Landstingskrisen är medvetet skapad

Det säger nu både V och M Landstingsledningen och de politiska makthavarna kraschar medvetet Sollefteå sjukhus. Anledningen är att de vill lägga ned Sollefteå sjukhus utan att officiellt ta ansvar för det.

-Det här är planerat det här har de vetat hela tiden. Redan när dåvarande landstingsdirektören Anders L Johansson presenterade det första dokumentet förstod jag vad planen var. Jag sade åt honom att det här var att lägga ner Sollefteå sjukhus utan att politikerna behöver ta något ansvar, säger Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin.

-Jag är väldigt kritisk mot landstingsledningen. Både tjänstemännen och politikerna. De här signalerna fick de för länge sedan, det fick jag också, säger Moderaternas Bengt Sörlin.

-Låter man det här ske är det antingen medvetet eller också är man inkompetent, säger Sörlin.

"För att skapa en dominoeffekt på de andra av sjukhusets avdelningar stängs nu ortopedakuten ... Man kan säga att eftersom de flesta makthavare vill lägga ned Sollefteå sjukhus och flytta pengarna till det krisande Sundsvalls sjukhus, samtidigt som vissa politiker vägrar, är kompromissförslaget nu från makthavarnas sida att lägga ned sjukhuset stegvis genom att sabotera verksamheten", skrev Fjällsjö Nyheter i våras.

Nu när Fjällsjö Nyheters tolkning av verkligheten officiellt blivit den samlade oppositionens är det dags att ta tankesprånget ett steg vidare: Det finns en plan i en plan. Landstingsledningens medvetet skapade kris för att lägga ned Sollefteå sjukhus är i sin tur ett resultat av riksdagspolitikernas plan att genom underfinansiering medvetet skapa en kris inom hela landets landstingsorganisation, i syfte att krascha landstingen och privatisera sjukvården.

Bland allmänheten, media och politiker finns en felaktig föreställning om att landstingen skulle finansiera sig själva via landstingsskatten. Detta stämmer inte. Landstingen är beroende av finansiering från staten för att inte gå i konkurs.

Till exempel i år skjuter staten till 23,9 miljarder kronor till landstingen bara för läkemedelsförmånen. Och den 4 April i år skrev regeringen på sin hemsida att man lovar att satsa 10 miljarder kronor extra utöver det man redan nu satsar på landstingens och kommunernas vård.

Landstingens offentligt ägda sjukvård är alltså beroende av att staten är med och finansierar verksamheten. Det staten gör är att den medvetet underfinansierar landstingen vilket skapar medvetet skapade landstingskriser som den i Västernorrland.

Pengar finns det gott om. Regeringen hävdade så sent som den 13 April i år att de skulle betala 50 miljarder kronor extra för Migrationspolitiken, utan att behöva öka sina inkomster nämnvärt. En hundradel av den summan skulle lösa landstingskrisen i Västernorrland.

Slutsatsen måste bli att det är regeringen och riksdagen som medvetet skapar landstingskriserna genom att underfinansiera verksamheten, så att landstingsledningarna och landstingens politiker blir tvingade till att lägga ned sjukhusen.

Den enda logiska förklaringen till att regeringen medvetet underfinansierar landstingen så att kriser uppstår och folket tappar förtroendet för landstingspolitikerna är att man önskar avskaffa hela den demokratiska organisationen och ersätta den med en nyliberal privatiserad vård.

Det är en designad systemkollaps, som liknar den som genomfördes i Sovjetunionen för omkring 25 år sedan. Målet är att avskaffa välfärdsstaten och istället låta utländska finanskapitalister och multinationella företag ta över verksamheten.

Istället för att folket tvingas betala skatt till sig själva för att finansiera sjukvården är risken stor att folket i framtiden görs liveget, på så vis att det blir tvingat att betala skatt till sjukvårdens privata ofta utländska ägare. Så som redan skett inom t.ex den privatiserade flyktingindustrin, och med äldrevården, behandlingshem och personliga assistenter.

Mest känt för Sveriges privatiserade vård har skandalföretaget Carema blivit. Carema ägdes tidigare av finanskapitalisterna KKR, vars ledare Henry Kravis var förebild för skurken Gordon Gekko i Olivers Stones klassiska film Wall Street.

Läs mer om samma ämne