Privat skattefinansierat behandlinghem liknas vid knarkarkvart

Vinster i vården fungerar i det här fallet så att en läkare på beroendeenheten på Sunderbys sjukhus i Norrbotten äger ett behandlingshem i Norsjö dit Sunderbys beroendeenhet skickar sina patienter för behandling. Nu avslöjas att Polisen kallar behandlingshemmet för en "knarkarkvart".

Markus Boman arbetar som läkare på beroendeenheten på Sunderbys sjukhus och har själv medverkat när patienter från Sunderby hamnat på hans eget privatägda men skattefinansierade och vinstdrivna behandlingshem.

Enligt Landstinget Norrbotten är detta helt acceptabelt. Att monterna ned den gemensamt ägda vården och ersätta den med privatägd vinstdriven skattefinansierad vård är ju den politik alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet drivit de senaste 20 åren.

Men nu får det välfärdsraserande behandlingshemmet hård kritik. De så kallade "klienterna" (patienterna) talar om förvaring istället för behandling och polisen beskriver behandlingshemmet som en "knarkarkvart".

Driver även privatägt flyktingboende

Inte så förvånande driver även Markus Boman privatägda flyktingboenden. Hösten 2015 bussade han in asylsökare till Norsjövallen utanför Norsjö utan att hyresvärden Norsjö kommun informerades och trots att kommunen tidigare sagt nej till ett flyktingboende i fastigheten. Även i Kvarnåsen i samma kommun vill Boman skapa en privatägd asylkoloni.

-Personligen tycker jag att det hade varit klädsamt om Norsjö kommun fått information i förväg om vad som skulle ske i Norsjövallen. Det faller ändå ett visst ansvar på vistelsekommunen, som vi är i detta fall, säger Mikael Lindfors som är kommunalråd i Norsjö.

Knepet att bussa in flyktingar från andra kommuner till nedlagda skolor och vårdhem, låta skattebetalarna och Norsjö kommun stå för alla kostnader, och själv håva in vinsterna, gjordes möjligt på grund av att den förra Moderatregeringen avskaffade det kommunala självstyret för att kunna använda flyktingströmmen till att monterna ned välfärdsstaten.

Nu har behandlingshemmet i Norsjö anmälts och tillståndsmyndigheten IVO vill stänga ned det. Men Markus Boman har överklagat till Förvaltningsrätten. Om behandlingshemmet stängs kan det komma att flyttas till Kvarnåsen, där Boman tidigare ägt behandlingshem. Där vädjar nu många bybor om att slippa det vinstdrivna vårdbolaget:

-Vi vill inte ha det där företaget här, säger en bybo. -Många här är oroliga efter de incidenter som varit, säger en annan.

Enligt byaföreningen vållar det privata vårdföretaget återkommande oroligheter, stölder och folk som är ute på nätterna och hittar på ofog.

Läs mer om samma ämne