Ny teknik för medborgarförslag

Stort intresse finns för den nya digitala tekniken för medborgarförslag som introducerats i Östersunds kommun. Tjänsten har nu funnits i över ett år men ännu har dock inget förslag förverkligats av politikerna.

För att öka insynen och det demokratiska engagemanget bland medborgarna har systemet för medborgarförslag utvecklats i Östersunds kommun. Där kan kommunmedborgarna nu lämna in medborgarförslag via kommunens hemsida istället för som tidigare på papper. Man kan även rösta för andras förslag, men inte emot dem.

Genomslaget har blivit stort. Från det att testperioden startade i oktober 2014 har 900 medborgare registrerat sig och 80 medborgarförslag har skickats in. Av dessa har dock endast 5 skickats på remiss och inget förslag har ännu tagits ett positivt beslut om i kommunfullmäktige.

Läs mer om samma ämne