SVT trollade tittarna med ny falsk nyhet

Socialdemokratisk ledare utmålades som "expert" Vänsterextrema SVT följer nu upp sin falska nyhet om att protester mot Socialdemokratiska skolnedläggningar är brottsligt med att hänvisa till en "universitetsexpert" på ämnet - utan att uppge för tittarna att "experten" jobbar som Socialdemokraternas ordförande i kommunfullmäktige.

Efter att Socialdemokratiska SVT utmålat lagliga protester mot Socialdemokraternas skolnedläggningar som brottsligt tar de statligt betalda journalisterna nya friska tag. Detta genom en ny falsk nyhet där en kvinnlig "docent i statsvetenskap" vid Örebro universitet får uttala sig om de tilltagande hoten mot Socialdemokratiska politiker som lägger ned barnens skolor.

Vad SVT inte rapporterar till läsarna är att deras "expert" på hot mot socialdemokrater själv är socialdemokrat, och dessutom Socialdemokratisk ordförande i kommunfullmäktige och vice ordförande i den lokala S-föreningen.

-Här handlar det väldigt mycket om skolor i mindre orter framförallt. Tillgång till skolan på orten är ju en väldigt stark symbolfråga. Man enas kring det, det hotar "vår ort".

-Det gick ju så långt att ett kommunalråd blev mordhotat. Det var också ett hot om dödligt våld, säger SVT:s "expert" Agneta Blom.

Att Agneta Blom själv är Socialdemokratisk ordförande i Örebros kommunfullmäktige framgår alltså inte av SVT:s falska nyhet. Typiskt för SVT:s vinklade reportage är också att experten/sossetrollet oemotsagt får kalla skolnedläggningar en "symbolfråga", trots att det tvärtom rör sig om en mycket konkret social fråga som ofta innebär långa bussresor för de drabbade barnen.

SVT:s "docent i statsvetenskap " är egentligen ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

SVT:s "slumpvis kvinna" är egentligen Socialdemokraternas kampanjledare och internationell ledare för SSU.

SVT:s "lärare" är egentligen ordförande för Vänsterpartiet.

SVT:s "mannen på gatan" är egentligen kommunpolitiker för Vänsterpartiet.

SVT:s "engagerad i lokalområdet" är egentligen vänsterextrem journalist på en anarkistisk tidning.

SVT:s "boende i området" är egentligen socialdemokratisk journalist och aktivist i trollfabrik.

Läs mer om samma ämne