Vänsterpartiet splittras efter landskapsgränser

Medelpadingarna hoppar av partilinjen och vägrar att lämna sina platser i hälso- och sjukvårdsnämnden till Vänsterpartiet. Orsaken är att Kenneth Challis, Birgitta Liivlaids och Annicka Burman vägrar att sluta kämpa för att lägga ned Sollefteå sjukhus.

Splittringen kommer efter att Vänsterpartiet genom Lars-Gunnar Hultin, partiets gruppledare och ledamot i landstingsstyrelsen, polisanmält förre förvaltningschefen Margareta Rödén på polisstationen i Kramfors. Polisanmälan gäller att byråkraten Rödén tecknat ett avtal med ett privatägt vårdbolag som givit vårdbolaget tiotals miljoner kronor i vinst utan offentlig upphandling.

Margareta Rödén hade enligt landstingets egen utredning "grovt överskridit" sina befogenheter när hon skrev avtalet. Hon hade delegation för att kunna direktupphandla för 225 000 kronor men hade i det här fallet köpt en tjänst för tiotals miljoner.

Vilket kan uppfattas som att makthavarbyråkraten skänkt bort tiotals miljoner av folkets skattepengar. Dock inte (som så ofta görs idag) till en välfärdskapitalist, eftersom ägaren till bolaget också var den ende arbetaren i det, men bolagets vinster är omöjliga för landstinget att betala utan att göra nedskärningar på den av folket gemensamt ägda delen av verksamheten.

Det sedan tidigare splittrade Socialdemokraterna, som också splittrats efter etniska gränser med Ångermanlänningar på ena sidan och Medelpadingar på den andra sidan, valde efter polisanmälan att avbryta samarbetet med Vänsterpartiet.

Sedan tidigare har landstingets egen jurist varit kritisk mot avtalet och även konkurrensverket har haft invändningar. Men ingen annan än Hultin har haft rättrådighet nog att göra en polisanmälan och få saken prövad. Dock är chanserna för åtal inte särskilt stora eftersom så många ansvariga åklagare, polischefer och landstingschefer är medlemmar i samma politiska klubbar.

Till saken hör även att Margaretha Rödén fick sparken från jobbet som sjukhusdirektör redan 2009 men gjorde sedan comeback och har hela tiden haft som roll att lägga ned, sparka personal och centrera pengarna till Sundsvall.

Dessutom är Landstinget Västernorrland en djupt korrumperad organisation och en stor del av pengarna som skulle gå till människors vård går till att politiker och byråkrater höjer varandras löner. Om t.ex. statsminister Stefan Löfvén skulle gå över till landstinget skulle han bara vara den 7:e bäst betalde medarbetaren.

Läs mer om samma ämne