Jämtland föreslås bli bas för USA-stödda regimkritiker

ICORN:s "fristadsprogram" kostar 300 000 kronor att delta i och Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit att Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen ska söka medlemskap i år. Programmet hjälper revolutionära kulturpersoner som misslyckats med uppror i länder som USA är emot.

Framförallt är det oppositionella iranier som får stöd av programmet, som innehåller permanent uppehållstillstånd och ekonomisk sponsring från det svenska samhället så att regimkritikerna kan fortsätta bedriva opposition mot sina hemländer.

Kulturpersonerna som får stöd kan vara anklagade för brott som raskravaller, hets mot folkgrupp, olaglig sexpropaganda till barn eller vara hotade av icke-statliga organisationer efter att exempelvis ha arbetat som tolk åt USA:s ockupationstrupper.

Ett krav är i praktiken att de skyddsbehövande befinner sig i opposition mot ett land som EU och USA inte gillar. Detta beror i sin tur alltid på att sådana länder utestängt västvärldens multinationella företag från landet.

Idén till fristadsprogrammet kom från den indiske författaren Salman Rushdie, som på grund av sin bok Satansverserna är dödsdömd av en religiös domstol i Iran för hets mot religion.

Boken handlar om en mentalsjuk muslim som mördar sin engelska fru och sedan begår självmord. Innan det är han psykotisk och fantiserar ihop nedsättande historier om profeten Muhammed, Ayatollah Khomeini och hedniska prostituerade kvinnor i Mecka som låtsas vara Muhammeds fruar.

Läs mer om samma ämne