är nya benämningarna på Norrlands inland som statliga SVT lanserat i år. Det gemensamma temat är att skapa opinion för att de gamla bondbyarna som avfolkas på grund av urbaniseringen ska fyllas på med människor ifrån Afrika och Asien. Men många vänder sig emot de nya begreppen och menar att det i själva verket rör sig om ett nykolonialt språkbruk.

I Globalismen och dess verktyg Mångkulturens namn gaddar svenska professorer ihop sig mot den Norrländska landsbygden, som numera ska gå under benämningar som "Skräpytor" och "Döda zoner".

-Där finns ingen shopping, ingen ekonomisk aktivitet, ingen underhållning - bara träd. Om du åker dit, kommer du att hitta tre alkoholister, några barn, och ett par knäppgökar, påstår professor Nordström.

Uttalandet gjordes i samband med att det nya begreppet "Skräpytor" lanserades som en beskrivning av Norrlands inland. Nu lanserar en annan professor, professor Westin i Umeå, det ännu fränare begreppet "Döda zoner" för att beskriva Norrlands inland. Begreppet marknadsförs just nu hårt av statliga SVT.

För att SVT ska klassa ett samhälle i Norrland som "Död zon" krävs exempelvis att det tar mer än tio minuter att ta sig till skolan, bensinstationen, en matvarubutik eller annan liknande så kallad "service".

"Flera bebodda områden i länet är så kallade döda zoner. Drygt tio procent av Jämtlands läns bebodda områden kallas för döda zoner. Det framgår av en kartläggning som SVT har gjort", skriver SVT i en av deras så kallade nyheter.

Bakgrunden till den negativa politiska propagandan mot Norrland är att SVT och deras nyliberala professorer vill kraftigt öka migrationen till Norrland från de fattiga och av Sveriges allierade sönderbombade länderna i Afrika och Asien.

Därför hittar man på argument för att ökad migration och NATO-ledda bombanfall mot exempelvis Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien är något positivt. Samtidigt mörkas de argument som finns mot politiken. Det är i den kontexten som begreppet "Döda zoner" skapats för att på ett pseudo-vetenskapligt sätt stödja SVT:s politik.

Varnar folk för järnvägar

Professor Westin är sedan tidigare känd för att ha varnat folket för faran med att bygga nya järnvägar. Enligt honom leder det till att människor använder järnvägarna för att flytta till Stockholm och till Chicago. När järnvägen väl är byggd sätter de sig på tåget och försvinner till storstäderna. Som exempel har han angett bygget av Värmlandsbanan.

Professorn är också känd för att ha fastställt priset på det svenska humankapitalet: 4,5 miljoner kronor styck. Alltså per person. Detta styckepris gäller enligt professorn om Sverige skulle säljas i sin helhet till utländsk makt. Om vissa människor skulle vara mer värda än andra om de såldes en och en framgår inte av professorns "analys".

Nu menar professorn i sitt nya utspel att det enda sättet att återuppliva de "Döda zonerna" är genom att kraftigt öka migrationen, bygga större städer i Norrland, och ytterligare pressa upp fastighetspriserna.

Risken är dock att om politiken misslyckas kommer ökad migration till de "Döda zonerna" att leda till ett kraftigt ökat bidragsberoende och därmed till ytterligare nedskärningar/privatiseringar av välfärden. Byggandet av större städer riskerar att som vanligt gå hand i hand med ytterligare avfolkning av landsbygden. Och att öka på den redan galet stora bostadsbubblan kan komma att leda till att landet störtas i kaos när bubblan till slut spricker och miljoner människor står med värdelösa lägenheter och miljonskulder de aldrig kommer att kunna betala.

Läs mer om samma ämne