Landstinget ger 1 miljon till asylsökares kultur

Samtidigt läggs vården ned för att det sägs fattas några miljoner. I grannlandstinget Västerbotten skickades en cancer-sjuk kvinna hem från Norrlands Universitetssjukhus på grund av brist på pengar till operationen, medan personalen gick en åsiktskurs i homosex, bisex, transsex och queer-politik.

Politikernas prioriteringar är glasklara och de beter sig allt mer som att de saknar både empati med folket och politisk självbevarelsedrift. Man kan tolka det som att de bestämt sig för att krossa välfärden och skapa kaos i samhället, även om de själva då kommer att dras med i fallet.

Sådana tecken ser man när makthavarna fortsätter ljuga för väljarna trots att deras lögner redan blivit avslöjade. Detta samtidigt som nedskärningarna på vården alltid sker på den mest viktiga verksamheten, och aldrig på den runtomkringliggande byråkratin, korruptionen och diverse kostsamma kulturprojekt som inte har någonting att göra med vården utan endast är menade att sluka dess resurser eller roa politiker som har långtråkigt.

Samma fenomen ses även i grannlandstinget Västerbotten dit Landstinget Västernorrland skickar patienter de inte själva har tid för. Trots att 72-åriga Sundsvallsbon Solbritt Björkstrand behövde en akut operation av bukspottskörteln fick hon vänta flera månader på operationen. När hon till sist fick en tid bokad och åkte till sjukhuset i Umeå fick hon vända i dörren, operationen hade ställts in på obestämd tid på grund av att det saknades pengar till vården.

-Vi blev helt chockade förstås, vi trodde knappt det var sant. Det kändes helt overkligt, säger dottern Annelie Hålén.

Men det är sant, det kallas det "Nya Sverige". "Det gamla Sverige kommer inte tillbaka", som Mona Sahlin uttrycker det.

-Då frågade jag om de alltså skickar hem mig med en dödsdom. Och då fick vi svaret: Ja, tyvärr, berättar Solbritt Björkstrand.

Malin Sund som är verksamhetschef vid Norrlands Universitetssjukhus säger att man bara den här veckan har tvingats stryka fyra cancerpatienter och en kärlkirurgisk operation på grund av att det inte finns pengar till vårdplatser.

Det finns en viss summa pengar som landstinget har att använda till medborgarnas vård. Antingen kan makthavarna använda dessa pengar till konst och kulturprojekt och till att hjärntvätta personalen med politiska åsikter, eller också kan pengarna användas till vården för att rädda människors liv.

När politikerna medvetet väljer att lägga ned vården och i princip mörda folk är risken stor att folket kommer att värdera makthavarnas liv lika lågt som makthavarna värderar folkets liv. Och folket kommer alltid att vara många många fler.

Läs mer om samma ämne