Tjuvknep stänger smärtkliniken och miljonförlusterna skenar

Såpan fortsätter Makthavarnas nedskärningar av den gemensamt ägda sjukvården och försök att avveckla Sollefteå sjukhus fortsätter. När det inte går tillräckligt snabbt med demokratiska medel tar man till "andra metoder". Samtidigt visar det sig att ekonomin är mycket, mycket sämre än vad politikerna trott.

Efter att folkliga protester kommit som en kalldusch och sänkt modet på de nedläggningsförespråkande politikerna i framförallt Socialdemokraterna har de nedläggningsivrande toppbyråkraterna hittat på nya metoder för avveckling av sjukvården.

Detta genom att tvinga bort den 70-årige överläkare Mauritz Johansson som har byggt upp smärtmottagningen på Sollefteå sjukhus. Först försökte man få bort honom genom att sänka hans lön. När inte det fungerade skickade man e-post till honom om att hans anställning upphör den 27:e maj.

Detta trots att smärtkliniken då blir helt utan läkare i sex veckor, och att det sedan inte finns någon ersättare som kan göra allt jobb själv. "Ledningen ska nu se över smärtverksamhetens uppdrag" heter det vilket är kodspråk för att de ska försöka lägga ned kliniken.

Samtidigt skenar miljonförlusterna

Minusresultatet för året ser nu ut att öka kraftigt och hamna på 77 miljoner kronor. Orsaken till kostnadsökningarna är framförallt vinsterna i vården som skattebetalarna måste betala till privata bolag, samt att utomlänsvården ökat på grund av att landstinget Västernorrland genom fördyrande nedskärningar avvecklat betydande delar av den egna vården.

Pengarna räcker inte till både vård och till vinster i vården. Antingen måste pengarna gå till vård, eller så till vinster i vården. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar till båda. Politikerna har valt att pengarna ska gå till vinster i vården och därför avvecklar man vården, så långt det går utan att någon rik drabbas.

Så sent som för tre veckor sedan lovade Ewa Back (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, att underskottet bara skulle bli 5 miljoner kronor i år. De senaste skattehöjningarna skulle räcka, sas det. Men nu visar det sig att skattehöjningarna inte alls räcker. Skatten måste höjas mycket, mycket mer för att täcka de gigantiska kostnader som landstinget dragit på sig.

Samtidigt var statens direkta utgifter för Migration 5,5 miljarder bara nu i april. En tredubbling av kostnaderna jämfört med april 2015. Pengar som med råge hade räckt till vården, inklusive att vi då hade kunnat sänka skatten istället för att höja den.

Men Socialdemokraterna har bestämt sig för att satsa alla skattepengarna på massinvandring och köra den gemensamt ägda sjukvården i konkurs. Sedan blir det sannolikt privata alternativ som får ta över. Medan de ledande Socialdemokraterna får toppjobb hos Wallenberg eller för något amerikanskt bolag.

FAKTA: När kapitalister äger skolor, vårdinrättningar, asylboenden, äldreboenden m.m. och folket kan välja om de vill köpa tjänsterna av kapitalisten kallas det ekonomiska systemet för kapitalism.

När samma sociala inrättningar ägs gemensamt av folket, genom stat, kommun, landsting eller liknande, och alla måste betala och även gemensamt äga kallas det socialism.

När det är som idag att inrättningarna allt oftare ägs av kapitalister för att göra vinst, och folket tvingas med hot om fängelse till att betala för tjänsterna via skattesedeln, för att ge kapitalisten vinst, då kallas det för korporativism (sammansmältningen av staten och kapitalismen). Korporativism är fascismens ekonomiska system.

Läs mer om samma ämne