Moderaterna lovar driva SD:s politik

Anpassar sig till SD Moderaternas ledare tar nu avstånd ifrån den nyliberala massinvandringspolitik som Moderaterna under Reinfeldt drivit de senaste tio åren. "Jag vill inte tillbaka till den gamla politiken. Den var inte hållbar" skriver Moderatledaren i en debattartikel. Istället ska Moderaterna anpassa sig till Sverigedemokraternas migrationspolitik.

Moderaterna anpassar sig till Sverigedemokraternas migrationspolitik och Sverigedemokraterna anpassar sig till Moderaternas ekonomiska politik. Schackdragen öppnar upp för en Moderatledd regering efter nästa val 2018, då Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna väntas bli de enda partierna med folkligt stöd.

Var vinderna blåst Moderaterna har Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat om. Den gången var det Moderaterna i Jämtland som lovat driva Sverigedemokratisk politik, vilket resulterat i att övriga borgerliga partier bildat en Massinvandringsallians tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Nu kopieras politiken till riksnivån. Bakgrunden är sannolikt att Moderaterna anser att målet med massinvandringen är uppnått. Välfärdsstaten är nu i fritt fall och arbetslösheten och arbetsgivarnas makt har aldrig varit större.

Därför dumpas nu massinvandring och mångkultur. En enhetlig amerikaniserad konsumtionskultur ihopparad med etnisk och kulturell utplåning blir framtiden:

-För femton år sedan skrev jag under en riksdagsmotion med rubriken Fri invandring. Mitt motiv var ideologiskt. "Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor." I dag tänker jag annorlunda.

-Bara en av fyra nyanlända som kom till Sverige 2008 har en helårsanställning i dag. Det är uppenbart att alliansregeringen misslyckades med integrationen.

-En del menar att med reformer för att stärka integrationen skulle en omprövning av migrationspolitiken inte vara nödvändig. De har fel. Behovet av integrationsreformer är stort. Men de kan inte göras i stället för att säkra en kontrollerad invandring, utan behöver göras samtidigt, säger Moderatledaren Anna Batra.

Istället för permanenta uppehållstillstånd, skattebetald försörjning och medborgarskap för flyktingarna ska de efter valet 2018 få tillfälliga uppehållstillstånd, tvingas försörja sina familjer och omedelbart skickas tillbaka till sina hemländer när säkerhetsläget så tillåter.

-En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga, och tydliga krav för att bli svensk medborgare, lovar Batra.

Moderaternas ledare passar också på att be om ursäkt till de svenskar som Moderaterna tidigare hetsat mot, och på olika sätt förföljt och försökt att skada på grund av deras åsikter:

-Samtidigt finns det människor som på seriös grund har varnat för en ohållbar situation, men som inte har blivit lyssnade till, ibland rent av motarbetade eller utfrysta. Jag förstår att de känner ilska eller besvikelse, säger Moderatledaren.

Även om ilska och en primitiv vilja att straffa de som förstört Sverige är en förståelig reaktion för de som förföljts av regimen måste en konstruktiv och positiv attityd upprätthållas gentemot alla som är villiga att ompröva tidigare åsikter och börja driva en ansvarsfull politik. Eftersom förr eller senare, kanske redan efter nästa val, kommer det att vara de flesta svenskar.

FOTNOT: Moderatledarens debattartikel publicerades på Aftonbladet och i skrivande stund har ca 24 000 människor läst den och röstat om den. Över 89 procent är positiva till att Moderaterna byter politik och drygt 10 procent är emot.

Läs mer om samma ämne