En mörk framtid väntar

Trenden i Europa med ekonomisk tillväxt som hållit i sig sedan medeltiden är nu slut. Dagens unga kommer att få omfördela förlusterna istället för vinsterna. Det berättar Region Jämtland Härjedalens ledare Robert Uitto på regionens hemsida.

Dagens unga kommer att få det sämre än sina föräldrar, det är makthavarna nu övertygade om. Att ekonomin kommer att gå sämre, klassklyftorna kommer att öka, och att samhället kommer att bli fattigare är inte något som politikerna försöker undvika, utan något de planerar för.

De är helt övertygade om att det kommer att bli så, och att det inte är något som de kan göra något åt. Iallafall inte om de samtidigt ska kunna fortsätta sin nuvarande politik och ideologi vilken de vägrar att ändra.

På Region Jämtland Härjedalens webbplats informeras vi om detta, och att mötena inom EU nu alltmer handlar om att omfördela förluster istället för vinster. Både politiker och de dyra skattebetalda föreläsarna säger samma sak:

-Det kommande budgetarbetet för nästa period blir tuff med en situation där sammanhållningspolitiken blir hårt utsatt. Hur ska vi klara flyktingsituationen och kostnader utifrån ett sammanhållet Europa, frågar sig Region Jämtland Härjedalens ledare Robert Uitto på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

Robert Uitto skriver att han är för EU, på grund av det han kallar Sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik går ut på att stärka stödet för EU genom att ta av de rika ländernas vinster för att ge åt de fattiga länderna.

Men i framtiden kommer Sammanhållningspolitikens metoder att leda till att EU kommer att ta pengar av de länder som gör förluster för att ge åt de länder som gör ännu större förluster. Robert Uitto oroar sig för hur det kommer att gå med sammanhållningen då. Kommer EU att krascha? Att Storbritannien redan nu är på väg att lämna EU ser Region Jämtland Härjedalens ledare negativt på.

Befolkningsökning, ökad invandring, ökat socialbidragsberoende och nedskärningar av välfärden, det är ett pussel som är svårt att lägga. Den slutsatsen kan man dra av texten på Region Jämtland Härjedalens webbplats.

-Det finns ett pussel att lägga, där våra behov i glest befolkade regioner är att bli fler invånare för att klara utmaningarna inom välfärden ... Ett pussel som måste läggas rätt för att det inte skall torna upp argument mot flyktingmottagandet, skriver Robert Uitto.

Varför det är svårt att lägga pusslet och vem som skapat ett pussel som inte verkar gå att lägga berättas dock inte:

En stor del av dagens ekonomi är ett pyramidspel som kommer att krascha om befolkningen inte ökar i antal. Ett exempel är pensionssystemet, där större delen av pensionen finansieras genom att flera barn och barnbarn betalar in pengar till en eller två pensionärer. Ett annat exempel är bankernas utlåning, som också bygger på att utlåningen (och indirekt skulderna) hela tiden måste öka.

För att klara framtidens ekonomi är det inte sjukhusen, skolorna, postväsendet med mera som behöver avvecklas. Det är det nuvarande ekonomiska systemet som måste avvecklas.

Att som idag görs ta emot ett rekordstort antal invandrare kan hålla liv i pyramidspelet ett tag till, genom att blåsa upp de ekonomiska bubblorna ännu mer, men bara om invandrarna lönearbetar i lika stor utsträckning som svenskar. Om invandrarna istället är mer bidragsberoende än svenskar kommer detta att leda till att pyramidspelet kraschar snabbare än det annars skulle ha gjort.

Tyvärr ser vi ingen insikt om detta hos någon av våra politiker. Det vi utlovas är istället hela tiden mer av samma politik utan att rätta till felen.

För att ge kommande generationer en bättre framtid behöver politikerna mer mod än att (som idag) plundra välfärdsstaten:

Överge pyramidspelen och bygg välstånd genom produktion så kommer inga ekonomiska bubblor att krascha ekonomin och skapa politiskt kaos. Överge er nuvarande samhällsförstörande avvecklingspolitik och framtiden kan bli lysande. Överge EU och dess demokratiförakt, och ert eget folk kommer att sluta upp bakom er när finansmiljardärerna lämnar.

Läs mer om samma ämne