Kommunen vill ta över Sollefteå sjukhus

Kan starta i September Socialdemokraterna i Sollefteå vill ta över landstingsvården på Sollefteå sjukhus och hindra Socialdemokraterna i landstinget att lägga ned akutsjukhuset. Till sin hjälp har man rekryterat en specialist från Norrtälje som varit med om att göra samma sak i Uppland.

Den så kallade Norrtäljemodellen, eller "Tiohundra", innebär att man gör om vården till ett aktiebolag, som ägs gemensamt av kommunen och landstinget. Strategiskt är det halva vägen mot att privatisera vården, vilket gör att förslaget kan komma att få stöd även av högerpartierna.

Sollefteå kommun har rekryterat Lars Skoglund som var vd i Norrtäljes aktiebolag i sju i år och var med i uppstarten av Tiohundra AB. Han har på en rak fråga sagt att han är intresserad av att vara med och hjälpa till i processen i Ådalen.

Processen med att göra vården till ett aktiebolag kan komma att börja redan efter semestern i September. Även Kramfors kommun kan komma att delta i aktiebolaget.

-Den bör kunna starta i september. Vi måste ha ett akutsjukhus, det är jätteviktigt, annars kan vi inte gå vidare, säger kommunalrådet Elisabet Lassen.

I Ångermanland kommer projektet att heta "Sammanhållet vårdområde Ådalen". Det innebär att hemtjänst, hemsjukvård, primärvård, specialistvård, psykiatri, trygghetsboenden och särskilt boende samlas under en och samma huvudman istället för att som nu delas mellan kommun och landsting.

Detta omöjliggör den nuvarande situationen där de båda parterna tenderar att vilja skjuta över ansvaret på den andre för att själva slippa kostnader, vilket ofta gör vården både dyrare och sämre i längden. Besparingen förväntas bli omkring 10 procent.

Läs mer om samma ämne