Islamisternas friskola räddas

Anmäls samtidigt till ekobrottsmyndigheten Skolinspektionen kommer inte att flytta invandrarbarnen på muslimernas friskola i Gävle till sossekontrollerade kommunala vänsterskolor. Friskolan räddas om den ordnar upp några abstrakta brister, som kanske egentligen mest varit en förevändning för att attackera friskolan. Men samtidigt ska ekobrottsmyndigheten utreda några saknade miljoner.

Skolinspektionens granskning av den islamistiskt kontrollerade friskolan Nya Kastets skola i Gävle är klar, och skolan får fortsätta sin verksamhet om man rättar till några brister. Bland annat handlar det om att säkerställa "en trygg skolmiljö" och starta arbete "mot kränkande särbehandling".

Muslimerna som kontrollerar skolan har till den 15 Oktober att rätta till bristerna, annars måste barnen gå i den kommunala vänsterskolan där de formas till själlösa domedagstroende feminister med förkärlek för S+MP.

Skolinspektionen har dock anmält skolan till ekobrottsmyndigheten då det saknas 2,8 miljoner kronor i årsredovisningen. För att få starta skolan intygade företrädarna för Nya kastets skola att 2,8 miljoner kronor tillförts bolaget. Men det verkar alltså inte ha gjorts.

Sedan en månad tillbaka sitter Gävles imam Abo Raad fånge hos SÄPO. Abo Raad anses ha "direkta kopplingar" till den muslimska friskolan. Sedan Raad togs av SÄPO tillsammans med sin son har flera andra imamer gripits av SÄPO.

De tillfångatagna islamisterna har kopplingar till bland andra Sveriges statschef kungen, Rotary och Saudiarabien. SÄPO verkar vilja tysta protester mot gripandena genom att återkommande fängsla imamer som ordnar stöddemonstrationer för de gripna.

Liksom i Umeå har islamismen i Gävle byggts upp med skattepengar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit av svenska folket. I gengäld har imamer i både Gävle och Umeå rekommenderat sina församlingar att klanrösta på regeringspartierna.

Läs mer om samma ämne