Förtroendet för politikerna fortsätter rasa

Bottenlågt betyg för partiledarna i Novus senaste undersökning. De senaste årens ökande misstro mot politikerna och deras arbete förstärks bokstavligen månad för månad.

Förtroendet för statsminister Stefan Löfven fortsätter att rasa, nu från 32 procent till 26 procent. Förtroendet för vice statsminister Åsa Romson halveras från 13 procent till 7 procent.

Detta innebär att fler än 7 av 10 svenskar inte längre har förtroende för statsministern, och fler än 9 av 10 svenskar har inte förtroende för landets vice statsminister. Ändå ska de försöka regera landet, fastän att deras demokratiska legitimitet blivit så kraftigt urholkad.

Än värre är det för Moderaternas partiledare, som minskat sitt förtroende hos svenskarna från 59 procent 2011 till 22 procent idag.

Den enda partiledaren som ökar i förtroende är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som har kraftigt ökat sitt förtroende hos folket från 8 procent 2011 till 20 procent idag 2015.

Sverigedemokraternas ledare är idag den partiledare som har störst förtroende bland män i Sverige, och bland arbetare. Bland kvinnor inom den härskande klassen är dock stödet fortfarande lågt.

Läs mer om samma ämne