Kommunister och islamister fortsätter bråka i Umeå

Islamisterna är Socialdemokrater Bråket mellan kommunister och islamister i Umeå har nu spridit sig till Socialdemokraterna, som håller på att islamiseras. För att bekämpa detta kräver Arbetarpartiet i Umeå att Socialdemokraterna startar en kampanj mot så kallade "hedersnormer", något Socialdemokraterna vägrar eftersom man inte vill stöta sig med sina väljare.

-Arbetarpartiet kommer inte att bidra till att islamister får styra Umeå, skriver partiledaren Jan Hägglund på sin blogg.

Kommunisterna i Umeå fortsätter att angripa islamiseringen av den svenska vänstern och av förment borgerliga partier som Miljöpartiet. Nu senast genom att Arbetarpartiet samlat in 2 600 namnunderskrifter med krav på att kommunen ska kartlägga hedersförtryckets utbredning i Umeå, samt skapa ett kommunalt handlingsprogram mot utländskt så kallat "hedersförtryck".

Frågan är särskilt aktuell efter den nya kartläggningen av "hedersförtrycket" bland unga i Sverige. Studien visade bland annat att av de niondeklassare som inte lever med utländska "hedersnormer" hade 10 procent någon gång utsatts för våld, kränkningar eller kontroll. Men för de som lever under så kallade "hedersnormer" var resultatet det omvända, 90 procent hade utsatts för övergrepp.

Frågan har även tagits upp av Arbetarpartiet på ett sammanträde i Umeås kommunfullmäktige, där partiledaren Jan Hägglund pressade Socialdemokraterna att agera mot sina egna kärnväljare. Något Socialdemokraterna naturligtvis vägrade att göra.

Maktkamp inom vänstern mellan islamister och kommunister

Bråket mellan kommunister och islamister sker över hela Sverige, bland annat pågår just nu en stor maktkamp inom Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. Där har kommunisterna, som är i underläge, anklagats för att ha använt sig av brandlarmet för att i smyg ändra på besluten.

I Umeå har kampen tidigare varit centrerad kring Miljöpartiet, som länge styrts av islamister. När Arbetarpartiet kritiserat islamismen inom Miljöpartiet har miljöpartister kontrat med att anklaga arbetarpartisterna för att lida av den påhittade sjukdomen "islamofobi". Miljöpartiet har också bortförklarat kommunisternas anti-religiösa kampanj med att dessa är sura för att islamister mördat kommunistledarens styvdotter.

Arbetarpartiet var fram tills 2010 en del av trotskistiska Rättvisepartiet Socialisterna, men gick ur partiet bland annat med motiveringen att Rättvisepartiet "hade utvecklat ett samarbete med den våldsinriktade s.k. Revolutionära Fronten (RF)". Efter utträdet har Arbetarpartiet istället profilerat sig som företrädare för en sekulär vetenskapsbaserad kommunistpolitik, vilken har haft udden mot de andra partiernas islamisering.

Läs mer om samma ämne