Socialbidragen ökar kraftigt i Östersund

Östersundsbor får betala för lögnerna Åratal av politisk propaganda om att Östersund behöver mer arbetskraftsimport från låglöneländer har nu lett till att väljarna i Östersund skapat en växande ekonomisk katastrof i kommunen.

I Östersunds kommun har kostnaderna för ekonomiskt bistånd på ett år plötsligt ökat med 17 procent. När Helén Eurenius som är chef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund uttalar sig skyller hon på att "antalet hushåll har ökat" och att "arbetsmarknaden blivit trångare" för arbetslösa.

Men i en intern rapport om budgeten 2019 berättas att "En stor andel av ökningen [2018] utgörs av utrikesfödda stora familjer/hushåll som ej nått egen försörjning under etableringsperioden". Denna slutsats har stöd av Sveriges kommuner och landsting, SKL, som tidigare konstaterat att de två åren staten betalar för migranter inte räcker för att täcka kommunernas kostnader.

Ansvaret för situationen ligger delvis på Östersunds kommuns vänsterextreme kommundirektör Anders Wennerberg, som istället för ett tak satt en botten när det gäller antalet utländska hjälpsökande:

-Vi vill visa en ambition genom att sätta en minimigräns i stället för att jobba med tak.

-Det är viktigt för att vi ska klara arbetsmarknaden och arbetskraftsförsörjningen framöver.

-Det vi vet är att det behövs kompetens i vår kommun och att vi får hit massor av kompetens, påstod tidigare kommundirektör Wennerberg.

Eftersom arbetslösheten mångdubblats den senaste generationen kan man torrt konstatera att den eviga ursäkten om "framtida arbetskraftsförsörjning" inte är sann. I verkligheten spelar det ingen roll att "befolkningen blir äldre", när produktiviteten i ekonomin ökar och gör att exempelvis en bonde idag kan producera lika mycket mat som 100 bönder tidigare gjorde.

Problemet är inte hur samhället i framtiden ska finna arbetskraft, utan hur makthavarna ska kunna uppfinna dagisverksamheter åt alla arbetslösa så att de inte skapar oro och kaos i samhället.

Myndighetsaktivisternas lögner om "framtida arbetskraftsbehov" är påfallande likt hur klimataktivister varje år i 30 års tid varnat för "Jordens undergång om tio år". Skillnaden är att den första lögnen är mycket mer kostsam för skattebetalarna.

Läs mer om samma ämne