Myndighetsvänstern avskaffar Antikens historia

"Politik ersätter fakta" när myndighetsaktivister på Skolverket nu stoppar skolorna från att lära eleverna om Antikens skola och vad demokrati egentligen var från början.

Den Västerländska civilisationen är enligt 68-vänstern ond och ska avskaffas, och därför förbjuder Skolverket nu att landets skolor undervisar barnen i Antikens historia. Motiveringen är dock att tiden inte räcker till, på grund av allt politiskt korrekt vänstertrams som numera tar upp en stor del av barnens skoldag.

Enligt förre utbildningsministern Jan Björklund (L) försökte vänsteraktivister på Skolverket avskaffa Antikens historia redan när dagens kurs- och läroplaner skrevs, men "Det satte jag stopp för!"

-Fram med namnen på dessa mörkermän inom @skolverket som jobbar som mullvadar u.p.a. för att undergräva fundamenten för det samhälle vi lever i. Låt dem öppet argumentera för sin sak, och blottlägga sina motiv, skriver en medborgare på sociala medier.

-Kulturskymning, skriver en annan.

Att dådet är politiskt och att det handlar om att sabotera elevernas förmåga till kritiskt tänkande bekräftas av Expressen i en ledare:

"Tanken att svenska högstadieelever ska bli bekanta med Platon och Sokrates, Caesar och Marcus Aurelius, demokratins vagga och filosofins guldålder, tycks fylla Skolverket med fasa." skriver Expressen i sin ledare.

"Grundproblemet tycks vara att utbildningsväsendet har fjärmat sig från målet att bilda ungdomar och i stället lagt fokus på att fostra dem."

"Lägg ner Skolverket."

Läs mer om samma ämne