Bonnier köper MittMedia

Monopol även på lokalnyheter Att "Kapitalismen strävar efter monopol" är tydligt inte bara inom mejeribranschen, utan även inom journalistiken. Oppositionella i Norrland får nu en tydlig Stockholmsbaserad motståndare i form av Bonnier, när tidningsjätten köper upp nästan alla lokaltidningar.

Efter att de liberala ägarstiftelserna, som har kopplingar till Liberalerna, drivit MittMedia mot konkurs kommer nu Bonnier att ta över det politiska projektet. Därmed skaffar sig Bonnier en monopolställning inom lokalmedia i Norrland.

MittMedias strategi har varit att köpa upp lokaltidningar av olika politisk färg och sedan låtsas att de fortfarande är Socialdemokratiska, Moderata, Centerpartistiska osv, medan de i själva verket i alla viktiga frågor driver Liberalernas politik.

I samband med att Bonnier köper upp MittMedia har flera av dess chefer försagt sig, och avslöjat för läsarna att deras tidningar inte alls är "opartiska":

-Med stolthet lämnar vi över till Bonnier att förvalta och fortsätta utveckla lokal journalistik och driva Liberal opinionsbildning, säger Åsa Malmström som är styrelseordförande i Mittmedia Förvaltnings AB.

Denna förljugna inställningen till regimmedias dubbelmoraliska krav på att vara både "oberoende och opartiska" och samtidigt "driva Liberal opinionsbildning" visade sig även tydligt i uppmarschen till Bonnier uppköp.

Ett exempel är när den före detta MittMedia-anställde Jan Sjölund skrev en artikel på branschsajten Medievärlden, där han krävde att Bonnier skulle ta över MittMedia just för att värna Liberal politik:

"Män och kvinnor som dagligen ges möjlighet att utifrån otidsenliga ideal som opartiskhet, saklighet och oberoende hålla oss andra medborgare uppdaterade. "

Med "oss andra" inkluderas alltså även före detta MittMedia-anställda som Jan Sjölund själv, något som Medievärlden missade att nämna. Efter tiraden om "otidsenlig opartiskhet" följer sedan ett långt resonemang om att bara Bonnier kommer att motarbeta liberalernas politiska motståndare.

"Oberoende och opartisk journalistik" har alltså i vårt Orwelliska samhällsklimat kommit att betyda "Liberal opinionsbildning".

Innan affären blir av måste uppköpet först godkännas av Konkurrensverket. Något som antagligen kommer att ske, och som sedan kan tas som bevis på att Konkurrensverket behöver läggas ned och ersättas med en fungerande lagstiftning mot Liberalernas mediamonopol.

Läs mer om samma ämne