Dubblad kilometerskatt och skatt på tv-spel

Regeringens nya skatteattack Regeringens nya krav på kilometerskatt för lastbilar är 26 kronor per mil. Tidigare har 14 kronor per mil nämnts men nu väntas regeringen kräva en fördubbling av vad som kommit att kallas "straffskatten på Norrlänningar". Dessutom ska regeringen införa en helt ny skatt på tv-spelare.

-Att regeringen vill föreslå en skatt som nästan är dubbelt så hög som det ursprungliga förslaget visar återigen att Stefan Löfven leder en Norrlandsfientlig regering, säger Edward Riedl som är Norrländsk riksdagsledamot för Moderaterna.

Straffskatten slår hårt mot den Norrländska skogsindustrin, som efter regeringens nedläggningspoitik gentemot landets industrisektor kommit att bli Sveriges främsta inkomstkälla. Skogsindustrin sysselsätter 100 000 människor och ger 100 miljarder i exportvinster.

-Skogsnäringen står för en stor del av det svenska välståndet. Den är basen i vår svenska ekonomi och är kraftigt beroende av långa transporter på våra vägar. Kilometerskatten hotar hela näringen och därför kommer jag göra allt jag kan för att stoppa det här förslaget, säger Edward Riedl.

Förutom att försämra för Norrlänningars möjligheter att försörja sig kommer regeringen även att införa en så kallad punktskatt på vissa typer av elektronik. Den nya skatten har kommit att kallas för "tv-spelsskatten" och är tänkt att drabba främst unga människor.

400 kronor extra kommer en tv-spelskonsoll att kosta. I alla fall för de som vill gynna svenska handlare. Ett populärt sätt att komma undan skatten väntas bli att köpa sin elektronikvaror på Internet från utländska butiker, så att pengarna går till utlandet.

-Det här blir en helt felriktad skatt som förs vidare till konsumenten. En spelkonsol kommer att bli 400 kronor dyrare, säger Johanna Nylander som är ansvarig för samhällsfrågor på branschföreningen Dataspelsbranschen.

Förutom tv-spelen berörs även mobiler, tv-apparater och tvättmaskiner med vars hjälp regeringen också ska fördyra livet för medborgarna. Orsaken är den kraftigt ökade kostnaden för asylinvandringen.

Läs mer om samma ämne