Litbor upprörs över ny bosättning

Bosättare från Mellanöstern och Asien ska bussas in till en koloni med Attefallshus i Lit utanför Östersund som skattebetalarna ska bygga. Kolonin blir en enorm vinstaffär för ett litet antal redan rika medborgare men en stor kostnad för folkflertalet. Litborna själva ser inget behov av Attefallshusen. Istället vill man att pengarna går till hyresbostäder för svenska pensionärer.

Markarbeten har dragit igång för 13 Attefallshus i Lit där Östersunds kommun ska bekosta en koloni med bosättare från Mellanöstern och Asien. Enligt SVT Jämtland är "förståelsen inför projektet obefintligt bland ortsborna".

I valet 2014 röstade 45 respektive 32 procent av medborgarna i Lit på Socialdemokraterna. Men nu ställer man sig avvisande till Socialdemokraternas koloniseringspolitik av Lit.

Istället för att finansiera folkutbytet i Sverige vill Litsborna att pengarna ska gå till bostäder till svenska pensionärer:

-Attefallshus motsvarar inte alls de behov som finns här, säger en av grannarna till kolonin.

-Det är ju åt helvete. Här finns många äldre som vill flytta ut ur sina villor. Men det finns inga lägenheter att flytta till säger, en annan Litsbo.

Samtidigt höjs skatterna i många kommuner. Anledningen är att man annars inte kan fortsätta mångkulturpolitiken och den höga servicenivå nysvenskarna kräver.

I Strömsunds kommun ska 10 miljoner kronor extra utkrävas av folket. De som inte betalar släpas i slutändan till fängelser av beväpnade poliser.

Läs mer om samma ämne