Kris för Socialdemokraterna i Västernorrland

"Kollektivt självmord" och ett "nackskott på socialdemokratin", det blir resultatet om Socialdemokraterna driver igenom nedläggningen av sjukhuset i Sollefteå enligt upprörda partimedlemmar i Sollefteå kommun.

Det var en upprörd stämning när ett 50-tal ledamöter i Sollefteå arbetarekommun bombarderade landstingspolitikerna med frågor och anklagade dem för svek och lögner.

-Jag har aldrig under mina år som politiker känt mig så grundlurad, sade Mikael Sjölund, kommunfullmäktiges ordförande i Sollefteå och ledamot i landstingsfullmäktige.

Anledningen är bland annat att innan valet så lovades att inga nedskärningar skulle göras i Sollefteå. Nu däremot sägs att verksamheten på Sollefteå sjukhus i princip måste halshuggas eftersom Sundsvalls sjukhus gör enorma förluster.

Och ju mer förluster Sundsvalls sjukhus gör desto mer säkra blir landstingsbyråkraterna på att Sollefteå sjukhus är problemet, trots att Sollefteå sjukhus bara står för någon procent av den totala budgeten och fungerar mycket bättre ekonomiskt.

-Samtidigt tror jag beslutet ger felaktiga signaler till Örnsköldsvik och Sundsvall. Man höjer skatten men drar bara ner i Sollefteå, säger socialdemokraten Sven-Åke Sjödin.

Landstingsstyrelsens ledning fortsatte med sina lögner och lovade den här gången att Sollefteå sjukhus inte skulle läggas ned helt utan att bara alla viktiga funktioner på sjukhuset skulle kapas och en stor del av personalen sparkas. Åtgärder som med säkerhet kommer att leda till att sjukhuset inte längre fungerar som sjukhus och verksamheten läggs ned helt på sikt.

-Det går inte att bedriva en akutsjukvård i Sollefteå efter dessa nedskärningar. Det inser alla. Om ni tror det är ni lurade, sade Tommy Svensson, före detta personaldirektör på Sollefteå sjukhus och fick medhåll av före detta landstingstoppen Eva Söderberg.

Planen från den nuvarande landstingsledningen är att i en första etapp ta bort all kirurgi, BB, samt kvinnokliniken. Detta leder sedan till att så mycket kompetens försvinner att andra avdelningar som t.ex. intensivvårdsavdelningen och akuten inte längre kan behållas. När det inte finns någon akut kan inte akuten lägga in patienter på medicinavdelningen. Det hela är upplagt för en dominoeffekt och det inser alla som förstår något om hur sjukvården fungerar. Slutmålet är att Sollefteå sjukhus läggs ned och pengarna går till Sundsvalls sjukhus.

-De senaste tio åren har tjänstemännen försökt lägga ner Sollefteå sjukhus. Nu har de fått en politisk ledning som hjälper dem. Det känns hemskt med tanke på att det i grunden är ett tre år gammalt borgerlig förslag som nu socialdemokraterna köpt, säger Curt Noppa från fackföreningen Kommunal.

Sven Göran Johansson, kommunfullmäktigeledamot och gammal Metallare berättar att gamla socialdemokrater nu hör av sig och skriftligen lämnar partiet och aldrig kan tänka sig rösta socialdemokratiskt igen om förslaget gällande Sollefteå sjukhus genomförs.

-Det här är ett kollektivt självmord på vårt parti, säger företrädare för fackföreningsrörelsen i Sollefteå.

Slutsatsen delas av de flesta aktiva socialdemokrater i kommunen:

-Det här är ett nackskott på socialdemokratin i Ådalen som aldrig kommer att glömmas, sade Nils Gunnar Molin på mötet och fick mycket medhåll.

Läs mer om samma ämne