Majoritet svenskar emot nya regeringsförslaget

Vänsterpartister är för en nyliberal regering bestående av S+MP+C+L som uttalat ska hindra Vänsterpartister från allt politiskt inflytande. Samtidigt är svenska folket emot en sådan regering.

En ny opinionsundersökning från Sifo visar att svenska folket är emot att Socialdemokraterna bildar en nyliberal regering tillsammans med de borgerliga partierna Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

I undersökningen svarar 49 procent att uppgörelsen är "ganska dålig" eller "mycket dålig" medan 41 procent svarade "ganska bra" eller ”mycket bra”. Skillnaden är större än vad den verkar eftersom de flesta som är negativa är mycket negativa, medan de flesta som är positiva är försiktigt positiva.

Vad det handlar om för typ av uppgörelse förstår man om man granskar vilka som är mest för respektive emot den. Mest positiva är Miljöpartister, 73 procent, medan Sverigedemokrater är mest negativa, 95 procent. Näst mest negativa är Kristdemokrater på 77 procent och därefter Moderater på 72 procent.

Helt i linje med den övriga logiken är Vänsterpartister för uppgörelsen. Detta trots att en av grundbultarna i avtalet är att Vänsterpartister absolut inte får påverka politiken. Men Vänsterpartisterna är vana med denna ordning, och är sannolikt för avtalet på grund av rädsla för det Sverigedemokratiska spöket.

Trots detta kan Vänsterpartiet komma att säga nej till det nya regeringsförslaget, eftersom så många av partiets politiker är emot det.

Läs mer om samma ämne