Kränkta vita utrensas från FI

Rasifierade tar över vänsterextrema Feministiskt Initiativ när vita kvinnor nu pekas ut som fiender. Fjällsjö Nyheter förklarar varför detta sker och vad feministerna menar med intersektionalitet.

"Problemet är vita kvinnors makt och privilegier", så förklarar en debattör på statligt finansierade tidningen Feministiskt perspektiv maktkampen inom FI.

Det är Feministiskt Initiativs nya riksdagslista som fått kränkta vita feminister att anklaga partiledningen för "utrensningar". Enligt Zakia Khan i Feministiskt Initiativs valberedning är det "i varenda fall kränkta vita personer i storstäder" som klagar på att de inte längre får leda partiet.

Enligt de vita feministerna har vita kompetenta nyckelpersoner valts bort av valberedningen, till förmån för rasiferade och homosexuella personer utan några traditionella meriter. Bakgrunden är Feministiskt Initiativs ideologi, som består av feminism och intersektionalitet.

Med intersektionalitet menas en mer omfattande form av Triple Oppression (kön, hudfärg, sexuell läggning), och var tidigare känt i Sverige som Förtrycksamverkan. Det vänsterextrema begreppet bytte namn i samband med att det introducerades som en obligatorisk del i universitetens nya politiska pseudo-vetenskap "genusvetenskapen", som jämförts med 20-talets "rasbiologi".

Skillnanden mellan rasbiologin och intersektionalitet är att medan rasbiologin förklarar vitas makt i samhället som sprunget ur en högre förmåga till kompetens, förklarar intersektionalitet vitas makt i samhället med att vita människor är födda till förtryckare. Båda "vetenskaperna" är alltså i grunden rasistiska, även om de är varandras motpoler.

En viktig grundsten inom den intersektionella identitetspolitik som FI driver är åsikten att det är den som påstår sig vara förtryckt som subjektivt har rätten att definiera på vilket sätt den förtrycks, och vilka åtgärder förtryckarna måste vidta.

I praktiken innebär detta att den som påstår sig vara förtryckt ska få makt över den som anklagas för att vara förtryckare. På så vis ger förtrycksamverkan-politiken kvinnor politisk makt att bestämma över män, rasifierade kvinnor ges politisk makt att bestämma över vita kvinnor, och homosexuella rasifierade kvinnor får politisk makt att bestämma över rasifierade kvinnor.

Hela politiken är naturligtvis vansinnig, och uppfunnen av samhällsomstörtande vänsterextremister, vilket alltid leder till allvarliga inre konflikter bland de som anammar åsikterna.

Att stridigheterna blossat upp nu kan bero på maktskiftet i partiet, efter att FI:s senaste ledare Victoria Kawesa avgått. Kawesa, som kommit till Sverige som flyktingbarn från Uganda, är lärare i genusvetenskap och dömd för att ha plagierat en genuskollegas arbete.

Kawesas partiledarskap tyngdes också av att hon anklagades för att ha lurat sin polska städhjälp på pengar, i samband med att Kawesa hyrde in invandrarkvinnan trots att hon på grund av sina stora skulder hos Kronofogden inte kunde betala för arbetet.

Feministiskt Initiativ har också drabbats av misstroende efter att partiets EU-parlamentariker Soraya Post själv påstått i en hyllningsartikel i DN att gift hon bort sin minderåriga dotter i ett barnäktenskap.

Regeringen stoppar nya järnvägar i Norrland

Säger nej tack till hundratals EU-miljarder. Förutom Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå vill Socialdemokraterna nu även stoppa EU:s nya superjärnväg som skulle förbinda Norrland med Helsingfors i Finland.

Den svenska regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill stoppa nya moderna järnvägstransporter i Norrland. Trots att EU-vill bidra med 100-tals miljarder kronor.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att regeringen själv vill kunna välja vilka järnvägsprojekt man vill satsa på, vilket i praktiken innebär järnvägar i södra Sverige.

TEN-T (Trans-European Transport Networks) är EU:s modernaste järnvägsnät. Idag slutar det i Stockholm och i Helsingfors, men EU-kommissionen vill att det byggs en ny räls som förbinder Stockholm och Helsingfors genom Norrland och Finland.

Finlands borgerliga regering, som leds av læstadianen Juha Sipilä från finska delen av Norrland, är positiv och vill satsa på projektet. Men de svenska Socialdemokraterna är negativa.

Sedan tidigare är det känt att Socialdemokratiskt styrda SJ tänker stoppa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Detta eftersom en modern järnväg i norra Norrland skulle vara "en krigsförklaring mot Stockholm".

Norrbotniabanan skulle om den byggts ha halverat restiden mellan Umeå och Luleå och kraftigt ökat tillväxten i Norrland. Enligt Socialdemokraternas brutna vallöfte skulle Norrbotniabanan ha börjat byggas i år.

Precis som med TEN-T innebär regeringens ovilja att bygga Norrbotniabanan att Norrland och Sverige går miste om ofattbart många EU-miljarder.

Bråk om älgjakten mellan jägare och sameby

"Början till ett stort problem" Jägare i nordöstra Lappland kan få sitt jaktområden halverat efter krav från Könkämä sameby. Detta samtidigt som liknande etniska stridigheter hela tiden förvärras i Norrland.

Könkämä sameby i Karesuando i nordöstra Lappland vill minska markerna där fem jaktlag bedriver upplåtelsejakt på älg. Jaktområdet föreslås minskas till omkring hälften. Motiveringen är att jägarna stör samebyns jakt.

Samebyns krav stärks sannolikt av den nyliga domen i hovrätten, där samiska nationalister vann en viktig rättegång mot staten. Domen innebär att renägande samer numera har den största rätten till jakt och fiske på samebyarnas område, även om marken ägs av staten.

Från den icke-samiska jägarkårens sida tror många att det egentligen handlar om att samebyn försöker tillskansa sig mer makt över områdets ekonomi, och Terje Raattamaa från Svenska Jägareförbundet säger att samebyns begäran kan komma att följas av många fler liknande strider om jaktmarker.

-Det här är ju en del av den upplåtelsemark ovan odlingsgränsen som finns, det kan vara början till ett stort problem, säger Terje Raattamaa.

Liknande stridigheter finns även på andra håll, vilket Fjällsjö Nyheter belyst i en artikel om när SVT censurerade den enligt sig själva "Mest allvarliga etniska konflikten i Sverige".

Sammanlagt är det omkring 3 000 Norrlänningar som ägnar sig åt upplåtelsejakt på statens marker ovan odlingsgränsen. För att få vara med i jaktlagen behöver man normalt sett vara bosatt ovan odlingsgränsen.

Länsstyrelsens jaktupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen sker med stöd av 32 § i Rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även de renskötande samerna, men enligt gamla överenskommelser sker detta sällan vid samma tidpunkt.

Samtidigt som striden om jaktens reglering hårdnar har staten mångdubblat antalet jakttillsynsmän ute på aktiv tillsyn och samarbetet med Polisen har kraftigt förstärkts.

Och det är inte bara jägarna som är satta under hårdare press. Medan icke-samiska jägare pressas mellan vissa samebyar och staten pressas samebyarna av både jägarna och av icke renägande samer, som båda vill ta del av de ekonomiska resurser som samebyarna anser sig ha en självklar rätt till.

Bakgrunden till alla konflikter är densamma: de svenska raslagarna som bestämmer vilka medborgare som får kallas samer och vilka medborgare som får äga renar och inte. Förutom raslagarna har samebyarna även stöd av internationella konventioner om så kallade urfolks rättigheter.

I princip går rättigheterna ut på att om ens släkt bott länge i ett land ska man ha lagliga fördelar gentemot invandrare och människor vars släkter invandrat senare än ens egen släkt. Något som komplicerar saken är att även många svenskar och finnar anser sig vara urfolk.

-Vi är ju också en form av urfolk, vi har bott och levt där i alla tider och vi har ju samverkat med samerna, säger Mikael Siikavuopio som är medlem i ett av jaktlagen.

Även om samebyarnas rättigheter utifrån kategoriseringen urfolk ser ut att kunna stärkas på medellång sikt är det mindre troligt att det i längden kommer att gå att behålla särrättigheterna utan att ägandet av marken övergår till samebyarna. Detta på grund av att den vänsterextrema identitetspolitiken av allt fler anses ha tjänat ut sitt syfte, medan teorin om äganderätten står betydligt starkare.

Bombhot mot Luleå kommun

150 anställda evakuerades idag från Luleå kommuns socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning. Detta efter att en man hotat att spränga huset i luften.

På förmiddagen idag ca 09:30 bombhotades Individ- och familjeomsorgen (IFO) på Luleå kommun. Det allvarliga bombhotet ledde till att alla 150 anställda på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå evakuerades av Polisen.

-Det var ett bombhot som uttalades via ett telefonsamtal och han hotade att spränga hela huset. Vi bedömde det som allvarligt och vi är inte kvar där längre. Med tanke på vår kännedom om den här personen så valde vi att ta det säkra före det osäkra, säger IFO:s verksamhetschef Carin Johansson.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare och vuxna som behöver försörjningsstöd. Vad motivet är till bombhotet mörkas av myndigheterna.

Mannen som ringde in hotet är känd av socialförvaltningen sedan tidigare. Mannen greps under eftermiddagen av polis. Dörrarna till fastigheten är nu låsta och vakter finns placerade inne i huset.

Våldsamma bombhot mot kommuners verksamhet har blivit allt vanligare de senaste åren. Så sent som i Maj förra året utsattes socialförvaltningen i Luleå för ett liknande allvarligt hot. Och för mindre än ett år sedan blev hela centrala Haparanda avspärrat av polis efter att kommunhuset i Haparanda bombhotades.

Förutom kommunhus har även har skolor, flygplan, hälsocentraler, flyktingboenden, polishus, banker, tingsrätten och tidningsredaktioner bombhotats den senaste tiden i Norrland.

Migrationspolitiken jämförs med rasbiologi

I en vänsterextrem ledare från en av MittMedias ansvarige utgivare jämförs regeringens migrationspolitik med rasbiologi. Syftet är att hindra utvisningar av vuxna män som ljugit om sin ålder och utnyttjar samhället genom att låtsas vara barn.

I en bisarr artikel signerad av vänsterextremisten Hans Lindeberg jämför MittMedia Socialdemokraternas nuvarande migrationspolitik med Socialdemokraternas rasbiologi på 1920-talet. Lindeberg är en av MittMedias ansvarige utgivare och hamnade tidigare i år i blåsväder då han totalcensurerade en nyhetsartikel som beskrev hur "knarkkriget har kommit med flyktingströmmarna".

I Lindebergs senaste politiska krevad ondgör han sig över att tusentals unga migranter nu blir avslöjade som lögnare, av "svenska statens uppmätningar" (åldersbestämningar i form av medicinska undersökningar). I syfte att stoppa utvisningarna av lögnarna jämför Lindeberg dagens läkarvetenskap med rasbiologin.

Statens institut för rasbiologi, sedermera Institutionen för medicinsk genetik, grundades 1922 av den Socialdemokratiska regeringen. Syftet var att genom vetenskaplig forskning hitta metoder för att motverka den så kallade Degenerationsfaran, som var den tidens politiska motsvarighet till Klimathotet.

Oron bestod i att lågintelligenta, fattiga och kriminella födde flest barn och det antogs att detta skulle skapa kaos, våld och utanförskap i samhället i framtiden.

Rasbiologiska institutet undersökte och mätte 100 000-tals svenska medborgare och delade in dessa i tre huvudgrupper och flera undergrupper, varav många gick in i varandra. En av huvudgrupperna var den "lappska".

Vänsterextremister som Lindeberg väljer dock alltid att bortse ifrån den majoritet som inte bedömdes som "lappska", och beskriver istället rasbiologin som en ond verksamhet med ett ont uppsåt specifikt riktat emot samerna. Förklaringen till denna vinkling är den nuvarande regimens polariseringspolitik, där man sponsrar minoriteters nationalism - däribland samisk nationalism - i syfte att "söndra och härska" medan välfärdsstaten och Sveriges suveränitet avvecklas.

I sin artikel tar Lindeberg upp ett (för normala människor) hårresande exempel på hur en, enligt läkarvetenskapen, fullvuxen afghansk man går i åttan i högstadiet. Detta efter att uppenbarligen ha ljugit om sin ålder och fått stöd för sina lögner av vänsterextremister som Lindeberg.

Värt att påminna om är hur vänsterextremisterna tidigare ljög och hävdade att åldersbestämningar var medicinskt omöjliga. Också det i syfte att "söndra och härska" det svenska samhället.

Men enligt en artikel i Aftonbladet är nu fler än "tre av fyra ensamkommande som ålderstestats över 18 år". Av de undersökta var enligt Aftonbladet 98 procent "män" och 2 procent "kvinnor".

Den nya ledarartikeln visar att Lindeberg och hans gelikar inte ger upp, utan kommer att fortsätta med sina agendasättande Fake News. Numera öppet kriminella MittMedias sinande skara läsare kommer in i det längsta att övertygas om att (citat) "skam och skuldkänslor" är deras naturliga lott i livet, eftersom de föddes som svenskar, tyngda av "historiska övergrepp".

Tro det den som vill, om du är vuxen, men den som försöker att få svenska barn att tro på sådana lögner gör sig medskyldiga till den tsunami av psykisk ohälsa som drabbar landets unga

Exempelvis de uppmärksammade mass-självmorden av unga i Storuman kan inte ses som något annat än som ett direkt resultat av det samhälle som sådana som Lindeberg är med om att tvinga på det svenska folket.

Förr eller senare, när läsarskaran förtvinat till den egna lilla sekten, kommer kanske "skam och skuldkänslorna" att finna sitt rätta hem.

Föräldrar mordhotar lärare i skolan

"Ny problematik" I Nya Sverige har en "ny problematik" uppkommit, enligt Lärarnas riksförbund. Det handlar om att föräldrar söker upp lärare i skolorna och hotar dem.

Lärarfacket Lärarnas riksförbund larmar nu om att det blir allt vanligare att föräldrar kommer till skolan och mordhotar lärarna. Att så sker är något helt nytt i Sverige, samtidigt som våldet och hoten flyttat ner i åldrarna och nu även drabbar dagisbarn.

-Det kan också vara föräldrar som kommer till skolan och hotar lärare, säger Åsa Fahlén som är förbundsordförande i Lärarnas riksförbund.

-Skolan följer den allmänna trenden vi ser inom andra delar av samhället. Vi har sett att anmälningarna av detta slaget har ökat generellt sett, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Erkännandena är anmärkningsvärda, eftersom regimens företrädare i åratal förnekat problemen och statsfinansierad media producerat högvis med falska nyheter som felaktigt påstått att våldet och hoten minskar i samhället.

De falska nyheterna har lurat många medborgare, men nu går alltså bland andra Lärarnas riksförbund ut och larmar om situationen. Sannolikt kommer problemen att förvärras och redan nu slutar många lärare för att de inte vill vara med om det nya samhällsbygget.

-Jag tycker att det är bra att de här frågorna lyfts nu. Vi har lärarbrist i Sverige och vi märker också att lärare väljer att byta jobb för att deras arbetsmiljö är för tuff, säger Åsa Fahlén.

Enligt Lärarnas riksförbund mörkas och censureras våldet och hoten ofta av lärare på skolorna. Detta påstås ske för att kunna visa upp en positiv bild av sin verksamhet. Men sannolikt är den riktiga förklaringen att sanningen mörkas för att den går tvärt emot lärarnas ofta verklighetsfrämmande politiska trosuppfattningar.

Björnaskolan i Örnsköldsvik bojkottade nyligen 60 procent av eleverna skolan, på grund av knivbråk och lärare som stack huvudet i sanden och låtsades att det regnar.

Samma månad kunde Fjällsjö Nyheter rapportera om situationen på Wendela hellmanskolan i Härnösand, där Socialdemokraternas tvångsintegrering genom skolsammanslagningar gjort att lärare inte längre vågar gå till jobbet på grund av misshandlar och våldshot.

När högstadiets rektor försökte förbättra situationen på skolan anmäldes hon till Diskrimineringsombudsmannen (DO) av vänsterextrema lärare, vilket stoppade åtgärderna varefter situationen förvärrades ytterligare.

Situationen i skolorna där allt fler lärare nu vaknar upp och hoppar av är en spegling av situationen i polisen där många poliser hoppar av på grund av i grunden samma anledningar: Ett inkompetent vänsterextremt vanstyre som i åratal använt lögner och falska nyheter för att maskera verkligheten.

Politiskt kaos i Boden

Migrationsolitiken splittrar S Socialdemokraterna planerar att i nästa val utestänga sitt kommunalråd i Boden från valbar plats. Detta för att kunna fortsätta sin migrationspolitik. Nu väntar politiskt kaos i Boden eftersom kommunalrådet inte ger upp utan strid.

Politiskt kaos väntar Bodens kommun i samband med att det Socialdemokratiska kommunalrådet Inge Andersson tvingas bli politisk vilde.

Kommunalrådet Inge Andersson kontrar med att bilda ett nytt lokalt politiskt parti tillsammans med kristdemokraten Anders Pettersson. Anledningen är att Andersson är missnöjd med Socialdemokraternas migrationspolitik och med att Socialdemokraterna på grund av detta missnöje kommer att utestänga sitt eget kommunalråd från valbar plats.

De tidigare så mäktiga Socialdemokraterna kräver att sitt eget kommunalråd avgår från alla politiska uppdrag, men det tänker Andersson inte göra:

-Jag sitter kvar så länge fullmäktige inte säger något annat. Jag är vald av fullmäktige och jag representerar dessutom en politisk koaltion.

-Nu tar vi det lugnt. Vi har mycket ogjort, säger Kommunalrådet Inge Andersson.

Socialdemokraterna regerar Boden tillsammans med Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, men med bara en rösts övervikt

Könsförtryck i Region Norrbotten

4 av 5 chefer är kvinnor Jämställdhetspolitiken i Sverige har gjort att fyra av fem chefer i Region Norrbotten är kvinnor. Nu diskuteras om negativ särbehandling måste införas för att stoppa kvinnornas dominans.

Eftersom kvinnodominansen i Region Norrbotten är nästan 80 procent - av omkring 7 500 anställda, diskuteras nu om negativ särbehandling måste införas.

-Det blir en ensidig diskussion och ett ensidigt fokus. Vi behöver faktiskt männens input i sjuk-och hälsovården också, säger Regiondirektör Veronika Sundström.

Och de ensidiga diskussionerna kan bara förväntas bli ännu värre med tiden. Under förra året var det 84 procent kvinnor och bara 16 procent män som deltog i ledar- och chefsprogrammen.

-Det är regionstyrelsens ansvar att se till att det blir mer jämställt, säger oppositionsrådet Mattias Karlsson (M), som föreslår att kvotera in män på chefsposter.

Negativ särbehandling, som i Sverige kallas positiv särbehandling, uppfanns i Sovjetunionen av stalinister som ville förhindra att högintelligenta judar (oftast icke-religiösa) dominerade utbildningarna på universiteten. Därifrån spred sig idéerna till USA och sedan till Sverige, där de användes mot "vita medelålders män", som påstods ha orättvist vunnit höga poster i samhället på grund av "sociala strukturer".

Paradoxalt nog är just negativ särbehandling, och den medföljande vänsterextrema identitetspolitiken, en av anledningarna till att så få män vill jobba inom offentligt ägda organisationer.

Knivbråk på dagis

Rektor: Våldet har blivit grövre Antalet anmälningar om allvarliga fall av hot och våld i grundskolan och i förskoleklass har fördubblats på fem år. Våldet har flyttat ned i åldrarna och nu drabbas till och med dagisbarn.

Ett bråk mellan två dagisbarn i Örnsköldsvik resulterade i att det ena barnet beväpnade sig med en kniv och försökte mörda det andra barnet. En anställd i dagispersonalen utsattes för misshandel när hon gick emellan.

Bråket mellan barnen urartade när det ena barnet hotade att döda det andra barnet med ett träsvärd. När en förskollärare ingrep beväpnade sig barnet istället med en kniv, medan det andra barnet lyckades låsa in sig på toalletten.

Efter händelsen mår förskoleläraren psykiskt dåligt och har anmält händelsen, till Arbetsmiljöverket.

I det Nya Sverige är våldsamma bråk på dagis och i skolor en ökande trend. Antalet anmälningar om hot och våld i skolan och i förskoleklass ökar hela tiden och i Västernorrland oroar sig skolledare och lärarfacket för "utvecklingen".

"Enorm skillnad" i Nya Sverige

Antalet anmälningar om grova fall av hot och våld i grundskola och förskoleklass har nästan fördubblats på fem år, från drygt 300 fall om året till omkring 600 allvarliga tillbud.

Även om våldet stadigt ökat varje år skedde en extra stor ökning av våldsbejakande barn 2015.

-Våldet har blivit grövre och attityden, hur man kan svara lärare eller säga till lärare, där är det en enorm skillnad, säger Ulla Nyström Theander som är rektor på högstadieskolan Wendela Hellmanskolan i Härnösand.

Enlgt Niklas Haggren som är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Härnösands kommun är de anmälda fallen bara "toppen på isberget".

-Jag är helt övertygad om att vi i dagsläget har jättestora mörkertal. Vi vet faktiskt inte riktigt förekomsten av hot och våld, säger Niklas Haggren.

Anledningen är att de flesta fall aldrig raporteras av kommunerna, och kommunerna för heller ingen egen statistik över våldsutvecklingen.

Enligt Haggren förekom det knappt något hot och våld på lågstadiet och mellanstadiet för fem år sedan. Men nu har det skett en tydlig ökning.

Vad det kraftigt ökande våldet bland småbarn beror på säger sig politikerna inte ha en aning om. Men helt säkert beror samhällsutvecklingen på deras politik.

Region Västernorrland backar från skadeståndskrav

Miljoner gick ned i fickan på chefer Nu väljer den kvarvarande Regionledningen att låta de sparkade landstingscheferna behålla pengarna. Istället ska skattehöjningar täcka vårdens förluster.

Region Västernorrland vill inte längre ha något skadestånd från sparkade Regiondirektören Inger Bergström, eller från sparkade "HR"-direktören Lena Thelin.

Detta innebär att Thelin får behålla de 2,5 årslöner hon fått av Region Västernorrland för att flytta från Norrland och göra ingenting. Bergström får i sin tur behålla de 1,5 miljoner kronor hon fått i belöning av regionen för att ha fått sparken på grund av att hon gett Thelin 2,5 årslöner utan motprestation.

Redan 2015 sågade LO i Sollefteå den kvarvarande regionledningen som då tog över efter att Landstingets ordförande Elisabet Strömqvist och Landstingets direktör Anders L Johanson sparkats.

Att den kvarvarande ledningen också var korrumperad visade sig sedan när Regiondirektören Inger Bergström fick sparken, efter att gett en bland cheferna mycket populär frisör 70 000 kronor i månaden utan att behöva arbeta.

Istället för att återföra pengarna till sjukvården satsar politikerna istället på att höja skatten.

Samiska blir obligatoriskt i Jokkmokk

"Alla ska lära sig Lulesamiska" Politikerna i Jokkmokks kommun har bestämt att alla barn i kommunen ska lära sig samiska. Idag kan högst 1000 personer tala Lulesamiska.

I veckan beslutade kommunstyrelsen i Jokkmokk att alla skolbarn ska lära sig samiska i skolan. Det är ett medborgarförslag från 2006 av en språkhandläggare på Sametinget som nu blivit verklighet 12 år senare.

Det är Jokkmokks näst största parti Framtid i Jokkmokks kommun som drivit frågan. FJK kämpar emot att "riksdag och regering stjäl allt som finns i glesbygden" och mot "tvångsförflyttningen av unga till de större städerna".

Förutom FJK finns även ett till alternativt parti i Jokkmokk, Samernas Väl, som har kopplingar till renägarpartiet Guovssonásti.

Inför kommunstyrelsens behandling av frågan hade både skolkontoret, barn- och utbildningsnämnden och Socialdemokraterna uttryckt sig emot förslaget.

-Vi socialdemokrater tycker att undervisning i samiska språk ska vara frivillig. Det är olyckligt att man vill införa det som obligatoriskt, påstår kommunalrådet Robert Bernhardsson (S).

Ett argument för att alla barn ska lära sig Lulesamiska är att språket är utrotningshotat.

-Mycket glädjande. Lulesamiskan är ett litet språk som riskerar att bli ännu mindre. Är det 1000 personer som behärskar det fullt ut i dag så är det bra, säger Roland Boman som är gruppledare i Framtid i Jokkmokks kommun.

Lulesamiska finns i dag som Elevens val på grundskolan i Jokkmokk. Från och med nästa år blir ämnet obligatorisk undervisning i årskurs 4-6.

Moderaterna kräver att SVT stoppas

SVTs falska nyheter måste stoppas. Det kräver nu flera moderater i Riksdagen. Men de styrande Socialdemokraterna vägrar att göra något åt vänsterextrema SVT.

Som Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat om befinner sig Moderaterna i en öppen konflikt med regimmedia. SVT och SR hetsar regelbundet mot folkvalda Moderater.

Exempelvis när den nuvarande Moderatledaren Ulf Kristersson blev vald till ledare tillverkade vänsterextrema SR en hatlista mot Moderatledaren, där han utmålades som kriminell rasist.

Hetsen mot Moderaterna hindrar demokratin att fungera på ett äkta sätt, vilket naturligtvis också är syftet från de vänsterextrema "journalisternas" sida.

SVT:s senaste Fake News reportage om klagande asylsökare i Staffanstorp har fått flera Moderata riksdagsledamöter att kräva att regeringen sätter stopp för SVT:s Fake News:

"Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra att SVT producerar fake news?" skriver skriver Moderaten Boriana Åberg i sin skriftliga fråga till regeringen.

SVT:s Fake News bestod denna gång i att medvetet anklaga Moderaterna för påstådda problem som Socialdemokraterna ansvarar för.

Den ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke hävdar dock att SVT är "oberoende" och att regeringen därför inte kan ingripa, trots att det är regeringen som betalar alla de ljugande SVT-"journalisternas" löner.

Den Moderata riksdagsledamoten Niklas Wykman beskrev senare i riksdagen vissa av metoderna som SVT använder sig av. Bland annat intervjuar "journalisterna" sina vänsterextrema bekanta, och framställer dessa som vanliga medborgare de mött på gatan.

"Alla begår vi misstag, men när det gång på gång begås misstag. När partibeteckningar på människor vänsterut faller bort och de framställs som vanliga medborgare. När experter och forskare som har en uppfattning som ligger i mitten eller lite grand till höger framställs som ”debattörer” medan debattörer till vänster framställs som experter. När Moderatledda kommuner får klä skott för saker som felar i Socialdemokratiskt styrda kommuner", anklagade Wykman.

Ingenting tyder dock på att SVT:s falska nyheter kommer att upphöra. Tvärtom kommer propagandan sannolikt att trappas upp inför riksdagsvalet 2018. Samtidigt kommer naturligtvis allt fler Moderata väljare att få sin samhällsinformation från den snabbt växande alternativmedian.

Anti-Brexit ledare hoppar av

"Odemokratiskt att kuppa regeringen" Den stenrike finansmannen George Soros anklagas nu av sin egen kampanj-general för att försöka störta Storbritanniens regering med odemokratiska metoder. Syftet med kuppen är att hjälpa EU genom att stoppa Brexit.

Den pro-överstatliga EU-lobbyn "Best for Britain" har drabbats av ett allvarligt bakslag, då dess ledare Gina Miller nu hoppar av i protest och kallar organisationen hon grundat för "odemokratisk". Bakgrunden är att finansmannen George Soros finansierat organisationen med mångmiljonbelopp, i påstått anti-demokratiska syften.

George Soros är en finansman som är ökänd i Sverige för att genom spekulation ha orsakat att Sverige förlorade 1000-tals miljarder kronor under Carl Bildts tid som statsminister på 1990-talet. Senare visade det sig att Soros och Bildt var kompisar, och medlemmar i samma globalistgrupp, som brukar förknippas med Rockefeller-företagen i USA.

Gina Miller är indier och migrerade till England som barn från Guyana i Sydamerika, som när hon föddes var en brittisk koloni. Efter självständigheten har familjen haft en ledande position i det styrande indisk-dominerade kommunistpartiet, vars främsta rival varit det afrikansk-dominerade kommunistpartiet.

Miller ledde tidigare den kampanj mot valresultatet i Brexit-folkomröstningen som tvingade parlamentet att rösta om huruvida folkets vilja skulle följas eller inte.

Men nu har hon alltså fått nog och dömer ut anti-Brexit kampanjen som "odemokratisk".

-“Den [lobby-gruppen Best for Britain] är odemokratisk. Ett av målen får inte vara att störta regeringen, inte utan ett val eller en folkomröstning. De här idéerna om att störta en regeringen och gerillakrig, jag håller inte med om något av det, säger Gina Miller.

Enligt Miller försöker Soros använda sina pengar till att köpa viktiga affärsledare och med hjälp av dessa pressa de folkvalda politikerna att låta bli att genomföra Brexit. Om så skulle ske sätts uppenbarligen demokratin ur spel.

George Soros har svarat på kritiken genom att donera ytterligare miljoner till lobbygruppen, och försvarar sig med att kritiken bygger på "anti-semitism".

Tidigare har en en läcka avslöjat att Soros själv ser 13 av Sveriges 20 ledamöter i EU-parlamentet som sina "betrodda". Dessa är 1. Lars Adaktusson (KD), 2. Anna Maria Corazza Bildt (M), 3. Malin Björk (V), 4. Bodil Ceballos (MP), 5. Peter Eriksson (MP), 6. Fredrick Federley (C), 7. Christofer Fjellner (M), 8. Gunnar Hökmark (M), 9. Olle Ludvigsson (S), 10. Jens Nilsson (S), 11. Soray Post (FI), 12. Marita Ulvskog (S), 13. Cecilia Wikström (L).

SD vill ha hårdare straff för vänsterextrema

SD vill "kartlägga och lagföra" de allt fler vänsterextremister som ägnar sig åt farliga jaktsabotage. Om Polisen fortsätter att ignorera vänsterns kriminalitet riskerar situationen att eskalera, skriver Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Sverigedemokraterna vill skärpa straffen för jaktsabotage. Som Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat ökar konflikterna mellan Sveriges jägarkår och vänsterextrema jaktsabotörer.

Trots att vänsterextremister organiserar sig i uppenbart olagliga organisationer som exempelvis "Hunt Saboteurs Sweden" har Polisen inte gjort någonting för att stoppa jaktsabotagen.

Samtidigt läggs ett stort arbete ned på att regelbundet telefonavlyssna grupper av jägare som utsatts för angiveri av vänsterextremisterna. Som regel har anklagelserna gällt olovlig jakt på statens rovdjur, men trots åtal och en rad uppmärksammade rättegångar har fallen oftast lett till att jägarna frikänts i brist på bevis.

Den enligt många snedvridna prioriteringen uppmärksammas nu av Sverigedemokraterna, som kräver mer resurser och härdare tag mot de vänsterextrema grupperna.

-Vi ser annars en risk för en eskalerande situation och risk för olyckor, säger Runar Filper som är Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Med olyckor menas framförallt att risken för vådaskjutningar kraftigt ökar när vänsterextremister medvetet ställer sig mellan jägarna och bytesdjuren.

Sverigedemokraterna påpekar att de ofta maskerade extremisterna har "bristande respekt för demokratin och förefaller sakna förståelse kring jaktens syfte och innebörd".

För att komma till rätta med brottsligheten vill SD att Rikspolisstyrelsen åläggs att ta ett nationellt ansvar för arbetet mot jaktsabotagen.

Antirasism gör Sverige till en terrorbas

"Sverige en hot spot för jihadister" skriver statliga SVT, som påstår att orsaken ligger i att antirasistiska aktivister skrämt SÄPO till att låta den islamistiska extremismen frodas.

De senaste åren har en mängd internationella terrorister med islamistiska motiv visat sig vara svenska medborgare, som i åratal försörjts av svenska staten, som kallar terroristerna "svenskar".

Danmark 2012, Syrien 2013, Frankrike 2015, Belgien och USA 2016, och Grekland 2017 är bara några exempel på länder som utsatts för de "svenska" terrorister som den svenska regimen i åratal skyddat och försörjt.

-Sverige har stuckit ut, säger Peder Hyllengren som är forskare på Försvarshögskolan, om det inflytande som våldsbejakande extremister haft i de internationella islamistiska terrornätverken.

Nu lanserar statliga SVT en teori om varför så många islamistiska terrorister blivit svenskar. Det beror på antirasism och antirasistisk aktivism, som gjort Säkerhetspolisen (SÄPO) rädda för att bli kallade rasister. Därför låter SÄPO bli att göra sitt jobb, tror SVT.

-Jag tror att den aktivism som fanns mot både Säkerhetspolisen och de som försökte lyfta allvaret i de här frågorna. Det gjorde att tröskeln blev högre för både politiker och andra att ge sig in i det här området. Man riskerade att bli utpekad som rasist på ett sätt som man inte såg i andra europeiska länder, säger SVT:s expert Peder Hyllengren.

Därför har "de jihadistiska nätverken kunnat verka relativt ostört i Sverige" och därför har Sverige "sedan åtminstone ett par decennier tillbaka varit ett land varifrån personer rekryterats till träningsläger och för att strida i konfliktzoner runt om i världen".

Låt oss stanna bandet där.

Sedan ett par decennier, det är alltså sedan Tjetjenien-kriget, där de islamistiska terroristerna kallades för frihetskämpar av Sverige, som gav kända terrorister en fristad som "flyktingar" och "regimkritiker".

Och på den vägen har det ju varit. Sverige hjälpte öppet Islamiska Staten och al-Qaida att mörda Libyens ledare Muammar al-Gaddafi, och lät sedan terroristerna ta över landet. Sedan försökte Sverige göra samma sak mot Syrien och dess ledare.

Aftonbladet rapporterade 2015 att den svenska regimen öppet ger biståndspengar till al-Qaida, i syfte att med våldsbejakande extremism störta Syriens regering.

Islamister som varit internationellt efterlysta för terrorism, bland annat i Uzbekistan, har fått stöd i Sverige och blivit hyllade som "demokratikämpar".

Listan är lång. Sverige har en historia av att stödja våldsbejakande islamister och svartmåla deras motståndare.

Och Sveriges stöd till våldsbejakande extremism av den islamistiska varianten kan inte bara förklaras med att Muslimska brödraskapet är djupt befäst inom Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Reinfeldts "moderata" regering gav ännu mer pengar till de "moderata" islamisterna i Syrien.

Sveriges stöd till våldsbejakande extremism har alltså en djupare grund än rädsla för rasismanklagelser. Det handlar om att använda terroristerna mot utländska regeringar man vill störta.

Barn sålde knark på skola

"Det händer på alla skolor" Att skolbarn knarkar och säljer droger i skolans lokaler händer nu överallt i Sverige. Men oftast uppmärksammas inte problemen utan göms istället undan. I Boden har dock rektorn gått ut med informationen i ett brev till föräldrarna.

"Elever sålde droger och knarkade" rapporterar lokaltidningarna i Norrbotten. Det handlar om högstadiet Stureskolan i Boden och det är inte första gången ett så kallat "drogutbrott" briserat i skolans lokaler.

Knark blir allt vanligare på skolor i Sverige. Allt fler unga känner att de har medias och makthavarnas stöd i sitt droganvändande. Många Centerpartister och Liberaler som besöker skolorna i informationssyfte är öppet för att legalisera knark i Sverige, och det påverkar barnen.

-Det händer på alla skolor, berättar rektorn Petronella Sirkka om knarkförsäljningen.

Rutinen vid de återkommande drogutbrotten i Boden är att elever som knarkar hålls kvar på skolan tills vårdnadshavare och polis är tillkallade. I de fall barnen är under 15 år får dock inte Polisen besluta om urinprov och blodprov på barnen, och de kan inte heller straffas för sina brott. Det har politikerna bestämt.

Eftersom föräldrarna redan har fått kännedom om skolans knarkförsäljare har rektorn skrivit ett brev för att informera om verkligheten på landets skolor:

-Det skulle kännas konstigt att inte ta upp att skolan haft problem med narkotika när säkert en del av föräldrarna redan hört talas om det, säger rektor Sirkka.

Med hänvisning till skolplikten får knarklangarna gå kvar på Stureskolan med de andra barnen. Detta trots att rektorer för grundskolan har möjlighet att omedelbart stänga ute elever från skolan under en veckas tid.

I gymnasieskolor gäller hårdare regler, eftersom undervisningen är frivillig. Där har rektorer makt att stänga ute elever under två veckors tid, och efter en utredning förlänga utestängningen till maximalt två år.

Regimen pekar ut 1 miljon svenskar som fiender

"Ryssland styr allt" Den Socialdemokratiska regeringen i Sverige är ett offer för en konspiration, där Ryssland via Sverigedemokrater och terrorattentat destabiliserar Sverige. Ryssland kontrollerar till och med EU och USA, enligt den nya propagandafilmen.

Den svenska regimen har via sin myndighet MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gett ut en propagandafilm mot Sverigedemokraterna. I propagandafilmen utmålas landets 1 miljon Sverigedemokrater som förrädare som försöker skapa kaos i Sverige på order av Rysslands president Vladimir Putin.

Officiellt är innehållet i filmen "fiktivt", och en del i en av MSB:s "övningar". Med andra ord låtsas bara MSB att Sverigedemokraterna och Ryssland är ett hot mot den svenska regimens existens.

-Svenska folket utsätts via olika medier för desinformation och vilseledande fakta som indirekt kan spåras till den potentielle motståndaren. Som en konsekvens av desinformationskampanjen polariseras den politiska arenan, och populistiska politiska krafter stärks, påstår propagandafilmens anonyma berättarröst.

Sedan visas bilder på Sverigedemokraterna och på demonstrerande svenskar och migranter. Demonstranterna som är för regeringens politik är maskerade med rånarluvor.

Se den censurerade MSB-propagandan nedan:

Sammanfattat beskriver propagandafilmen Ryssland som orsaken till Sveriges problem. Detta på grund av att Sverige allierat sig med NATO mot Ryssland. EU kan inte hjälpa Sverige eftersom Ryssland kontrollerar vissa EU-länder, påstår propagandafilmen. Inte ens USA kan hjälpa, eftersom Ryssland påstås ha stulit valet i USA och gett segern till Donald Trump.

-Man kan tro att Dan Eliasson redan har tillträtt som chef för MSB, kommenterar Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson.

Ingenstans i propagandafilmen förs någon teori fram om att det är regeringens egen politik, framförallt migrationspolitiken, som skapar kaoset i Sverige.

Konflikt om samisk självbestämmande

Samebyar eller Sameparlament Svenska staten, media och vänstersamer försöker att krossa renägarnas och Samebyarnas makt och införa ett pan-samiskt parlament för alla Nordens samer.

Sametingets vänsteropposition har tvingat fram ett extra plenum i Mars, innan regeringen ska lämna in ett förslag till riksdagen om den så kallade Konsultationsordningen. Den styrande renägarkoalitionen har å sin sida inte ansett att frågan varit värd att ta upp.

Formellt handlar konflikten i Sametinget om förslaget till Nordisk samekonvention och Kunsultationsordningen. Bakom dessa abstrakta begrepp döljer sig en konflikt mellan å ena sidan svenska staten, media och samevänstern, och å andra sidan den renägande klassen och deras självstyrande Samebyar.

Rent funktionellt betraktat försöker svenska staten att ta kontroll över de privatägda Samebyarna, som egentligen är företag drivna av samiska företagare och äger allt av värde i det samiska samhället. Till sin hjälp har staten vänstersamer och regimmedia.

Planen från svenska statens sidan är att via sin media hjälpa vänstersamer till makten i Sametinget, som egentligen är en statlig myndighet, och sedan genom Sametinget "demokratiskt" ta ifrån de privatägda Samebyarna sin frihet och ekonomiska makt.

Efter att svenska staten via sin myndighet Sametinget tagit makten över de privatägda Samebyarna kommer man att via Sametinget och samevänstern "öppna upp" Samebyarna för icke-renägande samer. Alltså att dela ut deras rikedomar till icke-renägande samer, varav de flesta bor i Stockholm.

Det politiska argumentet från samevänsterns sidan är att "alla samer är lika värda" och därför måste alla samer äga en lika stor del av ekonomin.

Ett annat argument skulle kunna vara att ett "öppnande" (övertagande) av de privatägda och självstyrande Samebyarna skulle vara positivt för det fåtal Norrländska samer som vill äga renar men som idag är förbjudna av staten att bedriva renskötsel. Men dessa är allt för få för att utgöra en maktfaktor, och deras problem skulle enkelt kunna lösas utan att avveckla Samebyarnas självstyre.

I förlängningen kommer en seger för svenska staten och samevänstern att innebära att den samiska folkgruppen relativiseras och avvecklas, på samma sätt som den svenska vänstern relativiserat och avvecklat den svenska folkgruppen.

Det är talande att det är de öppet vänsterextrema mikropartierna Min geaidnu och Albmut som via statens vänsterextrema journalister är de drivande i frågan.

Det är därför som den samiska "högern", renägarkoalitionen, kämpar emot förändringarna. Enligt renägarkoalitionen som styr Sametinget är Konsultationsordningen ett manipulativt sätt att legitimera svenska statens kolonialpolitik och få samerna att frivilligt avsäga sig sina idag inte till fullo erkända rättigheter. Och Nordisk samekonvention är ett sätt för staten att bryta mot folkrätten och i förlängningen ta ifrån Samebyarna deras självstyre.

Men det som för många samer är lockande med Nordisk samekonvention är att det kan vara början till en samisk stat. Nordisk samekonvention skulle harmonisera lagarna i Sverige, Norge och Finland och lägga grunden för ett gemensamt samiskt parlament. Men priset just nu för ett pan-samiskt parlament är att de klanbaserade Samebyarna, de samiska nationerna, slås sönder och den privatägda ekonomin nationaliseras.

Socialdemokrater vill tvinga alla till samhällstjänst

"Allmän samhällsplikt" som tvingar alla unga vuxna att i princip jobba gratis åt staten, det är Socialdemokraternas nya lösning för att "bryta onda cirklar för ungdomar på glid".

Det regerande partiet Socialdemokraterna står inför stora "utmaningar", alltså samhällsproblem man inte vill erkänna är problem. Särskilt pekar man på den allt större splittringen i samhället och den skenande ungdomskriminaliteten. För att "anta utmaningen" kräver nu allt fler Socialdemokrater att alla unga vuxna ska tvingas till samhällstjänst, så kallad "Allmän samhällsplikt".

"Samhällsplikt" är en förskönande omskrivning för samhällstjänst. Istället för att bara tvinga unga kriminella till samhällstjänst vill Socialdemokraterna nu tvinga alla.

Inspirationen till "Allmän samhällsplikt" har man fått ifrån "Allmän värnplikt" som existerade i Sverige mellan åren 1901 och 2010. Med "allmän" menades "alla män". Dock erfar Fjällsjö Nyheter att Socialdemokraterna med "Allmän samhällsplikt" avser att tvinga både män och kvinnor till samhällstjänst.

I Västernorrland är det Landstingets kritiserade politiske chef, nyblivne Regionrådet Erik Lövgren, som för fram förslaget om obligatorisk samhällstjänst för alla. Exempel på vad den nya tvingande samhällstjänsten går ut på kan enligt Socialdemokraterna vara "välfärdstjänst", "läsa upp gymnasiebetyg" och "läsa svenska".

Även i riksdagen har Socialdemokraterna motionerat om att tvinga unga vuxna att genomföra så kallad Allmän Samhällsplikt. Socialdemokraterna vill på riksnivå delvis avveckla Sveriges militära förmåga och istället för värnplikten tvinga unga vuxna att kämpa emot upplevda "klimatförändringar".

"Vi behöver överföra resurser från förmågan att bemöta militära hot till en förmåga att möta de hot som klimatförändringarna kommer att innebära", skriver Socialdemokraterna i sin motion.

Som Erik Lövgren uttrycker det "bara fantasin sätter stopp".

100 år av nationalism

Nationaldag firas i hela landet Med "pompa och ståt" firas idag den statsstödda samiska nationalismen på dess 100-års dag. Framförallt är det Sveriges kommuner och landsting som står för firandet.

Idag den 6 Februari firas den samiska nationaldagen i flera Nordiska länder. Firandet sker till minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Året efter, för 100 år sedan, hade mötena spritt sig till Sverige.

Idehistoriskt var samernas organisering en del av den våg av nationalism som svept över Europa sedan revolutionsåret 1848.

På den tiden var det typiska att olika europeiska folkgruppers nationalism väcktes till liv och sponsrades av fientligt sinnade utländska makter, som ville splittra mångkulturella stater i flera delar. Praktexemplet är Österrike-Ungern, som efter Första världskriget splittrades på order av USA i hela sex nya länder.

Centralmakterna, även Sverige, kämpade som regel emot minoriteternas nationalism. Detta gjordes genom "försvenskning" av samerna, och gick ut på att samerna skulle integreras i den svenska ekonomin, och på så vis assimileras etniskt med svenskarna.

Som ett led i assimileringspolitiken bestämde staten att bara renägande samer skulle vara "lappar", som det då hette. Alla andra skulle bli svenskar. Dessutom begränsade man med tiden antalet renägare, för att på så vis frigöra arbetskraft till mer produktiva och beskattningsvänliga sektorer.

En annan viktig händelse i assimileringspolitiken var att staten tvångsförflyttade Nordsamer till Sydsamernas traditionella områden, samtidigt som man nästan utplånade Sydsamerna genom att blanda upp dem med svenskar. Denna politik hade en rasideologiska grund, då Nordsamerna ansågs ha ett tydligare eurasiskt påbrå, medan Sydsamerna oftare är förvillande lika icke-samiska Norrlänningar.

Vinden vänder - samisk nationalism sponsras av staten

Efter att länge ha motarbetats av Svenska staten vände under 70- och 80-talet synen på samisk nationalism. Detta som ett led i att Sverige 1975 lagstiftade bort assimileringspolitiken, till förmån för det heterogena Kulturmarxistiska mångkulturella samhället - präglat av identitetspolitik och mångfald.

Enligt den svenskspråkiga delen av Finlands public service-bolag för TV, radio och webb, Svenska Yle, var det "ester och judar" som kom på idén att Sverige skulle bli mångkulturellt.

"Idén om det mångkulturella samhället initierades av just ester och judar, av invandrade människor" skriver Yle.

Orsaken till att Sverige skulle bli mångkulturellt var enligt Yle att ester och judar ville odla sin nationalism i Sverige:

"De ledande esterna var nationalister och såg det som sin plikt att reproducera estniskhet i Sverige o andra västeuropeiska länder under en tid då hemländerna stöptes om i ryska och kommunistiska former."

"Den svenska mångkulturens fader, David Schwarz, konstaterade att en assimilation inte var möjlig för judarna i Sverige. Man kunde inte låta Hitler vinna, assimilering skulle vara att ge nazisterna segern", skriver den finländska statstelevisionen.

David Schwarz var en polsk jude som sattes i koncentrationsläger av Hitler. Men istället för att bli förintad skickade nazisterna honom på hälsohem, eftersom han blivit sjuk.

När hälsohemmet lades ned 1950 invandrade Schwartz till Sverige, och flyttade här in på ett nytt hälsohem. I Sverige levde Schwarz på bidrag, medan han propagerade för judisk nationalism och svensk mångkultur genom Dagens Nyheter och sin vän Olof Palme.

Det var i den vevan som samisk nationalism fick fotfäste bland politikerna i Stockholm. Anhängarna av mångkulturideologin engagerade alla minoriteter de kunde hitta, däribland samer, att skriva artiklar för sin sak i DN.

Men det var inte förrän efter Sovjetunionens fall, 1993, som den samiska nationalismen fick politiskt genomslag i och med att Samernas parlament - Sametinget, grundades. Innan hade det varit vanskligt - tänk om Sovjet hade gett vapen till nationalistiska samer som ville ha ett eget land?

En samisk identitet formad av staten

Efter att Sametinget grundades, som en statlig myndighet, började svenska staten sitt arbete med att forma en samisk identitet.

Detta skedde på motsvarande sätt som staten tidigare skapat en svensk identitet, av ursprungligen Götar, Svear och Hälsingar, blandade med danska Skåningar och norska Jämtar, samt Skogsfinnar och Skogssamer. För att inte tala om Tyskarna, som sedan Hansa-tiden dominerade många svenska städer.

Precis som med germaner och finnar var samerna uppdelade i många olika stammar med olika språk. Än idag talas Nordsamiska, Lulesamiska och Sydsamiska i Sverige. Dessutom finns Umesamiska och Pitesamiska kvar som inte helt utdöda reliker. Skillnaderna är som mellan Svenska och Norska.

Åtminstone kunde man, om politisk vilja fanns, dela upp svenska samer i två etniska grupper - Nordsamer (som internationellt kallas Centralsamer) och Sydsamer. Men i princip och med stöd av Folkrätten kunde varje Sameby ses som en nation, på samma sätt som "indianerna" i Amerika består av en mängd olika nationer.

Men istället har staten i Sverige satsat på att skapa en enhetlig samisk nationalism, i syfte att skapa en enhetlig samisk nation. Detta kan tolkas som att syftet är att skapa en stark motkraft till den svenska nationalstaten, men kan också bero på ren okunskap om de verkliga förhållandena.

Resultatet av statens inblandning i samisk nationalism har blivit en långvarig konflikt mellan Nordsamer och Sydsamer, som började med tvångsdeportationerna.

Av de 7 000 samisktalande i Sverige är minst tio gånger så många Nordsamer som Sydsamer. Däremot är sannolikt de flesta samer som bor i Stockholm och inte kan samiska ursprungligen härstammandes från Sydsamerna. Och de är till antalet minst lika många som Nordsamerna i Lappland.

Samtidigt som Nordsamer dominerar över rennäringen och i vissa fall konkurrerat ut Sydsamer i renbetesområdet, har svenska staten fostrat en urban "försvenskad" maktgrupp med i huvudsak Sydsamiskt ursprung som driver en Kulturmarxistisk vänsteragenda i Sametinget.

Det är mycket detta som ligger till grund för de nuvarande konflikterna i Sametinget. Även om alla partier i Sametinget förutom ett är nationalistiskt, finns en ekonomisk och kulturell konflikt mellan samer som äger renar och jakträtt och samer som inte gör det.

Innan den samiska högern, det vill säga renägarna, vann valet förra året, talades öppet om behovet av att avskaffa Sametinget om den samiska vänstern skulle ta över parlamentet och sedan säkra sin makt över renägarna genom att kraftigt utöka rösträtten.

Ingen vård till psykiskt sjuka barn

190.000 barn och unga vuxna lider av psykisk sjukdom, och för varje år blir problemen allt värre. Orsakerna finner man i hur makthavarnas politik har förändrat samhället.

Antalet psykiskt sjuka barn och ungdomar har mer än fördubblats de senaste tio åren. Framför allt handlar det om depressioner och olika former av ångestsyndrom.

Enligt Socialstyrelsen kommer den psykiska ohälsan att fortsätta öka trots att nu hela 15 procent av unga kvinnor och 10 procent av unga män och barn är psykiskt sjuka.

Detta innebär att det i åldersgrupperna alltså finns fler psykiskt sjuka än exempelvis Centerpartister, Vänsterpartister och Liberaler. Inte så förvånande kanske innebär det också att de psykiskt sjuka är en maktfaktor politiskt och kraftigt påverkar politiken i Sverige.

Totalt i samhället är omkring 20 procent av befolkningen i någon grad psykiskt sjuk, och 5 procent är allvarligt psykiskt sjuka.

Enligt Socialstyrelsens utredare Peter Salmi beror den ökande psyksjukan bland ungdomar i Sverige på "förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden". Exakt vilka förändringar som är värst vill dock inte Socialstyrelsen gå ut med.

Sedan tidigare är det dock känt att globalismen och normkritiken är en bidragande faktor.

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Det kraftigt ökande antalet psykiskt sjuka barn i Sverige gör att köerna till barnpsykiatrin blivit orimligt långa. I Norrbotten var det förra året 40 procent av de psykiskt sjuka barnen som fick vänta mer än en månad på att få vård.

Så bryter MittMedia mot lagen

"Kriminell organisation" Kritiserade lokaltidningsmonopolet MittMedia bryter öppet mot lagen genom att tjäna stora summor pengar på olaglig spelreklam. Utan denna kriminella verksamhet hade tidningarna varit tvungna att läggas ned.

Enligt svensk lag är det förbjudet att göra reklam för utländska spelbolag som saknar tillstånd att bedriva spel i Sverige. Men nyliberala MittMedia som skaffat sig monopol på lokalnyheter i stora delar av Norrland bryter medvetet mot lagen.

-Det är anmärkningsvärt att medierna fortsätter bryta mot lagen, säger Erik Kristow som är kommunikationschef på Lotteriinspektionen.

Men MittMedia ser sig tvingade att bryta mot lagen och ta emot pengar från de utländska spelbolagen, eftersom inte tillräckligt många människor vill köpa deras tidningar.

-Dom betyder mycket för branschen, vi är beroende av spelreklamen, säger Karin Näslund som är en av Mittmedias chefredaktörer.

Anledningen till att allt färre väljer att betala för MittMedia är att allt fler medborgare ser igenom deras bluff. MittMedia är en öppet nyliberal tidningskoncern som har köpt upp "röda", "blåa", och "gröna" lokaltidningar, och på så vis fått både vänstern och högern i Sverige att börja driva en nyliberal politik.

Sammanlagt rör det sig om miljardsummor den svenska regimmedian skulle förlora om de upphör med den kriminella verksamheten. Det är sedan tidigare känt att de utländska spelbolagen står för över 70 procent av tv-reklamen i Sverige.

-Det här visar att "våra" svenska medier i praktiken är kriminella organisationer, skriver en kommentator på sociala medier.

Att det rör sig om kriminalitet är redan fastslaget av domstol. Detta skedde senast i Oktober då Högsta förvaltningsdomstolen i en ny vägledande dom slog fast att det inte är tillåtet att göra reklam för spelbolag som saknar tillstånd i Sverige.

Landstinget fortfarande korrumperat

Pot calls the kettle black Sparkade fallskärmsdirektören Inger Bergström påstår nu att flera andra landstingschefer känt till de uppmärksammade regelbrotten men inte heller skött sina jobb.

Landstinget Västernorrland, numera Region Västernorrland, har en lång historia av korruptionsskandaler. Efter att landstingscheferna avslöjats ha misskött sina jobb har de fått miljoner i belöning i form av fallskärmar och liknande.

Senast att få sparken och bli miljonär är Landstingsdirektören Inger Bergström. Bergström fick sparken av de andra landstingscheferna och sedan 1,5 miljoner kronor för att hon fått sparken. Enligt vissa bedömmare betalades pengarna ut för att hon skulle hålla tyst. Men riktigt så lätt gick det alltså inte:

-Det är tragiskt och beklagansvärt att landstinget lägger hela skulden på en enskild medarbetare [mig] istället för att på allvar ta itu med den kultur som råder, skriver Bergström i ett brev till Justitieombudsmannen (JO).

Förutom andra landstingschefer pekar Bergström även flera "ledande politiker" som korrupta. Dock utan att nämna namn. Men sannolikt rör det sig om Socialdemokrater.

Landstingscheferna svarar dock i ett brev till JO att ord "står mot ord" och att det "inte går att bringa klarhet i" frågan.

Klassklyfterna fortsätter att rekordöka

Socialdemokraternas politik leder till ökade klassklyftor. Trenden har hållit i sig de senaste 70 åren och ökningen accelererar. Istället för att göra något åt problemen möter Socialdemokraterna nu "utmaningarna" med populism.

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att klassklyftorna aldrig varit så stora i Sverige som de är idag under den Socialdemokratiska regeringen. De rikaste tio procenten, överklassen, drar ifrån alltmer och har nu lika stora löneinkomster som halva Sveriges befolkning tillsammans.

-Jag är verkligen inte nöjd med det, kommenterar Sveriges finansminister Magdalena Anderson (S).

Som att hon skulle göra något åt det. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att hans statistik visar att klassklyftorna i Sverige ökat sedan 1940-talet.

Magdalena Andersson är en teknokrat som vunnit sin makt genom politisk kompetens, inte genom att följa en ideologi från 1800-talet. För Socialdemokrater, liksom för Moderater och Sverigedemokrater, innebär politisk kompetens att söka sig mot väljarnas mittfåra och ockupera denna terräng.

I ord, men inte nödvändigtvis i handling. När man väl har makten kan man ju driva vilken extrem politik man än vill, vilket Reinfeldt bevisade.

När Andersson påstår sig vara emot ökade klassklyftor är det för att hon förstår att Socialdemokraterna håller på att förlora arbetarklassen till Sverigedemokraterna. Alltså samma anledning som fick henne att i December gå ut och uppmana migranter att söka sig till ett annat land än Sverige.

Och innan det tala om bankskatter... Ser ni ett mönster?

Samhället har utvecklas så att det idag är dessa åsikter som är politiskt kompetenta. Alltså populistiska, i ordets rätta, neutrala, betydelse.

Men Magdalena Anderssons parti Socialdemokraterna kommer naturligtvis inte att bryta den 70-åriga trenden med ökade klassklyftor. Det finns nämligen andra starkare maktgrupper i Sverige än LO. Populism handlar bara om att säga de rätta sakerna, inte att sedan göra som man sagt.

Allvarlig etnisk konflikt i Norrland

SVT censurerar sin artikel "Mest allvarliga etniska konflikten i Sverige" utspelar sig just nu i Norrland, enligt SVT. Men 8 timmar efter att SVT:s artikel publicerades censurerades den, och enligt den nya versionen finns inget spår av någon etnisk konflikt alls.

Konflikten mellan Vapsten Lappby och Vapsten Sameby i området kring Tärnaby trappas upp. Nu säger Lappbyn att medlemmarna i Samebyn kanske måste packa sitt bohag och flytta på sig.

Sedan tidigare har Vapsten Sameby i ett brev till Länsstyrelsen krävt att Vapsten Lappbys renar ska avlägsnas från området, och man har även velat få bort svenska älgjägare som inte är folkbokförda i området och begränsa svenskarnas jaktområde.

-Jag anser att det är en av de allvarligaste etniska konflikterna som vi har i Sverige. Det här är definitivt en etnisk konflikt, säger Professor Peter Sköld som är professor på Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

I grunden handlar den etniska konflikten om rätten till jakt och renskötsel. Staten stödjer nordsamerna i Vapsten Sameby, och ger dessa rätten till både jakt och renskötsel på statens mark.

Detta kommer sig av att staten tvångsförflyttade Vapsten Samebys ättlingarna till området från Norrbotten, som ett led i att renskötseln och samerna nationaliserades och stängdes ute från finska Lappland.

Staten fråntog i samband med detta sydsamiska Vapsten Lappbys rättigheter till jakt och renskötsel och försökte assimilera dessa med svenska Norrlänningar. Dessutom stiftade staten lagar som även förbjöd svenskar att bedriva renskötsel.

Den allvarliga etniska konflikten återspeglas i Sametinget, där en långvarig strid råder mellan vänsterpartierna och högerpartierna. Vänsterpartierna hävdar "alla samers lika värde", vilket i praktiken innebär att alla som är etniska samer ska få äga renar. Icke-samiska etniska svenskar ska dock inte ha samma värde. I förra höstens val vann högerpartierna, efter en kraftsamling.

På ytan verkan alla parter ha starka argument för sin sak. Lappbyn är ursprungsbefolkning i området och medlemmarna i Samebyn har också bott och arbetat där där hela sina liv. Och svenskarna tycker inte att de ska räknas som mindre värda.

Talande för konflikten är att om inte staten lagt sig i hade det aldrig uppstått några problem.Staten har dock vägrat att medla, och hänvisat till Länsstyrelsen, och nu ska Tingsrätten fatta beslut i frågan.

Se bilderna på hur SVT censurerar sina nyheter

När vänsterextrema SVT publicerade en nyhet om den etniska konflikten censurerades den redan samma dag. Men tack vare uppmärksamma läsare kan Fjällsjö Nyheter nu publicera bildbevis på hur SVT censurerar sina nyheter politiskt för att de ska passa regeringens politik.

I sin artikel om konflikten som vänsterextrema SVT publicerade idag klockan 10.56 beskrev SVT konflikten i en rubrik som "Mest allvarliga etnisk (sic) konflikten i Sverige". Förutom stavfelet är detta även en felcitering av Professor Peter Sköld som i artikeln beskriver konflikten som "en av de allvarligaste etniska konflikterna som vi har i Sverige".

Att det är en allvarlig etnisk konflikt framgår också på flera ställen i texten där det bland annat står: "Forskare vid centrum för samisk forskning vid Umeå universitet menar att just Vapstenskonflikten är en av de mest allvarliga etniska konflikterna som vi har i Sverige idag" och: "Jag anser att det är en av de allvarligaste etniska konflikterna som vi har i Sverige. Det här är definitivt en etnisk konflikt".

Rubriken på artikeln är "Professorn: En allvarlig etnisk konflikt" och under huvudrubriken står det skrivet "Konflikten i Vapstens sameby är en av de mest allvarliga etniska konflikterna i Sverige idag".

Men i en uppdaterad version av artikeln som publicerats idag klockan 18.09 har allt tal om en etnisk konflikt censurerats av SVT. Detta har med stor sannolikhet gjorts i politiskt syfte, på order av SVT:s vänsterextrema chefer.

Dock skvallrar artikelns webbadress fortfarande om att det rör sig om en etnisk konflikt, som har censurerats. I både den gamla och den nya censurerade artikeln slutar webbadressen nämligen med "/forskaren-en-allvarlig-etnisk-konflikt". Detta är ett vanligt fel som SVT ofta gör när de censurerar sina nyheter.

Speciellt komprometterande för SVT är att Professor Skölds vittnesmål om en allvarlig etnisk konflikt helt censureras från artikelns rubrik och text, men inte ifrån artikelns webbadress, samtidigt som hela poängen med att publicera artikeln ursprungligen var att förklara för läsarna hur den etniska konflikten uppstått.

I sin censurerade artikel har SVT dessutom ändrat att Professor Sköld är professor vid Centrum för samisk forskning (Cesam). I den censurerade artikeln skriver man istället att Sköld är professor vid Arktiskt centrum (Arcum). På Umeå universitets hemsida står att Sköld är professor vid Cesam och anknuten till Arcum.

Vänsterextremister angrep demokratin

Stoppades av polis Lärare var tvungna att larma Polisen idag när vänsterextremister försökte hindra ett tillståndsgivet demokratiskt möte på Hackspettens gymnasieskola i Luleå.

Larmet gick idag på Hackspettens gymnasieskola i Luleå när vänsterextremister attackerade en tillståndsgiven partipolitisk information på skolan som ordnades av Sverigedemokraternas nya ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Vänsterextremisterna fick svar på tal från demokratiförespråkande elever varpå ett bråk uppstod, och det var då lärarna larmade Polisen.

-Vi har ett ansvar att se till att alla elever får politisk information. Det här gäller för politiska partier som är representerade i riksdag, kommun, region och EU, säger Eva Lindbäck som är gymnasiechef i Luleå.

Vänsterextremisterna försökte hindra detta genom att blockera ungdomarna från ungdomsförbundet så att skoleleverna inte skulle kunna ta del av deras information. Enligt vänsterextrema SVT var det elever som tagit initiativ till attacken, men Moderata Norrbottens-Kuriren skriver att de drivande var utomstående personer som tagit sig in på skolområdet utan tillstånd.

Detta var också situationen som beskrevs av lärarna när de larmade Polisen. Enligt Norrbottens-Kuriren avvisades de obehöriga vänsterextremisterna från skolområdet av polis. Dock ska även elever ha deltagit i den odemokratiska attacken.

-Vi behöver uppenbarligen göra mer för att förklara varför vi anser det så viktigt att olika politiska åsikter ska behandlas likvärdigt, säger Eva Lindbäck.

På sociala medier tror dock många att det är vissa extrema lärare på skolan som förlett de demokratiföraktande ungdomarna och skapat extremismen.

Medelpadingar utrensas ur Vänsterpartiet

28 av 29 politiker på Vänsterpartiets vallista för Västernorrland kommer från Ångermanland. Bara en kommer från Medelpad. Förändringen ses som ett resultat av att Vänsterpartister i Medelpad vill lägga ned vården.

I helgen hade Vänsterpartiet sin valkonferens inför landstingsvalet i Västernorrland. Vallistan som Vänsterpartiet sedan presenterade på Mark Zuckerberg:s hemsida Facebook har väckt stor uppmärksamhet.

Inte för att Zuckerberg skänker miljonvinster från sin hemsida till skattebefriade så kallade "välgörande ändamål" som Israels försvarsmakt (IDF). Detta är inte kontroversiellt i dagens Vänsterpartiet. Ungefär när Gudrun Schyman tog över slutade man att lägga märke till sådant.

Istället är det kontroversiella att alla Medelpadiska Vänsterpartister rensats ut från vallistan, alla utom en. Av 29 politiker på listan kommer bara en från Medelpad - Isabell Mixter, en feministisk identitetspolitiker som att döma av sitt Twitter-konto verkar representera alla världens människor förutom svenska män.

De 28 Ångermanlänningarna har dock en mer arbetarinriktad profil. Vänsterpartiet i Västernorrland vill med sin ångermanländskt dominerade vallista avskaffa de avskydda Länsklinikerna, återupprätta Sollefteå sjukhus som ett akutsjukhus, och öppna ett nytt BB i Sollefteå.

"Region Västernorrland är i en negativ spiral med personal som slutar, vårdplatser som stängs, vårdköer och väntetider som ökar. Kostnaderna ökar lavinartat", sammanfattar Vänsterpartiet vårdsituationen.

Värt att lägga märke till är att Vänsterpartiets distriktsårskonferens förra året uttryckte sig positivt till fyra vallistor, efter krav från Sundsvall. Men på Zuckerbergs hemsida presenteras nu bara en lista för landstingsvalet.

Nu återstår att se hur det går för Vänsterpartiet i valet. Vänsterpartiet är det enda parti som på ett trovärdigt sätt tagit ställning för Sollefteå akutsjukhus. Samtidigt har det kostat att inte bete sig bedrägligt, som alla de andra partierna gjort. Frågan är hur den numerärt starkare väljarkåren i Medelpad kommer att rösta.

(Ångermanland är visserligen folkrikare än Medelpad men är uppstyckat mellan Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands landsting)

Tusentals Norrlänningar hemlösa

Värst drabbat är Västernorrland där omkring hälften av Norrlands hemlösa befinner sig. En nyhet är att en stor andel av de hemlösa är barn.

Antalet hemlösa rekordökar i Norrland. Enligt officiell statistik är nu 2 301 personer officiellt hemlösa i Norrland. En tredjedel av dessa, omkring 800, är barn.

I Piteå har kommunens bostäder för hemlösa, så kallade sociala bostadskontrakt, ökat med nästan 250 procent, från 60 till 200 stycken. I Östersund har antalet ökat från 73 till 123. Men värst är det i Västernorrland där hälften av Norrlands hemlösa finns, 1 062 hemlösa personer varav 82 är i akut behov.

Situationen är inte unik för Norrland, problemen - de så kallade "utmaningarna" - finns i hela Sverige. Bara i 25 av Sveriges större kommuner finns uppskattningsvis över 5 000 hemlösa barn och omkring 20 000 kommunala bostäder är numera reserverade för hemlösa.

Det rör sig alltså om till storleken motsvarande en svensk småstad - bara av hemlösa. Orsaken till den nu kraftigt ökande hemlösheten är regeringens migrationspolitik:

-Vid sidan av de traditionella grupperna som missbrukare och familjer med sociala problem finns nu en stor grupp nyanlända och till viss del ungdomar som inte kan bo kvar hemma, säger Micael Nilsson som är Boverkets expert på bostadssociala frågor.

Den ökande konkurrensen om bostäder leder till hyreshöjningar och många med en svår ekonomisk situation drabbas av ockerhyror. Det är inte ovanligt att drabbade måste betala 15 000 kronor i månaden i hyra.

I södra Sverige finns dessutom en ny trend med bombattentat mot hyresvärdar som vill vräka familjer på grund av kriminella barn. Det är vanligt att hyresvärdar vill vräka familjer där barnen är exempelvis bilbrännare. Argumentet är att massbränder av bilar stör grannarna.

Svenska domstolar har dock beslutat att sådana vräkningar är olagliga, och domarna har på sina håll backats upp av upprepade bombattentat mot hyresvärdarna.

Terrorhot mot länsstyrelser

Tjänstemän ska mördas Ett terrorhot har inkommit mot länsstyrelserna i Norrbotten och Stockholm. Det är vänsterextremister som hotar att mörda tjänstemännen i politiskt syfte.

Länsstyrelserna i Stockholm och Norrbotten har utsatts för terrorhot i samband med att de ansvarat för skyddsjakt på vargar.

I Norrbotten är det renskötseln som hotas av vargar och i Stockholm är det befolkningen i ökända Södertörn som ansågs behöva skydd från den nyligen ihjälskjutne "Södertörnsvargen".

Terrorhotet skickades med hjälp av ett anonymt IP, vilket gör det svårt för Polisen att spåra avsändaren. "Rör ni vargen dör ni" skriver de våldsbejakande extremisterna i sitt hot.

Hotet är inte riktat mot någon speciell person, utan generellt mot tjänstemännen som jobbar på länsstyrelserna i Norrbotten och Stockholm. Polisen undersöker just nu om det finns kopplingar till liknande hot i samband med skyddsjakt på rovdjur.

Konflikten allt våldsammare mellan jägare och vänsterextrema

Konflikterna i Sverige mellan jägare och vänsterextremister har kraftigt ökat de senaste åren. Stämningen på sociala medier är mycket dålig, och inom båda grupper hörs röster som i princip går ut på att man önskar förinta varandra.

Förra året överfölls och misshandlades en eftersöksjägare av vänsterextremister. Natten innan misshandeln hade de våldsbejakande extremisterna sprejat hotfulla budskap som "1 år som mördare" och "Din tur snart" på jägarens bil. Eftersöksjägare arbetar med att avliva djur som allvarligt skadats av bilar och tåg.

Och senast nu i veckan påstod tonårsflickor från den vänsterextrema aktivistgruppen Hunt Saboteurs Sweden att de misshandlats av jägare när de saboterade jakt. En av tonårsfickorna ska enligt sin egen version av händelsen ha varit nära att bli strypt av 60-70 jägare.

Vittnen i jaktlaget berättar dock att vänsterextremisternas metod innebär att med våldsamma medel som sparkar och slag försöka provocera fram en motreaktion hos jägarna och sedan filma när man kastar sig till marken och låtsas bli misshandlade.

Hunt Saboteurs Sweden har den svenska Polisens stöd att saboterade jägares näringsverksamhet, trots att vänsterextremisterna gör intrång på privat mark.

I de flesta fall är vänsterextremisterna hemmahörandes i regeringspartiet Miljöpartiet och i Feministiskt Initiativ. I en artikel i vänsterextrema SVT representeras gruppen av en ung kvinna med efternamnet Thiel. Den välkända släkten Thiel har kopplingar till Bonnierkoncernen och härstammar i Sverige från den judiske bankiren Ernest Thiel som vid början av 1900-talet var Sveriges rikaste man. Vänsterextremisternas kopplingar till samhällets maktelit gör att deras aktivitet bara kan förväntas öka i styrka.

Socialdemokraterna erkänner trollfabrik

Vill stoppa yttrandefriheten Socialdemokraterna erkänner att man skapat en trollfabrik i syfte att försvåra för oppositionen att framföra kritiska åsikter om regeringens politik.

Yttrandefriheten är under öppet angrepp i Sverige. Genom massanmälningar av människor med andra åsikter på sociala medier, och nya pseudovetenskapliga "teorier" på universiteten, argumenterar den totalitära vänstern nu öppet för att avskaffa yttrandefriheten.

Socialdemokraterna är en del i detta och har tidigare ljugit och påstått att de inte alls har en trollfabrik:

-Nej, det ska vi inte ha naturligtvis, påstod Socialdemokraternas pressekreterare Jonatan Hermansson.

Men detta visade sig vara "fake news". Nu går Socialdemokraterna ut och erkänner att de visst skapat en trollfabrik. Som ett resultat har två anställda Socialdemokrater tillfälligt stängts av och tilldelats andra arbetsuppgifter:

-Jag är besviken och förbannad. Det är oacceptabelt att kommunicera via fejkade konton och det är absolut inte så här vi ska bedriva en valrörelse, säger Socialdemokraternas kommunikationschef Helena Samuelsson.

För utomstående verkar det som att Socialdemokraterna gjort verklighet av motionen från Stockholmsdistriktet om att bryta mot Facebooks regler och hålla sig med anonyma nättroll.

Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt där Sveriges avsatte inrikesminister Anders Ygeman är ordförande kräver i en motion till Socialdemokraternas kongress att Socialdemokraterna skapar en "armé av köksbordskämpar" med otillåtna "anonyma facebook-profiler", så kallade troll-konton.

-Det kanske är klokt av trollfar Löfven att ligga lågt med anklagelser om alternativmediers fejknyheter, dvs sanna nyheter som är problematiska för de styrande vid köttgrytan, skriver en kommentator på sociala medier.

-Dagens politik och politiker är en stor jävla trollfabrik hela skiten. Speciellt S och M. Dom servar bara Globalism - medborgarna eller den s.k valboskapen är bara intressant på valdagen om ens det, skriver en annan.

Socialdemokratiska nättroll stödjer islamism och tystar kritiker

Avslöjandet av Socialdemokraternas trollfabrik kommer samtidigt som en debatt blossat upp om nättrollens fula metoder för att hindra oppositionens åsikter att nå väljarna.

I somras stoppade nättroll med kopplingar till Socialdemokraterna myndigheten MSB från att granska islamisk extremism och Muslimska Brödraskapet. På grund av "allt bråk" (informationspåverkan) avslutade MSB:s sosse-styrda ledning allt samarbete med terrorforskaren Magnus Norell.

-Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. De som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattare och få tyst på den här sortens forskning. Det är en känd strategi, förklarar Norell.

Just nu attackerar Socialdemokratiska nättroll den Moderata riksdagskandidaten Ann Heberlein. Heberlein har i veckan rövats på över 160 000 kronor, som ett resultat av att det vänsterextrema troll-nätverket #jagärhär hittat på lögner och massanmält hennes insamling på Kickstarter, som egentligen handlade om en faktabok om våldtäkter i Sverige. Troll-nätverket #jagärhär har startats och drivs av "journalister" på statliga SVT.

Ett ytterligare exempel på odemokratiska metoder är när nättrollen i #jagärhär med hjälp av lögner saboterade den konservativa lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens möjligheter att sprida sina nyheter på Facebook.

-Att vi har ett så omoget debattklimat i Sverige är en fara. Om det inte går att diskutera problem sakligt och sansat utan att motståndaren utmålas som hin håle så får vi dessa tvära kast när den förkättrade verkligheten gör sig påmind, skrev i Nya Wermlands Tidning i en ledare.

Detta gillade inte vänsterextremisterna i #jagärhär, som genom spridandet av masslögner lyckades få NWT:s ledarartikel När vi alla tvärvände censurerad av Facebook.

Långsiktigt gynnar dock dessa tillfälliga bakslag oppositionen. Genom att avslöja sig som odemokratiska svartmålar vänsterextremisterna i förlängningen bara sig själva och sin egen ohållbara politik.

Bara ett dygn sedan Ann Heberleins nya insamling startats har 300 000 kronor samlats in, alltså mycket mer och mycket snabbare än den gamla insamlingen som saboterades. Samtidigt har hundratusentals svenskar radikaliserats som ett resultat av vänsterns senaste övergrepp.

Polisen pepparsprejade familj

"Brutalt våld" i Timrå när knivbeväpnade kvinnor som vägrade att lämna en av Migrationsverkets lägenheter omhändertogs. Nu får Polisen mycket kritik av Sveriges Radios journalist som även råkar vara professionell vänsteraktivist.

Det var igår som Polisen anlände till en av Migrationsverkets lägenheter i Timrå. Uppgiften var att avvisa de boende i lägenheten, som på uppmaning vägrat att lämna den.

I lägenheten bodde en kvinna från Libanon tillsammans med sina två vuxna döttrar. Trots att familjen bott i Sverige i tolv år har de varken fått uppehållstillstånd, utvisats eller skaffat sig ett eget boende.

Inne i lägenheten uppstår tumult när kvinnorna vägrar att följa Polisen uppmaningar. En av kvinnorna beväpnar sig med en kniv och hotar att allvarligt skada sig själv. Polisen löser då situationen genom att pepparspreja den knivbeväpnade kvinnan och avväpna henne.

I samband med att kvinnan avväpnas går en annan kvinna emellan och försöker att hindra poliserna, vilket leder till att även hon omhändertas och handfängslas.

Incidenten har fått vänsterextrema Sveriges Radio (SR) att skriva en politiskt vinklad artikel som ifrågasätter att Polisen ingrep mot kvinnorna. Enligt SR:s "journalist"/aktivist Ingrid Engstedt Edfast använde Polisen en "brutalt form av våld".

Det är pinsamt uppenbart för läsarna att SR:s så kallade "journalist" i själva verket är en asylaktivist. Ingrid Engstedt Edfast har som Fjällsjö Nyheter tidigare berättat en historia av vänsterextremt vinklade "nyheter", samt professionell USA- och Israel-fientlig politisk aktivism.

SVT-journalist gör homoporr

SVT Västerbotten är djupt inblandade i produktion av porrfilmer, och en avslöjad journalist får nu ta en paus från "nyhetsförmedlingen".

Vänsterextrema SVT Västerbotten, som fördömts som vänsterpropaganda av bland andra Moderaterna, har anställt journalister som producerar porrfilm för homosexuella.

Den inte så förvånande faktan avslöjas med bildbevis på yttrandefrihetsforumet Flashback. Flashback förbjöds av den svenska regimen men kan verka från USA.

-Vi har fått information om saken och utifrån det vi vet i dag så blir det problematiskt för medarbetaren att fortsätta i sin publika roll ... det är en förtroendefråga, säger SVT:s presschef Camilla Hagert.

Varför SVT inte vill skylta med sina journalisters homoporr framgår inte. I andra sammanhang anses homosex och relaterade fenomen som exempelvis Europride vara en del i värdegrunden.

Den nu tystade SVT-journalisten som tidigare arbetade åt SVT Jämtland tillverkar regelbundet egna amatörporrfilmer där han bland annat onanerar i offentliga duschar, ejakulerar på gymmet och har sex med andra män. Porrfilmerna och sexbilder från dessa ska han sedan ha lagt upp på sin egen blogg under minst ett par års tid.

Vänsterextremist döms till fängelse

Stoppade demokratiskt möte med våld I det rättsliga efterspelet till den vänsterextrema attacken mot demokratin i Umeå döms en man i 30-års åldern till 2 månaders fängelse för att ha tagit stryptag på en polis.

En vänsterextremist i Umeå har dömts till två månaders fängelse för en attack mot Polisen i samband med att 150 våldsbejakande extremister lyckades stoppade Sverigedemokraternas möte i kulturhuset Väven i Februari 2017. Vänsterextremisten, som är i 30-års åldern, åtalades för att ha hoppat upp på ryggen på en polis och tagit stryptag på honom.

Mötet kunde stoppas av extremisterna trots att de odemokratiska intentionerna var kända sedan tidigare och trots Polisens förberedelser.

Polismannen som överfölls tappade i samband med attacken balansen och föll framstupa på marken. Överfallet föranleddes av att Polisen såg sig tvingade att omhänderta en hysterisk kvinna, som företrätt uppfattningen att Sverigedemokraternas demokratiska rättigheter skulle stoppas med våld.

I samband med att det demokratiska mötet stoppades med hjälp av den politiska metoden våldsbejakande extremism omhändertog Polisen ett flertal våldsmän. Flera personer fick släpas ut ur kulturhuset av Polisen.

Vänsterextremisten som nu döms nekar till brott men erkänner att han känt "redig ilska" och att han hängt som en "säck mjöl" på polismannens rygg. Enligt Tingsrätten var attacken helt oprovocerad och därför döms mannen till två månaders fängelse för våld mot tjänsteman.

En månad efter det stoppade mötet höll Sverigedemokraterna ett nytt möte i Umeå som lyckades genomföras. Denna gång hade mångdubbelt fler mötesdeltagare slutit upp till värn för demokratin.

Samiska nationalister vann viktig rättegång

Girjas Sameby vann rättegången mot Staten om vem som har störst rätt till jakt och fiske i samebyns nationella område. I förlängningen kan beslutet påverka jakt- och fiskerätten på omkring halva Sveriges yta.

Hovrätten i Övre Norrland i Umeå har beslutat att jakt- och fiskerätten i Girjas Sameby i Lappland ska ägas av samebyn, och inte av Staten. Men till skillnad från i Tingsrätten får inte samebyn ensamrätt till jakten och fisket, utan kan bara hyra ut rätten tillsammans med markägaren, som är staten.

1993 ändrade Riksdagen småviltsförvaltningen så att fler medborgare skulle få möjlighet att hyra jakt på Statens marker. Samebyarna fråntogs då sin roll som remissinstans, och länsstyrelserna har sedan dess ensamt förvaltat jakten och fisket.

Detta ledde till att Girjas Sameby och Svenska Samernas Riksförbund 2009 stämde Staten för att få prövat om vem som äger rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns område. I Tingsrätten 2016 vann Girjas Sameby, och tilldelades hela rättigheten.

Men nu har alltså Hovrätten beslutat att Samebyn inte har ensamrätt på jakten och fisket. Detta eftersom samer aldrig historiskt sett uteslutit icke-samer från att jaga och fiska på markerna. Därför måste Staten, i egenskap av markägare, samtycka till samebyns uthyrning av jakt och fiske.

Sannolikt kommer domen att påverka även andra samebyars rättigheter gentemot Staten. Förhoppningen från många samiska nationalister är att hela renskötselområdet ska omfattas, även privatägda marker, vilket då skulle omfatta omkring halva Sveriges yta.

M och S vill försämra för invandrare

"Hårdare språkkrav" och ekonomiska straff, för de i många fall analfabeter som inte klarar att lära sig svenska. Det är lösningen för en lyckad integration enligt Moderaterna och Socialdemokraterna. Att minskad invandring är lösningen på integrationsproblemen vågar ingen erkänna.

Moderaterna i Jämtland går nu ut med krav på att försämra villkoren för de invandrare som inte kan eller vill lära sig svenska. Förslaget får stöd av Jämtlands Socialdemokrater.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna säger öppet att de misslyckats med integrationspolitiken. Och både Moderaterna och Socialdemokraterna påstår att lösningen är att ekonomiskt straffa de invandrare som av en eller en annan anledning har svårt att lära sig svenska. Migranter som kanske inte ens kan läsa och skriva på sitt eget språk.

-Sverige har stora integrationsproblem. Det finns 130 bostadsområden där inte ens hälften av de vuxna går till arbetet på morgonen. Det tar åtta år innan ens hälften av de nyanlända har ett jobb, klagar Moderaternas Saila Quicklund.

-Tidigare har språket varit en rättighet för nyanlända. Nu är det en skyldighet. Sen ska man nog vara ärlig, oavsett parti, att vi inte varit speciellt bra på det här i Sverige. Vi har inte haft en bra integrationspolitik, instämmer Socialdemokraternas Kalle Olsson.

De båda låter som Sverigedemokraterna innan förra valet.

Men frågan är om Olsson verkligen är ärlig när han skyller samhällsproblemen på integrationspolitik och på graden av språkkrav? En studie från 2008 som beställdes av den Moderat-ledda regeringen visar nämligen att hårdare språkkrav inte gör någon större skillnad för integrationen.

Orsaken till att integrationen inte fungerar i Sverige är inte integrationspolitiken, utan migrationspolitiken. Sverige tar emot för många migranter för att kunna integrera alla inom en rimlig tid. Därför har utanförskapet och klassklyftorna, och den medföljande kriminalitet, rekordökat.

Det spelar ingen roll hur bra integrationspolitiken än är, tar man emot för många migranter kommer den att misslyckas.

Moderaterna och Socialdemokraterna visar genom sitt utspel att man inte tänker rätta till problemen med integrationen. Istället tänker man ge skulden på enskilda migranter. Fastän att det egentligen är Moderaterna och Socialdemokraterna som är de skyldiga.

Varje migrationsrelaterat rån, våldtäkt, bombdåd och skjutning är ett direkt resultat av Socialdemokraternas och Moderaternas politik. Så länge som samhällets mäktigaste tjänar pengar på politiken kommer den att fortsätta, men hela tiden inslagen i nya presentpapper.

Norrlands universitetssjukhus är bäst i landet

Vården är bäst i Norrland Norrlands universitetssjukhus Nus är det bästa sjukhuset i landet. Men samtidigt har politikerna fördubblat vårdköerna sedan förra valet.

Norrlands universitetssjukhus (Nus) har återigen blivit utsedd till det bästa sjukhuset i landet. Det är tredje gången på sex år som sjukhuset vinner topplaceringen i Dagens Medicins ranking.

-Anledningen till det är förstås personalens fantastiska insatser! Så jag vill rikta en riktigt stor eloge och tack till all personal i hela landstinget som gjort utmärkelsen möjlig, säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Norrlands universitetssjukhus är Regionsjukhus och det största sjukhuset i Norra sjukvårdsregionen, som omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till Norrlänningar som bor på en yta som täcker över hälften av Sverige.

Omkring 5 600 personer har Norrlands universitetssjukhus som sin arbetsplats, och av dem är ungefär hälften läkare och sjuksköterskor. Sjukhuset är granne med Umeå universitet och har ett nära samarbete med universitetets medicinska fakultet. Sjukhusets huvuduppgifter är att bedriva kvalificerad sjukvård, forskning samt utbildningar.

Luftburna intensivvårdstransporter är ett av Norrlands universitetssjukhus profilområden. Nus är medicinskt ansvarig för Svenska nationella ambulansflyget och har det operativa ansvaret för Svenskt ambulansflyg. Man ansvarar även för rikssjukvård för plexus brachialisskador, som är en allvarlig nervskada.

Rankingen gäller dock bara för de patienter som politikerna klarat att ge vårdplatser. När det kommer till tillgängligheten är sjukhusvården i Västerbottens län sämst i Sverige. Vårdköerna i Västerbottens läns landsting har fördubblats sedan det förra valet 2014 och endast ca 60 procent av västerbottningarna får numera sin operation eller åtgärd utförd inom garantitiden 90 dagar.

Socialdemokraterna förbjuder vedspisar

"För många dör" Det blir förbjudet att installera vedspisar i svenska kök. Regeringens nya förbud motiveras med folkhälsan men har startat ett vedspisuppror på Internet.

Vedspisar förbjuds, och gamla bränslepannor och kaminer med lägre verkningsgrad får inte längre säljas. 1 miljon svenskar berörs av regeringens nya politik.

I förlängningen vill Socialdemokraterna förbjuda all vedeldning. Orsaken är att alltför många människor dör i förtid av röken. Någon skillnad i reglerna för landsbygd och städer vill man inte göra.

Den nya politiken går tvärt emot uppmaningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om att medborgarna ska ordna så att de klarar sin egen uppvärmning i en krissituation. Detta är ett påbud som blivit alltmer akut i samband med krigshetsen mot Ryssland.

I sociala medier misstänker dock många att Socialdemokraterna har en omvänd agenda. Man vill att allt färre medborgare ska kunna klara sitt uppehälle på ett självständigt sätt. Istället vill man göra medborgarna beroende av kommunens fjärrvärmeförsäljning.

Socialdemokraterna ska skapa ett tredje kön

"Hjälper psykiskt sjuka" Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar nu ställning för det vänsterextrema kravet på ett tredje kön. Ett argument är att "en otroligt hög andel" av transsexuella lider av psykisk ohälsa, något politikerna tror kan botas med hjälp av ett politiskt skapat kön.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill skapa ett tredje kön, i juridisk mening. Det tredje könet ska omfatta alla medborgare som enligt sig själva varken är kvinnor eller män.

Kravet på ytterligare ett kön får stöd av Vänsterpartiet och de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna. Ursprungligen är det ett vänsterextremt krav som nu regeringen hörsammat.

Kravet på att få registrera sig som det tredje könet är att man själv påstår sig tillhöra det. Hur läkarvetenskapen och naturvetare bedömer saken spelar ingen roll. Framförallt kommer psykiskt sjuka som anser sig tillhöra ett tredje kön att gynnas av detta, menar förespråkarna.

-Det hurrar vi för, det har vi kämpat för ganska länge nu. ... För de personer det här berör är det en jättestor fråga. För transsexuella till exempel, för där är det en otroligt hög andel som har psykisk ohälsa, och kan man minimera det på alla sätt så är det jättebra, säger Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Karin Rågsjö.

Samtidigt som man skapar det nya könet tänker Socialdemokraterna ändra alla medborgares personnummer, så att de blir könsneutrala.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker inte att ett politiskt skapat tredje kön är bra för Sverige. Sverigedemokraternas talesperson Mikael Eskilandersson föreslår istället att man helt avskaffar politiskt bestämda kön, så kallat "juridiskt kön".

Om så sker kan det bli mycket svårare för staten att diskriminera människor på grund av kön, exempelvis inom universitetsutbildningar, där den så kallade "positiva" särbehandlingen särbehandlar människor negativt på grund av kön.

Länsstyrelser ska påverka valet

Ska debattera på Facebook Den allt mer kritiserade regimen i Sverige ska nu öppet börja påverka valutgången, genom politiserade rösträknare och påverkanskampanjer från Länsstyrelserna.

Länsstyrelserna ska börja debattera mot privatpersoner på sociala medier. Syftet är att påverka riksdagsvalet 2018. Länsstyrelsen i Västerbotten har därför redan nu börjat arbeta med att analysera medborgares konversationer på Facebook.

-Det är ganska nytt det här med påverkanskampanjer. Det är en del av en ny hotbild mot samhället. ... Vi måste lägga mer resurser på att följa vad som sker i olika kanaler och gå ut och bemöta rykten och felaktigheter tidigt, säger Jörgen Boman som är propagandaansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Som exempel på "hotbilden" nämns löjliga resonemang som att Rysslands president Putin kanske anlitar troll i syfte att lura väljare att gå till vallokalen på fel dag och fel tid. Men i verkligheten handlar "bemötandena" naturligtvis om att hjälpa den sittande regeringen att besegra Sverigedemokraterna.

För att lyckas med detta ska Länsstyrelserna nu kontrollera alla valkontrollanter, så att bara regimanhängare anställs. Dessutom ska alla valarbetare utbildas i att "upptäcka Fake News".

När regimen i Sverige talar om att bekämpa "Fake News" med "fakta" handlar det naturligtvis om precis det motsatta. Exempel på detta är när DN hävdade att Sandviken tjänar miljarder på invandringen, när Aftonbladet hävdade att var tredje flykting är högutbildad, och när Metro hävdade att tiggeriet inte är organiserat. Tre exempel på äkta Fake News som i år blivit motbevisade av regimens egna medier och nedkastade i minneshålet.

I efterhand är det uppenbart att flyktingkrisen 2015 blev den stora politiska vändningen i Sverige. Ena veckan stod statsminister Stefan Löfvén i TV och påstod de vanliga lögnerna om att "vi tjänar på invandringen" och "är skyldiga" att ta emot alla. Veckan efter hade män från Djupa Staten tagit honom i örat och han tvingades under förnedrande former stänga gränserna och idiotförklara sig själv.

En annan sak som fördjupat den svenska regimens förtroendekris är att stödet från USA nu är borta. I veckan presenterades exempelvis vinnarna i presidentens Fake News-tävling. Vinnare blev "världens mest ansedda" tidning New York Times och "journalisten" och "finansexperten" Paul Krugman, som i en falsk nyhet hävdade att Trump kraschat USA:s ekonomi och att den aldrig skulle återhämta sig.

I verkligheten har dock börsen i USA rekordökat med hela 45 procent sedan Trumps valvinst, från runt 18 000 indexpunkter till över 26 000, efter att under Obama ha stått stilla i två år. Det innebär att USA:s aktieägare blivit ungefär 14 000 miljarder kronor rikare på grund av Trump.

Hycklare debatterade i riksdagen

"Brott och invandring" Moderaterna och Socialdemokraterna lovar nu båda att driva en "rasistisk" Sverigedemokratisk kriminal- och migrationspolitik, samtidigt som man i verkligheten kraftigt ökar antalet beviljade uppehållstillstånd.

Årets första riksdagsdebatt blev en tävling i hyckleri mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Detta i samband med att partierna debatterade invandring och brottslighet. Samtidigt har etablissemanget anammat rasistiska åsikter om kriminalpolitiken.

"En förutsättning för att komma till rätta med brottsutvecklingen är därför att Sverige under lång tid framöver för en restriktiv migrationspolitik. ... Sammantaget har staten blivit en bankomat för kriminella", skriver Bonniers Expressen i en ledare.

Åsikter som under förra valet brännmärktes som "rasistiska" har nu blivit mainstream, inte bara hos Expressens ledarredaktion, utan även hos alla de stora riksdagspartierna.

-300 så kallade skjutningar i Sverige. 42 döda, kriminella med handgranater som om det vore krig i vårt land, beklagade sig Moderatledaren-ledaren Ulf Kristersson om invandrarbrottsligheten.

Ändå ville han inte ta ansvar för att flyktingkrisen medvetet skapades av Moderaterna, och han vägrar fortfarande att tala med Sverigedemokraterna. "Kaoset" användes istället för att attackera den nuvarande regeringen.

-En ohållbar migrationspolitik har lagts om, påstod å sin sida statsministern Socialdemokraten Stefan Löfvén.

Statsminister Löfvén försvarade dock hösten 2015 Moderaternas "ohållbara migrationspolitik" och såg till att flyktingkrisen fick maximal effekt på den svenska välfärden.

Samtidigt som statsministern nu öppnar för att använda militär för att bekämpa våld i invandrartäta ghetton (ett Sverigedemokratiskt förslag), ökade han antalet beviljade uppehållstillstånd under 2017 med 32 procent - till 135 529.

Uppenbart är att de etablerade partierna genomgår en kris. Med ord säger man sig vilja driva en så kallat "rasistisk" politik, men med handling fortsätter man den gamla migrationspolitiken. Denna taktik står och faller på om man samtidigt kan hålla den skenande kriminaliteten i styr.

Ny formel ska minska antalet vargar

Matematik kan ersätta skyddsjakt? Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen vill sänka antalet vargar i Sverige med hjälp av en ny matematisk formel. Men samtidigt visar DNA-prov att det kan finnas fler vargar än forskarna trott.

Förra säsongens varginventering visade att det finns 355 vargar i Sverige. Enligt den svenska jägarkåren finns det dock minst dubbelt så många, mellan 700-1000 stycken. Men enligt Svenska Rovdjursföreningen finns det bara runt 250.

Till saken hör att sättet att räkna vargar på är mycket osäkert. "Vargforskarna" tar helt enkelt antalet påstådda vargföryngringar (vargfamiljer) och gångrar den siffran med tio. Om Sverige istället skulle använda sig av Rysslands formel för varginventering skulle Sverige plötsligt få flera hundra procent fler vargar.

Eftersom både Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen vill att färre vargar ska skjutas kräver man nu att ett nytt sätt att räkna vargar på införs. Istället för tio ska man gångra med åtta, för då sjunker ju antalet vargar och därmed antalet vargar som behöver skyddsjagas.

Men samtidigt prövas nu en helt ny metod, som går ut på att räkna vargar genom DNA-prov i bajs. På order av Naturvårdsverket har omkring 3 000 spillningsprover från varg DNA-analyserats från den 1 maj 2016 till 30 april 2017. Och då kunde 330 olika svenska vargindivider identifieras.

Sannolikt existerar förstås ett mörkertal, varför det totala antalet vargar i Sverige med största sannolikhet är högre än 330. När man räknat vargar med samma metod i ett begränsat område som är lättare att kontrollera, som Kölstareviret i Västmanland, visade DNA-analysen att det fanns nästan tre gånger så många vargar som varginventeringen visat.

I Kölstareviret hittades med hjälp av DNA-prov 13 vargar, trots att det enligt varginventeringen bara skulle finnas 5 vargar, och enligt Naturskyddsföreningens formel bara 4 vargar. Översätts resultatet till hela Sverige skulle vi ha 923 vargar i landet.

Nu återstår att se om den omstridda formeln kommer att bytas ut, och om faktorn då ska höjas eller sänkas.

Rikspolischefen krossade skyltfönster

"Ville ha anarki" Rikspolischefen Dan Eliasson är dömd för våldsbejakande extremism. Som ung punkare krossade han skyltfönster, i politisk syfte för att skapa anarki i samhället.

Sveriges politiskt motiverade Rikspolischef Dan Eliasson är dömd för våldsbejakande extremism. Det var omkring 1980 som Dan Eliasson dömdes i Hedemora Tingsrätt för att i ett vänsterextremt syfte ha slagit sönder ett skyltfönster för en lokal företagare som utpekats som "kapitalist".

-Det var nog inte bara ett skyltfönster. Om jag inte missminner mig ansåg han och hans gäng att de mer etablerade företagarna, bland annat en färghandel, representerade kapitalismen. Han pangade det här skyltfönstret eftersom de ville bedriva kamp mot kapitalismen, säger den kände polisen Peter Springare som arbetade som polis i kommunen.

Peter Springare berättar även att det förekom knark i det gäng som Rikspolischefen spenderade en stor del av sin fritid tillsammans med:

-De var de här klassiska avvikarna som ville framhäva någon anarkistisk anda ... det var i de här grupperingarna det fanns drogliberala strömningar, de rökte mycket hasch och de experimenterade med olika droger, säger polismannen Springare utan att peka ut Rikspolischefen personligen.

Rikspolischefen har själv bekräftat uppgifterna. Enligt hans egen analys var den våldsbejakande extremismen en del i ett typiskt manligt beteende "alla män" går igenom, på ett sätt eller ett annat. Därför har han stor förståelse för dagens unga kriminella, och vill helst inte döma människor.

-Jag är glad att [Rikspolischefen] Eliasson bröt sin kriminella bana. Det är bra att han ändrade sig i ett tidigt stadium, det skulle kunna ha gått mycket illa för honom om han fortsatte på inslagen väg, kommenterar Springare.

I sociala medier kommenteras nyheten flitigt. Vissa bedömare oroar sig för om den vänsterextreme Rikspolischefen kanske fortfarande önskar förändra samhället i anarkistisk riktning. Andra menar att kaoset inom Polisens organisation beror på en slump och att det inte är ideologiskt motiverat.

Rasister har kuppat Miljöpartiet i Västerbotten

"Rasister riggar valen" Tillsammans med tidningen VK och övrig politisk korrekt media har rasistiska feminister kuppat bort demokratin i Miljöpartiet Västerbotten. Det är i alla fall anklagelsen från den utländskt dominerade demokratiskt valda men nu genom en kupp avsatta partiledningen i Umeå.

Miljöpartiet har avsatt de demokratiskt valda sittande styrelserna för partiets Umeåavdelning och distriktet i Västerbotten. Istället ska en odemokratiskt tillsatt styrelse bestämma tills dess att de demokratiskt valda ledarna hunnit rensas ut.

Konflikten i Miljöpartiet Västerbotten har varat i olika intensitet i mellan 10 till 20 år. Enligt parterna själva står konflikten mellan å ena sidan "Kulturrasister" och å andra sidan "Män som vill ha makt". Det är "Män som vill ha makt" som valts demokratiskt och nu bortkuppats.

Till saken hör att "Männen som vill ha makt" är från Mellanöstern, medan "Kulturmarxisterna" är feministiska kvinnor och svenska feminiserade kulturmarxistiska män.

Misslyckat kuppförsök för tre år sedan

Redan för tre år sedan försökte sig de rasistiska feministerna på en kupp i Miljöpartiet i Umeå. Genom att kontrollera valberedningen ignorerade man provvalet och satte istället för demokratiskt förankrade kandidater upp sina pojkvänner på vallistan. Kuppen misslyckades dock då en ny demokratisk lista snabbt kunde röstas igenom.

-Det är ett gäng män som vill ha pengar och makt som styr, kommenterar Ellika Nordström som lämnade Miljöpartiet i samband med det misslyckade kuppförsöket.

Med "män" menas i det här fallet utländska män från Mellanöstern, som alltså anser att kulturmarxisterna utsätter dem för "Kulturrasism".

Till skillnad från för tre år sedan har nu de demokratiskt valda "Männen som vill ha makt" bortkuppats, genom Miljöpartiets Stockholms-baserade ledning.

-Det är högst odemokratiskt, jag gick med i Miljöpartiet för att jag trodde att det var en demokratisk organisation ... Att använda en måttstock för invandrade politiker och en annan för vita medelålders män, är ovärdigt, säger Mia Winroth om konflikten.

Mia Winroth är bortkuppad ordförande i Miljöpartiet i Västerbotten och tillsammans med Robert Winroth som är landstingsråd och gruppledare tillhör hon falangen "Män som vill ha makt".

Winroth är ett efternamn många judar har i Sverige. Vilket gör att "rasisterna" kanske även skulle kunna anklagas för anti-semitism. I vilket fall har Mia Winroth angripits hårt av MittMedias ledarskribent Petter Bergner, som i egenskap av ledarskribent för Norran kallat Mia Winroth för "Bagdad Bob".

På grund av den odemokratiska kuppen i Miljöpartiet jämför nu Riksdagsledamoten Jabar Amin Miljöpartiets ledning med Erdogan i Turkiet och Mugabe i Zimbabwe. Jabar Amin pekas av många ut som ledaren för "Männnen som vill ha makt", och han varnar nu för Miljöpartiets odemokratiska metoder:

-Vår styrelse var vald av medlemmar. Flera i styrelsen har hört av sig till mig och säger att partiet centralt vill rigga val, säger Jabar Amin.

Amin är Miljöpartiets i särklass mest populäre politiker i Norrland och får alltid flest personröster. Men "journalisterna" i media arbetar just nu på att rensa bort honom.

TV4 vill avsätta Trump

"Psykisk sjuk rasist styr USA" Medias oseriösa hatkampanj mot USA:s folkvalde president Donald Trump blir allt mer komisk. "Journalisternas" ögon ömsom brinner av hat och fuktas av tårar, och de förstår inte att de lever i en politiskt korrekt bubbla vanligt folk inte är en del av.

Under fredagen ägnade Bonnier-ägda TV4 en stor del av sin sändningstid till att hetsa mot USA:s president Donald Trump. Trump kallades bland annat för "rasist", eftersom han påstås ha sagt att han inte vill ha invandring från länder som är "skithål".

Som grädde på moset förfasade sig den kvinnliga reportern gråtfärdigt över att Trump nu lärt USA:s barn ett fult ord.

Och som final på skådespelarprestationerna förde TV4 fram okända personer framför kameran som sade att Trump är "psykiskt sjuk". Därefter följde ett reportage där det framgick att TV4 försöker få Trump avsatt.

En kupp mot Trump skulle sannolikt leda till våldsamheter, då väljare inte brukar gilla att den som blivit vald demokratiskt avsätts i en kupp. Men TV4:s "journalister" är väldigt vänsterextremistiska, och har tidigare talat om att mörda Jimmie Åkesson, för att han har en annan åsikt.

Vid andra tillfällen har Bonnier-journalister diskuterat att mörda meningsmotståndare och att "utplåna" oppositionella "med gift".

Så vet du om Trump tycker ditt land är ett "skithål"

Men vad innebär det egentligen att ett land påstås vara ett "skithål"? Fjällsjö Nyheter har undersökt saken:

1) Om du måste bygga en mur runt ditt land för att hindra folk att fly från det, kan det hända att Trump tycker att det är ett skithål.

2) Om människor packar sig som sillar på små båtar som blåser omkull på havet, bara för att de inte vill bo i ditt land, så kanske Trump tycker att det är ett skithål.

3) Om du är så korrupt att folk i ditt land svälter, och läkare, ekonomer och lärare måste prostituera sig för att köpa mat, så kanske Trump tycker att du bor i ett skithål.

4) Om du och dina kompisar slänger ned homosexuella, systrar och brevbärare från hustak, kanske Trump tycker att du bor i ett skithål.

5) Om du könsstympar dina barn bara för att alla andra gör det, kanske Trump tycker att ditt land är ett skithål.

För TV4:s tittare är det ett mysterium hur Trump kunde bli vald. Men Trump blev vald av sina väljare för att hindra att USA blir ett "skithål". Trump är en så kallad "rasist", minst lika mycket som Tintin och Pippi Långstrump. Eftersom han tror att det i slutändan är människorna som bor i ett land som får landet att bli bra eller dåligt.

En annan teori, som är mer populär i Sverige, är att det beror på socioekonomiska faktorer.

SVT fälls av Granskningsnämnden

Vinklade inte nyhet politiskt Granskningsnämnden fäller SVT för att i ett nyhetsinslag som sändes i Rapport ha låtit bli att vinkla nyheten politiskt. Genom att "opartiskt" ha rapporterat om nyheten kan SVT ha "påverkat ungdomar", skriver Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden har fällt SVT för att i sitt nyhetsprogram Rapport inte ha politiskt vinklat en nyhet om islamister. Genom att inte ta politisk ställning mot terroristiska islamister har SVT påverkat ungdomar att ansluta sig till terrorsekten Islamiska Staten (IS), menar Granskningsnämnden.

"Nyhetsinslaget innehöll en helt okritisk ... skildring av hur A och B stred på olika sidor i Syrien", skriver Granskningsnämnden.

De två olika sidorna i kriget var Islamiska Staten (IS), som stöds av Saudiarabien, och kurdiska SDF som stöds av USA. Geopolitiskt har både IS och SDF samma funktion, att blockera Irans makt och därmed underlätta för Saudiarabien och Qatar att sälja gas till EU. Och i processen försvaga Israels fiender.

Detta har stött på patrull sedan Ryssland bombat sönder terrorgruppen IS. På senare tid har därför försök gjorts att ersätta IS makt i Syrien och Irak med en mer politiskt korrekt maktgrupp, och det är därför som kurdiska SDF skapats av Västländerna.

På grund av detta vill den Djupa Staten i Sverige inte längre sända okritiska rekryterings-reportage om IS och de andra islamistiska terroristerna i Syrien, som man tidigare gjort. Istället vill man nu koncentrera krafterna på att ta väl hand om de återvändande IS-krigarna, och göra nya "nyhetsreportage" som istället rekryterar "svenskar" till kurdiska SDF.

Som i detta fallet uppstår lätt problem när sådana outtalade tvärvändningar görs. SVT/SR:s "journalister" har i de flesta fall starka kopplingar till den politiskt korrekta extremvänstern, som i Sverige är allierade med islamister, mot Israel. Så sent som i somras sköts en prisbelönt SR-journalist ned av polis i Frankrike, efter att ha genomfört en terrorattack i Islamiska Statens namn.

Det lär därför dröja ett tag innan "journalisterna" på SVT lärt sig att det inte längre är opportunt att göra opartiska reportage om islamister. Särskilt som "journalisterna" är fullt upptagna med att göra politiskt vinklade reportage mot USA:s president Donald Trump, som liksom Ryssland är emot islamistisk terrorism.

Media är korrumperade

"Upp Till Kamp mot Media" skriver den legendariske IT-entreprenören Johan Staël von Holstein som uppmanar alla svenskar att börja anmäla medias Fake News för att få vänsterextrema journalister sparkade.

IT-legendaren Johan Staël von Holstein manar i sociala medier till strid mot "svensk" media, och deras nyhetsartiklar "fulla med fel och lögner".

-Svensk media klagar och gnäller på "fake news" medan den själv håller ett av västvärldens lägsta nivåer och har gjort i decennier. Svensk media är löjligt vinklad, skriver von Holstein.

Von Holsteins uppmaning till kamp har hörsammats av hundratals svenskar, som också fått nog av svenska "journalister":

-Word, Johan Staël von Holstein! Och nu vill dessa sossar också börja censurera och bannlysa internet i syfte att "bromsa fake news" när hela deras ideologiska propagandaapparat till medier inte har producerat något annat än "fake news" i decennier, skriver musikgeniet Alexander Bard som svar.

Enligt von Holsteins resonemang kan inte demokratin fungera längre i Sverige, eftersom media ljuger och inte låter politikerna tala fritt till folket:

-Svensk Media måste förstå att en lögn inte blir sanning bara för att den upprepas tillräckligt ofta eller att den försvinner om den inte nämns och tystas ned. Våra partiledare blir ju inte ens rätt citerade och får inte komma fram med vad de säger!

-Vi får inte längre låta media dupera oss, för problemet är, att de mest blåögda, de sämst utbildade faktiskt inte ser igenom de brister som vi andra ser och tar för givet att andra också förstår! skriver von Holstein.

I de artiklar som skrivits om von Holstein uppger han att mindre än en procent varit utan faktafel.

Kritiken delas av allt fler, bland andra den samhällskritiske journalisten Janne Josefsson:

-Det finns ”fake news” hos oss var och varannan dag, säger Josefsson om SVT.

Under förra året gav SVT ut en nyspråksbok där anställda förbjöds att använda vissa ord som skulle kunna locka till så kallad rasism, som exempelvis "förort" och "invandrare". SVT krävde också att "journalisterna" skulle börja kalla utländska arabiska terrorister som dödades i Syrien för svenskar, om de någon gång vistats i Sverige.

Enligt den Norrländske riksdagsmannen och M-profilen Edward Riedl urholkar SVT allmänhetens förtroende för traditionell media. Allt fler tycker nu att den enda lösningen är att SVT och SR läggs ned.

Lappby får prövning i rättegång

Lappby mot Sameby Vapsten Lappby får sin sak prövad i tingsrätten. Rättegången kommer att handla om hur staten tog ifrån många sydsamer deras renar och flyttade in andra samer på vad som dittills varit deras renbetesområden.

Tingsrätten i Lycksele har beslutat att det blir rättegång mellan Vapsten Lappby och Vapsten Sameby. Detta efter att domstolen prövade Vapsten Lappbys stämning mot Vapsten Sameby i början av förra månaden.

Vapsten Lappby är en förening som anser att staten tagit ifrån dem rätten att bedriva renskötsel på sina marker, och istället gett rättigheten åt Vapsten Sameby, som påstås ha flyttats till området från norra Norrland.

Vapsten Sameby menar å sin sida att Lycksele tingsrätt saknar behörighet att pröva frågan, och att de under de senaste generationerna upparbetat rätten att bedriva renskötsel i området.

Nu kommer ändå frågan att prövas i tingsrätten. Om Vapsten Lappby vinner kan det tvinga fram förändringar i den Norrländska renskötseln. Framförallt kan det komma att gynna sydsamer och samer som inte har rätt att äga renar.

Bombhot mot bank i Sundsvall

Stort område avspärrat Swedbank i Sundsvall har bombhotats och Polisen har utrymt och spärrat av ett stort område i centrala Sundsvall. Under kvällen kommer Bombgruppen att undersöka bankens lokaler.

En stor polisinsats har idag pågått i centrala Sundsvall. Polisen har spärrat av flera kvarter vid Storgatan och Vängåvan. Orsaken är ett bombhot mot Swedbank.

-Hotet gick ut på att det skulle kunna finnas en bomb i lokalen, säger Magnus Pallin som är kontorschef på Swedbank i Sundsvall.

-Vi har utrymt lokalerna och poliserna har spärrat av området, säger Marie Andersson som är kommunikatör vid Polisens regionledningscentral.

Bombhotet inkom ca 13.00 och förutom Swedbank har bland andra Apoteket, Akademibokhandeln, Spelbutiken och Handelsbanken utrymts. Även busstrafiken är påverkad.

Det nationella bombskyddet i Stockholm, den så kallade Bombgruppen, har skickats till Sundsvall och beräknas komma fram under kvällen. Tills vidare finns tio polisbilar och 20 poliser på plats.

Mamma våldtogs - dog innan rättegången

2 års fängelse blir det för den man i Gällivare som våldtog och slog sönder ansiktet på en mamma. Kvinnan fruktade för sitt liv och bad om att få flytta men nekades och hittades sedan död.

En bosättare i Gällivare har dömts till fängelse i 2 år för våldtäkt och narkotikabrott. Våldtäkten skedde i samband med att han besökte vänner på det privatägda så kallade "vandrarhemmet" Stay In. I samma korridor bodde även en kvinna, som placerats där av kommunen på grund av skilsmässa och alkoholism.

Den dömde mannen är medborgare i Eritrea, och på "vandrarhemmet" bodde förutom den våldtagna kvinnan flera andra afrikaner som han umgicks med. Enligt vittnen älskade den nu döda kvinnan alla människor och har hjälpt många personer som kommer från Burundi.

Vittnena berättar att kvinnan "hade lite av en mammaroll, städade och diskade efter de andra boende". Hon beskrivs som mycket social.

Enligt Gällivare tingsrätt är det bevisat att den nu dömde mannen våldtog kvinnan genom att låsa in henne och slå henne i ansiktet.

-Han såg då att hon var blåslagen. Hon såg grotesk ut, skriver tingsrätten i domen.

Efter våldtäkten förändrades kvinnans beteende. Hon var rädd, framförallt för våldtäktsmannens kompis, som bodde i samma korridor. Kompisen beskrivs i domen som hotfull mot kvinnan.

-Hon sade att hon inte kunde bo kvar på Stay In för att hon var rädd för att han som föregrep sig på henne och hans vän skulle komma tillbaka och hämnas, skriver tingsrätten.

När kvinnan inte fick flytta från "vandrarhemmet" ville hon inte längre vistas med andra personer utan höll sig inne på sitt rum, vilket hon normalt sett inte brukade göra. Innan rättegången kunde hållas hittades kvinnan död i sitt rum, av en av afrikanerna.

Nu döms ett flyktingbarn till fängelse i två år för våldtäkt och narkotikabrott. Enligt mannens eget vittnesmål på sociala medier är han dock flera år äldre än vad han uppgett till migrationsverket.

Åklagaren hade yrkat på utvisning men tingsrätten dömer att mannen ska stanna i Sverige och fortsätta berika de som tjänar på invandringen.

Regeringen anklagas för fusk

Förebilder eller fuskare? Hjärtinfarkter, diskbråck och matförgiftning stoppar inte regeringens ministrar som klarar att arbeta utan att sjukskriva sig.

Enligt regeringskansliet är statsråden i tjänst varje dag, året runt, och om ett statsråd inte kan fullfölja sitt uppdrag på grund av sjukdom ska denne anmäla detta till regeringskansliet. Men bara sjukvårdsministern Gabriel Wikström har sjukanmält sig, och även avgått, för psykisk utbrändhet.

Alla andra ministrar som varit sjuka har inte sjukanmält sig, utan officiellt fortsatt att jobba. Detta trots sjukhusvård som hjärtinfarkter och matförgiftning.

Möten och konferenser har ställts in, som när "kultur- och demokratiministern" Alice Bah Kuhnke diagnosticerades med ett akut diskbråck. Men hon kunde ändå arbeta på annan plats, ståendes, påstås det.

Nu anklagas regeringen för fusk med sjukanmälningarna. Misstanken är att S- och MP-ministrarna försöker att snuva skattebetalarna på pengar, genom att slippa undan karensdagarna.

Regeringen förnekar detta. Istället framställer man sig själva som ett föredöme för medborgarna. Eftersom man kan fortsätta arbeta även under svår sjukdom och akutvård. Om detta är sant kanske förklaringen ligger i att arbetsuppgifterna för ministrar i Sverige är väldigt få och banala.

Mässlingen sprids till Norrland

Västerbotten och Västernorrland drabbade Två fall av mässling har upptäckts i Norrland. Smittan har spridits från Göteborg och det är det största utbrottet av mässling i Sverige sedan 80-talet, då mässlingen utrotades i Sverige.

Utbrottet av mässling har pågått i en månad och är uppe i 18 insjuknade personer. Smittspridningen har spårats till den 8 December när en svårt sjuk utländsk man besökte vårdcentralen Nötkärnan i Bergsjön i norra Göteborg.

Två dagar senare konstaterades att mannen hade drabbats av mässling. Alla nu kända fall av mässling i Sverige kan spåras till sjukvården i Göteborg.

-Vi tror att alla tillhör samma grupp och samma utbrott, säger Leif Dotevall som arbetar som biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Under julhelgerna insjuknade en kvinna i Örnsköldsvik i Ångermanland, Västernorrlands län. Kvinnan är bosatt i Göteborgsområdet men var i Norrland på besök. Under besöket träffade hon ett 20-tal personer.

Igår bekräftades att även en kvinna i Västerbotten smittats. Kvinnan har utsatts för smitta när hon varit på besök i Västra Götalandsregionen.

Om man misstänker att man har insjuknat i mässling ska man inte åka till sjukhus, eftersom man då sannolikt kommer att smitta andra. Istället ska man ta kontakt med sjukvårdsupplysningen, genom att ringa 1177. Personer som varit i kontakt med smittade måste behandlas under särskilda former.

Framförallt är det personer födda innan 1982 som löper risk för att smittas. Detta på grund av att vaccinationsreglerna ändrades då.

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta samt irritation i ögonen. Några dagar efteråt uppträder ett stort fläckigt rött utslag.

Vid ungefär 20 procent av mässlingsfallen tillkommer komplikationer som exempelvis diarré, öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Risken för svåra komplikationer är högre bland spädbarn, vuxna och personer med nedsatt immunförsvar. I sällsynta fall kan även mässlingssjuka drabbas av akut hjärninflammation.

Inkubationstiden är ungefär 1-2 veckor, vilket innebär att det dröjer tills mitten av Januari innan vi vet om mässlingen fått fäste även i Norrland.

MittMedia anklagas för censur

Orwellianskt resonemang MittMedia är återigen i blåsväder efter att i politiskt syfte ha censurerat en artikel om grov brottslighet bland migranter. En av MittMedias ansvarige utgivare Hans Lindeberg försvarar censuren genom en artikel som lockar till skratt på sociala medier.

En storm har blåst upp på sociala medier efter att en av MittMedias ansvarige utgivare, vänsterextremisten Hans Lindeberg, censurerat en artikel i syfte att inte fler väljare ska rösta på SD. Intrigen är invecklad då Hans Lindeberg, som enligt sin egen presentation på Facebook "jobbar på ÖP", censurerade artikeln på den så kallade "konkurrerande" MittMedia-klonen LT.

Bakgrunden är att den nyliberala MittMedia-koncernen har köpt upp alla lokaltidningar i mellersta Norrland, och driver numera samma politik i alla tidningar men under "blå" (ÖP) "röd" (LT) och "grön" (Allehanda) partifärg.

I syfte att klämma skattebetalarna på extra mycket presstöd har dock papperstidningen LT fått en egen ansvarig utgivare. Något webbversionen av tidningen inte har. Detta gör att Hans Lindeberg personligen kontrollerar nätversionen av både den "blå" ÖP och den "röda" LT.

Det var efter att papperstidningen LT publicerat en uppmärksammad artikel om "gängbråk om knark", och i artikeln intervjuat en poliskälla som informerar om att "knarkkriget har kommit med flyktingströmmarna", som Lindeberg visade sitt och MittMedias rätta ansikte genom att gripa in och censurera artikeln på nätet.

Vilket väckte ett ramaskri på sociala medier där tiotusentals Norrlänningar nu visar sitt missnöje mot de odemokratiska förhållandena på MittMedia.

Orwelliskt resonemang - "Krig är fred"

Att Hans Lindeberg censurerat artikeln är inte det enda som väckt kritik mot MittMedia. En lika viktig del är Lindebergs och MittMedias patetiska försök att urskulda sig, genom en Orwelliansk retorik där man kallar uppenbar politisk censur av en "konkurrerande" lyd-tidning för "mångfald" och "styrkebesked för oberoende journalistik".

Enligt Lindberg är nämligen hans censur av den obekväma faktan egentligen ur en rent teknisk synvinkel "ett resultat av journalistiskt oberoende". Detta alltså om man bortser ifrån att samma ägare äger alla tidningar och att Lindeberg är ansvarig utgivare för båda webb-tidningarna och censurerar en artikel i politiskt syfte.

Bortser man från det är det rent tekniskt "oberoende journalistik".

-Av nån anledning kommer jag att tänka på Orwell (igen). "Krig är fred" du vet... ignorance is strength... att INTE rapportera fullt ut om nåt är alltså bättre än att rapportera? Jag vet inte om du tror på det där själv ens..., skriver frilansjournalisten och författaren Jens Ganman i ett direkt svar till Lindeberg.

Mer pinsamt blir det för Lindeberg och MittMedia när en debattör på sociala medier frågar hur mycket pengar MittMedia får i presstöd från regimen för att skriva sina "oberoende" nyheter. Lindberg vägrar då först att svara på frågan, varefter han ljuger och påstår att ÖP inte får några pengar. Enligt myndigheten för press radio och tv har ÖP fått det.

Det är dock småpengar i sammanhanget, några hundratusen kronor, i "Utvecklingsstöd". Som jämförelse får MittMedias LT ca 14 miljoner kronor i "Driftsstöd", tack vare knepet med en egen chefredaktör (men alltså bara för papperstidningen som allt färre läser...). Förutom LT äger MittMedia ett 20-tal andra lokaltidningar.

Agendasättande journalistik - utan agenda?

En förmildrande omständighet för Lindeberg får sägas vara att hans artikel är så dålig på att argumentera att folk skrattar åt den, istället för att bli arga.

Bland annat skränar Lindeberg redan i ingressen om: "Journalistikens oberoende - det vill säga att rapportera nyheter och granska utan en förutbestämt [stavfel] agenda." Detta trots att ÖP under Lindebergs vanstyre i högre grad än andra sysslat med vad journalisterna själva kallar "Agendasättande journalistik".

En agendasättande journalistik, ägd av en uttalat politisk nyliberal stiftelse, hållen vid liv av pengar från regeringen - men utan en förutbestämd agenda? Låter det trovärdigt?

Problemet, ur en funktionell synvinkel, med den politiskt korrekta agendasättande journalistiken i Sverige, är att propagandan bygger på lögner och extrema vinklingar. Vilket gör att utgivaren bara kan rekrytera personal som är naiva nog att inte genomskåda "nyheterna".

I förlängningen leder detta till att redaktionerna till slut kommer att styras av dåliga opinionsbildare som tror att de är upplysta och förmer än andra när de rabblar en trosbekännelse normala människor slutat att tro på.

Topp-moderat går över till Sverigedemokraterna

Den kände moderate lokalpolitikern Lage Hortlund lämnar Moderaterna för Sverigedemokraterna. Anledningen är att Moderaterna under den nya ledningen återgått till principen om fri invandring på skattebetalarnas bekostnad.

Hortlund är före detta gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. Nu lämnar han Moderaterna för Sverigedemokraterna:

-Moderaterna har sedan migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet 2011 i praktiken varit för fri invandring på skattebetalarnas bekostnad, skriver Lage Hortlund i ett pressmeddelande.

Fri invandring är enligt Hortlund dåligt bland annat på grund av de:

-väldiga samhällsförlusterna genom konflikter och oroligheter, otrygghet, utanförskap, upplopp och bränder, rån, stölder och grova sexualbrott.

På sin blogg skriver Hortlund att eliten i Sverige är extremistisk. Men att "den svenska extremismen som utmärker sig i ett världsperspektiv finns alltså inte på lokalplanet utan på riksplanet."

En annan förklaring till avhoppet från Moderaterna är att Hortlund ser skatter och bidrag som kopplat till äganderätten, och avvisar tanken på att allas lika värde innebär att alla människor i världen har rätt att ta del av svenskars skattepengar.

SVT vill påverka valet

Ropar efter mer censur SVT:s vd kräver nu att bland andra Google och Facebook ska hjälpa SVT att påverka riksdagsvalet i Sverige 2018. Åsikter som kritiserar regeringen ska stämplas som "desinformation" och censureras.

Enligt en artikel i tidningen Journalisten försöker SVT och dess vänsterextrema vd Hanna Stjärne påverka valet i Sverige 2018. Detta ska ske genom att begränsa den information väljarna ska få, så att enbart regimens egna åsikter ska få komma till tals.

Stjärne, som gett pris till våldsbejakande AFA dokumentation/Researchgruppen, kräver att censur införs så att väljarna röstar utifrån "fakta och inte utifrån desinformation". Sedan tidigare har det framkommit att Stjärne klassar alla nyhetskällor som inte hyllar regeringens politik som desinformation.

AFA dokumentation/Researchgruppen kallar sig själva för "Sveriges Stasi".

"Facebook och Google" lyfts fram som exempel på vilka medier som ska hjälpa SVT att radera kritik mot den sittande regeringen. Detta har redan skett i länder som Kina, Tyskland och Turkiet, där regeringarna lagstiftat så att företagen är tvungna att censurera kritiska åsikter.

Pite Havsbad renoveras

100 000 kronor per rum kostar renoveringen av Pite Havsbad. Medan renoveringarna pågår kommer havsbadet att stänga.

Samtliga 90 hotellrum på Pite Havsbad kommer att renoveras. Kostnaden för hotellrummen landar på omkring 10 miljoner kronor. Under tiden renoveringen sker kommer hotellet att hålla stängt.

Pengarna finns, eftersom ägaren Tobias Lindfors får minst 60 miljoner kronor om året i skattepengar - från Migrationsverket. 750 asylsökare bor fortfarande på havsbadet och sammanlagt kommer renoveringar göras för ca 25 miljoner skattekronor.

-Efter två års drift ser vi bara positiva effekter av alla satsningar hittills, säger ägaren Tobias Lindfors.

Men det har inte helt varit en dans på rosor. Asylhotellet som enligt reklamen skulle bli ett utbildningscentrum har hemsökts av skandaler. I början av förra året anordnades ett upplopp där ett 60-tal asylsökare attackerade två väktare. Enligt vänsterextrema SVT var förstås allt väktarnas fel, eller "batongerna" som väktarna kallades i SVT.

Innan upploppet hade det dock inträffat många liknande fall på Pite havsbad där asylsökare anklagas för att ha attackerat väktare. Och så sent som i November i år rapporterades att Polisen låter asylsökare knarka på Pite havsbad, eftersom Polisen påstås "saknar resurser" när det kommer till denna typ av brottslighet som inte prioriteras politiskt.

SJ vill stoppa Norrbotniabanan

"En krigsförklaring" mot Stockholm om den byggs, och en krigsförklaring mot Norrland om den inte byggs? Nu stöter Norrbotniabanan på nya hinder i form av SJ..

Det är i SJ:s remissvar på den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 som SJ tar avstånd från byggandet av Norrbotniabanan. Iallafall ska inget bygge ske innan 2029, enligt SJ:

"För att uppnå största möjliga nyttor för de investerade pengarna måste utbyggnaderna ske söderifrån ... SJ förordar därför kraftigt att utbyggnaden av Norrbotniabanan inte påbörjas under planperioden", skriver SJ.

Om man helt stoppar Norrbotniabanan skulle man kanske till exempel snabbare kunna bygga ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, resonerar SJ.

Norrbotniabanan, en del av Botniska korridoren som kallats "en krigsförklaring mot Stockholm", var tänkt att bli en 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå. Järnvägen skulle halvera restiden mellan städerna och kraftigt öka tillväxten i Norrland.

Enligt ett tidigare löfte från regeringen skulle arbetet börja 2018. Men frånvaron av beslut i frågan har redan kostat miljarder i form av uteblivna EU-pengar.

Ny Fake News av MittMedia

Ska öka migrationen med lögner Det är den notoriske vänsterextremisten Nolervik som återigen sprider falska nyheter.

"Föräldrarna tvingades fly till Pakistan där Yousef hotades med att bli skickad till kriget mot IS." skriver vänsterextremisten Stefan Nolervik i en ny Fake News artikel som publiceras av nyliberala MittMedia. Men Pakistan, officiellt Islamiska Republiken Pakistan, skickar ingen att slåss mot IS. Tvärtom.

Enligt Indiens regering är en av orsakerna till den uppmärksammade flyktingkrisen bland Burmas radikaliserade muslimska rohingyer att Pakistans säkerhetstjänst ISI tillsammans med Islamiska Staten IS stödjer terrorister i folkgruppen. Och hemma i Islamiska Republiken Pakistan anklagas ISI:s före detta chef Hamid Gul för att ha rekryterat islamister till IS.

IS i Afghanistan har dessutom sitt stödområde inne i Islamiska Republiken Pakistan, där ISI ansvarar för säkerheten. Något som i praktiken betyder att Islamiska Staten samarbetar med Islamiska Republiken Pakistan.

Uppenbarligen försöker MittMedia att i politiskt syfte koka ihop en ny soppa på gamla lögner.

Det är istället från Iran som flyktingbarn brukar sägas skickas för att slåss mot Islamiska Staten. Flyktingbarnen skulle då enligt journalister och asylsökarnas "vittnesmål" kriga tillsammans med Quds, som är en specialenhet inom Irans nationalgarde ledd av Qasem Soleimani. Soleimani har satts upp på EU:s och USA:s sanktionslista eftersom han hjälper Syriens regering att kriga mot Islamiska Staten IS.

Att Iran skulle skicka flyktingbarn att slåss mot IS är en otrolig historia somliga asylsökare drar i Sverige för att få asyl. Ungefär lika osannolik som att svenska staten skulle tvinga afghanska flyktingbarn att delta i nationella insatsstyrkan mot deras vilja.

Värt att påpeka är att när denna Fake News historia först började publiceras påstod "journalisterna" att Iran sände flyktingbarnen för att kriga på IS sida. En historia de sedan såg sig tvungna att förändra, då den inneburit att Iran skulle kriga mot sig självt.

2 månaders fängelse för våldtäkt mot barn

Frias för en annan våldtäkt 2 månaders fängelse blir domen mot en man i 20-års åldern för en våldtäkt mot ett redlöst berusat barn i Västerbotten. UPPDATERAD

En man i 20-års åldern bosatt i Västerbottens län har dömts till fängelse för våldtäkt mot barn och olovligt anskaffande av alkoholdrycker. Mannen var åtalad för att ha våldtagit två unga flickor vid två olika tillfällen i sin lägenhet. Straffet blir två månaders fängelse.

Den flicka mannen döms för att ha våldtagit var bara 13 år. Det har tagit "rättvisan" 2,5 år att döma mannen för den ena våldtäkten och fria för den andra. Enligt "rätten" blev även den andra flickan våldtagen, men hon kanske blev våldtagen av någon annan menar domarna. Trots att det inte finns några bevis för att en annan våldtäktsman också fanns i lägenheten.

Domstolen påstår sig se "med mycket stort allvar" på gärningarna mannen döms för, dels på grund av 13-åringens ålder och dels för att mannen utnyttjat att hon var redlöst berusad och att hon därmed befann sig i en utsatt situation. Ändå blir alltså straffet bara 2 månaders fängelse.

UPPDATERAD

Den nu dömde våldtäktsmannen bor i en hyreslägenhet i centrala Robertsfors. Båda våldtäktsbrotten mannen åtalades för hade enligt åklagaren begåtts i mannens egen lägenhet.

Den dömde mannen uppger sig vara 21 år gammal och kommer ursprungligen ifrån Kenya. Han är bland annat känd som fotbollsspelare i Robertsfors IK.

Båda våldtäktsbrotten 21-åringen åtalades för ska enligt åklagaren ha begåtts i samband med fester där minderåriga svenska flickor deltagit tillsammans med gärningsmannen och andra migranter. Flickorna ska i lägenheten med hjälp av våldtäktsmannen ha intagit stora mängder alkohol.

Döms till vård för attacker i Örnsköldsvik

Attackerade kommunhuset och sökte upp socialsekreterare i hennes hem. Tingsrätten dömde mannen till fängelse och utvisning för att ha bland annat ha misshandlat hennes man men nu ändrar hovrätten domen.

Det var i Oktober i år som en 24-årig man gick bärsärk i kommunhuset i Örnsköldsvik eftersom han enligt sig själv inte fått tillräckligt många bidrag. Mannen vandaliserade entrén till kommunhuset i Örnsköldsvik och kommunhusets reception med ett tillhygge och slog sönder möbler, datorer och glasrutor.

Vid ett annat tillfälle sökte han upp en socialsekreterare i hennes hem, och slog sönder fönsterrutor i hennes hus med en spade. Enligt Tingsrätten misshandlade han även hennes sambo som skadades, och allt skedde inför parets barn

Tingsrätten i Ångermanland menade att brottet var grovt eftersom mannen sökt upp socialsekreteraren i hennes hem och att brotten begicks inför hennes barn. Därför dömde tingsrätten 24-åringen till utvisning för misshandel, skadegörelse, grov förgripelse mot tjänsteman och brott mot knivlagen.

Men Hovrätten i Sundsvall gör en annan bedömning och ändrar Tingsrättens dom. Hovrätten frikänner från misshandeln och dömer mannen till samtalsbehandling inom frivården. Hovrätten upphäver även tingsrättens beslut om utvisning och låter mannen stanna i Sverige för att fortsätta berika makthavarna.

Sjukvården viktigaste frågan

Välfärdsfrågor är viktigast för väljarna, som nu väljer bort miljö och feminism. Istället är det de ekonomiska frågorna som står högst i kurs, och framförallt är det migrationspolitiken som berör.

Sjukvården och invandringen är de två viktigaste frågorna för svenska väljare, enligt en ny undersökning från opinionsinstitutet Novus. Framförallt är det valfrågan om migrationspolitiken som kraftigt ökat i betydelse för väljarna.

-Det märks att det börjar att laddas upp för ett valår nu, för att alla politiska sakfrågor faktiskt ökar och det var en bra stund sen vi såg det sist, säger Torbjörn Sjöström som är vd på Novus.

Invandringen har rekordökat i betydelse för de svenska väljarna de senaste åren. 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen fanns den inte ens på listan över de tio viktigaste frågorna. Idag är den alltså näst viktigast för väljarna, och inte så förvånande kanske är det Sverigedemokraternas migrationspolitik som har störst förtroende bland väljarna.

Längst ned på listan över de tio viktigaste valfrågorna ligger miljö och klimat, samt jämställdhet. Detta är inte längre något som engagerar väljarna. Istället har alla de åtta viktigaste frågorna på listan en direkt koppling ekonomin och den allt mer hotade välfärden.

Döms för sexattacker i Kramfors

Nio fall av sexattacker mot kvinnor och barn, varav tre samma dag i Kramfors. Nu döms den notoriske sexbrottslingen till fängelse i två månader.

Tingsrätten dömmer en 19-årig man i Kramfors för nio fall av sexuella ofredanen av kvinnor och barn. Samtidigt frikänns mannen från 4 fall av sexuella ofredanden. Dessa har enligt domstolen aldrig hänt.

Bland annat döms mannen för att i en trappuppgång ha stått och onanerat alldeles intill två unga kvinnor och ett 3-årigt barn. Vid ett annat tillfälle onanerade mannen intill en kvinna i en hiss. Kvinnan ville sedan inte åka den hissen igen.

Vid ett tredje tillfälle skrämde mannen en kvinna som skulle handla på ett köpcentrum. Efter sexattacken vågar inte kvinnan längre gå till affären när det är mörkt.

För de 9 fallen av sexuellt ofredande döms mannen nu till 2 månaders fängelse. Därefter ska mannen utvisas till Afghanistan. Enligt den uppmärksammade afghanska asylorganisation Ung i Sverige som vänsterextrema EXPO bildat kommer 19-åringen att "utvisas till döden".

-De skickar människor direkt till döden. Säkert till döden, säger den vänsterextrema afghanledaren Fatemeh Khavari.

Men enligt Mikael Ribbenvik som är generaldirektör för Migrationsverket stämmer inte det. Vänsterextremister har hittat på historien för att lura folk.

Polisen ska kriga mot ungdomsgängen

"Som en Sovjetisk stridsvagn" som kör rakt mot de kriminellas "Berlin" och "utplånar" brottslingarna. Så arbetar den svenska polisen nu, enligt de själva.

Det senaste året har en rad attentat riktats direkt mot Polisen. Detta har lett till att Polisen nu förklarar krig mot de kriminella ungdomsgäng som anses ligga bakom attentaten.

-Vi ska vara som en Sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin, säger polischefen Jale Poljarevius.

Enligt polischefen ska Polisen "kriga" och "utplåna" gängen. Men enligt experterna är problemen i Sverige svåra att lösa, eftersom det tar en generation innan makthavarnas politik får genomslag:

-Det här har vi för synder vi begick för 20-30 år sedan. Både gängen och de politiska extremistorganisationerna på båda sidor har uppstått genom att vi har accepterat att barn inte avslutar sin skolgång och en gigantisk arbetslöshet, säger Jerzy Sarnecki som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Detta innebär alltså att dagens synder kommer som ett brev på posten först under 2040-talet. Och politikerna har aldrig i historien skapat så mycket arbetslöshet och så dåliga skolresultat som just nu.

I Danmark lovar politikerna att polisen ska få hjälp av militären för kriget mot de kriminella gängen.

-Med försvarets hjälp kan vi frigöra poliser till andra viktiga uppdrag, säger Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen från högerpartiet Venstre.

Även i Norrland kräver högerpolitiker att militären sätts in mot kriminella gäng i utsatta områden, områden som utsatts för ovanligt många kriminella människor.

Massuppsägningar på Migrationsverket

Hundratals sparkas i Norrland Migrationsverket väntas sparka hundratals personer i Norrland. Anledningen är att terrorismen håller på att besegras i Syrien och Irak. EU kontrar nu detta genom att flyga in asylsökare från Afrika.

Migrationsverket i Region Nord varslar nu 312 av sina anställda. Värst drabbat är Norrbotten där 145 personer planeras förlora sina jobb. I Västernorrland varslas 72, i Jämtland 52 och i Västerbotten 43.

Anledningen till minskningen är framförallt att färre människor nu har anledning att fly sedan Ryssland bombat söder Islamiska Staten, samt andra väststödda så kallade "moderata" islamister som exempelvis al-Qaida och Islamiska Fronten.

Det minskade antalet flyktingar som når Sverige och EU har fått FN och EU att reagera, och nu planeras att använda skatttepengar för att flyga asylsökare från Afrika direkt in i EU. NATO:s krig mot Libyen har lämnat en stor del av landet i händerna på islamistiska terrorister, och det finns nu 700 000 flyktingar i landet som EU tror vill migrera till Europa.

Det var 2011 som NATO och Sverige anföll Libyen och bombade landets militär tills dess att islamiska terrorister kunde ta makten i landet och mörda presidenten. Då upphörde genast de så kallade "humanitära" bombningarna. Men tvärt emot löftena blev livet i Libyen sämre efter att terroristerna kommit till makten.

Det är det Libyska scenariot som nu undvikits i Syrien. Om terroristerna lyckats ta makten i Syrien med västvärldens hjälp hade sannolikt en ny flyktingkatastrof väntat.

Pride-festivalen skyddar sexhandel med barn

Europride har en styrelse som tar parti för sexhandel med barn. Det visar en granskning som Dagens Nyheter har gjort. UPPDATERAD

Pride-festivalens politiskt korrekta HBTQ-styrelse tar parti för sexhandel med barn genom att skydda en HBTQ-chef som anklagas för att ha köpt sex av ett minderårigt barn. Det avslöjar Dagens Nyheter.

Avslöjandet om Europride-festivalens värdegrund förvånar kanske inte de som förhåller sig kritiska till HBTQ-lobbyn, och dess högljudda försök att kontrollera heterosexuella föräldrars barns fostran på dagis och i skolan. Men för det politiskt korrekta vänsteretablissemanget är avslöjandet ett bombnedslag.

På sociala medier delas nu skärmdumpar som visar hur HBTQ-chefen betalat pengar till en liten pojke. Enligt HBTQ-chefen skulle pengarna dock inte utgöra betalning för sex, utan var till för "mat".

Den misstänkta barnsexhandeln uppdagades då den enda i Pride's styrelse som var emot den avgick i protest och polisanmälde HBTQ-chefen.

Sveriges politiker väntas dock fortsätta att underordna sig Pride och dess värdegrund.

UPPDATERAD

Efter Dagens Nyheters granskning tvingas nu Pride-festivalen att sparka en av sina chefer, som dömts och suttit i fängelse för våldtäkt mot barn. Våldtäkt mot barn verkar ha varit förenligt med Pride-styrelsens värdegrund fram tills DN:s granskning.

Beslutet att sparka den dömde Pride-chefen, som dömts för att ha våldtagit en liten pojke homosexuellt, tros komma som ett resultat av att Pride vill kunna fortsätta pressa de svenska skattebetalarna på pengar.

-Jag sammankallade styrelsen och vi tog beslut om att omedelbart ta personen i tjänst, säger Britta Davidsohn som är tillförordnad ordförande för Stockholm Pride.

Enligt Davidsohn berättade den för barnvåldtäkt dömde Pride-chefen om domen när han gick in i organisationen, men informationen ska enligt henne inte ha nått styrelsen.

Davidsohn, som förmodligen härstammar från den kända judiska släkten från Transsylvanien, ska även överse att ytterligare en Pride-chef nu får sparken. Den chefen anklagas för att ha köpt sex av en minderårig pojke.

Adelsohn fick makten i Pride efter att psykologen Haydar Adelson nyligen lämnat ordförandeskapet, i protest mot att Pride-styrelsen tagit parti för den misstänkte barnsexköparen. Adelson som trots namnet inte är från en judisk släkt utan är arabisk muslim från Mellanöstern, säger att arbetet som Pride-ledare har varit "en uppförsbacke". Detta på grund av den kontroversiella värdegrunden i organisationen.

Barn nära att kidnappas i Junsele

Skolattacker och våldtäkter har det senaste året skapat en hotfull situation för barnen i Junsele. I veckan var det dags igen, då ett barn nästan kidnappades på väg till skolan.

Ett kidnappningsdrama utspelade sig i veckan i Junsele i utsatta Sollefteå kommun när ett skolbarn var på väg till skolan. Barnet lyckades ta sig ur den hotfulla situationen och skadades inte fysiskt men chockades av händelsen. Alla skolbarn förbjöds därefter att lämna skolan.

-Vi fick uppgifterna från skolan och skickade dit en patrull som tog upp anmälan. Vi har rubricerat det som olaga frihetsberövande, berättar B-O Lundberg som är polisens förundersökningsledare.

Det tidigare så idylliska Junsele har de senaste åren utsatts för en mångfald av svåra händelser. Tidigare i år dömdes två HBTQ-engagerade bröder i Junsele för 580 våldtäkter mot barn, mestadels pojkar i åldern 10-15 år. Bröderna hade även filmat vissa av övergreppen.

Och för bara ett år sedan drabbades skolbarnen i Junsele av en liknande hotfull attack som nu är aktuell. Även den gången stängdes barnen in skolan. Detta efter att asylsökare jagat en kvinna som inte diskat och kvinnan gömt sig inne i skolan. En man från Afghanistan dömdes senare till fängelse för brott mot tre kvinnor.

Den gången mörkades skolattacken först av media, som sedan publicerade artiklar om händelsen med vinklingen att "hatare" inte gillat den.

Vuxna ska vårdas som barn i Jämtland

Miljonkostnader väntar Östersunds kommun ska börja vårda vuxna asylsökare som barn. Det är Socialdemokraterna som drivit igenom den kostsamma förändringen.

Enligt reglerna ska ensamkommande flyktingungdomar vårdas av vuxna svenskar tills de fyller 18 år. Därefter ska de som myndiga flytta "hemifrån" och bo gratis i en annan bostad. Men i Jämtland har nu Socialdemokraterna bestämt att ensamkommande ska vårdas av vuxna även efter att de blivit vuxna.

Den nya ordningen kommer efter högljudda krav från vänsterextremister, framförallt journalister. Östersunds kommun kommer att teckna avtal med extremistorganisationen Hej Främling som ska tillåtas tjäna skattepengar på den nya kommunala verksamheten, vilken beräknas kosta 1,2 miljoner kronor.

Hej Främling uppmärksammades tidigare i år då deras verksamhet drabbades av ett attentat som totalförstörde organisationens verksamhet. En flykting dömdes i tingsrätten till två års fängelse och utvisning för mordbrand och fyra fall av olaga hot.

Hovrätten ändrade dock domen och halverade mannens straff och hävde utvisningen. Motivet till att låta attentatsmannen stanna i Sverige var hans instabila psykiska tillstånd.

Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade mot de nya miljonutgifterna.

Umeå välkomnar Övik till Västerbotten

Socialdemokraterna velar Umeå och Västerbotten välkomnar nu Örnsköldsviks kommun till Västerbotten. Mycket tyder på att Örnsköldsvik förr eller senare kommer att lämna Sundsvall för Umeå, men Socialdemokraterna agerar bromskloss för utvecklingen.

Liksom i Sollefteå kommun vill många nu i Örnsköldsvik byta län, region och landsting till Västerbotten.

Anledningen är bland annat att landstingsledningen i Sundsvall anklagas för att sabotera de mindre sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik, med hjälp av det avskydda länskliniksystemet. Men det finns också fler anledningar, som exempelvis Norrlands universitetssjukhus som ligger i Umeå.

Länsbytet välkomnas nu av Umeå, som gärna ser att Örnsköldsvik blir en del av gemenskapen. Men en rad ursäkter från Socialdemokraterna kan komma att försvåra länsbytet.

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill tillhöra samma region som Umeå, och är även positiva till en gemensam Norrländsk region ledd av Umeå. Men eftersom man inte vill stöta sig med sossar i större städer, mest viktigt Sundsvall, fördröjer man processen.

För att försvåra länsbytet har Socialdemokraterna i Örnsköldsvik hittat på att man tror att man inte får byta län, för regeringen. Därför vill man inte utreda vad ett länsbyte skulle innebära, bara hur ett länsbyte går till.

Örnsköldsvik har under Socialdemokraternas mångåriga styre blivit en utflyttningskommun med allt färre invånare, och framförallt färre produktiva invånare. Därför hade många hoppats på att en gemenskap med Umeå skulle kunna ge en nytändning till staden.

Liberalerna är rasistiska mot svenskar

Trodde bara svenskar var antisemiter Liberalerna har tidigare inte haft "förmåga" (vilja) att inse att invandrare och vänstern kan vara antisemiter. Men efter åratal av hatiska attacker mot judar i Malmö ska Liberalerna nu börja tala om vilka det är som utför dessa attacker.

Efter den senaste tidens antisemitiska attacker mot bland annat synagogor, som alla utförts av vänstern och migranter från Mellanöstern, har nu Liberalerna gått ut med att man kan komma att ändra sin rasistiska attityd mot svenskar.

Tidigare har Liberalerna ansett att bara svenskar kan vara antisemiter i Sverige, inte minoritetsgrupper. Idéhistoriskt kommer den knasiga idén från extremvänstern, som länge hävdat att svarta aldrig kan vara rasistiska mot vita.

Denna ideologiska uppfattning är en del av Kulturmarxismen, som går ut på hat mot "vita medelålders män", eftersom dessa ses som den samhällsbärande gruppen i de samhällen man vill göra en blodig revolution i.

-Vi har länge inte haft förmågan att inse att antisemitism kan finnas i grupper som själva är utsatta och behov av hjälp. Men vi måste kunna kalla en spade en spade, skriver Liberalernas talesman Fredrik Malm på Twitter.

Självklart har Malm som alla normalbegåvade haft "förmågan" att inse självklara saker som att en arab kan vara lika mycket antisemit som en svensk, och att antisemitismen inte sitter i hudfärgen. Snarare är det så att viljan tidigare saknats hos Liberalerna att anklaga andra grupper än svenskar.

Men nu är man tvingade att erkänna verkligheten, antagligen eftersom många judar i dessa dagar hellre röstar på Sverigedemokraterna, hellre än på ett parti som Liberalerna vars politik av många liknas vid en dödskyss mot landets judar.

Fredrik Malm är Liberalernas utrikespolitiska talesperson. Han har varit ledarskribent på vänsterextrema EXPO, sitter i styrelsen för Samfundet Sverige-Israel och är engagerad i Svenska kommittén mot antisemitism.

Malms politiska hjärtefrågor är ett etniskt rent Israel bara för judar, ett etniskt rent Kurdistan bara för kurder som kan vara Israels enda allierade i Mellanöstern och försvaga Israels fiendeländer Turkiet, Syrien, Irak och Iran, mångkultur och massinvandring för Sverige, samt anfallskrig mot Iran å Israels vägnar.

Inom partiet agerar han ersättare åt Birgitta Ohlsson, som har exakt samma politiska favoritfrågor.

Regeringen har stora problem

Ropar efter "gudarna" Sverige har stora problem eftersom "vi" underskattat migrationsproblemen, fastslår statsministern i sitt Jultal, utan att själv vilja ta något ansvar.

I sitt Jultal i Köping idag erkänner den Socialdemokratiska statsminister Stefan Löfven att landet har stora problem. "Gudarna ska veta att vi har problem" utropade statsministern. "Vi" har nämligen tagit för lätt på integrationsproblemen, fastslår statsministern anklagande. Detta har lett till att integrationen helt misslyckats och att brottsligheten nu skenar.

"Integration" har blivit ett kodord för migration, när det talas om misslyckande. När problem uppstått med regeringens migrationspolitik har man istället för att tala om problem med migrationspolitiken talat om problem med integrationen. På så vis har man kunnat fortsätta en ohållbar migrationspolitik.

Förutom migrationen har regeringen även problem med brottsligheten:

-Vi har en brottslighet som är skrämmande och fullständigt oacceptabel, tycker statsministern.

Att brottsligheten är oacceptabel betyder dock inte att Socialdemokraterna har tänkt göra något åt den. "Oacceptabelt" är statsminister Löfvens absoluta favoritord, för problem han inte tänkt göra något åt.

Förutom brottsligheten har Löfven även deklarerat en rad andra fenomen som "oacceptabla", bland andra:

 • Tiggare på gatorna

 • Bombningar av polisstationer

 • Migranters och vänsterns brandbomber mot synagogor

 • Kändisvänsterns omtalade sexövergrepp

 • Mångkulturella bilbränder

 • Handgranatsattacker

 • Att poliser vill "förinta" journalister

 • Att folk i Malmö inte vågar gå ut

 • Och att Socialdemokraterna säljer lotter på faktura

 • Trots att det är "oacceptabelt" kommer inte regeringen att göra något åt problemen. Istället kommer regeringens politik att leda till att problemen hela tiden ökar.

  Fängelse för barnvåldtäkter i Junsele

  Döms för 580 våldtäkter Två regimanhängare i Junsele döms nu för 580 våldtäkter mot barn. Bröderna avslöjades efter att ett av offren sökt hjälp på yttrandefrihetsforumet Flashback..

  Fängelse i 14 respektive 12 år blir domen mot de två HBTQ-engagerade bröder i Junsele som åtalats för våldtäkter mot barn. Trots att bröderna polisanmälts för barnvåldtäkter ville Polisen till en början inte utreda misstankarna.

  Sammanlagt döms bröderna för 580 våldtäkter. De flesta av barnen som våldtogs var pojkar i 10- till 15-årsåldern.

  -Det gjorde ont och jag ville inte, men jag fick lite småpengar och några kinapuffar, berättar ett av de utsatta barnen.

  Bröderna döms även för 250 timmar film och fler än 5 000 bilder på övergrepp. Sammanlagt ska de betala omkring 3 miljoner kronor i skadestånd, vilket knappast lär bli verklighet.

  Båda bröderna var starka anhängare av regeringens normkritiska och internationellt avskydda könspolitik.

  EXPO-chef polisanmäld för mord

  Skulle bli "avslöjad" idag men inatt hittades den undersökande journalisten död i sin lägenhet. Nu polisanmäls EXPO-chefen av journalistens kamrater, för delaktighet i mord.

  Idag hittades journalisten Bechir Rabani, känd som en av de drivande i yttrandefrihetsorganisationen Megafonerna, mystiskt död i sin lägenhet.

  Några timmar innan hade Rabani skrivit på sociala medier att han just var i färd med att avslöja en hög EXPO-chef och att informationen skulle släppas samma dag. Den officiella förklaringen till Rabanis bråda död är att han plötsligt fått en hjärtattack, 33 år gammal.

  Den polisanmälda EXPO-chefen beskrivs av många som hjärnan och den största finansiären bakom EXPO. Mannen har varit medlem i Sveriges kommunistiska parti (SKP), och är arvtagare till en känd judisk bankir som blev rik på bolsjevikernas plundring av Ryssland efter mordet på tsarfamiljen.

  Förutom vänsterextremister har EXPO-chefen även haft samröre med grovt kriminella. Enligt Aftonbladet skrev EXPO-chefen ut checkar på nästan en halv miljard kronor till en känd gangster. Efter att ha svindlat många människor hittades gangstern slutligen död i skogen, skjuten i huvudet. Fortfarande med mångmiljonskulder till EXPO-chefen.

  EXPO-chefen är tidigare dömd för våldsbrott och har anställt flera personer från den våldsbejakande extremistiska organisationen AFA, som använder terror för att tysta människor med andra åsikter.

  EXPO-chefen har även lett TV-program som gått ut på att söka upp meningsmotståndare i deras hem och konfrontera dem.

  "Det bestående resultatet är förmodligen bara mer hat och hot", skriver Göteborgsposten om EXPO-chefens arbetsinsats.

  Av en händelse hade precis journalisten Bechir Rabani sökt upp EXPO-chefen i hans hem, i likartat syfte. Rabani hade även sökt upp flera journalister som använt hembesök för att skrämma samhällskritiker till tystnad.

  Omedelbart efter Rabanis död har hans privata diskussioner på Facebook med andra samhällskritiker raderats. Även flera av Rabanis medarbetare har under natten fått sina konton raderade.

  Elever bojkottar skola

  60 procent av eleverna stannar hemma och bojkottar skolan. Anledningen är pistolbeväpnade bråk, misshandel och knivhot.

  Förra fredagen kallades polisen till Björnaskolan i Örnsköldsvik efter larm om ett våldsamt bråk. Ett skolbarn är nu misstänkt för brott mot vapenlagen, brott mot knivlagen och misshandel.

  Efter bråket har många elever bojkottat skolan, som protest mot att skolledningen inte tar itu med problemen, som sägs ha funnits länge. Upp till 60 procent av eleverna har vägrat att gå tillbaka till skolan.

  -Man känner sig inte trygg.

  -Man är rädd att det ska hända något. Sedan i fredags har man varit riktigt rädd.

  -I stort sett alla som jag känner känner sig oroliga, är några av reaktionerna bland barnen.

  Många av barnen skyller problemen på skolledningen, som inte vågar lösa problemen:

  -De vågar inte ta tag i saker och de tar oss elever inte seriöst, förklarar en elev.

  -Det är bra att man statuerar ett exempel för rektorn att vi inte tycker att det är okej, säger en annan.

  Eleverna kan ha skäl för att känna sig oroliga. På Enskede gårds skola i södra Stockholm mördades ett skolbarn igår. Mordet skedde med kniv, och ett annat skolbarn skadades när personen försökte stoppa bråket.

  Elever mördas i skolan

  Som vanligt när någon mördas var den mördade "världens snällaste kille".

  Mordoffret i Stockholm hette Mahmoud och var ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Han var också en av de omtalade demonstranterna för fri invandring från Afghanistan.

  Enligt SVT har endast en flykting dött efter att ha utvisats till Afghanistan. Detta skedde när han körde på en mina med ett amerikanskt militärfordon. Däremot har ett tiotal afghanska ungdomar dödats i Sverige, ofta i bråk med andra asylsökare.

  Enligt kritiker av regeringens migrationspolitik är den objektivt sett säkraste platsen för afghaner i Afghanistan. FN satsar miljarder varje år på att hjälpa flyktingarna i deras närområde, men Socialdemokraterna vill flytta afghanerna till Sverige i syfte att bygga mångkultur.

  EXPO-ledare anklagas för våldtäkter

  "Hans kvinnohat genomsyrade verkligen allt" Som ett led i #metoo, en politisk kampanj där vänsterextrema feminister anklagar andra vänsterextrema feminister för sexbrott, tvingas nu en av EXPO:s kändaste ledare att hoppa av.

  Som en del i #metoo-kampanjen avslöjas nu att en av EXPO:s mest kända ledare tvingats sjukförklara sig efter att ha anklagats för våldtäkter och våld mot kvinnor.

  -Hans kvinnohat, det genomsyrade verkligen allt. Han hade verkligen ingen respekt för någon kvinna och smutskastade kvinnor hela tiden, berättar en av de drabbade vänsterkvinnorna i kommunistiska Flamman.

  EXPO-ledaren anklagas även för att ha upprepade gånger våldtagit en av Vänsterpartiets högsta ledare. Fastän att många verkar ha vetat om anklagelserna i omkring 15 års tid har vänsterextremisten kunnat fortsätta som högt uppsatt EXPO-ledare.

  EXPO ljuger, tystade alla nödrop

  Trots den nuvarande vd:n Daniel Poohls försäkran om att sexövergreppen varit helt okända för ledningen finns många som vittnar om att detta är en lögn. EXPO:s ledning kände till anklagelserna och mörkade dem:

  -Allt eller inget. Håll tyst och skydda rörelsen, förklarar sig en vänsterextrem kvinna som jobbat med EXPO-chefen.

  -För femton år sedan skrev jag ett inlägg i ett forum kopplat till organisationen [EXPO] som vänstermannen (som nu anklagas för våldtäkt) var medlem i. Det gällde hans grova trakasserier mot yngre tjejer. Förbundsstyrelsen [i EXPO] hörde av sig till mig, bad mig vara tyst. Inlägget raderades, skriver Victor Pressfeldt på Twitter.

  Den nu våldtäktsanklagade EXPO-ledaren har även hjälpt EXPO att tillsammans med superkapitalisten George Soros starta och driva den vänsterextrema påtryckar-organisationen Tillsammansskapet, som varit med om att få Socialdemokraterna att öppna landets gränser för afghaner.

  I samband med att EXPO-ledaren tvingats lämna sina uppdrag inom extremismen har EXPO och Tillsammanskapet skickat ut flera lögner om varför mannen slutar.

  Av en händelse är det så att den politik EXPO-ledaren har varit med om att införa i Sverige har lett till att tiotusentals fler svenska kvinnor våldtagits.

  EXPO grundades ursprungligen som en våldsbejakande extremistorganisation, och publicerade under sina första år rapporter från terroristattacker som vänstern utfört mot framförallt Sverigedemokraterna. Efter att tidningen gått i konkurs ändrades taktiken till att istället belysa attacker mot den egna rörelsen.

  -Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!, skriver EXPO:s grundare Tobias Hubinette.

  EXPO-grundaren Hubinette kommenterade nyligen på sin blogg #metoo-kampanjen och förnekar att det finns sanning bakom att han "tros och sägs och nog även anses ha försökt döda min f d fru genom att med våld ha brutit mig in i hennes lägenhet och anlagt en brand där."

  Extremistattack i Luleå

  Våldsbejakande extremister hotar demokratin i Luleå genom att beskjuta Sverigedemokraternas partilokal. SD själva misstänker regimanhängare för attacken men Polisen vägrar att utreda.

  Sverigedemokraternas lokal på Örnäset i Luleå har utsatts för våldsbejakande extremism. Enligt polisanmälan har extremister skjutit på lokalen så att en ruta gått sönder. Attacken misstänks ha utförts med ett finkalibrigt vapen.

  -Vi går in i ett valår, och vi har räknat med att våra meningsmotståndare ska öka sina aktioner mot oss. Vi har redan fått stenar kastade genom rutan på lokalen, men att vi ska bli beskjutna hade vi definitivt inte väntat oss, säger Robert Håkansson som är distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Norrbotten.

  Den våldsamma attacken skedde inför ett öppet möte SD ordnade som var till för alla väljare. Sannolikt utfördes dådet för att hota människor som inte är vänster, och ytterligare försvaga demokratin i landet. Detta är den tredje attacken som utförts på kort tid.

  Polisen, som i Luleå domineras av Socialdemokraterna, har vägrat att utreda händelsen. Den likaledes Socialdemokratiskt styrda Norrländska Socialdemokraten (NSD) har försökt att skylla dådet på "högerextrema ", men detta avvisas av SD:s distriktsordförande Robert Håkansson som pekar ut vänsterextremister och kommunister som de våldsamma:

  -De gånger vi har blivit utsatta av folk på stan, har det varit folk med vänstersympatier, berättar Robert Håkansson.

  Enligt Håkansson kommer dådet antagligen att få fler väljare att sympatirösta på Sverigedemokraterna, som protest mot vänsterns terrorism. Samtidigt kan demokratin försvagas genom att färre nu väljer att engagera sig i politiken.

  Vänstern och islamister ska ”skjuta judarna”

  Uppror i vänsterextrem stadsdel Över hela landet hetsar nu vänstern tillsammans med migranter till mord på judar. Bakgrunden är Donald Trumps beslut att efter påtryckningar från Israel-lobbyn flytta USA:s ambassad till Jerusalem. I vänsterextrema Möllevången i Malmö har våldsbejakande extremister startat ett öppet uppror. UPPDATERAD

  -Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna, ropade demonstranterna i kör enligt vänsterextrema Sveriges Radio.

  Intifada är ett arabiskt ord som betyder våldsamt uppror. Tveklöst handlar det om våldsbejakande extremism, och hets mot folkgrupp. Enligt Polisen är vänsterns judeförföljelser ett hot mot demokratin.

  -Beträffande händelserna igår på Möllan i Malmö har en anmälan om hets mot folkgrupp upprättats. Ärendet kommer att utredas av Malmöpolisens demokrati och hatbrottsgrupp, bekräftar Malmös polismästare Stefan Sintéus.

  "Möllan" i Malmö är Sveriges starkaste fäste för vänstern i Sverige. Vänsterpartiet är största parti, i Möllevången-Folkets Park har Vänsterpartiet stöd av hela 31 procent av de boende. Även extrempartierna Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ är starka på Möllevången. I vissa valkretsar har Miljöpartiet 18 procent och Feministiskt Initiativ 15 procent av rösterna.

  Som Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat attackeras judar i Sverige 10 gånger oftare av muslimer, och 5 gånger oftare av vänstern, än av så kallade "högerextrema" och "nazister". Något såklart media och "journalister" alltid mörkar.

  Så sker även denna gång. Bland andra SVT har mörkat att det är vänstern som "demonstrerar" mot judarna i Malmö. Istället försöker de så kallade "journalisterna" att använda vänsterns hatkampanj mot judar för att trappa upp repressionen mot invandringskritiska medborgare, vars politik skulle minska de etniska konflikterna i Malmö.

  Vänsterns attacker mot judar sker nu över hela landet. I Göteborg attackerades inatt en synagoga med brandbomber av ett tiotal maskerade män. Samtidigt pågick en ungdomsfest för judar i en närliggande lokal.

  Bakgrunden till extremisternas mordhot mot judar är USA:s beslut att flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem. Beslutet har fördömts av en stor del av världen, men drivits igenom av USA:s starka Israel-lobby. Detta samtidigt som president Trump är hårt pressad på hemmaplan och i behov av nya allierade för att undvika att avsättas i en globalistiskt arrangerad statskupp.

  -Detta drag visar tydligt för hela världen vem som är världsfredens och säkerhetens förstörare, vem som är paria och skurk i världssamfundet, säger en representant för Nordkoreas kände kommunistiske diktator Kim Jong-Un, syftandes på Trump.

  Anmärkningsvärt är att även vänsterns favorit i presidentvalet i USA, den judiske kommunistledaren Bernie Sanders, röstat för att flytta USA:s ambassad till Jerusalem.

  -Bernie Sanders along with 90 other Senators unanimously voted to move the U.S. embassy to Jerusalem, skriver Julian Assange på sin Twitter.

  UPPDATERAD

  Under natten har vänsterns och islamisternas attacker mot judar fortsatt. I röda Malmö brandbombades judiska församlingen. Liksom tidigare anser Polisen att det är rasism som ligger bakom den våldsbejakande extremismen, och Malmöpolisens hatbrottsenhet utreder attacken som ett hatbrott.

  -Det har skett ett medvetet angrepp och det är därför det utreds av vår hatbrottsgrupp just nu, säger Lars Förstell vid Malmöpolisen.

  -Vi kan aldrig acceptera att vi ska bli angripna för vår bakgrund och vår religion i Malmö. Det finns inte på kartan att acceptera det, säger Freddy Gellberg som är ordförande för judiska församlingen i Malmö.

  Men enligt den för anti-semitism anklagade Mona Sahlin, som varit samordnare mot våldsbejakande extremism, är det "svenskarna" som måste integreras i mångkulturen, för "det gamla Sverige kommer inte tillbaka."

  Mycket tyder på att det "Nya Sverige" är här för att stanna, och att problemen kommer att bli värre.

  På yttrandefrihetsforumet Flashback roar sig många just nu med att spekulera om hur regimen ska kunna bortförklara problemen i vänsterextrema bostadsområden som "Möllan" i Malmö.

  -Helvete vad de ställer till besvär för sina vänner i MP, F! och V. Hur skall de spinna det här? Det är ett mansproblem? Det var män som skrek ramsor det var män som tuttade på. Det har inget med Islam eller Palestina att göra utan det handlar om män, skriver en kommentator ironiskt.

  Lärare törs inte gå till jobbet

  Tvångsintegrering ledde till kaos På grund av Socialdemokraternas "sammanslagningar av skolor för ökad jämlikhet" vågar nu inte lärare i Härnösand gå till jobbet. Eleverna hotar och misshandlar lärare, och stjäl, kränker och förstör.

  På Wendela Hellmanskolan i Socialdemokratiska Härnösand har kommunen beställt övervakningskameror och väktare som ska patrullera skolan och bevaka skolbarnen. Dessutom har bemanningen förstärkts och fältassistenter från socialtjänsten finns på plats. Den direkta anledningen är enligt skolförvaltningens förvaltningschef Birgitta Wigren att "elever stjäl, förstör för och kränker andra".

  Det har nu gått så långt att lärare inte vågar gå till skolan. Enligt facket är skolan en "otroligt stökig miljö" där elever misshandlar och hotar lärare.

  Att det blivit så här beror på Socialdemokraternas "jämlikhetspolitik", där man i syfte att integrera utsatta grupper som exempelvis migranter har slagit ihop två högstadieskolor till en.

  Den nya Wendela Hellmanskolan, i feministiskt syfte döpt efter en kvinna som ordnande kaffekalas, har blivit "jämlik" i meningen att den blivit ett helvete för alla.

  När rektorn Ulla Nyström Theander försökt att skapa mer ordning i skolan anmäldes hon för rasism till Diskrimineringsombudsmannen (DO), av vänsterextrema lärare som anser att hon hetsar mot folkgrupp. Detta resulterade i att rektorn snabbt pudlade. Efter det har problemen eskalerat.

  Den gången handlade konflikten mellan lärare och rektor om muslimska helgdagar. Den Socialdemokratiska regeringen har genom sin partisekreterare Carin Jämtin slagit fast att "Sverige behöver en muslimsk helgdag", eftersom "Sverige är i dag ett multikulturellt samhälle".

  Lappby mot Sameby i tingsrätten

  Rättegång om rättegång Frågan om Vapsten Lappby ska få äga renar lagligt togs idag indirekt upp av Tingsrätten. Frågan domstolen ska ta ställning till nu är om Vapsten Lappby har rätt att pröva frågan i domstol.

  Idag mötte Vapsten Lappby Vapsten Sameby i Lyckseles tingsrätt. Frågan som skulle avgöras var om konflikten dem emellan skall tas upp av domstolen vid ett senare tillfälle. Efter två timmars överläggningar klubbade rätten igenom att beslutet om det blir någon rättegång kommer i Januari.

  Konflikten handlar om att Vapsten Lappby vill återfå sin lagliga rätt att äga renar. Något som Vapsten Sameby motsätter sig. Konflikten har även en etnisk dimension då den rör ättlingar till tvångsförflyttade nordsamer i Samebyn, och sydsamer i Lappbyn som av staten fråntagits sin lagliga rätt att leva som samer.

  Alla Samebyar hette fram till 1971 Lappbyar. Därefter har identitetspolitiker kommit på idén att ordet "lapp" hetsar mot folkgrupp. Något som inte ännu erkänns juridiskt.

  En annan tolkning av ordet är att "lapp" är ett låneord från finskan och det svenska ord som historiskt sett funnits för att beskriva den samiska folkgruppen. Medan ordet "same" är ett nyare låneord från samiskan.

  1928 bestämde exempelvis staten att det bara var renägare som fick fick kallas "lappar", och att svenskar inte fick äga renar. Samtidigt tvingades många sydsamer att bli svenskar, och deras områden togs genom statens order över av nordsamer.

  Vapsten Lappby använder sig av den gamla benämningen eftersom denna var gällande då deras förfäder hade statens godkännande att bedriva renskötsel.

  SR publicerar vänsterextrem artikel

  Skriven av politisk aktivist Politiska artiklar skrivna av politiska aktivister har blivit vardagsmat på Sveriges Radios webbsajt. Åsiktskorridoren är nu så snäv att bara de extremaste aktivisterna har kvar sin anställning.

  I en typisk vänsterextrem propagandaartikel kampanjar statliga Sveriges Radio (SR) för fri invandring för "flyktingbarn". Artikeln är skriven partiskt och som vanligt belyser SR bara den ena sidan av saken.

  I SR:s politiska artikel publiceras tre åsikter:

  "Skamligt utvisa unga människor."

  "Det här är förfärligt som sker i vårt land."

  "Alltså vi måste ta emot de som behöver skydd."

  Ingen av åsikterna är sanna. Istället handlar det om billiga känsloargument från den extremaste sidan av den politiska skalan. Någon med en annan, mer sansad åsikt, fick som vanligt inte komma till tals.

  Inte heller nämner SR att utvisningarna handlar om myndiga personer som bedömts sakna skyddsbehov.

  Artikeln är skriven av "journalisten" och politiska aktivisten Ingrid Engstedt Edfast, som bland annat varit "följeslagare under konflikt och ockupation" på Västbanken.

  Följeslagarprogrammet finansieras genom folkets skattepengar, vilka tagits av den Socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet. Trots att programmet officiellt är "opartiskt" sprider man på sin hemsida regelbundet anti-israelisk vänsterpropaganda, senast mot Trumps beslut om att flytta USA:s ambassad till Jerusalem.

  Allt fler röster har den senaste tiden höjts för att sätta stopp för SR:s politiska kampanjer. Allt fler medborgare kräver att SVT och SR läggs ned. Läget har ytterligare förvärrats av att SR drabbats hårt av #metoo-kampanjen, där vänsterextrema feminister anklagar andra vänsterextrema feminister för sexövergrepp.

  Lagligt för antirasist att skjuta svensk i hans hem

  "Alla är rasister" Enligt Hovrätten var det lagligt av en afrikansk antirasist att attackera en kräftskiva i Gävle och skjuta värden i benet med en revolver. Antirasisten kanske inte visste om att revolvern var laddad med fungerande kulor när han tryckte på avtryckaren, resonerar Hovrätten.

  Som Fjällsjö Nyheter rapporterat om dömdes en utländsk man till fängelse för en antirasistisk attack i Gävle tidigare i år, där mannen bland annat sköt värden på en privat kräftskiva i ett villaområde. Nu har dock Hovrätten kommit fram till att det var lagligt av antirasisten att skjuta svensken.

  Motiveringen Hovrätten ger är att den våldsbejakande antirasisten kanske var omedveten om att det gick att skjuta med revolvern, som var en startpistol antirasisten säger sig ha hittat på ett dagis. En fullständigt trovärdig historia, enligt den svenska "rättvisan". Därför frias antirasisten för skottet.

  -Han tittade snett på mig. Jag måste skydda mig. Alla är rasister! sade antirasisten om skjutningen i förhör med Polisen.

  Däremot döms antirasisten ändå för vapenbrott och brott mot knivförbudslagen, till en månads fängelse. Enligt den underkända domen i tingsrätten har antirasisten "en farlig personlighet och saknar empatispärr". Den skjutne svensken kan ha fått livslånga men av skottet.

  Dessutom kan förtroendet för domstolar ha fått sig en törn. Av domen framgår även att domstolen vill att den utländske skytten stannar i Sverige och fortsätter att berika makthavarna.

  Ny fallskärm åt sparkad landstingschef

  "En djävulsk höst" 1,5 miljoner kronor blir belöningen från Socialdemokraterna, för den landstingschef som misskött sitt jobb och tidigare i år fått sparken.

  Sparkade regiondirektören Inger Bergström får nu 1,5 miljoner kronor i kontanter av Landstinget Västernorrland. Sammanlagt blir kostnaden för landstinget 2,2 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.

  Anledningen till att betala pengarna till Bergström istället för att satsa dem på vården är att Bergström misskött sitt jobb och fått sparken.

  -Den skada hon åsamkat är för stor, förklarade landstingets politiska ledare Erik Lövgren (S).

  Socialdemokraterna och Erik Lövgren är de som frivilligt ger den sparkade Bergström pengarna. Pengar som tas ifrån patienternas vård.

  -Vi har nått en förlikning som är acceptabel för båda parter. Den här lösningen är godtagbar för Landstinget Västernorrland, säger regionrådet Erik Lövgren (S).

  Förklaringen kan vara att Socialdemokraterna vill få en nöjd och tyst Bergström som inte sätter andra Landstingschefer i klistret genom att räta ut frågetecknen kring landstingets många chefsskandaler. Även den förre Landstingschefen Anders L Johansson sparkades från sitt jobb och fick en stor fallskärm av Socialdemokraterna.

  Trots allt makthavarnas tal om "jämlikhet" och "allas lika värde" i Sverige har det aldrig hänt att en arbetare fått miljoner kronor i fallskärm efter att ha utfört ett dåligt jobb.

  Kanske är sådant tal bara ett sätt att lura folk.

  S bryter mot grundlagen

  Skulle lura världen med "öppenhet" Den Socialdemokratiska regeringen och Margot Wallström i synnerhet anklagas nu för att bryta mot grundlagen genom att hemlighålla sina internationella affärer, samtidigt som man lovar motsatsen.

  I Juni i år fick Sveriges Socialdemokratiska regering en plats i FN:s säkerhetsråd. Detta efter en lång och dyr propagandakampanj där budskapet var "Mer öppenhet - som både mål och medel". Ett förrädiskt budskap har det nu visat sig.

  Sveriges utrikesdepartement har nämligen medvetet brutit mot grundlagen och mörkat 900 sidor gällande regeringens kampanj för en plats i säkerhetsrådet.

  -Det måste bli ett slut på följetongen med ett utrikesdepartement som anser sig kunna strunta i grundlagen, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

  Avslöjandet kommer ifrån Bonnier-ägda DN, och får ses i ljuset av att den ansvariga ministern är utrikesminister Margot Wallström (S). Margot Wallström pekas nämligen sedan länge ut som "anti-semit", och hamnar därför av naturliga orsaker i DN:s strålkastarljus.

  Det är bland annat det judiska Simon Wiesentahl-centret som pekar ut Margot Wallström som anti-semit. Wallström pekas ut som den 8:e värsta anti-semiten 2016. Etta på listan kommer FN och USA:s förre president Barack Obama.

  Den bakomliggande konflikten är den vänsterextrema globaliseringspolitiken, som på sikt kan komma att behandla Israel och israeler på samma sätt som Sverige och svenskar.

  Förutom mörkningen visar en granskning att Margot Wallströms utrikesdepartement dessutom "slarvat bort" (olagligt gömt undan eller förstört) 300 av 640 handlingar som berör Sveriges relationer till ljusskygga internationella organisationer.

  Polisen vill stoppa knark

  Har politikerna emot sig Polisen i Jämtland vill nu fokusera på att bekämpa knarket. Men enligt Liberala politiker kommer "människor dö som flugor" om inte knarkhandeln släpps fri.

  Under 2018 ska Polisen fokusera på ungdomars allt mer liberala syn på droger. En liberalism de fått av media, skolan och politiker.

  -Det är ett problem i dag att ungdomar har en väldigt legal syn på framför allt cannabis, att man inte tycker att det är så farligt. Det ser vi som ett stort problem, säger Maria Lundberg som är kommunpolis i Åre, Krokom och Strömsund.

  Polisens kamp mot knarket motarbetas dock av allt fler politiker, framförallt av ungdomarna själva.

  "Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol", kräver nyliberala Centerpartiets ungdomsförbund (CUF). Alltså tvärtom vad lagen säger och vad Polisen i Jämtland nu jobbar för.

  "LUF för avkriminalisering av cannabis" skriver Liberalernas ungdomsförbund på sin hemsida. Om det inte blir lagligt att knarka kommer "människor att dö som flugor", enligt de Liberala ungdomarnas verklighetsuppfattning.

  "Vi vill att människor ska sluta att dö som flugor på grund av en hänsynslös politik, det är avgörande för oss. Alkoholen har redan samma avkriminaliserade ställning", skriver LUF.

  Det är oklart om Polisens arbete mot droger nu även kommer att rikta sig mot extremistiska politiker och mot den del av media som normaliserar drogerna.

  Rättegången mot Junsele-bröderna avslutad

  "Hundratals våldtäkter mot barn" Två politiskt korrekta bröder misstänks för hundratals våldtäkter mot barn. Polisen struntade i att utreda polisanmälan.

  Igår avslutades den uppmärksammade rättegången mot två politiskt korrekta antirasistiska HBTQ-bröder i Junsele, som misstänks för hundratals våldtäkter mot barn.

  Bröderna greps efter att ett av offren larmat på yttrandefrihetsforumet Flashback, som förbjudits av den svenska regimen men som kan fortsätta verka från USA.

  Innan det hade brotten polisanmälts, men detta ledde inte till att Polisen vidtog några åtgärder mot bröderna. Kanske berodde detta på att de utåt uppfattades som starka anhängare av regeringens könspolitik.

  Åklagaren har i sin plädering yrkat på långa fängelsestraff, men vägrar att svara på hur långa. Maxstraffet för grov våldtäkt mot barn är dock tio år. Båda bröderna har erkänt våldtäkt på det yngsta av de fem barn som är målsägare i rättegången, en våldtäkt som de har filmat.

  Domen kommer att meddelas den 15 December.

  Nej till mer samisk makt

  Förslaget inte tillräckligt nationalistiskt Regeringens förslag om mer makt till samerna förkastas av samerna själva, vars ledare anser att förslaget är otillräckligt.

  Sametinget förkastar Socialdemokraternas förslag om ökad samisk makt i Norrland. Anledningen är att förslaget anses vara kraftlöst och inte ge samer något reellt inflytande.

  -Sametinget är också kritiska till förslaget om samiskt inflytande, säger styrelseordförande Per Olof Nutti.

  Socialdemokraternas förslag kritiseras även av flera männniskorättsorganisationer, som exempelvis Amnesty, Civil Rights defenders och Svenska kyrkan. Enligt dessa bryter den Socialdemokratiska regeringen mot internationell rätt och mot FN:s konventioner.

  För att följa globala lagar måste regeringen ge vetorätt till samerna över viktiga beslut som påverkar människor och miljö i Sapmi, menar man. Detta eftersom samer anses ha bott i landet längre än andra folkgrupper. De folkgrupper som invandrat efter ursprungsbefolkningen ska ha mindre rättigheter, enligt FN.

  I praktiken måste vetorätten antingen ges till det delvis "försvenskade" Sametinget, eller direkt till de mer nationalistiska och etniskt medvetna Samebyarna.

  Sametinget såväl som Samebyarna anser att det nu nedröstade förslaget bara innebär att samiska nationalister ges möjlighet att kommentera myndigheters beslut som rör dem, men att de egentligen inte ges inflytande över slutresultatet.

  HIV rekordökar i Norrland

  "Antal smittade minskar" enligt media men samtidigt rekordökar antalet smittade. Hur går det ihop?

  Antalet HIV-smittade i Sverige som behöver vård har ökat nästan fyra gånger de senaste tio åren. Även i Norrland är trenden att antalet smittade som söker vård ökar med hundratals procent. Samtidigt rapporterar media att antalet HIV-smittade minskar i Sverige.

  I verkligheten fungerar det så att antalet personer som smittas i Sverige minskar, på grund av de effektiva bromsmedicinerna som kraftigt sänker sjukdomens smittsamhet.

  Samtidigt har antalet HIV-smittade kraftigt ökat i Sverige på grund av massinvandringen, och på grund av att HIV-smittade människor idag överlever längre än tidigare.

  2016 sökte 6 200 personer för HIV-relaterad vård, varav nästan hälften i Stockholm. Men på grund av regeringens tvångsförflyttningar av asylsökande till Norrland har sjukdomen blivit allt vanligare även här.

  Moderaterna vill knäcka sossarna med SD

  Journalister arga I Ånge kommun vill Moderaterna testa att bryta Socialdemokraternas vanstyre med hjälp av Sverigedemokraterna. Detta har skapat oro hos extremliberala Centerpartiet som hellre stödjer Socialdemokraterna. Nu tar Centerpartiet journalisterna till hjälp.

  I Ånge har Socialdemokraterna styrt i praktiken diktatoriskt i 60 år, med över 50 procent av rösterna. Men nu vill Moderaterna samla hela oppositionen inklusive Sverigedemokraterna för att bryta sossarnas dödsgrepp över avbefolkningskommunen.

  Metoden att Moderaterna tar hjälp av det nya starka Sverigedemokraterna har testats framgångsrikt i flera kommuner, bland annat i Gävle där SD:s stöd till Moderaterna förra året knäckte ett 100-årigt Socialdemokratiskt styre.

  -Vi vill ta nya grepp och pröva nya metoder ... Om vi lyckas skapa en stark valsamverkan så vi kan bryta ett 60-årigt Socialdemokratiskt styre så är vi beredda att samarbeta med både SD och Ånge Framtid, säger Moderaternas gruppledare Tord Sundqvist.

  Det nya samarbetet har fått nyliberala Centerpartiet att vända sig till journalistkåren för hjälp. Centerpartiet var innan nyliberalismen Ånges näst största parti, men är idag marginaliserat på gränsen till nedlagt.

  Istället är Sverigedemokraterna det näst populäraste partiet i valet till Riksdagen, och i kommunen är Moderaterna, Sverigedemokraterna och lokalpartiet Vår Framtid de som tävlar med Socialdemokraterna om makten.

  Polisen låter migranter knarka på lyxhotellet

  Har fullt upp på annat håll Migranter tillåts knarka på asylhotellet på Pite Havsbad eftersom Polisen "saknar resurser" att ingripa.

  Sedan förra året används lyxhotellet på Pite Havsbad som asylhotell för migranter. Nu avslöjas det att migranter knarkar på hotellet och att Polisen inte anser sig ha resurser för att ingripa mot brottsligheten.

  -Polisen ger walk-over. Låter skrämmande. Hur länge dröjer det innan narkotikan sprider sig utanför Havsbadet?, skriver en läsare på Socialdemokratiska Piteå-Tidningen.

  Enligt Polisen har de fullt upp med att "jobba emot ungdomar". Därför måste drogproblemen på lyxhotellet lämnas orörda.

  -Vi kan inte göra något åt problemet på Havsbadet just nu, detta för att vi måste vara inne i centrala stan och jobba emot ungdomar. Det är en prioriterad verksamhet hos oss, säger kommunpolisen Bo Hedlund.

  Förutom knark är även rökning ett problem på lyxhotellet. Det har hänt att brandkåren varit tvungna att rycka ut fler än 10 gånger per dygn.

  Vänsterextrema tidningar läggs ned

  15 kommunistiska tidningar läggs ned Vänsterextrema ETC väljer nu att lägga ned alla sina lokaltidningar plus några till. Anledningen är att skattebetalarna inte längre tvingas betala för dem.

  Idag avslöjades att 15 av ETC:s skattefinansierade tidningar läggs ned, däribland många lokaltidningar som exempelvis ETC Sundsvall och ETC Umeå. Anledningen är att nästan ingen vill köpa tidningarna, och att de därför inte når upp till presstödsnivån.

  ETC, som ursprungligen kallades Partisano, är en trotskistiskt kommunistisk tidningskoncern.Tidigare har organisationen lyckats pressa ut maximalt med skattepengar ur presstödet genom att starta mängder med lokaltidningar som rest snålskjuts på huvudtidningens arbete. Men nu fungerar inte detta knep längre, vilket gör att alla lokaltidningar läggs ned.

  -Som det ser ut nu måste vi lägga ned samtliga lokaltidningar, så det är klart att det är många människor som drabbas. Nästa steg blir att diskutera detaljerna med facket, säger ägaren Johan Ehrenberg.

  Sammanlagt kommer ett 20-tal vänsterextremister nu att bli utan jobb. Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur "journalister" på ETC skapade en hatkampanj mot Dollarstores VD Peter Ahlberg. Hatkampanjen ledde dock till att Dollarstores vinst ökade kraftigt och VD:n lovade "journalisterna" en gratis flygtur till Nordkorea.

  Kommunisttidningarnas kapitalistiske ägaren Johan Ehrenberg är mest känd för att under 80-talet ha klätt sig och levt som en kvinna under namnet Jenny Ehrenberg. Detta skapade stor uppmärksamhet i borgerlig media, och en viss misstro hos den arbetarklassinriktade delen av vänstern.

  Sosseledare döms för skattebrott

  "Det är häftigt att betala skatt" Socialdemokraternas tidigare partiledare Mona Sahlin döms för brott efter att ha undanhållit staten skatteinkomster. Kriminaliteten ska ha begåtts vid två tillfällen de senaste åren.

  Den före detta Socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin döms nu för brott. Totalt handlar det om två skattebrott på sammanlagt över 217 000 kronor. Den Socialdemokratiska ledaren har själv erkänt brotten.

  "Det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är", påstod den Socialdemokratiske ledaren när hon lurade miljoner väljare att rösta på henne.

  Nu är hon alltså dömd för att vägrat betala skatt. Vid ett annat tillfälle hävdade hon:

  "Jag är baske mig ingen ohederlig person! Jag är ingen fifflare."

  Mona Sahlins politiska karriär kantades av en ändlös rad av skandaler. Men eftersom hon drev en anti-svensk massinvandringspolitik hölls hon under armarna av landets vänsterextrema "journalister".

  Samtidigt underminerades Mona Sahlin ständigt av svenska högersionister, som anklagade henne och flera andra högt uppsatta Socialdemokrater för antisemitism.

  Den brottsdömde Socialdemokratiska ledaren fällde under karriären många tänkvärda citat. Bland annat hävdade hon att alla som andas i Sverige är svenskar:

  "Min uppfattning är att alla som bor i Sverige är svenskar - därför att vi bor här, därför att vi andas alla samma luft".

  Förutom när svenskar ska diskrimineras, då är inte alla svenskar längre...

  "Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska."

  Och när integrationen av migranter misslyckades, då var alla inte heller svenskar:

  "Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka."

  Mona Sahlin avslutade sin karriär som samordnare mot så kallad våldsbejakande extremism. Som sådan bekämpade hon kritiker av migrationspolitiken samtidigt som hon lovade gratis pengar till alla IS-terrorister som ville komma och bo i Sverige.

  Studie om statens brott mot Tornedalingar

  Socialdemokraternas rasbiologi uppmärksammas i ett Norrländsk projekt för att belysa Tornedalingars historia. Syftet är att stärka den Tornedaliska nationalismen.

  Svenska Tornedalingars Riksförbund STR-T får nu 130 000 kronor av Kulturdepartementet för att göra en förstudie om de svenska Socialdemokraternas övergrepp på Tornedalingar

  -Vi vill komma i kontakt med människor som kan vittna om skallmätningarna ... Alla synpunkter, positiva som negativa tas emot, säger verksamhetsledaren och förstudiens sekreterare Maja Mella.

  Enkelt förklarat är Tornedalingar finsktalande ättlingar till kvänerna, som skiljdes åt från övriga finsktalande Norrlänningar när Norrland och Västerbotten delades mellan Sverige och Ryssland i 1809 års fred. Kvänerna var urspungligen en folkgrupp som hyllade Vikingaguden Tor och var bosatt i ett område från västra Finland till Tromsö i norra Norge.

  På 1800-talet bedrevs en integrationspolitik där staten först införde tvåspråkighet för Tornedalingarna och därefter tvingade alla Tornedalingar att tala svenska. Först 1957 utgick ett påbud från staten att det inte var tillåtet att förbjuda Tornedalingar att tala finska.

  Socialdemokraternas Rasbiologi med skallmätningar av representanter av alla nordiska rastyper drabbade även Tornedalingar. Rasbiologin var den tidens Genusvetenskap, där vetenskapen skulle användas för att bekräfta politiska program. Till skillnad från Genusvetenskapen leddes arbetet av riktiga forskare, istället för av politiska aktivister.

  HBTQ-personer oftare psykiskt sjuka

  "Ojämlik hälsa" HBTQ-personer som transpersoner och bisexuella kvinnor är oftare psykiskt sjuka än andra, enligt Region Norrbotten. Nu varnar man för att hälsan är ojämlik.

  Enligt statens medier och Region Norrbotten finns det en "stor ohälsa bland HBTQ-personer". Därför har under fredagen arrangerats den så kallade "Regnbågsdagen" på Regionhuset i Luleå, i syfte att belysa detta.

  -Vi vet att den psykiska ohälsan är hög särskilt bland gruppen transpersoner, men även bisexuella kvinnor som mår sämre än övriga kvinnor i Norrbotten, säger Linda Moestam från Region Norrbotten som är medarrangör av Regnbågsdagen.

  Enligt Region Norrbotten har hälsan dessutom visat sig vara "ojämlik", när man delat in medborgarna i olika grupper baserat på exempelvis sexuell läggning:

  -Det är viktigt att veta att det är en väldigt ojämlik hälsa bland de som bor i länet, förklarar Moestam.

  Frågan är nu hur Region Norrbotten ska göra hälsan mer jämlik, så att alla grupper i samhället mår jämlikt dåligt psykiskt.

  Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur psykisk sjukdom ökar alarmerande i många grupper i samhället, bland annat hos barn. Idag är dubbelt så många barn psyksjuka som för tio år sedan och orosanmälningarna har ökat flera hundra procent.

  Flygplatser ska fjärrstyras från Stockholm

  Norrländska flygplatser ska fjärrstyras från Arlanda i Stockholm. Den nya ordningen ska införas från och med 2020.

  Enligt avtal som tecknats kommer Kiruna Airport, Umeå Airport, och Åre Östersund Airport att fjärrstyras från Arlanda i Stockholm. Försämringen väntas vara klar 2020.

  -Med avtalet mellan LFV och Swedavia tas ett stort steg mot en digitalisering och effektivisering av flygtrafiktjänst i Sverige, säger LFV:s generaldirektör Ann Persson Grivas i ett pressmeddelande.

  I praktiken innebär nyordningen att flygtrafikledningen i tornen flyttas från de Norrländska flygplatserna till Stockholm. Flygtrafikledning på distans är globalt sett en ny uppfinning och Luftfartsverket tillsammans med Saab är först i världen med att testa det. Sedan tidigare styrs Örnsköldsviks flygplats på distans.

  -Jag har en dålig känsla i magen, det här har inte gått rätt till. Vanligtvis brukar det vara högt i tak dessa diskussioner, men det har det inte varit i det här fallet. Det har ringt piloter och flygledare till mig som inte vågat uttala sig offentligt, då är det något som är fel, säger Moderaternas riksdagsledamot från Västerbotten Edward Riedl (M).

  Ekonomiskt innebär flygtrafikledningen på distans besparingar då en stor del av personalen sparkas.

  SR kräver fri invandring för afghanska barn

  "Novemberupproret" stöds nu av vänsterextrema Sveriges Radio (SR) i en stödartikel där som vanligt bara den ena sidan får komma till tals.

  Genom att hänvisa till "flera ideella hjälporganisationer" som aldrig nämns vid namn och som inte representeras av någon person har Sveriges Radio (SR) startat en ny politisk kampanj för att i praktiken skapa fri invandring till Sverige för ungdomar och barn från Afghanistan.

  Som vanligt med SR:s politiska artiklar får bara den ena sidan komma till tals. Denna gång intervjuar SR ett barn från Afghanistan. Enligt barnet är det "problem" i Afghanistan och han "har redan jobb här". Mellan raderna går det att utläsa att Migrationsverket bedömt att asylskäl saknas.

  Propagandaartikeln som är undertecknad av "P4 Jämtland" saknar en intervju med en chef på Migrationsverket som får förklara för läsarna varför Sverige skickar tillbaka människor till Afghanistan. Artikeln saknar också uttalanden från de "flera ideella hjälporganisationer" artikeln påstås handla om och ifrån organisationer i Sverige som är emot fri invandring.

  Sveriges Radios propagandajournalistik och dess återkommande vänsterextrema artiklar har fått allt fler debattörer att kräva att riksdagen sätter stopp för verksamheten. Speciellt är Moderaterna drivande i frågan, efter att SR attackerat moderata oppositionspolitiker i både Östersund, Umeå och Sundsvall.

  Tomte-VM i Gällivare ställs in

  Kan avvecklas helt Tomtar från hela världen måste i år hitta ett annat land att arrangera deras VM, eftersom de årliga tomtemästerskapen i Gällivare i år ställts in.

  Tomte-VM har arrangerats varje November i Gällivare de senaste åren men i år ställs mästerskapen in. Anledningen är officiellt att tomtarna inte får plats i Gällivare eftersom flera byggprojekt pågår. Enligt Visit Gellivare som arrangerar tomtespelen är det inte säkert att mästerskapet kommer tillbaka.

  Tomte-VM är internationellt känt som Santa Winter Games, och har arrangerats i Gällivare 13 gånger. Arrangemanget lockar tomtar från hela världen, bland annat Kina, Frankrike och Tyskland.

  Grenarna tomtarna tävlar i är bland annat att klä granen, paketstapling, grötätning, lassokastning och skidåkning.

  Domstol ger SD rätt

  Olagligt att diskriminera SD Socialdemokraternas olagliga försök att hindra demokratin stoppas nu av domstolen. Detta innebär att väljarna i Ånge nu får chans att lyssna på Sverigedemokraternas kritiska åsikter om samhällsutvecklingen.

  Ånge kommun som styrs av Socialdemokraterna försökte förra året att genom olagliga metoder stoppa oppositionspartiet Sverigedemokraterna och dess demokratiska opinionsbildning. Detta slår nu Förvaltningsrätten i Härnösand fast i ett domslut.

  Att Sverigedemokraterna vill presentera sin politik för väljarna i Ånge gör Socialdemokraterna oroliga. Därför ändrade man i reglerna för hur Folkets Hus i Ånge får hyra ut sina lokaler. Genom att låtsas lägga makten i händerna på Folkets Hus styrelse försökte man ge sken av att vara demokratiska. Men domstolen gick inte på Socialdemokraternas knep.

  Domstolen hänvisar till Likställighetsprincipen, som innebär att en kommun inte kan särbehandla någon enskild person eller grupp. Det var detta som Socialdemokraterna gjorde genom att försöka stoppa oppositionens politiska möten.

  Svårare utreda jaktbrott

  För låga straff Resultatet av den stora jakthärvan i Norrbotten gör att Polisen i framtiden kan förbjudas att avlyssna jägares telefoner.

  Framtida grova jaktbrott kan bli betydligt svårare att utreda. Detta eftersom domarna i jakthärvan i Norrbotten inte nådde upp till den tvåårsgräns som krävs för att Polisen ska få göra lagliga telefonavlyssningar.

  -Det är de brott som begicks under pågående telefonavlyssningar som de döms för, men den påföljd domstolen fastställde gör att vi aldrig mer kommer kunna använda telefonavlyssningar om just den längden på straff står sig, säger miljöåklagare Christer Jarlås.

  Med andra ord gjorde Polisen fel som avlyssnade de misstänkta. Om lagen följts hade de alltså aldrig dömts.

  Huvudmannen i jakthärvan dömdes till fängelse i ett år och fyra månader. Två andra män dömdes till fängelse i ett år respektive ett år och tre månader, och ytterligare två män dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 100 timmar.

  Tidigare i år friades en polis från att ha påståtts vådaskjutit ett skott vid ett tillslag mot misstänkta tjuvjägare. Den gången anklagades Polisen för rasism.

  Akuta sparkrav i Jämtland

  "Läget är väldigt svårt" Läget är väldigt svårt för sjukvården i Jämtland och nu krävs fler besparingar snabbt.

  Regringens politik tvingar nu Region Jämtland Härjedalen till nya akuta sparåtgärder. Regionens ekonomiska underskott har fortsatt att öka trots de neddragningar som genomförts under hösten.

  -Läget är väldigt svårt, säger Sjukhusdirektören Lisbet Gibson.

  Anledningen till krisen sägs vara att sjukhuspersonalens löner ökat med 90 miljoner kronor sedan förra året. Underskottet i finanserna beräknas nu bli 220 miljoiner för hela året.

  Men egentligen är det helt onödigt att spara, eftersom regeringen lätt hade kunnat skjuta till de pengar som fattas. Sjukhusvården i Sverige är nämligen, trots Landstingsskatten, helt beroende av extra pengar från staten. Bara under förra året sköt staten till 23 900 miljoner kronor bara för läkemedelsförmånen. Dessutom lovade regeringen att utöver alla andra bidrag satsa 10 000 miljoner kronor extra på vården.

  Att då skjuta till futtiga 200 miljoner kronor är naturligtvis inte något problem. Speciellt som man förra året visade sig ha 50 000 miljoner kronor extra, utöver ordinarie budget, att satsa på migrationspolitiken.

  Pengarna finns alltså, men av någon anledning vill regeringen att Landstingsvården i Sverige sakta och i lagom takt förblöder. Det hela verkar vara en designad systemkollaps, liknande den som globalister utförde på Sovjetunionen i början på 90-talet.

  Jättemeteorit slog ned i norra Finland

  "Trodde det var flygkrasch" En stor meteorit slog igår eftermiddag ned i norra Finland nära Enare träsk. Stenen var så stor att den lyste upp stora områden och vittnen berättar om en hög smäll.

  En jättelik meteorit slog igår eftermiddag ned i den Norrländska delen av Finland. Larmet kom 17.40 och då befarades att det var ett flygplan som kraschat.

  Meteoriten skapade ett tio sekunder långt dagsljus där den for fram, och den höga hastigheten skapade en ljudbang. Smällen tolkade många vittnen som en krasch mot marken.

  -Det vi vet är att den kan ha slagit ner söder om Inarijärvi (Enare träsk), säger Jaako Visuri som är chef På URSA, Finlands astronomiska sammanslutning.

  Finska forskare har beräknat att meteoren vägt mellan 10 och 100 kilo. Sannolikt rör det sig om en så kallad bolid. Fenomenet är ovanligt och inträffar bara ungefär vart femtonde år. Vissa rymdstenar kan röra sig så fort som 250 000 km/h.

  För några år sedan slog en liknande men större sten ned i en miljonstad i Ryssland och skadade omkring 400 människor. Den meteoriten hade en sprängkraft av 400 kiloton, vilket motsvarar 400 000 trotyl. Stenen såldes därefter för flera miljoner kronor.

  Lagligt att försämra vården

  "Ojämlikhet är naturligt" Avvecklingen av akutvården i Ångermanland får nu stöd av domstolen, som påstår att vård på lika villkor inte innebär att vården inte får vara ojämlik.

  Förvaltningsrätten i Härnösand avslår föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus överklagande och menar att nedläggningarna av vården i Ångermanland inte strider mot rätten till vård på lika villkor.

  Enligt Förvaltningsrätten betyder "vård på lika villkor" inte att villkoren behöver vara lika. Enligt domstolen är det nämligen "naturligt" med orättvisor:

  "Förvaltningsrätten konstaterar att en viss skillnad i servicenivå mellan olika landstingsdelar får anses vara naturlig", skriver domstolen i domen.

  Det var Nils-Gunnar Molin, som är ordförande i föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus, som överklagade och begärde laglighetsprövning enligt kommunallagen. Molin menade att beslutet stred mot likställighetsprincipen i och med att medborgarna i Ådalen särbehandlas negativt.

  Den hårt kritiserade avvecklingen av akutvården i Sollefteå genomdrevs av Socialdemokraterna efter votering med 45 röster mot 32.

  Domen kan komma att överklagas till kammarrätten i Sundsvall.

  Krav på att SVT och SR läggs ned

  "Public service gör dig dum i huvudet" Allt fler röster höjs nu för att lägga ned statliga SVT och SR. Samtidigt lämnar alla bra journalister organisationerna, vilket förstärker det dåliga och ger kritikerna vatten på kvarn.

  Nu är det inte längre bara Moderater som kräver att vänsterextrema SVT och SR läggs ned. Även de egna journalisterna har tröttnat på det interna åsiktsförtrycket såväl som på den enfaldiga politiska agendan.

  Ett exempel är den ansedda journalisten Jörgen Huitfeldt, som lämnar SR för tidsskriften Kvartal.

  "Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran", skriver Kvartal om sig själva.

  I praktiken betyder detta att man inte ställer upp på den politiskt korrekta åsiktskorridoren, som av anhängarna kallas "värdegrunden".

  Kvartal leds numera av den invandringskritiske chefredaktören och judinnan Paulina Neuding. Neuding är känd för att uppmärksamma Malmös judars situation, som i vissa fall känner sig angripna av muslimer och av vänstern.

  En annan som kritiserar SVT och SR är helnykteristen, författaren och samhällskritiske journalisten Jens Ganman. Ganman hävdar att public service måste läggas ned, och byggas upp igen från grunden:

  "Gamla arbetskamrater hör med jämna mellanrum av sig till mig och berättar om en koncern som utåt hävdar att de vill att "alla röster ska höras". På insidan råder det motsatta förhållandet, nåt som lett till en osund, paranoid stämning.

  SR/SVT-medarbetare får inte ha "fel" åsikter.

  Man förväntas arbeta efter devisen "lying by omission" - det vill säga man förväntas ljuga (passivt) genom utelämnande av viss information.

  Därför hävdar jag - igen - att public service måste läggas ner, nollas och rekonstrueras från grunden.

  Den politiska aktivismen sitter i väggarna, liksom oviljan att skildra verkligheten som den faktiskt ser ut."

  Många hoppas nu på att arbetet med att lägga ned SVT och SR kan påbörjas redan efter nästa val.

  Polisen saknar resurser mot sexköp

  "Sexhandeln sker frekvent" Några resurser att bekämpa den omfattande sexhandeln finns inte längre i Norrland. Resurserna är slut och brottsligheten eskalerar för varje år.

  I takt med att samhället liberaliseras och splittras i många kulturer har sexhandeln med kvinnor och barn ökat dramatiskt. Sexhandeln är numera omfattande i Norrland. Det visar en kartläggning som länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen genomförde under 2016.

  I första hand är det flickor och kvinnor som utnyttjas men även pojkar och unga män drabbas. Värst är läget i de större städerna Umeå, Sundsvall och Luleå

  -Om det är så att man vill köpa sexuella tjänster i vår region så är det inga svårigheter att göra det. Det tyder på att det finns en ganska omfattande marknad, säger Eva Norlin som är koordinator mot prostitution och människohandel i Region Nord.

  Nu går Polisen ut med att de saknar resurser för att motarbeta brottsligheten. De knapphändiga resurserna som finns har lagts på annat.

  -Det är inget som vi struntar i men vi har inte de resurserna, säger Henrik Blusi som jobbar som förundersökningsledare vid Polisen i Västernorrland.

  Uttalandet kommer med anledning av sexhandeln i Sundsvall, där hotellpersonal nyligen anmälde en man som sedan erkände att han handlade med sex. Samma natt anmäldes även en 30-åring som försökte köpa sex av personalen på hotellet.

  Moderaterna vill forska om våldtäkt och etnicitet

  Våldtar vissa grupper mer? Moderaterna går nu ut och kräver att staten ska forska om vilka som ligger bakom de kraftigt ökande antalet våldtäkter i landet. Socialdemokraterna kan också komma att rösta för förslaget för att hindra Sverigedemokraterna från att få makt.

  Fram till 2005 forskade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på om typer av kriminalitet var vanligare hos vissa fokgrupper. Men eftersom faktan som kom fram gjorde att många människor kände sig otrygga och hotade avskaffades den Socialdemokraterna.

  Sedan dess har inte BRÅ registrerat några uppgifter om brottslingars etnicitet. Det har varit praktiskt för de politiker som hävdar att det inte finns några skillnader, och att allt beror på "socioekonomiska faktorer". Speciellt eftersom det aldrig har utretts vad socioekonomiska faktorer beror på.

  Men nu vill Moderaternas invandrarkritiske riksdagsman och Riksdagens förste vice talman Tobias Billström ändra på detta. Tillsammans med Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé kräver han nu att regeringen agerar för att bota den våldtäktsvåg som sköljer över landet och gör det flera hundra procent mer sannolikt att bli våldtagen i Sverige än i exempelvis övriga Nordiska länder.

  -Vi vill att det görs en ny omfattande kartläggning av sexualbrotten. Vem är förövaren och vem är offret. Det är viktigt för att kunna dra mer slutsatser, i synnerhet om det förebyggande arbetet, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

  Enligt SVT:s "expert" Mats Knutsson kommer förslaget att genomföras om det stöds av de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna. Detta eftersom Sverigedemokraterna då kan rösta igenom förslaget som vågmästare, vilket kommer att tvinga Socialdemokraterna att rösta för förslaget för att hindra att SD får makt.

  -Regeringen har hittills varit kallsinning. Men om samtliga borgerliga partier kräver en sådan sak skulle det säkert få stöd av Sverigedemokraterna. Då är det sannolikt att regeringen skulle böja sig, förklarar Knutsson.

  Skatterna höjs - mest i Norrland

  Tio gånger fler kommuner höjer än sänker skattetrycket. Värst drabbat av höga skatter är Norrland. Framförallt är det i skolor och äldreomsorg som utgifterna ökar.

  I år höjs den totala kommunalskatten i 36 kommuner medan den sänks i bara 4. Trenden håller i sig sedan 2014. Sammanlagt har medborgarna i 162 kommuner fått höjd skatt samtidigt som medborgarna i 16 kommuner har fått sänkt skatt.

  Värst drabbat av skatter är Norrland. Invånarna i Pajala kommun har fått sin skatt höjd med hela 2 procent av den totala inkomsten.

  -Det är speciellt skolor och äldreomsorg som kostar, det är enorma utgifter, säger Jan Larsson som är Socialdemokratiskt kommunalråd i Pajala.

  Störst sänkning av skatten har skett i Österåker kommun, i Uppland. Österåker är liksom övriga kommuner i södra Roslagen starkt borgerligt, och här sänks skatten med "1,32 kronor", det vill säga 1,32 procent av den totala inkomsten.

  Högst skatt i landet har Dorotea kommun, med 35,15 procent. Där har det lokala partiet Dorotea Kommunlista tagit över som det största partiet.

  Lägst skattetryck finns i Vellinge kommun, som är känt för att motsätta sig okontrollerad invandring. I Vellinge har Moderaterna 48 procent av rösterna och skattetrycket är 29,19 procent.

  SR ska ljuga för lyssnarna

  "Vårt förtroende undermineras" Nu kräver cheferna på Sveriges Radio (SR) att deras journalister ljuger för lyssnarna i syfte att mörka de interna sextrakasserierna. Om inte journalisterna ljuger undermineras SR:s förtroende bland folket, enligt ledningen.

  Sexuella trakasserier dominerar tillvaron på vänsterextrema Sveriges Radio (SR). Både män och kvinnor i maktposition sextrakasserar varandra, jämlikt. Men när nu SR tvingas stänga av en prisbelönt kvinnlig "journalist" tvingar man de övriga "journalisterna" att ljuga om orsaken för lyssnarna.

  -Vi förväntas fortsätta skydda och ljuga för publik och de gäster som bokas in. Det underminerar vårt förtroende, berättar en visselblåsare.

  Under torsdagen meddelades under ett internt möte att den för sextrakasserier anklagade kvinnan lämnar SR tills vidare. SR:s "journalister" har fått order av cheferna att ljuga och säga att orsaken är att hon blivit sjukskriven.

  Arbetaren hänger ut sexbrottsanklagade feminister

  "Annars skrivs sanningen bara i alternativmedia" Arbetaren hänger nu ut och jämför de sexbrottsanklagade feministiska vänsterjournalisterna med Kapten Klänning, den vänsterextrema polischefen som dömdes grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst.

  Tre "journalister" från Socialdemokratiska Aftonbladet och en mångkulturell "komiker" hängs nu ut av tidningen Arbetaren. Motivet är att alternativmedia "på högerkanten" redan skrivit om fallen och Arbetaren vill att sanningen ska gå att läsa även i vänstermedia.

  -De senaste veckorna har präglats av ett visst hyckleri. Det finns tidningar som har slagit sig för bröstet och farit med stora ord om att de "värnat pressetiken". Samtidigt kunde de utan minsta tvekan namnge SD-politikern Pavel Gamov efter hans övertramp i Moskva. Det finns ett stort mått av hyckleri i de här frågorna, säger Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkola.

  Jokkola motiverar även uthängningen med att man inte vill vara sämre än "icke-traditionella medier på högerkanten":

  -Vi kom också i ett läge där namnen började dyka upp i icke-traditionella medier på högerkanten. Det är viktigt att de inte ska få stå ensamma och säga: "Vi säger sanningen" och anklaga oss för att mörka på grund av att det handlar om folk i vår egen bransch.

  En av de nu uthängda vänsterjournalisterna på Aftonbladet har kopplingar till de vänsterextremister som kampanjade mot Fjällsjö Nyheter förra året. Om denne "reporter" skriver DN:

  "Under många års tid har unga kvinnor som börjat arbeta på Aftonbladet varnats för två manliga profiler."

  "I hans sjuka värld tyckte han väl att han försökte ragga på mig. Han började föreslå att vi skulle gå hem till honom och ta kokain och ha analsex. Jag sa "nej, aldrig i livet."", skriver DN.

  Arbetaren jämför nu de feministiska vänstermännen med den feministiske polischefen Göran Lindberg, som på grund av sin politik kallas Kapten Klänning.

  "Kapten Klänning" var som öknamnet antyder inte särskilt populär bland riktiga poliser, men tillsattes av den Socialdemokratiska regeringen på grund av sina extrema vänsterpolitiska ställningstaganden.

  Moderaterna ska samarbeta med Sverigedemokraterna

  På kommunal nivå Moderaternas stopp för samarbete med Sverigedemokraterna gäller bara i riksdagen, inte på kommunal nivå. Det har Moderaternas partiledare Ulf Kristersson bestämt. Samtidigt går Moderatledaren upp i topp i förtroendemätningarna.

  Moderaternas nya ledare Ulf Kristersson går nu ut med att Moderaternas avståndstagande mot samarbete med Sverigedemokraterna inte ska gälla på kommunal nivå.

  -Jag vill inte gå in och peka finger till enskilda kommuner ... jag tycker att man inte ska ha nationella pekfingrar som ska tala folk till rätta lokalt, att de inte får skapa en majoritet eller en kommunstyrelse som bygger på en viss parlamentarisk förutsättning, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

  Det nya direktivet är en kompromiss, behovet av samarbete med SD har varit störst på kommunal nivå och det är därifrån trycket kommit mot riksledningen att börja samarbeta.

  Det är framförallt från södra Sverige där Socialdemokraterna är svaga som kraven har rests. Redan idag är det ett 70-tal kommuner som kan komma att beröras.

  Tidigare i år störtade Moderaterna i Hässlehom det rödgröna styret tillsammans med Sverigedemokraterna, vilket gjorde Sverigedemokraterna till förste vice ordförande i alla nämnder.

  Samtidigt visar nya opinionsmätningar efter de tv-sända partiledardebatterna att Moderaternas ledare är den som enligt tittarna gjort bäst ifrån sig. Ulf Kristersson fick 3,77 i medelbetyg. Även Jimmie Åkesson vann förtroendeomröstningen i den debatt han deltog i, med 3,34 i medelbetyg.

  Detta innebär att Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson är de partiledare som folket har störst förtroende för just nu. Även mellan partierna är förtroendet stort, Moderata väljare ger Åkesson 3,44 i medelbetyg och Sverigedemokratiska väljare ger Kristersson 4,06 i medelbetyg.

  Politiker hotas allt oftare

  Borgerliga drabbas värst Hoten mot enskilda politiker blir allt fler och grövre. Värst drabbas högerpolitiker och nu måste flera stadshus låsas för allmänheten. Men när SVT rapporterar om saken vilseleder man om hotens motiv.

  Allt fler politiker i Norrland hotas, av medborgare som är missnöjda med deras politik. Hoten har nu lett till att flera stadshus och motsvarande, bland annat i Umeå, låser dörrarna för allmänheten.

  -Jag var en väldigt social person tidigare, men idag är jag till exempel ytterst tveksam till att gå ut på krogen. När jag kliver ut ur bilen eller Stadshuset tittar jag mig om både till vänster och höger och jag tar bakvägar, så det har påverkat min vardag, säger Liberalernas Peder Westerberg.

  Oftast är det borgerliga politiker som hotas. När Fake News fabriken SVT skriver om hoten mot Westerberg gör man det under den vilseledande underrubriken "Svårt att koppla hoten politiskt". Sedan pekar man ut "nazister" som ansvariga, i samma mening som man nämner frågan om "EU-migranter" (tiggare). Men det Westerberg sagt om EU-migranterna är exakt samma sak som "nazisterna" säger:

  -Jag tänker inte medverka till att det blir några kåkstäder i Sverige utan jag tycker att man borde satsa och hjälpa romerna nere i Rumänien istället, säger Liberalernas gruppledare i Umeå Peder Westerberg.

  SVT försöker alltså att lura sina läsare. I Umeå kommun är det bara Vänsterpartiet, nyliberala Centerpartiet och extremistiska Feministiskt Initiativ som stödjer SVT:s politik om att flytta tiggarna från Rumänien till Umeå. Alla andra partier har samma åsikt som "nazisterna".

  Granskar man politikernas utsagor om hot ser man att det främst är borgerliga politiker som hotas. Bland annat är en person dömd för att ha hotat att bränna ned det hus som Moderaternas kommunalråd i Umeå Anders Ågren bor i .

  Regeringen spred falsk nyhet

  Hetsade mot oppositionen genom att sprida osanna uppgifter från skandalomsusade Aftonbladet.

  Det var för drygt en vecka sedan som Aftonbladet publicerade en falsk nyhet om bränder på asylhotell. Aftonbladet-journalisten Jan Guillou förde under rubriken "Högern och medier har anpassat sig till SD:s svarta sagovärld" fram det felaktiga påståendet att "bara år 2016 anlade extremhögern i Sverige över 50 mordbränder på flyktingförläggningar".

  Aftonbladet-journalisten hävdar i artikeln att "faktan" kommer ifrån MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Men MSB tillbakavisar uppgifterna. De är Fake News.

  -Nej, det är fel, säger Marianne Stålheim på MSB.

  Trots att nyheten är påhittad väljer den Socialdemokratiska regeringen att föra vidare den falska nyheten. Detta görs på Twitter av Socialminister Annika Strandhäll, den 29 Oktober klockan 21:40.

  I Mars i år gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med en rapport för att varna medborgarna för att falska nyheter kan komma att påverka valet.

  Det är oklart om MSB då visste om att regeringen använder sig av dessa falska nyheter för att påverka väljarna.

  Psykisk sjukdom ökar kraftigt bland barn

  Fördubbling av psyksjuka barn Det har aldrig funnits så många psykiskt sjuka barn i Sverige som idag, och antalet rekordökar för varje år. Vad orsaken är kan inte staten förklara för medborgarna.

  Antalet psykiskt sjuka ökar för varje år i det Nya Sverige. Störst är ökning bland barnen. Dubbelt så många barn tvingas äta antidepressiv medicin idag som för tio år sedan. 2006 använde 35 000 ungdomar mellan 15-24 år antidepressiva, jämfört med 64 000 personer 2016.

  -Vad vi kan se är att ökningen har drabbat hela ungdomsgruppen. Det kan alltså bero på förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden, säger Säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

  Exakt vad i miljöerna som ändrats de senaste tio åren, och får barnen att bli psykiskt sjuka, vill eller kan inte statens representanter svara på.

  I takt med att barnen mår allt sämre psykiskt ökar också orosanmälningarna kraftigt. I Sollefteå i Ångermanland har antalet orosanmälningar ökat med 400 procent de senaste fem åren.

  -Det är rätt tufft för många barn idag. Det är många barn som mår dåligt, säger Maria Lindsbo som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Sollefteå.

  Ofta är det våld i hemmet som ligger bakom orosanmälningarna. Hur det kunde bli så här samtidigt som regimen förverkligar sin självhatande anti-svenska polariseringspolitik är för makthavarna oförklarligt.

  Antirasister attackerade kräftskiva

  Döms till fängelse Ledaren för en grupp antirasister döms nu till fängelse efter att ha hamnat i bråk med en privat fest och skjutit värden. Den våldsbejakande extremismen utspelade sig i ett bostadsområde i Gävle.

  Kvällen den 2 September i år hölls en kräftskiva i ett bostadsområde i Gävle. Stämningen var god, fram tills att festdeltagarna plötsligt attackerades med skjutvapen av en grupp antirasister.

  Enligt domen ska antirasisterna ha uppehållit sig på gatan utanför festen för att de beväpnade med skjutvapen skulle inspektera en bil, som de trodde hade förföljt dem. När de hörde festdeltagarna ska de ha blivit provocerade.

  Efter att antirasisterna gått in på en av tomterna i bostadsområdet och efteråt synts bärandes på hockeyklubbor uppstod ett bråk mellan gänget och flera av festdeltagarna, där festdeltagarna uppmanar antitrasisterna att ge sig av från deras kvarter. När en av kvinnorna på festen knuffar till en av männen drar han plötsligt upp en laddad revolver.

  -Jävla rasist! Vi är här hur mycket vi vill. Det är inte din gata! uppges en av antirasisterna ha argumenterat.

  I tumultet som uppstår brottas antirasisten ned av festdeltagarna, men skjuter samtidigt värden för festen i benet.

  -Jag måste skydda mig, alla är rasister, förklarade den revolverbeväpnade antirasisten.

  Mannen som sköt värden för festen döms nu till 1 år och 9 månader i fängelse för grov misshandel, vapenbrott och brott mot knivlagen. Trots att mannen är utländsk medborgare och döms för andra gången i år har åklagaren inte yrkat på att mannen ska utvisas. Istället ska han stanna i Sverige och fortsätta berika våra makthavare.

  Kräver skadestånd till man som knarkade ned barn

  "Misshandlad av pappan" En åklagare i Piteå kräver nu skadestånd till en man som knarkade ned ett barn på en fest. Istället för att åtala knarkaren väljer åklagaren att åtala flickans pappa, som misstänks ha ingripit mot knarkaren för att värna sitt barn.

  Åklagare vid Piteå tingsrätt kräver nu skadestånd till den man som ska ha knarkat ned en 17-årig flicka på en lägenhetsfest. Mannen sägs ha blivit misshandlad av flickans pappa.

  Enligt åklagaren fick en pappa i Arvidsjaur reda på att en 21-årig man knarkat ned hans omyndiga dotter med hasch. Därför körde han 10 mil till Arjeplog för att ge knarkaren en fysisk tillrättavisning.

  Enligt 21-åringen både slog och sparkade pappan honom, samt knäade honom. Även en knarkande granne ska ha fått motta slag.

  Enligt 21-åringen har han nu fått synbortfall och saknar känsel i ansiktet. Åklagaren vill därför hjälpa honom att tjäna 65 000 kronor i skadestånd, samt sätta pappan i fängelse så att han inte kan skydda sin dotter från mannen igen.

  Pappan förnekar brott, men misstänks av åklagaren för grov misshandel och grovt hemfridsbrott. Domen kommer den 16 November.

  Porrfilm för barn var Fake News

  SVT publicerade falsk nyhet Romantisk komedi om att starta om utan sex och porr blev till "porrfilm för barn" när SVT publicerade sin senaste falska nyhet.

  "Busschaufför polisanmäls: Visade porrfilm för barn" var en av SVT:s rubriker förra veckan. Nu avslöjas detta som en falsk nyhet.

  SVT:s journalister lyckades få både bussbolagets VD och rektorn på Norsjöskolan att ställa upp och ta ställning för den falska nyheten. Enligt SVT var det en "gladporrfilm" som visades för barnen. "Fruktansvärt" lyd kommentaren från rektorn.

  Efter att nyheten avslöjats av Polisen som Fake News har busschaffören blivit helt rentvådd. Nu säger VD:n att han istället litar på busschauffören.

  Filmen som visades på bussen heter 40 Days and 40 Nights och handlar om en ung heterosexuell man med trassliga relationer som väljer att avstå från alla former av sexuella aktiviteter under 40 dagar. Resultatet blir att han varvar ned, finner sin drömkvinna, och äntligen kan bilda en stabil relation.

  Officiell trailer för 40 Days and 40 Nights

  Våldtäktsanklagad stoppas från Mångfaldsdagen

  Anledningen döljs av lögner Den senaste i raden av svenska feminister som anklagas för våldtäkt av andra feminister har stoppats från att delta i flera skattefinansierade propaagandaevenemang, däribland i Sundsvall.

  Ännu en av Sveriges främsta opinionsbildare och mest hyllade feminister har anklagats för flera fall av våldtäkt. Detta som ett resultat av den så kallade #MeToo-kampanjen, där politiskt korrekta vänsterdebattörer anklagar varandra för våldtäkter och sexuella övergrepp.

  Den senaste feministmannen att anklagas i drevet kallas "komiker" i pressen men har dock under många års tid i verkligheten försörjt sig på att opinionsbilda å den svenska regimens vägnar. I praktiken innebär det att arbeta med att åka runt på konferenser och säga de "rätta" sakerna om feminism, rasism, mångkultur och fri invandring.

  Nu stoppas dock mannen från att delta i flera skattefinansierade propagandatillställningar, däribland "Mångfaldsdagen" i Sundsvall. Enligt mannens manager är han "sjuk". Men enligt Mångfaldsdagens talesperson handlar det inte om sjukdom, utan om ett beslut som Mångfaldsdagen varit med om att fatta eftersom man inte tycker det varit "lämpligt" att ha med den våldtäktsanklagade mannen på den politiskt korrekta "utbildningsdagen".

  Mannen har även stoppats från flera andra liknande konferenser där syftet har varit att utbilda deltagarna i "värdegrunden", det vill säga vilka politiska partier lönearbetare får rösta på i valen. Bland annat har mannen försvunnit från Lärarförbundets konferens Skolforum, där lärare ska tränas i att "utbilda" skolbarnen i att inte rösta på Sverigedemokraterna.

  Den nu våldtäktsanklagde mannen har en hög post inom den politiskt korrekta vänstereliten, och har bland annat fått pris av FN, är anställd av Bonnierfamiljens TV4, och har skrivit böcker om vilka som ska kallas svenskar. Han har dessutom en historiskt framträdande roll i regimens hets mot Sverigedemokraterna.

  Politiskt är mannen en kurdisk nationalist som anser att kurder har rätt till ett eget land, men är ändå mest känd för att driva en mångkulturell politik mot Sverige där svenskar ska fråntas rätten att ha ett eget land.

  SR-kampanj mot nya Samestyrelsen

  "Barnen hotades" Konflikten mellan renägande samer i de självstyrande Samebyarna och icke-renägande samer utanför Samebyarna har gått in i en ny intensivare fas där den icke-renägande sidan via partiet Min Geaidnu och Sveriges Radios journalister anklagar den renägande sidan för hot mot barn. Samtidigt mörkar SR vad frågan egentligen handlar om.

  Den största politiska frågan för landets samer är den om "alla samers lika värde". Idag kan man med samevänsterns retorik argumentera att renägande samer är "mer värda", och icke-renägande samer är "mindre värda" (lika "lite" värda som svenskar). Oppositionen i Sametinget vill ändra på detta så att icke-renägande samer blir "lika mycket" värda som renägande samer, och alltså mer "värda" än svenskar. En politik som avvisades av väljarna i det senaste valet till Sametinget.

  Bakom retoriken om "värde" och "rättigheter" gömmer sig naturligtvis även fördelningen av pengar och makten över Norrlands rika naturresurser. Men i förlängningen handlar den samiska vänsterpolitiken om att avskaffa de samiska raslagarna och skapa en öppen samiskhet, där araber och somalier kan bli framtidens samer. Precis som de enligt de flesta riksdagspartier ska bli framtidens svenskar.

  De samepolitiker som kämpar för "alla samers lika värde" är ofta så kallade "försvenskade samer", som inte sällan är dubbelorganiserade och parallellt kämpar för att upplösa den svenska etniciteten. Samtidigt finns det seriösa samer som inte är renägare, och som lider av att gällande lagar omöjliggör för dem att skaffa renar.

  "Hot mot barn" nytt slagträ i debatten

  I en ny kampanj från vänsterextrema Sveriges Radio (SR) används nu "hot mot barn" som ett nytt slagträ i denna debatt. SR är sedan tidigare på samevänsterns sida och arbetar nära vänsterpartiet Min Geaidnu, vars partiledare Christina Åhren nu anklagar renägarsidan för "hot" mot henne och hennes barn. Mellan raderna kan man läsa att hoten mot henne och barnen egentligen består i att de ska tvingas leva som vanliga svenskar, utan samiska särrättigheter.

  Hoten ska enligt SR bestå i 17 missade samtal och uppmaningar om att tänka på vilken framtid partiledarens svensk/samiska barn skulle ha i Samebyarna om partiet väljer att öppet motarbeta dessa.

  -Jag hade 17 missade samtal på två timmar. En del var absolut inte trevliga ... jag skulle tänka på mina barns framtid, och hur de skulle klara sig i det här Samebysystemet, säger Christina Åhren enligt SR.

  Istället för att beskriva den egentliga konflikten mellan renägande samer och icke-renägare samer mörkas detta av SR, som istället väljer att driva den icke-renägande partens politik genom att ta upp "hot mot barn" som argument. Inte heller vill SR beskriva mekaniken bakom hoten, vilken består i att vänsterextrema Min Geaidnus partiledare kan komma att förlora sitt delägarskap i Samebyn.

  För att få vara medlem i en sameby ska man enligt lagen arbeta med renskötsel inom samebyn, eller tidigare arbetat med renskötseln och inte skaffat ett annan jobb, eller vara make eller hemmavarande barn eller liknande till en medlem. Min Geaidnus partiledare Christina Åhren uppfyller inga av dessa krav, men är ändå medlem.

  Det är därför som partiledaren, och i förlängningen hennes barn, befinner sig i en position där de kan komma att förlora sitt medlemskap i Samebyn om de motarbetar Samebyarnas intressen.

  Istället för att förklara konflikten presenterar SR i sin artikel att lösningen på hotdebatten skulle vara att den folkvalda styrelsen i Sametinget ändrar sin politik, till Samebyarnas nackdel.

  Knivman greps på Arlanda

  Återvände till Sverige Mannen som misstänks ha försökt mörda en Strömsundsbo med kniv förra året har gripits på Arlanda. Detta efter att den utländske mannen nu återvänt till Sverige.

  En ung utländsk man i 20-års åldern har gripits på Arlanda misstänkt för det dråpförsök som skedde i centrala Strömsund förra hösten. Mannen har varit häktad i sin frånvaro och internationellt efterlyst.

  Det var i September 2016 som en Strömsundsbo utsattes för ett dråpförsök i centrala Strömsund. Mannen fick ta emot flera knivhugg över hela kroppen bland annat i huvudet och i ryggen.

  -Mannen fick livshotande skador och hade han inte kommit under behandling så hade han förlorat livet, säger åklagare Jenny Öhrn.

  MittMedia och dess vänsterextreme "journalist" Simon Sjödin kom dock fram till en annan slutsats. Eftersom den misstänkte mannen var utlänning mörkades dråpförsöket för läsarna, och offrets skador beskrevs som ringa.

  Även i sociala medier kampanjade vänsterextremister och försökte att tona ned händelsen, eller sprida förvirring kring den.

  Flera personer är hörda i utredningen och åklagaren har till den 30 November på sig att väcka åtal.

  Dråpförsöket är bara ett i raden av många allvarliga våldsbrott i Strömsund de senaste åren. Året innan mördades en afrikansk småbarnsmamma inför ögonen på sin treåriga dotter.

  Den gången tog mördaren livet av sig efter att ha gripits i södra Sverige, något som skedde på rättspsyk i Sundsvall.

  Samma år dömdes en sovjetutbildad uzbek till 18 års fängelse för mordförsök på Strömsunds omtalade islamistledare. Islamistledaren fick asyl i Sverige eftersom han jagades av myndigheterna i hemlandet, som anklagade honom för att vara chefsideolog för anti-semitiska terrorister som vill skapa en global islamiststat.

  Terrorattentat mot flygplan

  Försökte mörda hundratals Norrlänningar Ett flygplan i Gällivare har saboterats i samband med ett inbrott på flygplatsen. Nu ställs alla flygturer från och till flygplatsen in för att utreda brottet.

  Flygplatsen i Gällivare har blivit utsatt för ett terroristiskt sabotage, vilket har resulterat i att flygturer från och till flygplatsen nu ställts in.

  Det var vid 5-tiden på måndagsmorgonen som Polisen larmades till flygplatsen i Gällivare, efter rapporter om att ett inbrott skett. På plats visade det sig att både stängslet och hangaren gjorts hål på. Inuti hangaren upptäcktes dessutom att ett av flygplanen saboterats.

  -Det syns tydligt att någon har saboterat planet. Jag kan också berätta att den eller de som tagit sig in på flygplatsen först har gjort åverkan på stängslet och sedan på hangaren. Det är ingen som har tagit sig in dörrvägen direkt, säger Kaisa Pääkkölä som är säkerhetsansvarig på Gällivare flygplats.

  Till omedelbar följd av sabotaget ställdes morgonflyget som skulle ha avgått till Kramfors in. Brottet rubriceras just nu som brott mot luftfartslagen.

  -Vi behandlar det som en allvarlig händelse. Vi har stängt flygrummet och flygplatsen, säger flygplatschefen Michael Gustafsson.

  Gällivare kommuns krisgrupp har kopplats in för att stödja personalen på flygplatsen.

  Staten etniskt rensar svenskar från fjällen

  Ingen vill minnas eller veta av hur svenskar etniskt rensas av staten från fjällmarkerna. Nu kan den sista generationen svenskar vara på väg att utplånas från en yta större än många av världens länder.

  En grupp som sällan nämns i den offentliga debatten är de så kallade Norrländska fjällbönderna. Fjällbönder bedriver boskapsskötsel uppe i fjällen, traditionellt ofta i form av fäboddrift. Det vill säga de var bofasta, men hade inte sällan flera gårdar i syfte att maten skulle räcka till djuren.

  1888 började staten att i politiskt syfte etniskt rensa de svenska fjällbönderna. Detta gjordes genom att staten kriminaliserade många svenska bosättningar norr om odlingsgränsen, och beslagtog deras mark.

  I fortsättningen fick vissa av bönderna istället hyra sin mark av staten, i något som kallas fjällägenheter. Genom sin nya makt började staten trakassera fjällbönderna på en rad olika sätt i syfte att få dem att flytta.

  Ett sätt kunde vara att en statlig "tillsyningsman" tvingade småbarnsfamiljer att flytta med ursäkten att farmor och farfar bodde kvar på gården som pensionärer, och att det var olagligt att två familjer bodde i samma fjällägenhet.

  Andra gånger lade sig Länsstyrelsens tjänstemän i vilken kvinna en fjällbonde fick bo tillsammans med. Allt i syfte att göra livet så jävligt som möjligt för svenskarna.

  Bara i Härjedalen och Jämtland tvångsinlöstes 115 245 respektive 131 250 hektar mark. Detta är en större yta än ett 30-tal av världens ca 200 självständiga länder.

  Motivet till statens etniska rensning av svenska bönder från fjällen var att göra plats åt renägande samer från Norrbotten, som staten bestämt skulle tvångsförflyttas söderut. En politik som förutom svenskar även drabbade sydsamer på likartat sätt, då många sydsamer fråntogs sin rätt att äga renar, och därmed även sina marker.

  Sedan 1950-talet lyder den av staten beslagtagna marken under statliga servitut som skapats till skydd för renskötseln, varför det inte går för staten att lämna tillbaka den utan att begå nya övergrepp. Sedan 1928 skyddas dessutom renskötseln av en raslag, i syfte att inte samiska renskötare ska kunna konkurreras ut eller köpas upp av svenska företagare.

  I en motion från 2014 i Sveriges Riksdag yrkar Sverigedemokraterna på att avskaffa de svenska raslagarna. Om fjällbönderna skriver man:

  "Historiskt är de södra fjällen ett land befolkat av fjällbönder som trängts undan på grund av ett ensidigt gynnande av rennäringen."

  Idag finns det bara ett 30-tal fjällägenheter kvar i Sverige, medan det för mindre än 100 år sedan fanns omkring 500 stycken. Lite bättre har det gått för de fjällbönder som fortfarande äger sin mark, även om de minskat med 80 procent bara sedan 80-talet.

  Idag stöttas ofta de få kvarvarande fjällbönderna av de lokala Länsstyrelserna, medan staten fortfarande har som mål att tvinga dem att flytta och sälja ut fastigheterna.

  Risken är stor att de sista svenska fjällbönderna kommer att etniskt rensas av staten under vår generation.

  Nordkorea tog över Timrås datorer

  Enligt Fake News som SVT och andra liknande opålitliga medier var det Nordkorea som tog över Timrå kommuns datorer tidigare i år. "Nyhetsrapporteringen" passar USA:s pågående kampanj mot landet men är egentligen inte riktigt sann.

  Enligt SVT påstår nu Storbritanniens minister för säkerhet, Ben Wallace, att det var Nordkorea som låg bakom världshistoriens största hackerattack i Maj i år.

  "Det är allmänt känt i en rad länder att Nordkorea tros ha legat bakom", säger Ben Wallace egentligen.

  Attacken riktades mot fler än 150 länder och mest drabbade var Ryssland, Ukraina, Indien och Taiwan. I Timrå tvingades en del av den kommunala verksamheten lägga ned arbetet efter att omkring 100 datorer smittas av viruset Wannacry.

  Hackerattacken gjorde att de utsatta datorernas filer krypterades och låstes av en så kallad mask, och enda sättet att låsa upp dem var att betala omkring 2 500 kronor per dator i lösen.

  I Storbritannien drabbades främst sjukvården och minst 6 912 sjukvårdsbesök, däribland operationer, fick ställas in.

  Enligt tidiga uppgifter var det USA:s säkerhetstjänst NSA som utvecklat hackerverktyget, som kallas Eternal Blue, och som sedan läckts till fristående hackergrupper.

  Att Nordkorea verkligen ligger bakom hackerattacken får tas med en nypa salt, med tanke på krigshetsen mot landet och eftersom det egentligen är hackergruppen Lazarus som pekas ut av internationella experter.

  Lazarus påstås ha "kopplingar" till Nordkorea, men är inte en politisk grupp utan specialiserar sig på kupper mot banker över hela världen.

  "Kopplingar" är ett ord "journalister" älskar att lura folk med. Rent konkret betyder det i det här fallet exempelvis att Nordkorea anklagas för att ha betalat Lazarus för att ha stoppat Sony Pictures dotterbolag Coumbia Pictures från att visa komedin The Interview på bio. Filmen som ingår i genren "toaletthumor" handlar om att journalister åker till Nordkorea och mördar dess ledare i en al-Qaida-inspirerad terrorattack.

  Motivet till att Nordkorea skulle ha betalat Lazarus för att utpressa Timrå kommun är inte lika uppenbart.

  Lärare trakasserar flickor på skola

  Flera anmälningar om sexuella ofredanden och kränkningar på Dragonskolan i Umeå utreds nu av Skolinspektionen. Enligt kvinnliga elever deltar både lärare och elever i kränkningarna.

  Kvinnor är till för att våldtas, inte jobba, och om de visar hud förtjänar de att tafsas på, enligt många elever och lärare på Dragonskolan i Umeå.

  Dragonskolan i Umeå lyfts nu fram som ett helvete för de kvinnliga eleverna. Förutom de sedvanliga "hora"/"rasist"-ofredandena får man numera dessutom stå ut med kränkningar från den politiskt korrekta lärarkåren.

  Fyra anmälningar har kommit in till Skolinspektionen som nu ska utreda händelserna. De kvinnliga eleverna berättar även om hur både elever och lärare pratar nedlåtande mot kvinnor och om konkreta våldtäktshot.

  -Vi tjejer som har gått på teknikprogrammet har blivit utsatta väldigt mycket, både av elever och lärare, där vi känt oss väldigt otrygga. Elever har uttryckt rätten att våldta kvinnor, säger Tina Björk som gått på Dragonskolan.

  Dragonskolan i Umeå skiljer sig från övriga skolor i Umeå genom att ha en tydlig arbetarinriktning och att Socialdemokraterna dominer stort i skolvalet.

  På exempelvis Midgårdsskolan är situationen den omvända. Där är manshatande Feministiskt Initiativ (FI) största parti med nära 30 procent av rösterna. Tillsammans har extrempartierna FI och Miljöpartiet 55 procent av elevernas röster.

  Två döms i politisk rättegång

  Villkorligt för nattlig "attack" mot flyktingar Två boende på en gård i Backe i Strömsunds kommun döms nu av Hovrätten för hot och misshandel av 6 asylsökare som vägrat lämna deras tomt mitt i natten. Flyktingarna hade efter kontakt med journalister gått in på en gård som journalisterna pekat ut som fientliga till dem.

  Historien börjar på våren 2016 då vänsterextrema journalister startar en "granskning" (hets) mot Fjällsjö Nyheter i syfte att hindra yttrandefriheten och tvinga websajten att stänga. Framförallt fokuserade journalisterna på vad Fjällsjö Nyheter skrivit om flyktingbarn på ett asylboende i Backe.

  Granskningen varade flera månader och den sista veckan innan publicering samlade flyktingbarn på asylboendet ihop ett stort gäng vuxna flyktingar och uppmanade dem att göra ett nattligt intrång på den fastighet som enligt journalisterna fungerade som Fjällsjö Nyheters redaktion.

  På lantbruksfastigheten bodde vid tillfället tre män med sina familjer, i tre olika villor, ca 30, 40 och 70 år. I ett larmsamtal till Polisen som gjordes från asylhotellet anklagade flyktingbarnen 30-åringen och 40-åringen för att ha misshandlat och skjutit på dem, "medan de gick längs en väg".

  I polisförhören hade berättelsen ändrats. Nu var det 70-åringen som skjutit. Vad han skjutit med var dock oklart. Flyktingbarnen hävdade att det var ett hagelgevär, medan de vuxna asylsökarna sade sig ha sett alltifrån en pistol till inget vapen alls.

  I polisförhören hävdade flyktingbarnen dessutom att de inte blivit misshandlade när de gått längs en väg, utan inne på den anklagades tomt, efter att 70-åringen skjutit på dem. Enligt flyktingbarnen flydde alla vuxna på grund av skottlossningen, medan flyktingbarnen stannade på tomten för att inte visa sig rädda, trots att det var flyktingbarnen som sades ha beskjutits. Därför såg ingen av de vuxna misshandeln, enligt flyktingbarnen.

  I den efterföljande mediakampanjen ("granskningen") hävdade en Fake News ledare i MittMedia att "6 vittnen samstämmigt pekade ut ett hagelgevär". De så kallade "vittnena" var asylsökarna själva, och bara två av dessa - flyktingbarnen - pekade i polisförhören ut ett hagelgevär. I Tingsrätten ändrade flyktingarna sina historier så att vissa av de vuxna sade att det var ett hagelgevär, medan flyktingbarnen då hävdade att det var ett salongsgevärsliknande kulgevär.

  I slutet av rättegången ändrade åklagaren sig också och litade på flyktingbarnens vapenexpertis. Detta trots att en manlig asylsökare i 50-års åldern sade sig vara expert på vapen och pekade ut just hagelgeväret. Enligt sin egen åsikt "mindes han bättre" i rättegången än i polisförhöret "eftersom det gått så lång tid".

  Tingsrätten friade båda männen, med motiveringen att ord stod mot ord och att åklagaren saknade bevisning, som exempelvis brottsplatsundersökning och opartiska vittnesmål från exempelvis grannar.

  Hovrätten dömer dock nu båda männen till villkorlig dom, och till att betala sammanlagt ca 160 000 kronor. Hovrättens motivering är att flyktingarnas berättelser är samstämmiga. Att flyktingbarnen enligt ett nytt vittnesmål från personal på asylhotellet varit upprörda och velat polisanmäla är ett tillräckligt bevis för att de talar sanning, enligt Hovrätten.

  Just nu utreder polisen ett liknande brottsfall då en annan av flyktingbarnens personal misstänks ha väckt en av de nu dömda männen genom att bulta på hans dörr mitt i natten och sedan hotat denne. Polisen misstänker att psykisk sjukdom kan ligga bakom det misstänkta ofredandet, medan den dömde mannen säger att det var uppenbart politiskt motiverat. Sammanlagt har 7 liknande fall polisanmälts det senaste året av boende på gården.

  -Det här bevisar att i Sverige finns ingen rättssäkerhet och ingen likhet inför lagen. Exempelvis åklagaren hade ju aldrig blivit dömd om någon samlat ihop ett gäng och gjort intrång på dennes tomt mitt i natten och anklagat denne för brott. I det fallet hade rättsväsendet säkert gjort en nykter bedömning, säger en av de dömda till Fjällsjö Nyheter.

  Enligt mannen Fjällsjö Nyheter talat med accepterar han inte domen och ser fram emot att rättvisa kan komma att skipas i framtiden.

  Risken får ses som betydande att den nuvarande regimens behandling av samhällskritiker kommer att skapa farliga prejudikat för på vilka bevis framtida regeringar kan få människor dömda. Den politiska pendeln tenderar ju att svänga först för mycket åt det ena hållet, och sedan för mycket åt det andra hållet.

  Bojkott mot kommunfullmäktige

  Oppositionen bojkottar i Skellefteå Frågan om en eller två valkretsar i Skellefteå är brännhet. Socialdemokraterna vill återinföra två valkretsar och höja spärren för små partier att göra sin röst hörd. Oppositionen med Moderaterna i spetsen vägrar och bojkottar nu det extrainsatta kommunfullmäktigemötet.

  Oppositionen i Skellefteå kommun kommer att bojkotta det extrainsatta kommunfullmäktigemötet nästa vecka. Anledningen är att Socialdemokraterna i Skellefteå vill gå tillbaka till två valkretsar och samtidigt höja spärren för partier att komma in i kommunfullmäktige från två till tre procent.

  -Vi tycker det är viktigt att Skellefteåbornas röster på partier ska bli hörda och kunna ta mandat i kommunfullmäktige, då kan 2 eller 3 procent vara en stor skillnad, säger Andreas Löwenhöök som är gruppledare för Moderaterna i Skellefteå kommun.

  För att kommunen ska kunna återinföra två valkretsar i Skellefteå och höja spärren till 3 procent måste kommunfullmäktige fatta beslut i frågan senast den sista Oktober. Det extrainsatta mötet hålls den 31 Oktober.

  Oppositionen menar att det är oseriöst att ta beslutet så sent utan en riktig diskussion. I sociala medier förs misstankar fram om att orsaken till ändringen är att försvåra för "oliktänkande" partier att få demokratisk representation. Socialdemokraterna själva har dock motiverat beslutet med att man har så många kandidater i sitt parti att man därför vill ha två vallistor för att rymma alla.

  MittMedia ska tvinga bort 20 riksdagsledamöter

  "20 Moderater som måste bort från riksdagen!" skriver MittMedia i en av sina ledare. Trots att de blivit valda av folket ska nu journalisterna odemokratiskt tvinga riksdagsledamöterna att sluta.

  MittMedia går nu ut i en ledare och hävdar att de ska tvinga 20 Moderata riksdagsledamöter att avgå. Detta eftersom de stödjer en motion i Sveriges riksdag, om att stoppa de kriminella gängen.

  "[Det demokratiska] systemet tillåter även ogenomtänkta och rent skadliga förslag", beklagar sig MittMedia i en ledare.

  "20 Moderater som måste bort från riksdagen!", är rubriken på ledaren.

  Mikael Cederbratt, riksdagsledamot och poliskommissarie, är initiativtagare till motionen som även stöds av Norrländska Moderater.

  Moderaterna vill att det ska undersökas om militärer, under ledning av polisen, skulle kunna utföra vissa polisiära uppgifter som till exempel "upprätthållande av allmän ordning och vissa bevakningsuppgifter", medan Polisen fokuserar på att lagföra gängledare.

  -Det är absolut nödvändigt att göra något, för dessa gäng är som cancersvulster i vårt land, och det brådskar. Min absoluta uppfattning är att vi, Sveriges nation, skall förklara krig mot de kriminella gängen, kommenterar Cederbratt motionen.

  Enligt MittMedia ska istället Polisen göra det jobbet. Trots att Polisen inte klarar av det. Sprängningen av polisstationen i Helsinborg är symtomatisk för Dan Eliassons poliskår, som efter attentatet hävdade att den sprängda polisstationen var ett bevis på att Polisen gör ett bra jobb.

  En teori som alltså innebär att ju fler polisstationer som sprängs, desto bättre fungerar den svenska polisen.

  -Bevaka polisstationer kan ju vara ett av många lämpliga användningar [av militären], kommenterar en läsare på Dagens juridik de 20 Moderaternas motion.

  Nu återstår att se om MittMedia kan kuppa bort de demokratiskt valda riksdagsledamöterna. Och rädda de kriminella gängen och deras no-go zoner.

  S ger medalj till adelsman som skymfade Sverige

  "Svik fosterlandet" "Konstnären" Carl Johan De Geer gjorde en affisch där han uppviglade medborgarna att svika fosterlandet, och skrev "Kuken" på Sveriges flagga. Nu får han hedersmedalj av Socialdemokraterna.

  -Först blir man gripen av polisen och förhörd som landsförrädare och sen får man femtio år senare medalj ... det är ju absurt kan man säga, kommenterar Carl Johan De Geer.

  Det är kulturdepartementet under ledning av Alice Bah Kuhnke som tilldelar den idag 79-årige konstnären belöningsmedaljen "Illis quorum meruere labores" för hans "kulturella insatser på riksplanet".

  Carl Johan De Geer är mest känd för affischen "Skända flaggan, vägra vapen, svik fosterlandet, var onationell" från 1967. Men han har också gjort den något osmakliga TV-klassikern "Tårtan" och varit medlem i den vänsterextrema proggruppen "Blå Tåget", som gjorde låten "Staten och Kapitalet". Ebba Gröns version av låten framröstades som Sveriges bästa rocklåt genom tiderna av Sveriges Radio (SR).

  -Jag dömdes till 75 dagsböter för brotten "skymfande av statssymbol samt uppvigling", berättar Carl Johan De Geer.

  För ett par år sedan uppmärksammades De Geers konstnärsgärning av Socialdemokratiska Aftonbladet, som samtidigt tipsade sina läsare om att man nu kunde köpa den uppviglande affischen i form av en t-shirt.

  -Överskottet går till den antirasistiska tidskriften Expo. Själv har jag beställt en tisha i storlek XL, kommenterar "journalisten" och politiske aktivisten Fredrik Virtanen.

  Trots domen om skymfande av statssymbol är det en annan De Geer som på grund av sina motsatta åsikter utsetts till släktens "svarta får":

  Dubbelt så många inbrott

  Ökat 150 procent i Norrbotten Villainbrotten rekordökar i Norrland och värst drabbat är det tidigare fredliga Norrbotten. Förklaringen ligger i att utländska ligor rest till Norrland och bosatt sig här.

  Villainbrotten ökar dramatiskt i hela Norrland och allra värst är det i Norrbotten, där inbrotten ökat med 147 procent bara sedan förra året.

  Enligt polisen ligger utländska kriminella bakom ungefär hälften av villainbrotten i landet. Nytt är att de utländska ligorna åker till Norrland och bosätter sig här, för att stjäla.

  -Att internationella ligor etablerar sig i landet är en oroväckande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt, säger Lena Södergren som är förbundsjurist på Villägarnas riksförbund.

  Exempelvis i Luleå har man haft 17 villainbrott under den första halvan av året, jämfört med 7 under motsvarande period förra året. I Arvidsjaur är siffrorna 12 i år, jämfört med 1 förra året. I Kiruna har 13 villainbrott anmälts i år, medan inget anmäldes samma period förra året.

  Europas största batterifabrik till Skellefteå

  2 500 nya jobb kan skapas i Skellefteå, som nu påbörjar arbetet för att växa ytterligare. Det är bolaget Northvolt som planerar att bygga Europas största batterifabrik.

  Bolaget Northvolt kommer att bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå, där upp till 2 500 nya arbetare ska anställas. Batterifabriken ska fokusera på miljövänlig el, såsom elbilar.

  Målet är att bygget ska starta under andra halvåret av 2018 och att den första fjärdedelen av fabriken ska vara klar och i produktion år 2020. År 2023 ska fabriken sedan vara helt klar.

  -En fullt utbyggd fabrik skapar fantastiska möjligheter till utveckling och tillväxt i regionen och speciellt i vår kommun. Jag tror att många håller med mig om att detta ger oss en riktig injektion av framtidstro. Northvolt är varmt välkomna till Skellefteå, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

  Det är efter en lång process där en rad kommuner har gallrats bort som Skellefteå står som segrare i kampen om Northvolts jättefabrik.

  Våldtogs i stjärten på krogtoalett

  Bosättare i Sollefteå döms till fängelse efter att ha våldtagit en kvinna han hånglat med på en krog i Sollefteå. Mannen ska enligt åklagaren ha utnyttjat att kvinnan var rädd, berusad och inlåst i ett trångt utrymme.

  En kvinna i 20-års åldern blev under hösten våldtagen i stjärten på en krogtoalett. Brottet utspelade sig Fredag den 1 September i en lokal i direkt anslutning till Hotell Appelbergs i Sollefteå.

  Polisen larmades om det misstänkta brottet klockan 02:14 av ordningsvakter som öppnat en låst toalett efter att de hört en ung kvinna gråta. När de öppnar toaletten upptäcker de en mycket ledsen och mycket berusad kvinna tillsammans med en man som uppgav sig vara hennes pojkvän.

  Eftersom vakterna kände på sig att något inte stämde tillkallade de polis. Polisen tog upp en anmälan om våldtäkt och mannen, en 19-årig medborgare i Somalia, anhölls under morgonen av jouråklagare.

  Enligt den unga kvinnan hade hon släppt in 19-åringen på toaletten så att han skulle få kissa tillsammans med henne. Hon hade sedan hånglat med honom, varpå han gått vidare med att våldta henne analt trots att hon sa nej och grät.

  Nu döms den 19-årige mannen för våldtäkt till fängelse i 1 år och 4 månader. Någon utvisning sker inte utan mannen ska stanna i Sverige och berika våra makthavare.

  SR spred Fake News om växthuseffekten

  "Rekordvarmt, 20 plus i Arktis" på Julen 2016, påstod "Vetenskapsradion" på Sveriges Radio. Många lurades av SR:s Fake News men nu är programmet fällt av granskingsnämnden. Något sommarväder på Julafton blev det inte 2016, trots att SR i politiskt syfte rapporterade just detta.

  SVT spred Fake News om växthuseffekten genom att publicera en artikel som lurade läsarna att det var badväder på Nordpolen. Det avslöjar Journalistförbundets tidning Journalisten.

  -I Arktis är det för övrigt rekordvarmt på sina ställen just nu [dagen före Julafton]. Nästan sommartemperaturer lokalt med omkring 20 plus där det ska vara minusgrader. Det här är en oroande snackis bland forskarna just nu, påstod en "reporter" på Sveriges Radio (SR).

  En inte så lättlurad medborgare anmälde påståendet och hävdade att temperaturen var minst minus 3 grader kallt. Granskningsnämnden ger medborgaren rätt och fäller därför SR:s "Vetenskapsradion".

  I verkligheten hade hösten varit varmare än normalt i Arktis, och sommaren hade varat längre. Men på Julen var det vinter även på Nordpolen.

  Militären föreslås göra Norrland tryggt

  Moderat förslag mot utanförskapare Militären måste sättas in i så kallade "utsatta områden" när Polisen inte längre klarar sina uppgifter. Det kräver nu den Norrländske riksdagsledamoten Lars Beckman i en riksdagsmotion.

  Militären bör sättas in för att återställa ordningen i områden som utsatts för kriminella grupper. Det föreslår den Moderate riksdagsmannen Lars Beckman i en riksdagsmotion. Speciellt är det militär med utländsk tjänstgöring som anses lämpade att sättas in i de utsatta områdena.

  -Under vissa tider är det extremt rörigt och oroligt i Sätra [i Gävle]. Jag har pratat med ICA-handlaren där som menar att det är orimligt att det är sådan otrygghet i Sätra centrum. Polisen har svarat honom att de inte har tillräckligt med resurser att vara där hela tiden, motiverar Lars Beckman förslaget.

  Medborgarna känner sig otrygga och i slutet av Augusti gick Ica-handlaren Fredrik Rydberg ut och varnade att situationen kunde eskalera om inget krafttag gjordes. Nu när inga krafttag gjorts måste militären återställa ordningen, enligt den Moderate riksdagsmannen.

  Kulturen i Sätra har tidigare uppmärksammats av Fjällsjö Nyheter i samband med att ett flyktingbarn som ville bli polis skar av halsen på ett ensamkommande barn som påstods ha våldtagit hans flickvän.

  -FUP är en mycket tragisk läsning som vittnar om en totalt urspårad mångkultur i mötet mellan svenska flickor och invandrare, sex, svartsjuka, lögner, religion, hot, droger och våld vilket till slut ledde till ond bråd död, sammanfattade en användare på yttrandefrihetsforumet Flashback.

  Lars Beckman kommer från Boden i Norrbotten och bor numera i Gävle. Han är känd för sina kraftfulla åsikter och sin välformulerade kritik av vänsterextremister som Miljöpartiet och Sveriges Television (SVT). Riksdagsmannens arbete har förargat vänsterextremisterna så till den grad att de startat "Beckman Watch", en nyhetstjänst som enbart är till för att "granska" (hetsa mot) Lars Beckman.

  PK-journalist anklagas för våldtäkt

  Hetsar regelbundet mot oliktänkande Två politiskt korrekta "journalister" som regelbundet hetsar mot oliktänkande befinner sig i öppen konflikt med varandra efter att den ena anklagar den andra för våldtäkt.

  Aftonbladets extremistiskt politiskt korrekte "journalist" Fredrik Virtanen är känd för att å regimens vägnar regelbundet hetsa mot oppositionen och mot svenskar som har andra åsikter än regeringen.

  -Jag älskar genusdagis! Är helt jävla tokig i hbtq-rättigheter! beskriver Virtanen sig själv.

  Men enligt en annan extremt politiskt korrekt "journalist", Cissi Wallin, "drogade och våldtog" Fredrik Virtanen henne. Nu frågar sig många om Virtanen, liksom många andra liknande personligheter, egentligen är en sorts Kapten Klänning som bara rabblar regimens politik för att få makt och pengar.

  -Jag har fragmentariska minnen av det som hände. Bland annat minns jag att jag vaknade till av att han kravlat upp mot mitt ansikte och försökte trycka in sin kuk i min mun medan han väste 'sug då, sug!'. Sedan föll jag tillbaka in i dimman", skriver Wallin om Virtanen.

  Anklagelsen är indirekt ett resultat av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet, vilket lett till att Hillary Clintons liberala läger kollapsat moraliskt och anklagar varandra för sexuella övergrepp.

  Cissi Wallin är liksom Fredrik Virtanen vänsterextremist och uppmärksammades i början av året av Fjällsjö Nyheter då hon i Bonniers TV4 hetsade till mord på oliktänkande: "Abortera dem retroaktivt" föreslog den politiskt korrekta regimanhängaren Cissi Wallin. "Du pratar om mord nu", konstaterade TV4:s programledare Jesper Börjesson.

  Detta uttalande var det tredje på kort tid då vänsterextrema "journalister" som betalas av Bonnier hetsade till mord på oppositionella i Sverige. Förutom Cissi Wallin kom också Cecilia Hagen och Chistoffer Eriksson ut som våldbejakande extremister. Hagen föreslog i Bonniers Expressen att "mänskliga brunråttor" skulle "utplånas" "med gift".

  Ett Sverige där våldsideologiska journalister anklagar andra vänsterextrema journalister för våldtäkt stämmer väl överens med Håkan Juholts analys att demokratin i Sverige håller på att avvecklas och att en mörk framtid väntar.

  Demokratin avvecklas i Sverige

  Enligt Håkan Juholt Enligt Socialdemokraternas bortkuppade ledare Håkan Juholt sker just nu en avveckling av demokratin i Sverige. Demokratin "glider oss ur händerna" säger Juholt och när våra barn blivit gamla kommer Sverige att vara en diktatur, styrd av "opolitiska" (nyliberala) experter.

  Socialdemokraternas förre ledare, numera ambassadör på Island, berättar öppenhjärtat i en intervju i Svenska Dagbladet om hur Sverige nu går mot en diktatur. Demokratin avvecklas steg för steg och istället för att folket får bestämma landets politik blir det allt oftare så kallade "experter" som tvingar sin vilja igenom.

  -Hur gammal är din son? Fyra? När han är gammal kommer han inte att leva i en demokrati utan i en teknokrati, eller en diktatur. Det är så in i helvete sorgligt. Jag är ledsen att säga det, men jag är 100 procent säker. Vi håller på att avveckla demokratin, varnar Socialdemokraten Juholt.

  Ett tydligt exempel på "expertstyre" (så kallad teknokrati) är kommunerna i större delen av Norrland, där det inte spelar någon större roll om det röda eller blå blocket vinner, då båda har samma politik och ändå låter en byråkrat leda kommunen i form av en kommunchef. Som regel blir det samma byråkrat som får bestämma, oavsett vilket parti som vinner valet.

  Detta eftersom politikerna anser att de saknar kompetens att leda kommunen.

  -Jag tror inte att hotet är en diktatur med rullande stridsvagnar på Sergels torg, utan ett expertstyre där vi inte låter landet styras av medborgarnas värderingar. Demokratin glider oss ur händerna. Färre vill bli folkvalda, partierna tonar ned ideologin. Visst, jag ser en risk att det kan bli diktatur på sikt, säger Juholt.

  Kända exempel på länder med expertstyre är Sovjetunionen, och Jugoslavien. Båda jämförbara med Sverige eftersom de båda var mångetniska. En renodlad diktatur uppstår sedan lätt när folket tappar förtroendet för "experterna" och deras "enda vägens politik".

  När inte längre "experterna" och deras "vetenskapligt" rätta politik har förtroende måste makthavarna använda våld för att upprätthålla sitt teknokratstyre. Och då övergår teknokratin och demokraturen i öppen diktatur.

  Moderaterna kräver ny migrationspolitik

  Lika stor asylinvandring men istället för rika, unga, friska män vill man ta emot fattiga kvinnor och barn, samt gamla och sjuka. Dessutom vill man skärpa reglerna så att ingen ska få söka asyl inom Sveriges gränser, istället ska EU sköta alla asylansökningar.

  På Moderaternas partistämma fick partiledningen ett mycket starkt stöd för att införa en helt ny migrationspolitik. Samtidigt kritiserades den förre ledaren Fredrik Reinfeldts "öppna er hjärtan"-politik.

  Den nya Moderata migrationspolitiken vill bland annat förbjuda asylsökare inom Sveriges gränser. Istället ska människor som vill söka asyl i Sverige göra det utanför EU:s gränser.

  Förslaget presenterades av den beryktade riksdagsledamoten och IT-konsulten Hanif Bali, som kom till Sverige 1991 som ensamkommande barn. Alltså som ett riktigt barn, Bali var bara 4 år gammal när han företog den långa resan till Sverige från Iran.

  Vidare kräver Moderaterna att asylsökare bara ska kunna få tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige, och alltså skickas tillbaka hem när läget i hemlandet stabiliserats.

  För att bli svensk medborgare ska man tvingas ta ett prov i svenska, och kunna svara rätt på frågor om varför det svenska samhället bestämts vara så som det är. Medborgarskapet ska också kunna återkallas.

  Moderaterna lovar dock att Sverige ändå ska ta emot lika många asylsökare som nu, eftersom man vill att EU ska införa tvingande kvoter så att alla länder i EU ska tvingas ta emot lika många asylsökare som Sverige.

  En fördel med kvoterna anser man är att det då inte främst blir de rikaste, starkaste, yngsta och livfullaste männen som flyr till Sverige. Istället kommer även gamla och sjuka, fattiga, och kvinnor och barn, att få en likvärdig chans till asyl i Sverige.

  Nya nödrop om sabotage av vården

  Landstinget Västernorrland är djupt splittrat mellan en styrande Medelpadisk del och en nedläggningshotad Ångermanländsk del. Nu kommer nya anklagelser om att Landstingsledningen i Sundsvall motarbetar de mindre sjukhusen, ett sorts sabotage av verksamheten som tvingar avdelningar att läggas ned.

  Idag kommer nya anklagelser och nödrop från Örnsköldsviks sjukhus, som går ut på att Landstingsledningen i Sundsvall aktivt motarbetar akutkirurgin på stadens sjukhus. Detta är exakt samma kritik som oppositionspolitikerna i Sollefteå anklagat Landstingsledningen för. Kort innan akutkirurgin i Sollefteå lades ned på grund av "personalbrist".

  -Vi motarbetas aktivt av arbetsgivaren, säger Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening.

  Landstingsledningen säger sig dock vara oförstående till kritiken. Visst saknas det kirurger i Örnsköldsvik, och visst vore det bra att annonsera i tid efter nya kirurger att anställa, men samtidigt finns det annat som tar upp Landstingsledningens tid.

  -Det vi gör nu är att utarbeta en annons för rekrytering av en enhetschef [byråkrat i Sundsvall] för läkarna vid kirurgin i Örnsköldsvik, säger sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson.

  Att göra en annons tar för Landstingsledningen flera veckor och frågan är om man sedan vet vad man ska göra med annonsen. Kanske behöver det tillsättas en utredning. Under tiden måste akutkirurgin i Örnsköldsvik läggas ned på grund av personalbrist.

  Iallafall är det på det här sättet många i Sollefteå och Örnsköldsvik uppfattar länsklinikledningen i Sundsvall. Både i Sollefteå och i Örnsköldsvik talas det om att den Socialdemokratiskt styrda Landstingsledningen saboterar verksamheten på de mindre sjukhusen, i syfte att omfördela resurser till politikernas hemort Sundsvall.

  -Vår målbild var att vi skulle ha en lokal chef för kirurgen som kan utveckla verksamheten, säger Lars Rocksén.

  En lokal chef anses nödvändig eftersom cheferna i Sundsvall anklagas för att sabotera verksamheten genom att medvetet fördröja nya anställningar, i syfte att få den att läggas ned.

  Nästa år kommer akutkirurgin i Örnsköldsvik bara att ha en kirurg kvar, om inte Landstingsledningen i Sundsvall lyckas tillverka sin annons och får den publicerad i en tidning som läkare läser. Men just nu verkar det vara en oöverstiglig svårighet.

  S vill skapa block med Allianspartier

  Mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna i Sundsvall vill dumpa Vänsterpartiet och istället styra Landstinget Västernorrland tillsammans med de nyliberala högerpartierna. Allt för att motarbeta Sverigedemokraterna, som vunnit många av Socialdemokraternas väljare.

  Socialdemokraterna i Sundsvall går nu ut med att man vill starta ett nytt block tillsammans med de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna. Detta i samband med Landstingsvalet 2018.

  -Centerpartiet och Liberalerna är två partier som jag skulle kunna tänka mig att samarbeta med ... Och det här är ju särskilt viktigt om Sverigedemokraterna ökar. Det är en av våra viktigaste uppgifter som ett demokratiskt parti att förhindra att de får inflytande, säger arbetarkommunens ordförande i Sundsvall Niklas Säwén.

  Med "demokratiskt" parti menar Socialdemokraterna ett parti som gick till val på att behålla akutsjukhuset i Sollefteå och sedan när man lurat väljarna och vunnit valet bröt partiet vallöftet och avskaffade akutsjukhuset. Alltså en politik som är tvärtemot vad väljarna röstat på. När partier istället gör som väljarna vill kallar många det för "populism".

  Bakgrunden till utspelet om allians med nyliberalerna är att Socialdemokraterna på grund av vanskötseln av vården i Västernorrland har tappat många av sina egna väljare till Sverigedemokraterna.

  Detta medan Vänsterpartiet och Moderaterna kritiserat Socialdemokraternas nedläggningspolitik:

  -Det här är planerat det här har de vetat hela tiden ... att lägga ner Sollefteå sjukhus utan att politikerna behöver ta något ansvar, säger Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin.

  -Låter man det här ske är det antingen medvetet eller också är man inkompetent, säger Moderaternas Bengt Sörlin.

  Därför återstår nu för Socialdemokraterna att söka stöd av de nyliberala partierna om man vill fortsätta sitt förstörelseverk efter valet 2018.

  -Det är inget alternativ idag, för Centerpartiets del är det ett nytt ledarskap som behövs för Region Västernorrland, säger Centerpartisten Jonny Lundin.

  Varken Centerpartiet eller Liberalerna är särskilt intresserade av ett samarbete med Socialdemokraterna, utan vill styra Landstinget Västernorrland tillsammans med Alliansen. Om Socialdemokraterna vill bevara sin maktställning och sina arvoden från Landstinget efter nästa val måste man alltså gå med på att föra en nyliberal landstingspolitik där C och L får igenom sina hjärtefrågor.

  Markägare grävde bort väg

  Polisanmäls av Fortifikationsverket En markägare i Norrbotten har polisanmälts av Fortifikationsverket för att ha grävt bort en väg från sin mark, som gått på en ekonomiskt värdefull grusås. Detta efter att Fortifikationsverket vägrat att betala ersättning till markägaren för den kostsamma användningen.

  På Bo Nordebos mark i Norrbotten gick en väg till Lombens skjutfält. Vägen användes av Försvarsmakten som också ville dra optokabel längs vägen. Men eftersom vägen är dragen högt uppe på en värdefull grusås vill inte Nordebo gå med på detta, inte utan ersättning.

  Han har därför föreslagit för Försvarsmakten att Fortifikationsverket antingen bygger en ny väg till skjutbanan nedanför grusåsen, eller betalar arrende för vägen - 600 000 kronor per år. Vilket är pengar som Nordebo skulle kunna tjäna på gruset.

  Men eftersom Fortifikationsverket vägrat båda alternativen har nu Nordebo grävt bort hela den 600 meter långa vägen med en traktor.

  -Vägen finns inte mer, det är inte bara beläggningen som är borta, jag har tagit bort hela vägbanken och en bra bit under den också. Det enda som finns kvar är en hög med asfalt som jag ska transportera bort. Jag gör det här för att skydda grustäkten. Jag vill inte bråka men jag måste hävda min rätt och nu får Fortifikationsverket bygga ny väg ändå, säger Bo Nordebo.

  Fortifikationsverket har svarat genom att polisanmäla att Nordebo tagit bort vägen från sin mark:

  -Vi har bestämt oss för att göra en polisanmälan. Vår uppfattning är att vi äger vägkroppen och asfalten och vår polisanmälan handlar om att den blivit bortförd, säger Håkan Tano som är chef för region norr på Fortifikationsverket.

  Bo Nordebo säger att om Fortifikationsverket ägde vägen så kan han fakturera Fortifikationsverket för arbetet med att bära bort den från sin mark.

  Kvinna tvingades gifta sig

  Tre bosättare i Jämtland sitter häktade misstänkta för att ha tvingat en familjemedlem att gifta sig. Häktningen sker bland annat för att undvika att de misstänkta flyr från Sverige. UPPDATERAD

  Tre personer har häktats vid Östersunds tingsrätt misstänkta för att ha tvingat en ung kvinna att gifta sig mot sin vilja. Äktenskapstvånget skedde i Jämtlands län våren 2016.

  Den kvinna som tvingades till äktenskap är släkt med två av de tre misstänkta gärningsmännen som nu häktats. Alla tre misstänkta anklagas för att begått brottet i samråd med varandra.

  -Det finns inte så många rättsfall för den här gärningen i Sverige ännu, så det är ganska ovanligt att det går att bevisa, säger åklagaren Eva-Lena Rimér.

  Äktenskapstvång är ett nytt brott som kriminaliserades 2014. Innan det var det lagligt att tvinga människor att gifta sig. Det nya brottet infördes eftersom Sverige blivit mer mångkulturellt, och antalet tvångsäktenskap ökat i takt med att Sverige blivit mindre svenskt.

  Samtidigt infördes lagstiftning mot brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Detta för att straffa de migranter som reser tillbaka till sina hemländer för att där begå brottet äktenskapstvång.

  UPPDATERAD

  Idag börjar rättegången mot de tre häktade personer som enligt åklagaren tvingat en ung kvinna att gifta sig mot sin vilja. Även den tvingade kvinnans make, en 25-årig man, misstänks för inblandning i brottet men eftersom han bor utomlands åtalades han aldrig.

  Istället blir rättegången mot två kvinnor och en man. Det är brodern till den till äktenskap tvingade kvinnan, broderns fru, samt den 25-årige makens syster. Särskilt pådrivande anser åklagaren att systern varit.

  Kvinnan som misstänkts ha utsatts för äktenskapstvång var enligt åtalet även tvingad till en rad stränga förhållningsorder, bland annat fick hon inte lov att sminka sig och var tvungen att hålla sig på sitt rum på asylboendet. Precis som i det gamla Grekland.

  Äktenskapstvånget ska inte ha varit ett fysiskt tvång, utan istället ska det handla om psykiska påtryckningar mot en ung omyndig person.

  -Det är viktigt att hennes egen berättelse kommer fram och jag menar att det är ett tvångsäktenskap. Man har utnyttjat hennes utsatta situation genom olika grader av påtryckningar, säger åklagaren Frida Molander.

  Eftersom brottet är så nyuppfunnet har det tidigare bara blivit två fällande domar gällande äktenskapstvång. Detta är första gången som brottet prövas i Jämtland.

  Man högg frun i ansiktet

  "Ramlat på ett staket" En man utanför Umeå döms för misshandel och grov misshandel efter att ha huggit sin fru och dotter med en skruvmejsel. Mannens förklaring till skadorna är att frun och dottern ramlat på ett staket.

  En man bosatt i en kranskommun till Umeå döms till fängelse i ett år och åtta månader för att ha huggit sin fru och sin dotter med en skruvmejsel.

  Kvinnan hade lämnat mannen när misshandeln inträffade. Enligt domen jagade mannen kvinnan nedför en gata och högg henne sedan flera gånger med en skruvmejsel, bland annat i ansiktet. Även mannens dotter höggs med skruvmejseln när hon försökte att hjälpa sin mamma.

  -Jag älskar min familj. De har skadat sig när de har ramlat på ett staket, uppgav mannen till Polisen.

  Misshandeln avbröts när ett vittne som filmade händelsen beväpnade sig med ett järnspett och jagade bort mannen.

  Mannen döms även till att betala skadestånd till frun och dottern på cirka 35 000 kronor respektive 11 000 kronor.

  Aftonbladet hetsar mot Jämtland

  Storsjöyran är perverterad och nazistisk Jämtlands "president" Ewert Ljusberg är avskyvärd och jämtlänningarna måste sluta vifta med sina flaggor. Annars får journalisterna ångest, skriver Aftonbladet.

  Aftonbladet angriper idag via sin "journalist" Fredrik Virtanen Jämtlänningar och deras firande av Jämtland på Storsjöyran i Östersund. I sin artikel kallar Aftonbladet firandet för "obehagligt och perverterat" och jämför det med Hitlers nationalsocialister.

  Anledningen till att Aftonbladet börjat hetsa mot Storsjöyran just nu är självständighetskampen i Katalonien, där folket har röstat för att bryta sig ur Spanien. Nu är oron stor i vissa kretsar att även Jämtland ska börja fundera på att gå sin egen väg.

  Att både självständighetsrörelsen i Katalonien och i Jämtland är kraftigt vänsterinriktad verkar inte blidka Aftonbladet. Trots att Jämtlands "president" sedan 30 år (diktator?) Ewert Ljusberg varje år böjer sig baklänges för att överträffa sig själv i politisk korrekthet räcker inte det. Detta eftersom formen för firandet är nationalistisk, med flaggviftning och spel på folks känslor.

  -Män i grupp som skanderar och viftar med flaggor, jag får lite ångest av sånt, skriver Fredrik Virtanen.

  Och som vanligt i Sverige är logiken underförstått att om någon får ångest är det någon annans fel och det är den andre som ska ändra sig.

  "Jag avskyr Ewert Ljusberg", skriver Virtanen ångestfyllt. Förhoppningsvis får inte Ljusberg ångest av det, för då uppstår ett så kallat PK Syntax Error, där båda parter är förtryckta och det därför inte existerar någon lösning på problemet.

  -Och så dessa ölstinna unga starka män som gastar medhåll till nationen i brist på egna framgångar. Det var inte jättesvårt att tänka sig ett massmöte i Bayern 1931, fortsätter Virtanen.

  Vilket kan få en att tänka på Virtanen själv, som gillar att dricka öl, och är extremt mån om att hålla med regimen i alla tänkbara frågor. Kanske som kompensation för att han förlorade alla sina pengar på aktier.

  - Jag står till 100 procent bakom detta hittepå-Söder och försöker så gott jag kan vara pk själv. Ekologisk. Källsorterar. Tiggarvänlig. Så jävla rätt. Jag älskar genusdagis! Är helt jävla tokig i hbtq-rättigheter! beskriver Virtanen sig själv.

  Nu återstår att se om Jämtlänningarna kommer att bota Virtanens ångest genom att sluta med flaggor. Eller om reaktionen blir den omvända.

  S tappar stort till SD

  Orsaken är Landstingskrisen Det blir Sverigedemokraterna som väljarna i första hand går över till från det i Västernorrland krisande Socialdemokratiska partiet. Det visar en färskt väljarundersökning från Kantar SIFO.

  En ny opinionsundersökning visar att Socialdemokraterna tappar stort i Västernorrlands län. Orsaken är den illa skötta Landstingskrisen och att Socialdemokraterna vägrar att öppna BB i Sollefteå, trots att pengarna till detta nu finns.

  Framförallt är det Sverigedemokraterna som väljarna går till. SD ökar stort och mer än fördubblar sina röster i Västernorrland till 22 procent.

  Socialdemokraterna backar till drygt 36 procent och Moderaterna till drygt 9 procent av väljarsympatierna. Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet hamnar alla under fyraprocentspärren, på drygt 2 procent av rösterna.

  Förutom SD ökar även Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet ökar från drygt 5 till 9 procent och Centerpartiet från drygt 6 till drygt 12 procent av sympatierna.

  Detta innebär att Sverigedemokraterna blir överlägset största oppositionsparti, och lika stort som det borgerliga blocket tillsammans.

  MittMedia hetsar mot SD med Dubbeltänk

  MittMedias ledarskribent Sofia Mirjamsdotter hetsar mot Sverigedemokraterna genom att rasistanklaga SD:s Mattias Karlsson för samma formuleringar som hon själv använder när hon driver feministisk politik på ledarplats. Sannolikt förstår hon inte ens misstaget hon gör, utan ägnar sig åt Orwelliskt "Dubbeltänk".

  Det är allmänt känt hos oppositionella att regimen sedan ett antal år tillbaka inte längre klarar av att rekrytera kompetenta politiska företrädare. Människor i intelligensspannet IQ 125-145 (människor som är tillräckligt smarta för att framgångsrikt kunna leda massorna, och tillräckligt dumma för att kunna identifiera sig med dem) förstår att regimen är körd och vägrar att engagera sig som dess representanter.

  Etablissemangets misslyckade rekrytering är ett fenomen i stora delar av Västvärlden och leder till politiska misslyckanden som Brexit, Trumps valseger och SD:s framgångar. Regimens företrädare har helt enkelt varit för dåliga för att kunna vinna, trots att de haft oändligt mycket mer pengar och alla "journalister" på sin sida.

  Dubbeltänk av MittMedias ledarskribent

  Dubbeltänk kommer ifrån George Orwells roman "1984", och betyder förmågan att hysa två helt motstridiga åsikter på samma gång och anse att båda är sanna. Alltså ett sorts hyckleri, men som görs omedvetet på ett liksom hjärntvättat sätt, på grund av att man på grund av samhällelig repression inte vågar tänka annat.

  Och Dubbeltänk är precis vad MittMedias politiskt korrekte ledarskribent Sofia Mirjamsdotter gör när hon i veckan angriper Sverigedemokraternas toppnamn Mattias Karlsson för att han pekar ut manliga flyktingar som "potentiella sexförbrytare". Anti-vita aktivisten Sofia Mirjamsdotter pekar nämligen själv ut svenska män som "potentiella våldtäktsmän".

  I MittMedias och den hycklande Sofia Mirjamsdotters sjuka värld är det alltså så kallad "rasism" att dra alla män från utlandet över en kam och peka ut dessa som potentiella våldtäktsmän, men samtidigt är det den renaste godhet att dra alla svenska män över en kam och peka ut dessa som potentiella våldtäktsmän.

  "Det är inte heller första gången Mattias Karlsson genom dylikt generaliserande försöker misstänkliggöra stora grupper av människor. I en Aktuelltsändning för ett drygt år sedan påstod samme Karlsson att regeringen "släppt in tiotusentals potentiella sexförbrytare och terrorister".", skriver MittMedias ledarskribent Sofia Mirjamsdotter.

  "Misstänkliggöra stora grupper av människor" är dock precis vad Sofia Mirjamsdotter, och de flesta andra politiskt korrekta regimanhängare, regelmässigt bygger sin politiska argumentation på.

  Dagligen hetsar dessa journalister mot "män", i betydelsen "vita män", och i synnerhet "vita medelålders män". MittMedias Sofia Mirjamsdotter är ökänd för att ha kallat vita medelålders män som Janne Josefsson för "Gubbslem".

  Därför är det inte förvånande att Sofia Mirjamsdotter själv publicerat en ledare där hon stödjer Mattias Karlssons åsikt att män är potentiella våldtäktsmän.

  "Vi lever i en kultur där ansvaret i våldtäktsmål fortfarande alldeles för ofta läggs på offret ... Män lär sig helt enkelt inte att se sig själva som potentiella våldtäktsmän", skriver dubbeltänkaren Sofia Mirjamsdotter i en ledare den 12 Januari 2014 med rubriken "Dags att lära män att inte våldta".

  Och "våldtäktsmän är inte ondare än andra" män påpekar dessutom Mirjamsdotter i sin dubbeltänkande ledare. "Det är knappast så att män vill våldta", skriver hon. Att våldtäkter ändå sker beror enligt Mirjamsdotter på att män inte blivit lärda, av feminister som hon själv, att "se sig själva som potentiella våldtäktmän".

  Fram tills dess att männen låter feminister som hon själv skapa deras självbild kommer goda män att fortsätta att våldta fastän att de inte vill, argumenterar Mirjamsdotter.

  Men i verkligheten är det så att sådana här vansinniga argument från dåliga dubbeltänkande opinionsbildare som Mirjamsdotter kommer bara att ytterligare polarisera politiken i Sverige. Vilket naturligtvis kommer att gynna "extremisterna", på mittens bekostnad.

  HBTQ-män åtalas för våldtäkt mot barn

  Politiskt korrekta bröder bosatta i Junsele våldtog barn och hade hundratals timmar med film på grova övergrepp. Nu åtalas de nästan två år efter att ett av offren slog larm.

  De politiskt korrekta HBTQ-bröderna i 35-års åldern uppvisade alla de av regimen hyllade åsikterna. På Facebook var de vän med homosexuella artister som av media lyfts fram som svenskarnas idoler och förebilder. Men under den fina fasaden doldes enligt åklagaren en mörk histora där hela det vuxna livet ägnats åt sexuella övergrepp mot barn.

  Det tog nästan två år från att Polisens specialenhet mot sexbrott fick tipset om bröderna tills att de nu åtalas. Bröderna kom att häktas i våras, efter att en av de drabbade larmat om bröderna på yttrandefrihetsforumet Flashback - ett nätforum som förbjöds av de svenska makthavarna men startade om på nytt under USA:s starkare yttrandefrihetslagar.

  Sammanlagt har 5 barn enligt åtalet utsatts för hundratals övergrepp, varav vissa av övergreppen filmats. Men enligt vittnesuppgifter ska den riktiga siffran vara mångdubbelt högre. Framförallt är det pojkar i åldern 10-15 år som ska ha utsatts för övergreppen. Fyra pojkar och en flicka återfinns som målsägare i åklagarens åtal.

  Gällande de filmer som hittats hos bröderna skriver åklagaren:

  "Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen är särskilt unga och det avser bilder och filmer där barn utsätts för våld/tvång och utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Bilderna och filmerna visar övergrepp på barn som inte uppnått skolålder och de utsätts för penetreringar och kroppslig vätska såsom sperma och urin."

  Hänvisade till antikens greker

  I förhören har de utsatta offren berättat att bröderna använt sig av TV-spel, glassar och kinapuffar för att locka barnen till att delta i övergreppen.

  Den äldre brodern ska också ha hänvisat till de gamla grekerna (som exempelvis Platon), som enligt honom ofta hade sex med unga pojkar. Detta för att genom normkritik normalisera övergreppen.

  -Det gjorde ont och jag ville inte, men jag fick lite småpengar och några kinapuffar, säger ett av de utsatta barnen i förhör.

  Sedan tidigare har brödernas pappa dömts till åtta månaders fängelse för sexuella övergrepp mot barn. Den domen är från 2008.

  Splittring i Vänsterpartiet

  Riksdagsledamöter hoppar av i protest. Flera ledande politiker från Vänsterpartiet väljer nu att hoppa av partiet. Anledningen är att de inte längre kan samarbeta med Jonas Sjöstedt och den identitetspolitiska och så kallat "anti-rasistiska" (anti-vita) partiledningen.

  Flera Vänsterpartister väljer nu att hoppa av partiet, bland andra två riksdagsledamöter: SVT-journalisten Wiwi-Anne Johansson och Stig Henriksson som tidigare lett Vänsterpartiets starkaste fäste Fagersta.

  Avhoppen sker som en följd av konflikten med partiledningen, som representeras av partiledaren Jonas Sjöstedt, partisekreteraren Aron Etzler och gruppledaren Mia Sydow Mölleby. Resultatet är att Vänsterpartiets identitetspolitiska image nu kommer att förstärkas.

  Till skillnad från föregångaren Lars Ohly driver Jonas Sjöstedt en mer trotskistisk amerikanskt influerad vänsterpolitik, som är noggrann med att inte stöta sig med identitetspolitiska särintressesgrupper som exempelvis feminister och islamister.

  Baksidan av detta är att arbetarklassens intressen försummas, och att man måste blunda för det eskalerande våldet och övergreppen i förorterna eftersom detta inte kan förklaras genom att skylla på "vita medelålders män".

  Svenska och utländska arbetare som kräver mer ordning och reda i sina bostadsområden har inte längre något stöd av Vänsterpartiets ledning. Detsamma gäller de kvinnor som utifrån en sekulär arbetarklassposition vill bekämpa så kallat hedersförtryck.

  Som exempel på vad konflikten handlar om kan tas bråket mellan vänsterkvinnorna och riksdagsledamöterna Rossana Dinamarca och Amineh Kakabaveh. Dinamarca vill driva en anti-svensk och manshatande politik, och har kopplingar till kriminella förortsgäng, så kallat "svenska" Jihadister och extrema grupper som Muslimska Brödraskapet. Kakabaveh å andra sidan utnämndes till Årets Svensk 2016 och beskriver sig som "Riksdagens enda Marxist".

  Kakabaveh har rötter som barnsoldat i Peshmerga, en kurdisk gerilla som ursprungligen bildades med stöd av Stalin som önskade en kurdisk Sovjetrepublik. Numera har gerillan stöd av bland andra Tyskland, som skänkt den våldsbejakande gruppen tiotusentals militära vapen.

  Medan Dinamarca profilerar sig som motståndare till svenskar och svenska män i synnerhet, profilerar sig Kakabaveh som motståndare till religiösa fundamentalister, identitetspolitiker och våldsamma "hedersmän" från utlandet.

  -Vilken etnisk svensk mamma eller pappa skulle kräva oskuldsintyg? Vilka svenska föräldrar konfiskerar dotterns mobil för att hon haft kontakt med en kille? Eller skickar flickans bröder för att kontrollera henne på fritidsgården? Det är naivt att se det så, säger Kakabaveh.

  Detta har gjort att identitetspolitikern Dinamarca i media utmålats till en hjälte som arbetar för det goda, medan marxisten Kakabaveh inom det egna partiet bemötts med mobbning och rasistanklagelser.

  SR tar ställning mot folkomröstning

  Mot demokratiskt val Sveriges Radio (SR) har återigen publicerat en politiskt vinklad propagandaartikel som tar ställning emot ett demokratiskt val. Denna gång är det folkomröstningen i Katalonien som kritiseras, eftersom folket där röstat emot globalism och överstatlighet.

  Liksom i fallet med folkomröstningen Brexit, och presidentvalet i USA, har lokalmedia med vänsterextrema Sveriges Radio (SR) i spetsen hetsat mot valresultatet av folkomröstningen i den spanska provinsen Katalonien.

  Liksom tidigare är taktiken från medias sida att bara intervjua den ena parten, den som fått minst antal röster i valet, och framställa dennas åsikt som den rätta.

  I sin senaste artikel om folkomröstningen om nationell självständighet har SR endast intervjuat en person, en motståndare mot valresultatet, som dessutom inte ens är katalan själv. Den som intervjuas är istället en politiskt korrekt svensk kvinna. Antagligen är kvinnan en personlig bekant till en av journalisterna:

  -I dessa tider, när man borde enas och förbättra den politik som råder i Europa och världen så tycker jag att det är tråkigt att man vill vara själv, att man vill bryta från allt annat, påstår en helt okänd kvinna med de "rätta" åsikterna.

  Något argument från den sida som vann folkomröstningen om självständighet får inte föras fram. Alla sådana argument som kan förklara valresultatet för läsarna stoppas effektivt av SR.

  Den framgångsrika folkomröstningen i Katalonien har mötts med ett massivt övervåld från den spanska regimens sida, ett våld som förfärat både SR och övriga agendamedier i Sverige. Ändå är medierna noggranna med att påpeka att väljarna i Katalonien röstat fel. Istället för självständighet och ökat lokalstyre, borde de ha röstat för mer globalism och överstatlighet, menar journalisterna.

  Även MittMedia har stämt in i hetsen. Den konspiratoriskt lagde "politiska redaktören" Patrik Oksanen har gått så långt som att koppla ihop den vänsterinriktade självständighetsrörelsen i Katalonien med "the usual suspects" när något inte gått etablissemangets väg: Ryssland och "Kremls trollnätverk", som påstås innefatta bland annat Brexit, USA:s president Trump och Nordiska Motståndsrörelsen.

  Landstingsbyråkrater anklagas för sabotage

  Wrecking ska göra vården privatägd? Nu anklagar oppositionen flera landstingschefer för att sabotera demokratiska beslut, och i förlängningen vården. Kritiken gäller denna gång Örnsköldsviks sjukhus. Förra året var det Sollefteå sjukhus som påstods bli saboterat. Den gången blev resultatet att en stor del av sjukhuset lades ned.

  Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur läkare i Sollefteå larmat om att de anser att Landstingscheferna saboterar sjukhuset i Sollefteå, genom makten över Länsklinikerna. Bland annat kan ett sabotage gå till så att cheferna annonserar efter nya läkare många månader efter att behovet uppmärksammas, vilket gör att vårdavdelningarna måste läggas ned.

  Nu anklagas samma Landstingschefer för liknande sabotage gällande verksamheten på Örnsköldsviks sjukhus, av de borgerliga oppositionspartierna i Landstinget Västernorrland.

  I ett pressmeddelande påstår företrädare för Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna att specialistvården, område kirurgi, fått ett uppdrag att utveckla den akuta kirurgin vid sjukhuset i Örnsköldsvik, men att Landstingscheferna obstruerat mot demokratiskt fattade beslut.

  Även denna gång är det de ansvariga cheferna Nina Fållbäck Svensson och Leif Israelsson som lyfts fram av kritikerna.

  Att tjänstemän passivt saboterar en verksamhet i syfte att få den nedlagd är fullständigt lagligt i Sverige. I Sovjetunionen var det dock olagligt, och medförde vid många tillfällen dödsstraff. Brottsrubriceringen var sabotage (passivt) och wrecking (aktivt).

  Ett exempel på lyckad wrecking är när Jeltsins nyliberala chockterapi infördes i Ryssland på 90-talet, efter att den först fått folkligt stöd genom att byråkrater saboterat transporten av mat från centrallagren till varuhusen.

  Nedmonteringen av socialismen i Ryssland genom passivt sabotage och aktiv wrecking liknar mycket nedmonteringen av sjukhus-socialismen i Sverige. Mycket tyder på att slutresultatet kan bli liknande.

  Två års fängelse för asylbrand

  Utvisning i tio år samt 2 års fängelse. Det blir straffet för den migrant som bränt ned en byggnad på flyktingförläggningen i Grytan och dödshotat flera personer. Fallet blev tidigare mycket uppmärksammat eftersom media initialt försökte vinkla rapporteringen politiskt genom att dölja gärningsmannens motiv.

  Den 25-årige manlige asylsökare som suttit häktad misstänkt för att ha anlagt branden på Grytans flyktingförläggning i somras dömdes på måndagen till två år fängelse och utvisning, för mordbrand och fyra fall av olaga hot. Att mannen utvisas kan enligt asylaktivister innebära döden för honom.

  Fallet blev uppmärksammat då SR/SVT samt MittMedia initialt mörkade motvet till brottet, och försökte få sina läsare att tro att dådet utförts av den politiska oppositionen. Förutom mordbranden åtalades mannen även för flera fall av olaga hot. Bland annat hade han enligt åtalet hotat sin advokat, den vänsterextrema organisationen Hej Främling och svenskar i allmänhet.

  -Alla hot är dödshot. Dels är det hot mot en advokat och tre personer i eller som har anknytning till organisationen Hej Främling, säger åklagare Tobias Kajbrink.

  I branden totalförstördes extremistorganisationen Hej Främlings hela verksamhet. Enligt vänsterextremisterna själva brann värden för 700 000 kronor upp. Efter en närmare genomgång kom dock grejerna att värderas till 300 000 kronor. Till det tillkommer själva byggnaden, som beräknas kosta omkring 2 miljoner kronor att bygga upp igen.

  Eftersom mannen varit aggressiv och hotat folk fick han även genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Denna visade att han var fullt frisk psykiskt och en ganska normal person.

  Enligt tingsrätten finns det en risk att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet. Därför kommer han tvingas vara kvar i häkte i avvaktan på att domen vinner laga kraft.

  Landstinget vägrar öppna BB

  Trots att pengarna finns öppnas inte BB igen. BB i Sollefteå stängdes med ursäkten att det saknades futtiga 15 miljoner kronor. Nu har 22 miljoner kronor extra tillkommit och öronmärkts för just BB. Ändå vägrar de Socialdemokratiska nedläggningsivrarna att ändra sin politik.

  Trots att staten tillfört 22 miljoner kronor extra och öronmärkt pengarna för BB så vägrar de Socialdemokratiska politikerna i Landstinget Västernorrland att öppna BB i Sollefteå igen. Anledningen är att de vill lägga ned hela Sollefteå sjukhus.

  Socialdemokraterna lade ned BB i Sollefteå i vintras, med motiveringen att de saknade 15 milljoner kronor. En struntsumma, om man jämför med att Migrationsverket fick 50 000 miljoner kronor extra. Nu vägrar man alltså att öppna BB igen, trots att man fått 22 miljoner.

  Som ett resultat av Socialdemokraternas politik har mammor fått föda barn i bilen, på vintern, ute i vildmarken.

  Nedläggningen av BB i Sollefteå har också fått effekt på de kvarvarande klinikerna. Senast nekades en kvinna från Örnsköldsvik, som bor 3 minuter från Örnsköldsviks BB, att föda på BB i Örnsköldsvik. Istället gavs ambulanspersonalen order om att köra henne 15 mil söderut, till Sundsvall. En resa på två timmar.

  Efter att ambulansen vägrat att genomföra den Socialdemokratiska vansinnespolitiken fick kvinnan till slut lov att föda i Örnsköldsvik, trots överbeläggningar.

  Samtidigt avlöjas det att en av de ansvariga Landstingspolitikerna, Ewa Back (S), som är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Landstinget Västernorrland och sagt att det inte finns något behov av att ha tre förlossningskliniker, tillhör den tärande grupp av chefer som Landstinget skulle må bättre av utan.

  Ewa Back erhöll från Västernorrlands landsting under 2016 i form av ersättningar, lön och arvoden sammanlagt 654 384 kronor netto. De är sociala avgifterna är då inte inräknade, vilket innebär att Socialdemokraten Back kostar de svikna medborgarna närmare en miljon kronor om året.

  Frågan är var man helst vill skära ned.

  Örnsköldsvik kan byta län

  Liksom Sollefteå har många invånare i Örnsköldsvik kommun tröttnat på det brottsanklagade Landstinget Västernorrland. I veckan kommer därför kommunstyrelsen att diskutera ett länsbyte.

  Landstingets Västernorrlands medvetna vanskötsel av vården, och "Salami-taktiken" som ska lägga ned både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus, samt brottsutredningen mot flera landstingschefer, har gjort att även Örnsköldsvik kan komma att byta län.

  Detta skulle i såfall underlätta för Sollefteå kommun, som skulle komma att få naturliga gränser tillsammans med Västerbottens län. Politikerna i Sollefteå har sedan tidigare tagit beslut om att förbereda kommunen för ett läns- landstings- och regionbyte. Helst skulle man nog tillhöra Region Norrland, och ett länsbyte till Västerbotten är ett steg i den riktningen.

  Framförallt är det Moderaterna och "Liberalerna" som lyft frågan om ett länsbyte för Örnsköldsvik. Detta kan förklaras genom att det är Socialdemokraterna som är de drivande i nedläggningen av vården.

  -Det handlar om sjukhuset, att det ska fungerar bättre och jag tycker att det ska utvecklas mot Umeå. Därför behöver vi göra ett länsbyte, säger Lars Näslund (M).

  Men Örnsköldsvik har redan sedan tidigare bytt ut en stor del av samarbetet med Sundsvall till förmån för Umeå. Exempelvis tillhör man Umeå Universitet, och den så kallade Umeåregionen, och samarbetar i frågor som utbildning, näringsliv, turism och kollektivtrafik.

  Pridefestival i islams namn

  "Queer-teologi" dominerade Umeås HBTQ-styrda Europride-festival i helgen. Framförallt lyftes islam fram, och hur religionen enligt arrangörerna uppmuntrar till homosexualitet.

  Över hela världen går islamister Västvärldens ärenden. Det började i Afghanistan med Osama bin Laden, som fick pengar av USA för att störta den gudsförnekande kommunistregimen vilken stängt bibelskolor och låtit flickor gå i skolan.

  Efter att Afghanistans president Najibullah torterats ihjäl 1996 av islamisterna följdes bragden upp med ett envetet stöd till tjetjenska islamister, som dock till slut krigades sönder av Rysslands president Vladimir Putin.

  De senaste åren är det i länder som Libyen och Syrien som befolkningen fått Västvärldens hjälp att bli mer islamistiska. I Libyen har NATO:s och Sveriges krigsinsats lett till att al-Qaida och liknande grupper tagit över större delen av landet. Och i Syrien såg det tills nyligen ut att gå lika precis lika "bra".

  Därför är det på sätt och vis logiskt att just Europride-festivalen, i egenskap av den Västerländska elitens mest extrema manifestation, i år välkomnat islamisterna i sina led. Enligt Pridefestivalens högutbildade arrangörer bevisar Koranen att homosexualitet är en del av islam:

  -Föreläsningen om islam och hbt-frågor handlar om att det är fullt möjligt att vara troende muslim och homosexuell samtidigt och om vilka strofer det finns i Koranen som kan visa på det, berättar "projektledaren" Anna Valverius.

  Enligt Valverius har Pride-paradens nya queer-teologi tagits emot med öppna armar av Umeåborna, inkluderat islamisterna:

  -Vi har inte stött på något motstånd, alla som jag har pratat med har varit hur peppade som helst, påstår Valverius.

  Ingen islamist har dock ännu kunnat bekräfta denna bedömning. Men målsättningen från Pride-arrangörernas sida är att göra samma sak med den islamiska religionen som man gjort med den kristna, där religionens regler omtolkats till att omfamna makthavarnas HBTQ-politik.

  Internationella abortdagen

  Fattiga uppmuntras abortera sina barn Internationella abortdagen firas varje år den 28:e September, i Sverige enbart av politiskt korrekta regimanhängare. Att de FN-stödda massaborterna grundar sig i rasbiologiska strategier känner ytterst få till.

  Idag firar Sveriges politiskt korrekta "Internationella abortdagen", som infaller årligen den 28:e September. Internationella abortdagen uppfanns 2011 av WGNRR - Women's Global Network for Reproductive Rights, en sydländsk feministgrupp knuten till FN. Men få på gränsen till ingen vet om den idéhistoriska bakgrunden till dagens politiska korrekta åsikter.

  Idehistoriskt har aborträtten tillkommit mycket på grund av FN-organet UNESCO:s förste generalsekreterare Julian Huxley. Huxley var globalist och tidvis psyksjuk, och hans största intresse var biologi och rashygien (eugenics). Huxley var ordförande för brittiska Eugenics Society (Rashygieniska samfundet) 1959-1962, och grundade WWF 1961.

  Huxley är annars mest känd för att ha uppfunnit begreppet "etnisk grupp", i politiskt syfte att avveckla begreppet "ras". Samt för att ha myntat begreppet "transhumanism", som av Fukuyama (End of history) kallats "världens farligaste idé".

  Det var FN-chefen Huxleys brinnande intresse för rashygien som fick honom att använda UNESCO och FN till att kraftigt öka antalet aborter i världen. Teorin var att fattiga människor var fattiga på grund av att de var mindre intelligenta, och att mänskligheten skulle bli mer lycklig och framgångsrik om de fattigare 90 procenten kunde övertalas till att abortera sina barn.

  Som argument i media använde man sig på den tiden och fram till 80-talet av att aborterna bidrog till att stoppa den i längden ohållbara överbefolkningen i världen, samt att de var nödvändiga för kvinnors hälsa.

  Som sina motståndare i abortfrågan pekade Huxley ut Katolska kyrkan, och Stalins Sovjetunionen. Sovjetunionen hade visserligen lagliga aborter, men under flera ledare uppmuntrades barnafödande som en ren militär nödvändighet.

  Eftersom Sverige som regel gör sitt bästa för att lyda överstatliga organisationer som EU och FN, har Sverige det överlägset största antalet aborter i Västeuropa. Sverige fick fri abort i mitten av 70-talet samtidigt som Mångkulturen lagstiftades. Varje år genomförs omkring 38 000 aborter i Sverige, och tanken är att de aborterade barnen ska ersättas med driftiga invandrare. Sammanlagt rör det sig om 1-2 miljoner människor sedan 70-talet.

  Råttor tar över Sundsvall och Timrå

  Slutat bo under jorden Råttor har invaderat Sundsvall och Timrå och rekordförökar sig. Nu har antalet råttor blivit så stort att de börjat ta över stadsbornas lägenheter och parker.

  Antalet råttor har rekordökat i Sundsvall och i Timrå. Numera är det inte ovanligt att råttor kryper upp i folks toaletter och tar sig in i bostaden på det sättet. I ett bostadsområde i Sundsvall har man hittills i år fångat över tvåhundra råttor.

  Att råttorna börjat synas så mycket beror på att de blivit så många fler. De kan inte längre föda sig under jord, i avloppssystem och liknande gömställen. För att överleva och ytterligare föröka sig tar de sig in i människors bostäder, och tar över parker och allmänna platser.

  Ett råttpar kan på bara ett år föröka sig till tusentals råttor. Förutom att sprida smittor kan de även orsaka skador på exempelvis elledningar, vilket kan starta bränder. Även bilbränderna kan komma att öka i Norrland på grund av råttorna.

  Till skillnad från sorkar och möss är råttan inte kababel att överleva i Norrland utan människans hjälp. Detta beror på att råttan är en invasiv art som är anpassad för ett mildare klimat, och som invandrat med hjälp av svenskarna.

  Björn Olsen som är professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet vill dock tona ned råttan som orsak till ökad spridning av smittor. Enligt honom är boven en annan:

  -En art som tar med sig rätt mycket dynga från individ till individ, och som innebär ett reellt hot för oss, är ju naturligtvis människan, säger professor Olsen.

  SR publicerade Fake News om ”nazisthot”

  Vill rädda migrantprojekt genom falskt hotbrev Slink Ins EU-projekt som ska hjälpa utländska tiggare att flytta till Sverige ska läggas ned. Detta har fått vänsterextrema Sveriges Radio (SR) att publicera en falsk nyhet om att "nazister" hotat EU-projektet och krävt en nedläggning av det. SR:s motiv är sannolikt att pressa politikerna att trotsa SR-journalisternas påhittade nazister genom att fortsätta EU-projektet.

  Slink In i Sundsvall är ett skattefinansierat projekt som ska underlätta för människor med missbrukarkultur. Förutom missbrukare hjälper även Slink In tiggare att etablera sig i Norrland, detta genom pengar från EU. Men nu ska EU-projektet läggas ned, delvis efter klagomål från grannar som påstår att migranterna bor i sina bilar och skräpar ner i området.

  -Oron är ju att när man stänger ner EU-projektet i Juni att man då har ett gäng tiggare som vi inte klarar av att hjälpa, säger Bengt Persson på Slink In.

  För att kunna hålla liv i Sundsvalls tiggarkultur har därför vänsterextrema Sveriges Radio (SR) publicerat en Fake News artikel om att "nazister" hotat EU:s tiggarprojekt och krävt en nedläggning av det.

  -Man ville att man skulle flytta på romerna annars så skulle det börja brinna. Det var Nordiska motståndsrörelsens symbol på brevet, säger samma Bengt Persson på Slink In.

  "Slink In i Sundsvall har hotats av den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Anledningen till hotet är ett projekt för EU-migranter", hittar SR på.

  Att Motståndsrörelsen skulle begå brott genom offentliga hotbrev är dock helt orimligt. Det kan jämföras med att Miljöpartiet skulle skicka hotbrev till Migrationsverket, eftersom de utvisar flyktingar. Politiska partier jobbar inte på det sättet. SR har därför låtit bli att intervjua någon partiföreträdare om det påhittade hotet, eftersom det isåfall skulle visa hur verklighetsfrånvänd och påhittad "nyheten" är.

  I verkligheten produceras alltid den här typen av hot av vänsterextremister, som en så kallad falsk flagg attack. Detta efter att man "tagit debatten" och förlorat den. Det är naturligtvis mycket mer sannolikt att det naivt tillverkade hotet är påhittat av någon med kopplingar till tiggarna, eller av vänsterextrema journalister, än att det verkligen är Motståndsrörelsen som står bakom det.

  Tredje gången "journalisten" Anna Ahlström har kopplingar till påhittade hot

  SR:s senaste Fake News artikel har publicerats utan någon underskrift, men i artikeln finns ett foto som SR tillskriver "journalisten" Anna Ahlström. Anna Ahlström är känd som vänsterextremist efter att två påhittade hot publicerats i samband med hennes så kallade "granskning" (hets) mot Fjällsjö Nyheter.

  "Granskningen" gjordes tillsammans med Antifa och Fredrik Vestberg, men efter att Fjällsjö Nyheter efter en egen granskning avslöjat att Vestberg på sin privata Facebook hetsar mot lågutbildade och Sverigedemokrater, dessutom med stöd av SR:s varumärke, fick Ahlström fortsätta sin "granskning" ensam.

  Den gången bestod de påhittade hoten dels i att Ahlström under sin "granskning" kontaktade våldsbejakande vänsterextremister vilka i sin tur genom påhittade hot lyckades få Fjällsjö Nyheter nedstängd under 24 timmar. Något Ahlström sedan kunde göra en "nyhet" om, med vinklingen att hennes "granskning" fått avsedd effekt.

  Dels bestod de påhittade hoten av att Ahlström i sin "granskning" kontakade asylsökare på ett HVB-hem som påstods ha blivit baktalade av Fjällsjö Nyheter. Alldeles i slutet av Ahlströms flera månader långa "granskning" samlade asylsökare från just det HVB-hemmet ihop ett stort gäng migranter och gjorde mitt i natten intrång på en tomt där Ahlström påstod att Fjällsjö Nyheters grundare bor.

  Asylsökarna som i förhören uppgav att de trodde att huset var obebott, avslutade sitt nattliga besök genom en falsk polisanmälan om hot. Något som sedan Ahlström publicerade som huvudinnehållet i sin "granskning".

  Att SR sprider så kallade Fake News är mer regel än undantag. Detta beror på att SR nästan uteslutande anställer extremister som "journalister". Nyligen blev en prisbelönt vänsterextrem SR-journalist brutalt nedsjuten av fransk polis, efter att ha svurit trohet till islamiska staten och begått terrordåd.

  Kort därefter deltog en annan SR-journalist på en våldsbejakande AFA-demonstration mot Jimmie Åkesson. Det vi hittills lyckats avslöja är sannolikt bara toppen på isberget.

  Professor: Berusade djur är en myt

  Fulla djur som uppträder kaotiskt efter att ha ätit jäst frukt på hösten är en myt. Detta enligt en svensk universitetsprofessor.

  Varje höst rapporterar media om djur som berusar sig på jäst frukt. I höst ska bland annat ett vildsvin ha brutit sig in i en källare och svimmat av där, och en full älg hoppade in i ett vardagsrum genom ett stängt fönster.

  Att djur kan äta sig fulla på exempelvis fallfrukt som legat på marken och jäst är en vanlig föreställning. Men professor Göran Ericsson vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet tror inte på denna teori. Enligt honom är det "bara en skröna".

  -De historierna kommer alltid vid den här tiden på året. Ibland blandar man ihop att djuren är närgångna med att de är berusade. När de är lite hotfulla så tror man att de ätit jäst fallfrukt, men det är helt enkelt så att de försvarar ett bra område där det finns gott om mat, säger professorn.

  Enligt Göran Ericsson kan visserligen djuren bli fulla, men för att bli det måste de äta orimligt stora mängder jäst frukt. Exakt hur mycket vet han dock inte.

  Professorn får dock mycket mothugg av människor som säger sig vara säkra på att de sett de berusade djuren.

  I Emil i Lönneberga berusar sig flera av gårdens djur på jäst frukt.

  Politiskt korrekt lagkapten kastades ut från flygplan

  HBTQ-aktivist uppträdde hotfullt mot flygvärdinna och kastades av planet. Det stormar kring Kulturmarxistiska Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) efter att den politiskt tillsatta lagkaptenen anklagas för att ha uppträtt hotfullt och blivit avkastad från ett plan av flygkaptenen.

  Östersunds Fotbollsklubbs (ÖFK:s) politiskt korrekte lagkapten och HBTQ-aktivist Brwa Nouri har blivit utkastad från det flygplan som skulle ta honom till lagets fotbollsmatch mot Kalmar FF. Anledningen är att han uppträdde hotfullt och vägrade att lyda en flygvärdinnas instruktioner om hanteringen av mobiltelefoni i samband med att planet skulle lyfta.

  -Han betedde sig hotfullt, säger Emma Sandsjö som är kommunikatör vid BRA Flyg.

  Brwa Nouri själv säger sig vara djupt ångerfull och ber om ursäkt. Så mycket så att han på bilder i regimens media lyfter fram armen med den politiska bindeln på som visar att han liksom alla andra bollspelare i ÖFK är HBTQ-aktivist och vill att homolobbyn ska bestämma samhällets gemensamma normer.

  -Det är inget klubben har sagt åt mig att göra. Jag såg bindeln och tänkte, den här ska jag ha, punkt slut, säger Nouri om den politiska HBTQ-armbindeln.

  I artikeln "Från kriminalitet till regnbågar" beskriver Nouri sin resa från kriminell invandrare till hyllad politisk förebild och aktivist för den svenska regimen. Bland annat har han sparkats ut från tre fotbollsklubbar, varit narkotikaberoende och dömts för narkotikbrott, ofredande och olaga tvång.

  Det senare efter att ha dömts för att gemensamt i en gruppvåldtäktsliknande incident ha fört upp en galge i ändtarmen på en yngre spelare, vilket av åklagaren rubricerades som våldtäkt. Så kallad "galgning" av unga pojkar har ingenting att göra med HBTQ, utan är en nyuppfunnen mångkulturell form av nollning av nya bollspelare.

  Sveriges mest politiskt korrekta fotbollslag

  Östersunds Fotbollsklubb ÖFK är inte vilket fotbollslag som helst. Det är Sveriges mest politiskt korrekta fotbollslag, som gått så långt som till att anställa vänsterextrema politiska kommissarier som ska utbilda spelarna i rätt åsikter. Bland annat är det samisk nationalism och Queer-politik som står på fotbollsspelarnas schema. Samtliga spelare tvingas delta i "utbildningarna".

  -Med alla våra medel vill vi bekämpa ondskan, säger ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg.

  Exakt vilka medel som står de bolltokiga männen till buds är oklart. Galgar som förs in i stjärten används inte av ÖFK.

  I samband med att Daniel Kindberg köpte homolobbyn RFSL:s "HBTQ-certifikat" förklarade han det politiska ställningstagandet med att HBTQ får spelarna att vinna fler matcher:

  -I ÖFK vill vi utveckla hela människan, helt enkelt för att vi vet att det gör att vi vinner fler matcher, säger Kindberg om HBTQ-cerifikatet.

  Teorin är att ställningstagandet för HBTQ tvingar spelarna att vara modiga, och att detta ska leda till att de anstränger sig mer för att sparka in bollen i mål.

  Nationalister demonstrerade i Östersund

  Vill ha ett eget land Nationalistiska kurder demonstrerade idag inför folkomröstningen i irakiska Kurdistan. Kurderna kräver ett eget land bara för kurder, och får stöd av hycklande svenska politiker.

  Under lördagen hölls en nationalistisk demonstration i Östersund för att stödja den folkomröstning som ska ge kurder en egen nationalstat i Mellanöstern. Ett hundratal kurder deltog på manifestationen som hölls i Badhusparken i Östersund

  -Vi vill också ha ett eget land, precis som alla andra, säger 50-åriga Khadija Rostami.

  Flera svenska politiker deltog på demonstrationen. Trots att de är emot att svenskar ska få ett eget land anser de att kurder har rätt till det.

  -Det behövs en folklig resning mot dessa nationalistiska och högerextrema rörelser i Europa ... Din röst för ett demokratiskt parti är en röst mot nationalism, påstår Socialdemokraten Jens Nilsson.

  Sedan demonstrerar Jens Nilsson med nationalistiska kurder för att kurder ska slippa mångkulturen i Irak och Syrien och med våld bryta sig ut och skapa en egen nationalstat.

  Förklaringen till hyckleriet ligger i att Israel gynnas av en kurdisk stat, och därför driver betydande delar av USA:s etablissemang frågan, vilket gör att även deras vassaller i Sverige gör det.

  Frågan om kurder ska få ett eget land på bekostnad av Irak, Syrien, Turkiet och Iran är brännhet och kan utlösa ett storkrig i Mellanöstern. Samtidigt har läget aldrig varit så bra för kurderna, mycket beroende på att USA håller på att bränna sina broar till länderna som kontrollerar de kurdiska provinserna.

  Mellan USA och Iran/Syrien råder öppen fientlighet, och även relationen till Irak och Turkiet har kraftigt försämrats och USA anklagas nu även av dessa länder för stöd till terrorism.

  Kvinna tvingades gifta sig

  Tre bosättare i Jämtland sitter häktade misstänkta för att ha tvingat en familjemedlem att gifta sig. Häktningen sker bland annat för att undvika att de misstänkta flyr från Sverige. UPPDATERAD

  Tre personer har häktats vid Östersunds tingsrätt misstänkta för att ha tvingat en ung kvinna att gifta sig mot sin vilja. Äktenskapstvånget skedde i Jämtlands län våren 2016.

  Den kvinna som tvingades till äktenskap är släkt med två av de tre misstänkta gärningsmännen som nu häktats. Alla tre misstänkta anklagas för att begått brottet i samråd med varandra.

  -Det finns inte så många rättsfall för den här gärningen i Sverige ännu, så det är ganska ovanligt att det går att bevisa, säger åklagaren Eva-Lena Rimér.

  Äktenskapstvång är ett nytt brott som kriminaliserades 2014. Innan det var det lagligt att tvinga människor att gifta sig. Det nya brottet infördes eftersom Sverige blivit mer mångkulturellt, och antalet tvångsäktenskap ökat i takt med att Sverige blivit mindre svenskt.

  Samtidigt infördes lagstiftning mot brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Detta för att straffa de migranter som reser tillbaka till sina hemländer för att där begå brottet äktenskapstvång.

  UPPDATERAD

  Idag börjar rättegången mot de tre häktade personer som enligt åklagaren tvingat en ung kvinna att gifta sig mot sin vilja. Även den tvingade kvinnans make, en 25-årig man, misstänks för inblandning i brottet men eftersom han bor utomlands åtalades han aldrig.

  Istället blir rättegången mot två kvinnor och en man. Det är brodern till den till äktenskap tvingade kvinnan, broderns fru, samt den 25-årige makens syster. Särskilt pådrivande anser åklagaren att systern varit.

  Kvinnan som misstänkts ha utsatts för äktenskapstvång var enligt åtalet även tvingad till en rad stränga förhållningsorder, bland annat fick hon inte lov att sminka sig och var tvungen att hålla sig på sitt rum på asylboendet. Precis som i det gamla Grekland.

  Äktenskapstvånget ska inte ha varit ett fysiskt tvång, utan istället ska det handla om psykiska påtryckningar mot en ung omyndig person.

  -Det är viktigt att hennes egen berättelse kommer fram och jag menar att det är ett tvångsäktenskap. Man har utnyttjat hennes utsatta situation genom olika grader av påtryckningar, säger åklagaren Frida Molander.

  Eftersom brottet är så nyuppfunnet har det tidigare bara blivit två fällande domar gällande äktenskapstvång. Detta är första gången som brottet prövas i Jämtland.

  Nedlagd pjäs blir politisk fråga

  Moderaterna kräver svar Efter att Västerbottensteatern lagt ned sin nya politiska teaterföreställning Röst precis innan premiären kräver nu Moderaterna att teaterchefen avslöjar sanningen om varför föreställningen lades ned.

  Nu blir Västerbottensteaterns nedlagda föreställning Röst en fråga för kommunfullmäktige i Skellefteå. Detta sedan Moderaterna krävt att Västerbottensteaterns ordförande ska komma till fullmäktige och motivera beslutet.

  Anledningen är att den nedlagda teaterföreställningen kostat massor av skattepengar. Pengar som nu är borta för alltid. Teaterchefen Fransesca Quartey har motiverat nedläggningen av pjäsen med att den var dålig, men Moderaterna misstänker att det ligger politik bakom nedläggningen.

  Flera andra teaterföreställningar har de senaste åren lagts ned eller stoppats i Sverige, och då har det ofta handlat om att föreställningen antingen gett uttryck för vänsterextrema åsikter, eller har skojat med politiskt korrekta vanföreställningar.

  -Vi moderater vill att kulturen ska vara fri. Nu måste Västerbottensteatern svara på frågan om det fanns politiska yttranden i produktionen som teaterledningen önskade utesluta ur föreställningen, säger Micaela Löwenhöök (M) i ett pressmeddelande.

  Den nedlagda teaterföreställningens uttalade syfte var att få fler människor att rösta i riksdagsvalet 2018. Möjligen misstänker Moderaterna att skådespelarna dessutom ville påverka publiken att rösta på "rätt" partier.

  Gymnasieföreningar ett problem för makthavarna

  SVT vill förbjuda "Vita, heterosexuella och attraktiva" gymnasieungdomar slår sig ihop i föreningar för att skapa gemenskap. Detta har fått statliga regimmedian SVT att slå bakut och inleda en flera veckor lång hatkampanj mot föreningarna. Målet är att "förbjuda" dem. UPPDATERAD

  Huvudproblemet makthavarna ser med de så kallade gymnasieföreningarna är att de i praktiken är elitföreningar, där en liten grupp högpresterare väljer ut ett fåtal andra högpresterare som medlemmar. Enligt SVT blir resultatet att de flesta är "vita, heterosexuella och attraktiva". Vilket enligt SVT är dåligt.

  De ungdomar som inte anses vara tillräckligt mycket högpresterare, som presterar bra inom områden som gymnasieföreningarna inte tenderar att prioritera, eller har en annan personlighet än ledarna inom gruppen, väljs bort. Genom att på detta sätt skapa en liten homogen grupp där alla gillar lika skapas en starkare sammanhållning i gruppen, vilket gör det roligare för medlemmarna.

  Ett annat problemen makthavarna ser med gymnasieföreningarna är att de är normbrytande, och går emot samhällets HBTQ-norm. Istället för makthavarnas HBTQ är föreningarna som regel heterosexuella, och i deras verksamhet uppmuntrar de till heterosexuella relationer. Denna ordning kritiseras hårt av regimens statsmedia SVT, som nu lyfter frågan om att förbjuda gymnasieföreningar.

  I en artikel erkänner SVT själva att de piskat upp "hat" mot gymnasieföreningarna, och genom sina noga valda intervjuoffer manar man till "uppror" mot föreningarna. Nu återstår att se om försöket att avskaffa ungdomars föreningsfrihet kan lyckas.

  Den politiskt motiverade mediakampanjen har fått kritik av många gymnasieungdomar som menar att den är politiskt vinklad och syftar till att förstöra deras ideella verksamhet.

  UPPDATERAD

  SVT har nu lyckats få Wargentinsskolan att "riva avtalen med föreningarna". Egentligen handlar det om att skolledningen inte förnyar de nu gällande avtalen, som egentligen är helt meningslösa annat än som en liten eftergift till politiskt korrekta kulturmarxister inom lärarkåren. Skolledningen är fortfarande uppenbart motsträvig, och följer inte SVT:s påbud om att föreningarna måste förbjudas.

  "Lärare, Elever, lärare och  sex fackförbund har i flera år försökt få skolledningen att agera", skriver SVT i sådan affekt att man kan tro att journalisten som skrivit det är berusad.

  De senaste dagarna har SVT:s "granskning" (hets) blivit allt otrevligare. Det finns många exempel på hur skev och Orwellisk SVT:s propaganda är. En återkommande teknik journalisterna använder är att låtsas som att hetsjakten på elever med "fel" åsikter egentligen är att stödja eleverna:

  -Vi får inte lämna eleverna i sticket. De måste känna att de har vårt fulla stöd, säger en lärare som samtidigt verkar vilja förbjuda gymnasieföreningarna.

  Med "fullt stöd" menas alltså den absoluta motsatsen, att tvinga eleverna att sluta organisera sig i gymnasieföreningar.

  -Det som sker nu är framför allt att vi jobbar med att stödja elever ... Sen satsar vi också på att vaccinera eleverna mot att gå med i en förening. Vi ska ha information i grundskolan, vi satsar på att förbättra informationen i ettan. Det handlar om att vässa värdegrundsarbetet. Att stödja eleverna i att säga nej, påstår en annan lärare.

  Att "informera", "vässa värdegrundsarbetet", "stödja eleverna att säga nej" och "vaccinera eleverna mot att gå med i en förening" låter som finare ord för hjärntvätt och i slutändan tvång mot de som vägrar lyda.

  Och det är inte bara eleverna som den vänsterextrema lärarkåren ska utbilda i rätt åsikter. Även föräldrarna ska tvingas tycka rätt:

  -Vuxenvärlden är en del av problemet. Det finns föräldrar som är stolta över att deras barn har förmånen, ur deras perspektiv, att vara med i en förening. Så det är ett kulturproblem som finns i hela samhället, säger Socialdemokraten Anton Waara (S) som är ordförande för Jämtlands gymnasieförbund.

  En alternativ åsikt kan vara att det inte är föräldrarna som är samhällsproblemet, utan lärarna.

  Eftersom skolledningen inte lytt SVT:s uppmaning om att förbjuda gymnasieföreningarna driver nu "journalisterna" en alternativ "lösning" som effektivt ska avliva föreningarna. Detta genom att propagera för att skolan ska börja låsa ute eleverna på kvällarna.

  Genom att stänga skolan på kvällarna hindrar man gymnasieföreningarna från att ha möten, menar SVT. Samtidigt kommer man naturligtvis att sabotera även för andra elever som vill vara i skolan av andra anledningar. Att skolan har öppet vissa kvällar i veckan sker ju av en god anledning.

  Men hatet mot de "vita, heterosexuella, attraktiva" elever som organiserar sig i föreningar gör journalisterna likgiltiga inför detta.

  Terrormisstänkt IS-ledare frias

  "Förvarade svärden åt en fakir" En man som beskrivs som ledare inom våldsbejakande islamism i Härnösand har friats från misstankar om förberedelse för terrorbrott. Mannens förklaring om att de sju hemmagjorda svärd som hittats hemma hos honom tillhör en fakir godtas av åklagaren, som nu lägger ned polisutredningen.

  En terrormisstänkt IS-anhängare som enligt Polisen har en ledande roll inom Härnösands våldsbejakande islamistmiljö har friats från alla terrormisstankar. Anledningen är att åklagaren köper den terrormisstänkte mannens förklaring om att han bara förvarade de hemmagjorda vapnen åt en fakir.

  Den 40-årige islamistiske mannen som bor i Härnösand dömdes i Maj i år till en månads fängelse för att ha dödshotat en tjänsteman på socialförvaltningen, som betalar ut socialbidrag till många av landets mångkulturella invandrare. I samband med polisutredningen gjordes en husrannsakan hos mannen som visade att han förvarade en väska med "minst sju hemmagjorda och skarpslipade svärdsliknande föremål", samt att han även förvarade IS-propaganda, kikarsikte till gevär, två tubkikare samt en påse med glaskross.

  Polisen tog inte något av vapnen i förvar. Dock fotograferades dessa och i mitten av Maj inleddes en förundersökning om förberedelse till terroristbrott.

  Mannen misstänktes även för att ha försökt skaffa skjutvapen och sprängmedel, samt för narkotikabrott.

  Chefsåklagare Daniel Brodén avvisade dock omedelbart misstankarna om att det skulle röra sig om politiska eller religiösa motiv bakom de hemmagjorda vapnens förvaring, och rubricerade istället misstanken som förberedelse till grov misshandel. Nu lägger Daniel Brodén ned polisutredningen helt.

  -Brott kan ej styrkas. Han har uppgett att svärden inte tillhör honom, utan de tillhörde en bekant som arbetar som fakir, säger chefsåklagare Daniel Brodén.

  Den nu för terrormisstanke friade mannen har tidigare dömts i Sverige för människosmuggling, misshandel och brott mot vapenlagen.

  Människosmugglingen bestod i att han körde en tunisier över gränsen till Sverige, trots att denne var förbjuden att beträda EU-länder på grund av att han ansågs vara "våldsbenägen och beväpnad". I det Socialdemokratiskt styrda Sverige fick han dock omedelbart söka asyl. I bilen som användes påträffades IS-propaganda.

  Enligt Säkerhetspolisen (SÄPO) har det skett en "enorm" ökning av antalet våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Sedan 2010 har antalet ökat från 200 stycken till över 2 000. Förklaringen till ökningen är regeringens politik.

  Nya sexattacker mot barn i Umeå

  2 days festivalen drabbad igen Liksom förra året urartade ungdomsfestivalen 2 days i Umeå i sexuella övergrepp och Polisen var tvungen att gripa in för att stävja situationen. UPPDATERAD

  I helgen pågår den kulturellt amerikaniserade "2 days" festivalen i Umeå. Det engelska festivalnamnet är en del av globaliseringen av Sverige. Liksom förra året plågades festivalen av sexuella övergrepp.

  Festivalen väckte förra året stor rabalder då de två nyliberalt ägda lokaltidningarna VK och VF mörkade fakta om sexövergreppen.

  Trots att det då fanns mycket tydliga signalement på förövarna, såsom längd, klädval, hudfärg och nationalitet valde de två lokaltidningarna att medvetet lura sin läsare och skriva att "signalementen är vaga". Sannolikt valde journalisterna att ljuga för att inte gynna Sverigedemokraterna.

  Årets "festival" bjöd på samma typ av behandling av de unga flickorna som förra årets. Polisen var snart tvungna att göra ingripanden på festivalen och just nu finns tre anmälningar om sexövergrepp.

  Enligt Polisen är de angripna flickorna alla 13 år.

  UPPDATERAD

  På festivalens andra dag fortsatte de sexuella övergreppen. Just nu finns 7 polisanmälningar om sexattacker på 2 days i Umeå. En tonårskille greps och frigavs senare under lördagskvällen.

  Den första festivaldagen slutade med att Polisen var tvungen att stänga ned den. Under den andra kvällen tände arrangörerna belysningen i förtid för att på så sätt lura festivaldeltagarna att gå hem i förtid.

  "Ett samhällsproblem"

  Enligt arrangörerna är de sexuella övergreppen på festivaler ett samhällsproblem, som de inte har någon lösning på. De är dock övertygade om att sexövergreppen "alltid har funnits", och att det inte är någon skillnad nu mot förr i tiden.

  -Jag har ringt runt till en del ungdomar som varit med förr och nu blivit lite äldre och frågar hur de var på deras tid. Och de säger allihop att det var exakt likadant, man har bara inte anmält sånt här tidigare, säger Per-Erik Söderström som är arrangemangsansvarig.

  Detta är dock en teori som motbevisas av att nästan 100 procent av alla dömda för sexövergreppen är flyktingar som nyss kommit till Sverige. Detta som ett resultat av den svenska regimens krig mot länder i tredje världen.

  Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) och Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet sexualbrott i Sverige ökat ungefär 10 gånger (1 000 procent) sedan 1975 när Mångkulturen infördes. 1975 var antalet sexbrott 1 530 stycken. 2011 hade de ökat till 14 886 stycken.

  Trots att majoriteten av sexualbrotten utförs av mångkulturella påstår regimen att det inte skett någon ökning av sexbrotten, och att hela förklaringen ligger i en ökad anmälningsbenägenhet. Därför är förändringen enligt regimen egentligen något positivt, och ett bevis på de snabba framsteg Sverige gjort.

  Akutkirurgin kan läggas ned i Övik

  "Med samma taktik som i Sollefteå" Akutkirurgin i Örnsköldsvik går på knäna på grund av personalbrist, och precis som när Sollefteås akutkirurgi lades ned anklagas nu länsklinikcheferna i Sundsvall för att vara en del av problemet.

  Just nu ser det ut som att akutkirurgin i Örnsköldsvik kan komma att läggas ned på samma sätt som den lades ned i Sollefteå. Trots vallöfte från Socialdemokraterna att hålla akuten öppen tvingades den omkull av Landstingsledningen i Sundsvall som vägrade att annonsera efter tjänster för att klara verksamheten.

  -Inga tjänster har annonserats ut på landstingets hemsida. En enda tjänst har annonserats ut och det var i Läkartidningen, säger Lena Sundin som är vice ordförande i föreningen Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus.

  Genom en söndra och härska-teknik spelade Landstingsledningen ut Örnsköldsvik mot Sollefteå. Först stödde Örnsköldsvik Sundsvallsledningens sparkrav med löfte om att Örnsköldsvik inte skulle drabbas. Nu går yxan mot Örnsköldsvik.

  En metod som även kallas "Salami-taktiken", myntat av Ungerns antisemitiska judiska kommunistdiktator Matyas Rakosi. Taktiken var så framgångsrik att den påhittige Rakosi lykades förbjuda alla andra partier och sätta hälften av medlemmarna av sitt eget parti i fängelse.

  Precis som i fallet med akutkirurgin i Sollefteå lovar dock de Socialdemokratiska politikerna att man ska "utveckla" vården och "göra den bättre". Samtidigt som tjänstemännen redan har utarbetat planerna på nedläggningen. Enligt SVT har länsklinikchefen Leif Israelsson utrett kirurgin i länet och kommit till slutsatsen att den borde koncentreras till Sundsvall.

  Och på Sollefteås och Örnsköldsviks sjukhus anser man att problemet är just införandet av länskliniker. Länsklinikerna har lett till att de chefer som fjärrstyr verksamheten från Sundsvall beskylls för att inte vara tillräckligt engagerade i de mindre sjukhusens existens.

  -I och med organisationsförändringar som ha skett de senaste åren, har ledningen flyttats allt längre bort från sjukhuset och det finns inte längre någon i ledningen som värnar om den kirurgiska verksamheten, eller ens sjukhuset i stort, säger Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening.

  Polis frias för skott

  Åklagaren lägger ned utredningen En polisman som misstänkts ha framkallat fara för annan genom att avlossa ett vådaskott nära en kvinnlig jägare frias nu från misstanke när åklagaren lägger ned polisutredningen. Anledningen är att polismannen nekar till att kvinnan ska ha varit i närheten och att ord står mot ord.

  Det var under en jakt på tjuvjägare som en polisman avfyrade ett vådaskott när han kontrollerade en av jägarnas jaktvapen. Enligt jägarna var polisen nära att skjuta en kvinna, men eftersom polismannen nekar till att kvinnan var i närheten lägger nu åklagaren ned polisutredningen och åtalar inte polismannen för vållande av fara för annan. Ord mot ord räcker inte för en fällande dom, enligt Chefsåklagare Elisabeth Brandt.

  Det var den 11 September förra året som Polisen med hjälp av helikopter gjorde ett tillslag mot en husvagn som användes som jaktstuga av ett gäng samiska jägare.

  Enligt polismannen som avlossade vådaskottet var Polisen ute efter just samer för att dessa enligt honom skulle vara överrepresenterade när det gäller tjuvjakt. En uppfattning som fått kritik av Sametingets vice styrelseordförande Lars-Miguel Utsi, som menar att inställningen grundar sig i strukturell rasism.

  -Det blir saker som berättas vidare och blir till sist en sanning som inte behöver vederläggas. Det slutar med att den enskilda människan blir utsatt i myndighetsutövandet, säger Utsi från renägarepartiet Guovssonasti.

  Det var när polismannen var inne i jägarnas husvagn och skulle kontrollera jaktvapnen som ett vådaskott gick av. Enligt polismannen var han då ensam inne i husvagnen, men enligt jägarna hade han en av dem med sig där inne, en kvinna.

  Enligt kvinnan var hon mycket nära att träffas av vådaskottet. Kvinnan uppger också att hon fått försämrad hörsel och har svårt att sova på nätterna.

  -Hade jag tagit ett litet steg till hade han skjutit mig ... Jag tänker att jag hade kunnat dö. Att bli invalid eller vad som helst. Inte kommer man ifrån det, uppger kvinnan.

  Men eftersom ord står mot ord och det inte finns några riktiga bevis väljer alltså åklagaren att inte åtala polismannen.

  Skabb sprids på skolor i Norrbotten

  Elever i Piteå drabbade Nu sprids skabb på skolorna i Piteå. Förutom lössen måste nu föräldrar hålla utkik efter symtom på parasitiska kvalster som sprider sjukdomen skabb.

  Skabb har upptäckts på skolor i Piteå. Skabben drabbar framförallt barn som har en känsligare hud än vuxna. Det är efter att höstterminen börjat som parasiterna spridit sig.

  Skabb är namnet på en smittsam hudsjukdom som orsakas av kvalster. Kvalstren gräver en 5-10 mm lång gång inne i huden. När det blir natt lägger kvalstren sina ägg i gången, vilket orsakar en besvärlig klåda. Framförallt är det på händer som man upptäcker sjukdomen först.

  -Skabb anses väl lite mer skämmigt. Det är inget man gärna pratar om men det gäller att behandla ordentligt för om det inte görs blir det en rundgång, säger en skolsköterska.

  Behandling av skabb kan ske med bensylbensoat som då smörjes in på hela kroppen förutom huvudet. Även Permetrin kan användas, som fungerar som ett nervgift på parasiterna. Alla i familjen måste behandlas och det första dygnet ska de som drabbats stanna hemma för att minimera smittstridningen.

  Kvalstren hålls vid normal rumstemperatur vid liv utanför sin värd i 1-2 dygn och smittar via nära hudkontakt och via kläder och sänglakan. Stark värme eller kyla dödar effektivt parasiterna.

  Liv på Mars möjligt enligt forskare i Luleå

  Har upptäckt flytande vatten Enligt forskare på Luleå tekniska universitet är sannolikheten stor att det existerar flytande vatten på Mars. Detta innebär att sannolikheten att det finns liv på Mars också ökat.

  Forskare i atmosfärvetenskap på Luleå tekniska universitet (LTU) är nu säkra på att det finns vatten på Mars. Detta efter att ha analyserat de strimmor på Mars yta som länge varit omdebatterade. Efter en omfattande studie och statistiska analyser tror nu forskarna att strimmorna skapas av vattenaktivitet.

  -Möjligheten att det finns vatten på Mars yta är mycket större än vad vi tidigare trott, säger Anshuman Bhardwaj som är biträdande universitetslektor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

  Om det finns vattenaktivitet på Mars innebär detta att möjligheten för liv också finns. Något som tidigare avvisats av forskarsamfundet som länge hävdat att det inte funnits något vatten i flytande form på Mars. Men alla forskarna hade alltså fel.

  En konkret sak som påvisar förekomsten av vatten i flytande form är de flytande saltlösningar man upptäckt avdunsta under natten, vilket bevisar att det finns ett vattenkretslopp på planeten. Detta eftersom en sådan avdunstningsprocess inte skulle kunna fortgå utan förekomsten av ett slutet kretslopp.

  Med hjälp av den obemannade Mars-farkosten REMS (Rover Environmental Monitoring Station) kan det nu konstateras att det finns ett dagligt vattenutbyte mellan jord och atmosfär och att förhållandena är kompatibla med bildandet av saltlösningar.

  Tre medlemmar i forskargruppen i atmosfärsvetenskap på LTU har rest till Indien för att testa en prototyp av ett rymdinstrument som i framtiden kommer att övervaka bildandet av saltlösningar på Mars.

  Vänsterextrema SR hetsar mot Moderaterna

  Bara negativa omdömen om nye partiledarkandidaten. Med anledning av att Moderaterna ska byta partiledare och börja samarbeta med Sverigedemokraterna istället för med Socialdemokraterna har vänsterextrema journalister på Sveriges Radio (SR) gjort en hatlista som beskriver partiledarkandidatens karriär.

  Favoriten till ny partiledare för Moderaterna, Ulf Kristersson, har blivit påhoppad på nätet av vänsterextrema journalister på Sveriges Radio (SR). SR har på Twitter näthatat Kristersson genom att göra en hetsande lista som beskriver den moderate favoritkandidatens politiska karriär.

  Bland annat anklagar SR Ulf Kristersson för så kallad "rasism". Bakgrunden till detta kan bäst förklaras med att SR:s journalister är vänsterextrema och använder rasismanklagelser för att slippa ta debatten i sakfrågorna.

  Sanningen är att Kristerson i sina böcker återkommande kritiserat 40-talister och den svenska massarbetslösheten som slog till efter finanskrisen på 90-talet. Finanskrisen var ett resultat av att Socialdemokratin på 80-talet gav privatägda banker rätten att bestämma penningmängden i Sverige, genom skapandet av nya pengar i form av banklån. Innan bankreformen bestämde staten hur mycket pengar som skulle skapas.

  SR:s extrema politiska vinkling ledde snart till att folk på nätet reagerade med avsky, och jämförelser gjordes med hur vänsterextrema SR hyllade Stefan Löfven när han kandiderade till partiledare.

  Efter att återigen ha blivit avslöjade som vänsterextrema har nu SR raderat hatlistan och istället gjort en ny seriös lista på Ulf Kristerssons politiska karriär.

  SR har sedan tidigare en konflikt med Moderaterna i Norrland och har bland annat näthatat Moderaternas ledare i Östersund. Moderaterna har svarat med att kräva att SVT och SR stoppas sända sina nyheter gratis på nätet. SR har även förnekat en "journalistisk konspiration", och förklarat kritiken med att "alla journalister tycker lika ändå". Därför är en konspiration helt enkelt onödig.

  Så sent som i Juni i år avslöjades att SR-journalister deltagit i AFA:s våldsbejakande demonstration mot Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. En vecka tidigare hade en SR-journalist svurit trohet till IS och brutalt skjutits ned av polis i Frankrike.

  Sollefteå går vidare med länsbyte

  Korruptionen i Västernorrland gör att Sollefteå kommun går vidare med planerna på ett länsbyte. Nu tar man hjälp av organisationen Sveriges kommuner och landsting för att lära sig hur ett länsbyte går till i praktiken.

  Sollefteå kommun tar nu hjälp av Sveriges kommuner och landsting för att utreda möjligheten att byta län (och landsting/region) och göra sig fria från Västernorrland. Istället vill man tillhöra Västerbottens län eller Jämtlands län.

  Det är eftersom kommunen inte har någon erfarenhet av hur ett länsbyte går till som man har vänt sig till Sveriges kommuner och landsting, som har erfarenheter av att kommuner och mindre landsdelar bytt regional tillhörighet.

  -De har hjälpt andra kommuner, så vår avsikt är att använda oss av den kompetensen eftersom vi inte har den själva i kommunhuset. Det är ett omfattande arbete, säger Åsa Sjödén som är nytt kommunalråd i Sollefteå.

  Landstinget Västernorrlands medvetna vanstyre av Sollefteå sjukhus, i syfte att tvinga avdelningar att lägga ned, tillsammans med de Ångermanländska S-avdelningarnas myteri mot partiledningen i Sundsvall och sjukhuspersonalens civila olydnad mot ledningen är alla viktiga delar i förklaringen till att ett behov av länsbyte uppstått.

  Den senaste tidens brottsutredning mot Landstinget Västernorrland och vissa av dess högsta chefer är också exempel på varför Sollefteås förtroende för Västernorrland totalt utraderats.

  Jägare attackerades av rovdjur

  Anfallande varg och björn sköts ned Älgjägare blev idag attackerade av både björn och varg. Dessutom sköts en jägares bil sönder av en förlupen kula.

  Flera jägare attackerades idag av en björn nordväst om Klövsjö i Bergs kommun mellan Östersund och Sveg. Händelsen inträffade strax efter halv åtta på morgonen i samband med älgjakten.

  Det finns inga uppgifter om att någon hund skulle vara inblandad. Björnen sköts i självförsvar av en av jägarna och skickas nu nedfrusen till Statens veterinärmedicinska anstalt.

  Även en varg sköts idag i samband med älgjakten, i samband med att den attackerade en jakthund. Händelsen inträffade väster om Ramvik, i Härnösands kommun.

  Boende i området säger sig ha hört en varg yla om kvällarna och dagarna sedan tidigt i våras, och tror nu att det är den vargen som har skjutits. Även den döda vargen kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för undersökning.

  I Nästvattnet nära Kramfors var ett helt jaktlag i närheten av att träffas av en förlupen kula. Kulan slog in i en av jägarnas bil, i samband med att jaktlaget precis styckat klart en älg. Sannolikt hade kulan färdats en lång sträcka.

  -Jag hörde hur det susade till. Det blev ett hål i taket och sedan krackelerade en ruta, berättar bilägaren.

  Trots dramatiken skadades ingen av jägarna.

  Vänsterextrem journalist kallades utvecklingsstörd

  "Finska journalister är rasister" hävdade den vänsterextrema "journalisten" från Bonniers TV4, som deltog på en asyldemonstration för öppna gränser. Den svenska journalisten hade uppenbarligen tänkt vinna diskussionen genom att dra rasistkortet. Men när den finska journalisten då kallade den svenska för utvecklingsstörd visade det sig att rasistkortet inte längre fungerar.

  I samband med starten av den så kallade Asylmarschen hölls en vänsterextrem demonstration i Torneå där de mestadels muslimska deltagarna demonstrerade under paroller som "inga gränser - inga nationer". Demonstrationen fick öppet stöd av Sveriges många vänsterextrema journalister, vilka som vanligt rapporterade enbart den ena sidan av saken.

  Asylmarschen innebär att människor som låtsats vara flyktingar nu flyr ifrån Finland till Sverige, och i många fall sedan vidare från Sverige ut till andra EU-länder. I praktiken handlar det om mestadels illegala invandrare som nu planerar att leva sina liv gömda, eftersom de bedömts sakna asylskäl.

  Samtidigt med den vänsterextrema demonstrationen hölls en finsk demonstration till stöd för massflykten. De finska demonstranterna menade att de välkomnade flykten från Finland och att Sverige förtjänade att få tillbaka sin flyktingar. Detta eftersom den svenska regeringen i strid mot EU:s lagar släppt in asylsökarna i Sverige, och sedan låtit dem åka tåg gratis till Finland, i syfte att göra Finland mångkulturellt.

  En finsk journalist från Monokultturi FM ställde under demonstrationen en vänsterextrem Bonnier-journalist från TV4 till svars, varför hon var emot den finska demonstrationen. Behöver inte Sverige dessa flyktingar, för att ta hand om alla gamla i Sverige och betala deras pensioner?

  Diskussionen slutade med att den vänsterextrema journalisten började påstå att "de flesta finska journalister är rasister". Den finska journalisten sade då att den svenska journalisten betedde sig som en utvecklingsstörd. Vilket fick den politiskt korrekta journalisten att säga "Tack!".

  Se klippet nedan (21:05-27:10):

  Svensk journalist: "-I can understand that most finnish journalists are racists."
  Finsk journalist: "-For me, you look like a retard, which you probably are."
  Svensk journalist: "-Oh, thank you!"
  Finsk journalist: "-You're welcome."