Ledarna för Jokkmokks kommun låser in sig

"Tufft nog med myndighetsutövning" utan att man ska behöva låsa in sig, menar kommunalrådet. Vad konflikten handlar om mörkas dock effektivt.

Kommunhuset i våldsdrabbade Jokkmokk har låsts igen efter att hot riktats mot kommunen. Därför kommer ytterdörrarna att vara låsta en tid framöver.

-Vi låser ytterdörrarna under en tid. Så man får ringa till växeln eller ringa på den ringklocka som vi har satt upp, för att komma in, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson (S).

-Det är ju upprörande givetvis. Det handlar om anställda som utför uppdrag för medborgarna i Jokkmokk och sedan utsätts de för hot eller en hotbild och det är väldigt olyckligt. Det är tufft nog med myndighetsutövning utan att man ska behöva bli hotad för det, påstår kommunalrådet.

Jokkmokks kommun har tidigare förklarat att inlåsningen beror på "arbetsmiljöskäl", men detta visar sig alltså vara en förskönande omskrivning.

Läs mer om samma ämne