Regeringen finansierar terrorism i Syrien

100-tals miljoner skattekronor har de senaste åren skänkts av Sveriges blå-röda regeringar till terroristerna i Syrien. Nu erkänner regeringen Löfvén att pengarna numera måste gå via al-Qaida.

Beskedet är förenligt med CIA:s förre chef David Petraeus uttalande nyligen om att USA måste börja finansiera al-Qaida mot Islamiska Staten. Uttalandet och den svenska regeringens stöd till terrorgruppen al-Qaida visar hur galen politiken kan bli när all massmedia ägs av några få personer med likartad agenda, som använder sin mediamakt till att bedra folket och förfalska bilden av verkligheten.

Sanningen är att inbördeskriget i Syrien sattes igång av västvärlden för att få bort Syriens sekulära halv-demokratiskt valda vänsterpresident Assad, eftersom han är allierad med Iran och Ryssland och motståndare till Israel, USA och Saudiarabien.

Västvärlden satte därför igång ett väpnat uppror i Syrien som snart visade sig ha väldigt lite med demokrati att göra och väldigt mycket att göra med galna religiösa vanföreställningar. Men från dag ett ljög politiker och massmedia om detta och påstod att allt handlade om att det var Assad som var galen och helt utan synbar anledning börjat "mörda sitt eget folk".

Sverige har sedan inbördeskriget startades 2011 under falska förespeglingar skänkt hundratals miljoner kronor i skattepengar till terroristerna och USA och NATO-länder som Turkiet har utrustat dem med vapen. Sedan skyller man de dödade och de miljontals flyktingarna på Syriens regering. För att den inte kapitulerat och låtit "rebellerna" (al-Qaida, Islamiska Fronten och Fria Syriska Armén) eller Islamiska Staten erövra landet. Så länge regeringen inte kapitulerar är allt som händer deras fel, menar man.

FN ger en helt annan bild. UNHCR skriver i sin halvårsrapport från Syrien att det finns 7,6 miljoner interna flyktingar i landet och att den övervägande majoriteten av dessa flytt till regeringskontrollerade områden. I de flesta fall tar sig flyktingarna över stora och farliga områden för att söka skydd hos Syriens regering, istället för att helt enkelt gå över gränsen till exempelvis NATO-landet Turkiet som backar upp terroristerna med vapen.

Den terrorgrupp som Sveriges regering helst favoriserar kallar sig Fria Syriska Armén, och är en väpnad gren till västvärldens papperskonstruktion Syriska nationella koalitionen. Fria Syriska Armén är den svagaste gruppen i den allians av grupper som i media kallas "syriska oppositionen" eller "syriska rebeller" och består av grupperna al-Qaida, Islamiska Fronten och Fria Syriska Armén.

Trots att Fria Syriska Armén är liten kan de också mörda och etniskt rensa lika bra som sina allierade. Något de bevisade den 21 mars 2014 när de tillsammans med al-Qaida gick över gränsen från Turkiet och "befriade" staden Kassab från sina invånare som halshöggs och fördrevs med ursäkten att de var kristna armenier.

Turkmenen Khaled Khoja, Syriska nationella koalitionens president, erkände i FN i april 2015 att organisationen nu är allierade med al-Qaida i Syrien, som kallas al-Nusra och är terrorstämplade av FN. I FN:s resolution 2170 från 15 augusti 2014 sägs att varje land måste arbeta för att hindra al-Qaida och stoppa stödet i form av vapen och pengar. Sveriges regering bryter alltså mot FN:s förbud att finansiera terrorism.

Skattepengarna som den svenska regeringen skänker bort är officiellt menade att användas civilt för att köpa det syriska folkets gillande och stärka Syriska nationella koalitionens legitimitet bland civilbefolkningen. Men pengarna pumpas in i områden där Fria Syriska Armén och al-Qaida är allierade med varandra, där al-Qaida definitivt är den starkare parten som bestämmer och den Fria Syriska Armén och Syriska nationella koalitionen är underordnade och måste göra som de blir tillsagda eller avrättas. Därför beskriver Olle Svenning på Aftonbladet det så att "Sverige ger bidrag till al-Qaidas syriska gren Jabbat al-Nusra".

Den svenska regeringens vilja är att fortsätta finansiera terrorismen i Syrien för att byta ut regeringen där, samtidigt som man hävdar att svenska folket har ett ansvar att ta hand om den resulterande flyktingströmmen. Men vad svenska folket verkligen har som sitt ansvar gällande Syrien och flyktingarna, är att byta ut regeringen i Sverige och på så vis göra sin del i att stoppa terrorn.

Att finansiera terrorism är ett brott mot mänskligheten, och det är den svenska regeringen som är de skyldiga att hjälpa flyktingarna genom att omedelbart sluta stödja terroristerna. Vill den svenska regeringen sedan göra någon nytta för Syrien kan vi efter nästa val skicka dem dit som fotsoldater mot Islamiska Staten.

Följ SyrianGirl på Twitter

Läs mer om samma ämne