”Sjukhusnedläggning strider mot barnkonventionen”

Regeringen planerar att införa FN:s barnkonvention som lag i Sverige nästa år. Anledningen är att man vill ge Sverige skyldighet att ta hand om världens utsatta barn. Men de hårda rättigheterna gäller även svenska barn och kan påverka sjukvårdsbeslutet i Västernorrland.

Aktionsgruppen Bevara Sollefteå akutsjukhus består av medborgare som vill rädda Sollefteå sjukhus från nedläggning. Nu kritiserar man Socialdemokraterna för att driva en dubbel politik, en centralt i Sverige och en annan i Västernorrland.

-Det står klart och tydligt i artikel 24 att barnen har rätt till en väl fungerande hälso- och sjukvård, säger Tobias Lindberg.

Någon fungerande sjukvård för barn kan det dock inte bli om Sollefteå sjukhus läggs ned och närmaste sjukhus blir nästan 20 mil bort. Bland annat skulle detta kräva en kraftigt förhöjd kompetensnivå bland ambulanspersonalen med narkosutbildad personal i ambulanserna.

-Om ett barn är allergiskt och luftvägarna täpps igen så räcker det inte att ge läkemedel, luftvägarna måste öppnas annars dör barnet. Ambulanspersonalen är inte narkosutbildade och de behöver snabb hjälp från narkospersonal när sådant händer. Även svåra astmaanfall kan behöva intuberas och man kan inte åka från Sollefteå till Örnsköldsvik eller Sundsvall med någon som inte får luft, säger Eva Sköld som är intensivvårdssjuksköterska.

En avveckling av sjukhuset skulle också med stor säkerhet kräva fler ambulanshelikoptrar. Antalet ambulanstransporter ökar redan nu kraftigt och när ambulanserna i många fall måste köra dubbla sträckan krävs även fler ambulanser. Något som givetvis inte tagits med i politikernas glädjekalkyl över nedläggningarna.

-I vårt jobb är tid alltid viktig, i vissa fall viktigare än något annat. Att uppfylla målet och nå ett akutsjukhus inom ”den gyllene timmen” kommer att bli näst intill omöjligt, skriver ambulanspersonalen i Sollefteå i en insändare.

Sedan tidigare har ambulanspersonalen krävt att de ansvariga politikerna skriver på ett papper där de tar på sig ansvaret för de människor som dör på grund av deras beslut. Något som politikerna inte velat göra.

-I och med detta förslag kommer att krävas minst två specialistsjuksköterskor i ambulanserna. Dessa ska då inneha flera specialistutbildningar såsom barnmorska, barn, narkos, iva och ambulans för att möta kommande brist på tillgång till sådana specialistkompetensområden som i dag erbjuds från akutsjukhuset, skriver ambulanspersonalen.

Att bygga om ambulanserna till små sjukhus bemannade med personal med andra specialistutbildningar än ambulans har dock omöjliggjorts genom beslut av politikerna.

-Man dödar två inlandskommuner, utsätter befolkningen för livsfara och minskar vårdkapaciteten för alla invånare i hela länet. För alla kommer att drabbas när Sollefteås 14 000 akutvårdsbesök dyker upp i Sundsvall eller Örnsköldsvik säger Mattias Rösberg i aktionsgruppen.

Läs mer om samma ämne