Regeringen tvingar vattenverk att lägga ner

Drabbar Norrländska företagare Den rödgröna regeringen försöker genom nya lagar att stoppa Norrlänningar att producera grön el. När företagarna försöker följa lagarna gör regeringen avgifterna orimligt höga och försvårar på olika sätt att anpassa verksamheten efter de nya reglerna.

Namnet på det nya projektet som ska försvåra livet i Norrland heter "Den nationella planen för moderna miljövillkor". Egentligen handlar den om att tvinga små företag att lägga ned, eller bli uppköpta av storföretagen.

Bara i Västerbotten finns 35 småskaliga vattenkraftverk som producerar grön el. Men nya regler i den statliga miljölagen innebär att många av dessa nu tvingas upphöra med sin verksamhet.

Den Socialdemokratiska regeringen har medvetet gjort ansökningsprocessen så dyr att många inte ens har råd att ansöka. Allt för att gynna storföretagarna:

-Vid eventuellt avslag kan det betyda att man lagt ut någon miljon på något som inte ens blir av. Det är ju enormt kännbart för en liten verksamhetsutövare med små resurser, säger vattenverksägaren Karl Jonsson.

Karl Jonsson har ett småskaligt vattenkraftverk i Forsliden i Skellefteå kommun vars tillstånd regeringen trollat bort. För att få ett nytt tillstånd måste han bygga en fiskväg bredvid kraftverkets damm, men när han presenterade en byggplan på fiskvägen i mark- och miljödomstolen godkände inte staten den.

Läs mer om samma ämne