Globalister demonstrerade mot klimatet

Regimen försöker skapa en massrörelse Efter DN:s krav på "Global despoti", med Västhuseffekten som ursäkt, försöker Globalisterna nu skapa en massrörelse som ska kunna ta över gatorna när demokratin avskaffas och makten flyttas utomlands. Som ett led i detta demonstrerade under gårdagen Domedagstroende kvinnor och barn utanför flera matvarubutiker.

På flera platser i bland annat Västernorrland demonstrerade igår vänsterglobalister mot klimatet. Aktionerna var små och framförallt nådde man ut till människor genom att vänsterextrema SVT gav stöd till opinionsbildningen. Som brukligt är i SVT fick bara den ena sidan komma till tals.

Demonstranternas och SVT:s budskap var att svenskarna måste sänka sin levnadsstandard, och att bara Miljöpartister och liknande ska få köra runt i stora bilar och färdas till möten med privata jetflygplan. Som vanligt lyfte regimens media fram små barn i mellanstadieåldern som "experter". Efter gårdagens demonstrationer krönte SVT "Kramfors egen Greta Thunberg":

-Det här är viktigt, annars kanske vi inte har någon framtid. Vi måste ju, säger den 10-årige "experten" som SVT kallar "Lill-Greta".

Att "Lill-Greta" är en flicka är ingen slump, enligt forskningen tror inte pojkar på "Klimathotet". Demonstranterna i SVT:s agendasättande "nyhet" var också kvinnor. Fenomenet att det främst är kvinnor och barn som engageras i hysterin är identiskt med Häxprocesserna, som också främst lyckades lura kvinnor och barn till att bära falskt vittnesmål.

Massrörelse ska säkerställa övergången till globalt styre

Rent tekniskt är demonstrationerna ett försök av Globalisterna att skapa en massrörelse. Dagens Nyheter (DN) publicerade nyligen en artikel där man går ut och kräver "Global despoti", det vill säga att avskaffa demokratin och den nationella suveräniteten, med "Klimathotet" som ursäkt.

Även Domedagstroende Miljöpartister har öppet gått ut och krävt att demokratin avskaffas, eftersom man inte tror att man kan åstadkomma de globalistiska förändringar man vill ha på demokratisk väg.

I samband med att demokratin avskaffas är det helt nödvändigt att ha en massrörelse bakom sig. Det är också så det gått till historiskt sett i länder där demokratin avskaffats. Det går inte att den rikaste 1 procenten avskaffar demokratin utan att ha stöd av en fanatisk massrörelse, och det är i ljuset av detta som demonstrationerna och Domedagsretoriken kring "Klimathotet" kan förstås.

-Jag vill inte att ni ska känna hoppfullhet, jag vill att ni känner panik! Jag vill att ni känner samma rädsla som jag känner varje dag, säger regimens "klimatexpert" Greta Thunberg.

Om inte svenskarna kan förmås att känna denna panik över att Domedagen är nära, så kan ingen fascistliknande massrörelse skapas, till stöd för införandet av Globalisternas "Globala despoti". Och då kommer "Klimathotet" att tyna bort på samma sätt som dess ideologiska och idéhistoriska föregångare, "Atomhotet".

Läs mer om samma ämne