Ådalen reser sig startar privat vårdcentral

Första steget mot eget sjukhus Föreningen Ådalen reser sig bildar nu en ekonomisk förening för att kunna driva en privat vårdcentralen. Vårdcentralen planeras att starta redan 2017 och ska vara grundbulten i en större vårdverksamhet som i slutändan också ska innefatta sjukhus och akutvård.

En ekonomisk förening ska bildas av föreningen Ådalen reser sig, i syfte att starta en privat vårdcentral.

-Det är ett stort åtagande men vi tror vi har den kompetens som behövs, säger Stefan Kanerva från föreningen Ådalen reser sig.

Ekonomin för att starta upp vårdcentralen ska komma från medlemsbidrag och stöd ifrån näringslivet i Ådalen.

Var vårdcentralen ska placeras är ännu inte bestämt, men tanken är att vårdcentralen ska vara en pusselbit i övertagandet av Sollefteå sjukhus, vilket sannolikt innebär att man letar efter lokaler nära eller i sjukhuset.

Många, antagligen de flesta, såväl medborgare som lokalpoltiker i Ångermanland har tappat förtroendet för Landstinget och de folkvalda som medvetet vanstyr det. Därför anses det nu nödvändigt att privatisera sjukhuset i syfte att driva det gemensamt med folkligt inflytande.

Läs mer om samma ämne