SVT utmålar kritik mot skolnedläggningar som brottsligt

Försöker tysta medborgarnas protester mot Socialdemokraternas politik. I en ny falsk nyhet påstår SVT att skolchefen i Luleå "bombarderas" med en "storm av hat och hot", trots att detta motsägs av skolchefen själv. SVT:s syfte verkar vara att skrämma skolbarnens föräldrar till tystnad, genom att hota dem med polisanmälningar för brott som aldrig begåtts.

Luleåbor som protesterar mot Socialdemokraternas skolnedläggningar brännmärks av statliga SVT som kriminella. Enligt SVT är legitim kritik mot Socialdemokratisk nedläggningspolitik detsamma som "hat och hot", och SVT hotar kritikerna med polisanmälningar.

Av SVT:s egen artikel framgår dock att det är ett tomt hot. Som exempel på "hat och hot" anger Socialdemokratiska SVT bland annat att Luleås skolchef Maarit Enbuske kallats "inkompetent" i ett email.

SVT:s falska nyheter om att Maarit Enbuske "hamnat i en storm av hat, hot och kränkande behandling på mejl och i sociala medier" har inte ens stöd av Enbuske själv, som säger att det "gränsar till hat och hot".

-Det är många mejl som har kommit på en gång och en del av dem gränsar till hat och hot, men är i de flesta fall åtminstone en kränkande behandling, säger skolchefen Maarit Enbuske.

Inte heller Kommunens säkerhetschef Rikard Aspholm ger stöd till SVT:s falska nyheter. Istället för att polisanmäla den av SVT påhittade brottsligheten säger säkerhetschefen att han ska "samråda med Polisen och återkoppla till Marit Enbuske".

SVT påstår också på tveksamma grunder att skolchefen Enbuske är "förföljd". Den så kallade "förföljelsen" har enligt SVT bestått i att en engagerad förälder skickat "ljudmeddelanden" om att skolchefen bör avgå.

Fjällsjö Nyheter har tidigare kunnat avslöja hur Socialdemokraterna i Luleå ljuger om orsaken till skolnedläggningar, och hur SVT blivit en Socialdemokratisk propagandakanal mot oppositionen.

Läs mer om samma ämne